niejadalny

Mycena galopus (Pers.) P. Kumm. (1871)

grzybówka mleczajowa
Mycena galopoda
na stronie — owocnik · zarodniki · spożywanie · występowanie · gatunki podobne
Mycena galopus (grzybówka mleczajowa)
pod świerkami, na gałązkach; 12.07.1998, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski
Mycena galopus (grzybówka mleczajowa)
świerczyna, na igłach; 31.07.1998, Kaszuby; copyright © by Marek Snowarski

owocnik

Kapelusz od białoszarego do prawie czarnego lub brązowawy, szczyt znacznie ciemniejszy; 5-15 mm średnicy, stożkowato-dzwonkowaty lub wypukły, z mniej lub bardziej zaznaczonym garbkiem; brzeg równy; powierzchnia gładka, u starszych matowa, sucha; prążkowany (zwłaszcza gdy wilgotny) do 2/3 wysokości, cienkomięsisty.

space

Trzon barwy kapelusza; 50-80 x 1-2 mm, smukły, kruchy, rurkowaty; u podstawy z białą (szarobiałą) grzybnią; powierzchnia sucha i gładka (pod lupą może być widoczne słabe prążkowanie). Po przełamaniu natychmiast wydziela się kropla białego soku mlecznego, u starszych egzemplarzy sok może być skąpy lub go brak.

space

Pileus from white-grey to near black or brownish, apex considerably darker; 5-15 mm in diameter, conic-campanulate or convex, more or less distinctly umbonate; margin entire; surface smooth, in mature specimens dull, dry; striate (particularly when moist) up to 2/3 from the margin, thin.

space

Stipe colour of the cap; 50-80 x 1-2 mm, slender, fragile, cylindrical; at the base with white (grey-white) mycelium; surface dry and smooth (under a magnifying glass may be weakly striate). On breaking into two immediately exudes a drop of white latex, in mature specimens juice may be scant or none.

space

zarodniki

Wysp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, z dziobkiem, gładkie, (9)12-14 x (5)6-7 µm.

Spore print white. Spores ellipsoid, with apiculum, smooth, (9)12-14 x (5)6-7 µm.

spożywanie

Gatunek niejadalny. Zbyt drobne owocniki.

Too small to be eaten.

występowanie

Bardzo pospolicie od lipca do listopada. W lasach liściastych i iglastych, także poza lasami, w grupach po kilka lub pojedynczo. Na ściółce i drewnie liściastym i iglastym, w mchu.

Very common. Summer-fall, gregarious or solitary on needle or broadleafe litter as well as on small branches.

gatunki podobne

Grzybówka mleczajowa tworzy różne odmiany. Podobne szarobrązowe, o prążkowanym kapeluszu owocniki ma grzybówka alkaliczna (Mycena stipata), nie zawiera ona soku, a miąższ ma zapach alkaliczny.

Mycena mleczajowa (galopus?) is found in a number of varieties. Similar grey-brown sporocarps, with a striate cap has grzybówka alkaliczna (Mycena stipata), but it does not have latex, and its flesh has an alkaline odour.
literatura · references
· Garnweidner, E., 1994 — Encyklopedia kieszonkowa - Grzyby. p.65 [3]
· Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.346 [5]
· Vesely, Kotlaba, Pouzar, 1972 — Prehled ceskoslovenskych hub. [11]
· Lisiewska M., 1987 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XVII. Grzybówka (Mycena). [13]
· Laessoe T., Conte A., 1997 — Grzyby. Wielka księga. p.111 [15]
· baza „publikacje po 2000 r.” #2822
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 14.03.2017 · powstała/was created 29.08.1998

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Mycena_galopus.htm"> Mycena galopus (grzybówka mleczajowa) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>