niejadalnyred listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· Czerwona Lista — I–o niekreślonym zagrożeniu

Leratiomyces squamosus (Pers.) Bridge et Spooner

łysiczka łuskowata pierścieniak łuskowaty
Stropharia squamosa (Pers.) Quél. · Psilocybe squamosa · Stropharia thrausta (Kalchbr.) Sacc.
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · spożywanie · znaleziska
Leratiomyces squamosus (łysiczka łuskowata)
pojedynczy owocnik, na drodze w lesie bukowym, wyrastał z przysypanego ziemią liścia bukowego; 10.10.1998, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski
Leratiomyces squamosus (łysiczka łuskowata)
pokrój; 29.09.1999, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski
Leratiomyces squamosus (łysiczka łuskowata)
blaszki w zbliżeniu
Leratiomyces squamosus (łysiczka łuskowata)
pokrój
Leratiomyces squamosus (łysiczka łuskowata)
pod bukami

owocnik

Leratiomyces squamosus (łysiczka łuskowata)
Kapelusz ochrowożółty do rudego (oliwkowożółty). Na brzegu są zgromadzone białawe łuseczki osłony. Słabo lepki. Wypukły z małym czubkiem do prawie rozpostartego. 2-5(6) cm średnicy. Blaszki oliwkowofioletowe, z wiekiem do prawie czarnych; szerokie, szeroko przyrośnięte. Ostrze z białawymi kłaczkami. Trzon bardzo wysmukły, 10-15 x 0.5-0.8 cm, blady, w górze z białawym delikatnym i zanikającym pierścieniem (może być przyczerniony przez zarodniki) i gładki, poniżej pierścienia z rdzawożółtawymi łuseczkami. Miąższ białawy, w kapeluszu bardzo cienki, młody gorzkawy, później bez wyróżniającego się smaku czy zapachu.

Pileus ochre-yellow to reddish (olive-yellow). At the margin concentration of whitish scales of the veil. Slightly viscid. Convex with a small umbo to almost plane. 2-5(6) cm in diameter. Lamellae olive-violet, with age to nearly black; broad, adnate. Edges with whitish flocci. Stipe very slender, 10-15 x 0.5-0.8 cm, pale, at the apex with whitish delicate, smooth and evanescent annulus (may be darkened by spores), below the ring with rusty-yellowish squamules. Flesh whitish, in the pileus very thin, when young bitterish, later without definite taste or smell.

zarodniki

Wysyp zarodników purpurowobrunatny. Zarodniki elipsoidalne, fioletowe, 12-14 x 6-8 µm.

Spore print purple-russet. Spores ellipsoid, violet, 12-14 x 6-8 µm.

występowanie

Rzadki. Pojedynczo w lasach bukowych na zagrzebanych w ściółce gałązkach; od sierpnia do listopada.

Rare. Summer-fall, solitary in beech forests on buried branches and pieces of wood.

Statusy czerwonej listy. [125]: I–o niekreślonym zagrożeniu

spożywanie

Niejadalny.

Inedible.
znalezisko 19991006.13.99 - Leratiomyces squamosus (łysiczka łuskowata); Dolny Śląsk, lasy milickie
6f · 19991006.13.99
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/
znalezisko 19990929.12.99 - Leratiomyces squamosus (łysiczka łuskowata); Dolny Śląsk, lasy milickie
16f · 19990929.12.99
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/
znalezisko 19981010.14.98 - Leratiomyces squamosus (łysiczka łuskowata); Dolny Śląsk, lasy milickie
2f · 19981010.14.98
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/
znaleziska Leratiomyces squamosus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

AB-93 25485 AB-94 152853 47020 25145 110194 47112 42055 47594 45390 24936 BB-01 147976 118885 BC-28 53275 BC-79 195475 BE-27 156598 CA-68 148446 CA-79 150081 CA-89 193294 148435 CA-97 117901 116371 46989 CB-16 119552 192698 80072 CC-92 211906 CE-50 156380 DA-80 114726 47588 117098 190992 115116 DF-58 24151 EC-35 293825 EF-76 297068 GC-02 181597 272861 181598

 ID24151  Stropharia squamosa; Ojcowski Park Narodowy, 1 km na N od Murowni, DF-58; 2005.09.11; las bukowo-świerkowy z domieszkami; w mchu dwa owocniki; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24029

 ID24936  Stropharia squamosa; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,7 km na N od Starego Czarnowa, AB-94; 2005.11.06; buczyna pomorska, krawędż lasu; na głębokiej ściółce w grupie - 8 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Sebastian Pinczer; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/GD/30.01.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 25224

(wiadomość edytowana przez Grazyna Domian 13.listopada.2005)

 ID25145  Psilocybe squamosa; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,9 km na E od Glinnej, AB-94; 2005.11.12; buczyna pomorska; na głębokiej ściółce bukowej pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, u Kustosza bazy, 3/GD/30.01.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 25586

(wiadomość edytowana przez Grazyna Domian 13.listopada.2005)

(wiadomość edytowana przez Grazyna Domian 03.grudnia.2005)

 ID25485  Psilocybe squamosa; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,9 km na E od Podjuch, AB-93; 2005.11.19; las bukowo dębowy; na głębokiej ściółce liściastej pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, u Kustosza bazy, 8/GD/30.01.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 25925

(wiadomość edytowana przez Grazyna Domian 03.grudnia.2005)

 ID42055  Psilocybe squamosa; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 0,8 km na N od Kołowa, AB-94; 2006.09.06; buczyna pomorska; na ziemi w grupie 3 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/GD/22.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 53379

 ID45390  Psilocybe squamosa; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,4 km na NW od Dobropola, AB-94; 2006.09.26; starodrzew bukowy z domieszką grabów i dębów; w ściółce liściastej pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: TAK (u Marzeny Łyczek), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58487

 ID46989  Psilocybe squamosa; Rezerwat Zamkowa Góra-Kartuzy., CA-97; 2006.10.14; Buczyna.; W ziemi dwa owocniki na dwóch oddalonych o 150 m.stanowiskach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MWR/30.10.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 61189 fot. 61190

 ID47020  Psilocybe squamosa; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,9 km na SE od Kołowa, AB-94; 2006.10.09; buczyna pomorska; w ściólce liściastej pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/GD/21.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 61236

 ID47112  Psilocybe squamosa; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,4 km na NE od Dobropola, AB-94; 2006.10.10; buczyna pomorska; na opadłych gałązkach i ściółce liściastej w grupie 5 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/24.10.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 61376

 ID47588  Stropharia squamosa; Gdańsk,Dolina Samborowska, DA-80; 2006.10.21; Las mieszany,bukświerksosna; w pobliżu bagna pod świerkiem Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/061021/0001, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 62171 fot. 62172

 ID47594  Psilocybe squamosa; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,8 km na NW od Kołowa, AB-94; 2006.10.21; buczyna z domieszką dębów; w ściółce na opadłych gałązkach w grupie i pojedynczo, 18 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/30.08.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 62198

 ID53275  Psilocybe squamosa; 1km na wsch. od Dziembówka, pow. pilski, woj. wielkopolskie, BC-28; 2006.10.10; wielogatunkowe zadrzewienie porastające źródlisko; na ziemi pojedynczo, jeden owocnik; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: u zgłaszającego E192, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 73777

 ID80072  Stropharia squamosa; Kościerzyna, CB-16; 2007.10.06; Buczyna.; W ziemi dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/071006/0001, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 127638 fot. 127639

 ID110194  Psilocybe squamosa; Puszcza Bukowa, ok. 1km na N od Glinnej, AB-94; 2006.11.19; buczyna pomorska; w głębokiej ściółce liściastej pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/30.08.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Pierścieniak łuskowaty
fot. 191710

 ID114726  Stropharia squamosa; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA-80; 2008.09.13; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb; w ziemi 1 owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/080913/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 202045

 ID115116  Stropharia squamosa; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA-80; 2008.09.13; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza; w ziemi jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 202910

ID116371 Stropharia squamosa; Ostrzycki las-Kaszuby, CA-97; 2008.09.26; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb; W ziemi kilkadziesiąt owocników między wsią a rezerwatem jaki w rezerwacie; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 205518

 ID117098  Stropharia squamosa; Rezerwat Dolina Strzyży Gdańsk, DA-80; 2008.10.04; Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,dąb,grab,wiąz,osika; w ziemi ok.30 owocników w rezerwacie i na obrzeżach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/081004/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 207063 fot. 207064 fot. 207065

 ID117901  Stropharia squamosa; Rezerwat Zamkowa Góra Kartuzy, CA-97; 2008.10.11; Stara buczyna; W ziemi kilkadziesiąt owocników na terenie rezerwatu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-rezerwat, tak, notatka: tak u Marcina Wilgi
uwagi: fot. 209044

 ID118885  Stropharia squamosa; Zachodniopomorskie, pow.Kołobrzeski, m.Bagicz 2 km S, BB-01; 2008.09.21; Las sosnowo - bukowy; na ziemi 1 owocnik; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/TT/24.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 211315 fot. 211316

 ID119552  Stropharia squamosa; Kościerzyna, CB-16; 2008.09.18; Buczyna; w ziemi kilkadziesiąt owocników w kwadracie 200x200 m; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: przy zgłoszeniu 192698, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 212970

ID147976 Stropharia squamosa; 7 km E kołobrzeg, Podczele. zachodniopomorskie, BB-01; 05.10.2009; Las bukowy; na bukowych gałązkach pojedynczo, kilka owocników; leg. Paweł Paulus; det. Paweł Paulus; eksykat: tak, zostanie wysłany, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 281374 fot. 281375

 ID148435  Stropharia squamosa; Gdańsk Owczarnia TPK, CA-89; 2009.10.03; las mieszany brzoza,buk,sosna,świerk,dąb; w ziemi na zagrzebanym drewnie 5 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/24.11.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 282415 fot. 282416 fot. 282417 fot. 282418
N 54*24,985'
E 018*29,668'
149 m.npm

 ID148446  Stropharia squamosa; Łężyce-Rumia, CA-68; 2009.10.10; las mieszany buk,sosna,świerk,brzoza,grab,dąb; na zagrzebanym w ziemi drewnie bądź korzeniach 4 owocniki w rozproszeniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/091010/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 282452

 ID150081  Stropharia squamosa; Sopot okolice sanatorium, CA-79; 2009.10.22; las mieszany buk,sosna,świerk,brzoza,dąb,modrzew; na zagrzebanych resztkach drewna kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/091022/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 286499 fot. 286500

 ID152853  Stropharia squamosa; 1,7km E, Dobropole Gryfińskie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.10.19; buczyna pomorska; ściółka liściasta pojedynczo i w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: Łysiczka łuskowata
fot. 294886 fot. 294887 fot. 294888

 ID156380  Stropharia squamosa; Las Strachociński, pow. wrocławski, woj. dolnośląskie, CE-50; 2009.10.18; las liściasty; na ziemi jeden owocnik; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: BGF/BF/TP/091018/0001, nie
uwagi:

 ID156598  Stropharia squamosa; Rościsławice, 1,5 km W, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie, BE-27; 2009.10.31; las liściasty; kilka metrów od cieku i podmokłego terenu; na ziemi jeden owocnik; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: BGF/BF/TP/091031/0003, nie
uwagi:

 ID181597  Stropharia squamosa; 5 km na płn-wschód od Supraśla, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC-02; 2010,10,03; Stary las puszczański ze znaczną przewagą liściastych; na ziemi w tym przypadku jeden tylko owocnik ale wcześniej spotykałem w tym samym ATPOLU-u stanowiska nawet do kilkudzieśieciu owocników w grupie; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MG/10.02.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 394406 fot. 394407 fot. 394408

 ID181598  Stropharia squamosa; 4,5 km. na płn-wschód od Supraśla, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC-02; 2010.10.17; Stary las puszczański ze znaczną przewagą liściastych; na ziemi kilka owocników w jednej grupie; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/101017/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 394413 fot. 394414 fot. 394415

 ID190992  Stropharia squamosa; TPK Gdańsk Oliwa dolina Samborowo, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 2011.08.31; las bukowy z domieszką sosny,dębu; w ziemi jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/110831/0001, tak, notatka: tak,Spis grzybów TPK i okolic; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 442110

http://www.bing.com/maps/?v=2&sty=h&mkt=pl-pl&cp=54.38838~18.54090&lvl=13&sp=point.54.38838_18.54090_31%20sierpnia%202011%20(24).JPG
forma ochrony Trójmiejski PK

 ID192698  (potwierdzenie 119552) Stropharia squamosa; Kościerzyna, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-16; 2011.10.16; las bukowy; w ziemi jeden owocnik; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/MWR/25.11.11, tak, notatka: tak,Spis grzybów Pomorza; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 450746 fot. 450747

 ID193294  Stropharia squamosa; TPK Gdańsk Oliwa Dolina Radości-planowany Rezerwat Przyrody, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-89; 2011.10.29; las bukowy z domieszką sosny,dębu,klon; w ziemi dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MWR/25.11.11, tak, notatka: tak,Spis grzybów TPK i okolic; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 453380 fot. 453381 fot. 453382
forma ochrony-Trójmiejski PK

 ID195475  Stropharia squamosa; Nienawiszcz, 1,8 km SW, pow. obornicki, woj. wielkopolskie, BC-79; 2011.09.28; buczyna z domieszką sosny, brzozy; na ściółce(?) jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF/BF/BK/110928/0001, tak, notatka: nie
uwagi: nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Buczyna, oddział 111

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) - Buczyna w Długiej Goślinie

owocnik
fot. 465079

 ID211906  Leratiomyces squamosus v. squamosus; 1,3 km na NNW od Goranina, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 2012.10.03; leśne przydroże, klon, dąb, grab; na ziemi (?) wśród ściółki jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/BK/121003/0003, tak, z 25.09.2012 i 01.10.2012, notatka: nagranie na dyktafon
uwagi: N 52°27'43,22" E 17°28'22,40"
nadl. Czeniejewo, leśn. Linery, oddział 85
forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: obszar specjalnej ochrony siedlisk SOOS (Dyrektywa siedliskowa) Grądy w Czerniejewie

siedlisko
fot. 551510
owocnik
fot. 551511 fot. 551512 fot. 551513 fot. 551514

ID272861 Stropharia squamosa; Puszcza Knyszyńska, Czółnowo, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-02; 2015.11.11; las mieszany z przewagą liściastych, starodrzew; na ściółce kilka owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak - zostanie wysłany, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 808354fot. 808355

ID293825 Stropharia thrausta; ok.3 km na SW od Przasnysza, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-35; 2016.10.29; Grąd grabowy z domieszką dębu,brzozy; na ziemi pjedynczo w pewnym oddaleniu; leg. Romuald Tomaszewski; det. R.Tomaszewski, potwierdzł B.Gierczyk na podstawie zdjęć; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: http://www.bio-forum.pl/messages/33/886282.html

ID297068 Stropharia squamosa var.thrausta; okolice wsi Lubinka, pow. tarnowski, woj. małopolskie, EF-76; 2015.09.30; buczyna z domieszką grabu i brzozy; na ziemi, wśród opadłej ściółki bukowej pojedynczy owocnik; leg. Radosław Kubiński; det. Błażej Gierczyk; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: http://www.bio-forum.pl/messages/33/790234.html

literatura · references
· Michael, Hennig, Kreisel, 1979-84, — Handbuch fur Pilzfreunde. p.4 [18]
· Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. [5]
· Vesely, Kotlaba, Pouzar, 1972 — Prehled ceskoslovenskych hub. [11]
· Laessoe T., Conte A., 1997 — Grzyby. Wielka księga. [15]
· Wojewoda, W., 2003 "2005", — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
· Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 26.04.2017 · powstała/was created 19.12.1998

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Stropharia_squamosa.htm"> Leratiomyces squamosus (łysiczka łuskowata) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>