non ediblered list

Stropharia squamosa (Pers.) Quél. (1873)

łysiczka łuskowata (pierścieniak łuskowaty)
Psilocybe squamosa
Stropharia squamosa
pojedynczy owocnik, na drodze w lesie bukowym, wyrastał z przysypanego ziemią liścia bukowego · solitary on forest road under beech; 10.10.1998, Dolny Śląsk, lasy milickie
copyright © by Marek Snowarski
Stropharia squamosa
przymiar5 mm
pokrój · habit; 29.09.1999, Dolny Śląsk, lasy milickie; znal. 990929.12
copyright © by Marek Snowarski
Stropharia squamosa
przymiar10 mm
pokrój · habit
Stropharia squamosa
przymiar20 mm
pod bukami · old specimen

owocnik (Fruitbody)

Stropharia squamosa
Kapelusz ochrowożółty do rudego (oliwkowożółty). Na brzegu są zgromadzone białawe łuseczki osłony. Słabo lepki. Wypukły z małym czubkiem do prawie rozpostartego. 2-5(6) cm średnicy. Blaszki oliwkowofioletowe, z wiekiem do prawie czarnych; szerokie, szeroko przyrośnięte. Ostrze z białawymi kłaczkami. Trzon bardzo wysmukły, 10-15 x 0.5-0.8 cm, blady, w górze z białawym delikatnym i zanikającym pierścieniem (może być przyczerniony przez zarodniki) i gładki, poniżej pierścienia z rdzawożółtawymi łuseczkami. Miąższ białawy, w kapeluszu bardzo cienki, młody gorzkawy, później bez wyróżniającego się smaku czy zapachu.

Pileus ochre-yellow to reddish (olive-yellow). At the margin concentration of whitish scales of the veil. Slightly viscid. Convex with a small umbo to almost plane. 2-5(6) cm in diameter. Lamellae olive-violet, with age to nearly black; broad, adnate. Edges with whitish flocci. Stipe very slender, 10-15 x 0.5-0.8 cm, pale, at the apex with whitish delicate, smooth and evanescent annulus (may be darkened by spores), below the ring with rusty-yellowish squamules. Flesh whitish, in the pileus very thin, when young bitterish, later without definite taste or smell.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników purpurowobrunatny. Zarodniki elipsoidalne, fioletowe, 12-14 x 6-8 µm.

Spore print purple-russet. Spores ellipsoid, violet, 12-14 x 6-8 µm.

występowanie

Rzadki. Pojedynczo w lasach bukowych na zagrzebanych w ściółce gałązkach; od sierpnia do listopada.

Rare. Summer-fall, solitary in beech forests on buried branches and pieces of wood.

wartość (Importance)

Niejadalny.

Inedible.

Inne fotografie · Additional photographs
Stropharia squamosa
blaszki w zbliżeniu · lamellae close-up

wybrane znaleziska · selected collections

Stropharia squamosa
6f · 99 10 06 13 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, lasy milickie) pod bukami · (under beech)
Stropharia squamosa
16f · 99 09 29 12 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, lasy milickie) pojedynczo pod bukami · (solitary under beech)
Stropharia squamosa
2f · 98 10 10 14 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, lasy milickie)
znaleziska Stropharia squamosa na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — Informacje o występowaniu tego gatunku obecnie nie są już przyjmowane do GREJ z uwagi na częste występowanie tego gatunku lub brak zagrożeń.

specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 25485 AB-93 Psilocybe squamosa, 24936 AB-94, 25145 AB-94 Psilocybe squamosa, 42055 AB-94 Psilocybe squamosa, 45390 AB-94 Psilocybe squamosa, 47020 AB-94 Psilocybe squamosa, 47112 AB-94 Psilocybe squamosa, 47594 AB-94 Psilocybe squamosa, 110194 AB-94 Psilocybe squamosa, 152853 AB-94, 118885 BB-01, 53275 BC-28 Psilocybe squamosa, 195475 BC-79, 156598 BE-27, 148446 CA-68, 150081 CA-79, 148435 CA-89, 193294 CA-89, 46989 CA-97 Psilocybe squamosa, 117901 CA-97, 192698 CB-16, 119552 CB-16, 80072 CB-16, 156380 CE-50, 190992 DA-80, 47588 DA-80, 114726 DA-80, 117098 DA-80, 115116 DA-80, 24151 DF-58, 181597 GC-02, 181598 GC-02,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 147976 BB-01, 116371 CA-97, 272861 GC-02,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

24151 Stropharia squamosa; Ojcowski Park Narodowy, 1 km na N od Murowni, DF-58; 11.09.2005; las bukowo-świerkowy z domieszkami; w mchu dwa owocniki; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24029

24936 Stropharia squamosa; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,7 km na N od Starego Czarnowa, AB-94; 06.11.2005; buczyna pomorska, krawędż lasu; na głębokiej ściółce w grupie - 8 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Sebastian Pinczer; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/GD/30.01.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 25224

(wiadomość edytowana przez Grazyna Domian 13.listopada.2005)

25145 Stropharia squamosa (Psilocybe squamosa); Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,9 km na E od Glinnej, AB-94; 12.11.2005; buczyna pomorska; na głębokiej ściółce bukowej pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, u Kustosza bazy, 3/GD/30.01.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 25586

(wiadomość edytowana przez Grazyna Domian 13.listopada.2005)

(wiadomość edytowana przez Grazyna Domian 03.grudnia.2005)

25485 Stropharia squamosa (Psilocybe squamosa); Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,9 km na E od Podjuch, AB-93; 19.11.2005; las bukowo dębowy; na głębokiej ściółce liściastej pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, u Kustosza bazy, 8/GD/30.01.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 25925

(wiadomość edytowana przez Grazyna Domian 03.grudnia.2005)

42055 Stropharia squamosa (Psilocybe squamosa); Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 0,8 km na N od Kołowa, AB-94; 06.09.2006; buczyna pomorska; na ziemi w grupie 3 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/GD/22.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 53379

45390 Stropharia squamosa (Psilocybe squamosa); Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,4 km na NW od Dobropola, AB-94; 26.09.2006; starodrzew bukowy z domieszką grabów i dębów; w ściółce liściastej pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: TAK (u Marzeny Łyczek), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58487

46989 Stropharia squamosa (Psilocybe squamosa); Rezerwat Zamkowa Góra-Kartuzy., CA-97; 14.10.2006; Buczyna.; W ziemi dwa owocniki na dwóch oddalonych o 150 m.stanowiskach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MWR/30.10.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 61189 fot. 61190

47020 Stropharia squamosa (Psilocybe squamosa); Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,9 km na SE od Kołowa, AB-94; 09.10.2006; buczyna pomorska; w ściólce liściastej pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/GD/21.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 61236

47112 Stropharia squamosa (Psilocybe squamosa); Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,4 km na NE od Dobropola, AB-94; 0.0..206.; buczyna pomorska; na opadłych gałązkach i ściółce liściastej w grupie 5 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/24.10.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 61376

47588 Stropharia squamosa; Gdańsk,Dolina Samborowska, DA-80; 21.10.2006; Las mieszany,buk,,świerk,sosna; w pobliżu bagna pod świerkiem Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/061021/0001, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 62171 fot. 62172

47594 Stropharia squamosa (Psilocybe squamosa); Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,8 km na NW od Kołowa, AB-94; 21.10.2006; buczyna z domieszką dębów; w ściółce na opadłych gałązkach w grupie i pojedynczo, 18 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/30.08.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 62198

53275 Stropharia squamosa (Psilocybe squamosa); 1km na wsch. od Dziembówka, pow. pilski, woj. wielkopolskie, BC-28; 10.10.2006; wielogatunkowe zadrzewienie porastające źródlisko; na ziemi pojedynczo, jeden owocnik; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: u zgłaszającego E192, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 73777

80072 Stropharia squamosa; Kościerzyna, CB-16; 06.10.2007; Buczyna.; W ziemi dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/071006/0001, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 127638 fot. 127639

110194 Stropharia squamosa (Psilocybe squamosa); Puszcza Bukowa, ok. 1km na N od Glinnej, AB-94; 19.11.2006; buczyna pomorska; w głębokiej ściółce liściastej pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/30.08.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Pierścieniak łuskowaty
fot. 191710

114726 Stropharia squamosa; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA-80; 13.09.2008; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb; w ziemi 1 owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/080913/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 202045

115116 Stropharia squamosa; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA-80; 13.09.2008; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza; w ziemi jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 202910

116371 Stropharia squamosa; Ostrzycki las-Kaszuby, CA-97; 26.09.2008; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb; W ziemi kilkadziesiąt owocników między wsią a rezerwatem jaki w rezerwacie; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 205518

117098 Stropharia squamosa; Rezerwat Dolina Strzyży Gdańsk, DA-80; 04.10.2008; Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,dąb,grab,wiąz,osika; w ziemi ok.30 owocników w rezerwacie i na obrzeżach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/081004/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 207063 fot. 207064 fot. 207065

117901 Stropharia squamosa; Rezerwat Zamkowa Góra Kartuzy, CA-97; 11.10.2008; Stara buczyna; W ziemi kilkadziesiąt owocników na terenie rezerwatu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-rezerwat, tak, notatka: tak u Marcina Wilgi
uwagi: fot. 209044

118885 Stropharia squamosa; Zachodniopomorskie, pow.Kołobrzeski, m.Bagicz 2 km S, BB-01; 21.09.2008; Las sosnowo - bukowy; na ziemi 1 owocnik; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/TT/24.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 211315 fot. 211316

119552 Stropharia squamosa; Kościerzyna, CB-16; 18.09.2008; Buczyna; w ziemi kilkadziesiąt owocników w kwadracie 200x200 m; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: przy zgłoszeniu 192698, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 212970

147976 Stropharia squamosa; 7 km E kołobrzeg, Podczele. zachodniopomorskie, BB-01; 09..2.05.1; Las bukowy; na bukowych gałązkach pojedynczo, kilka owocników; leg. Paweł Paulus; det. Paweł Paulus; eksykat: tak, zostanie wysłany, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 281374 fot. 281375

148435 Stropharia squamosa; Gdańsk Owczarnia TPK, CA-89; 03.10.2009; las mieszany brzoza,buk,sosna,świerk,dąb; w ziemi na zagrzebanym drewnie 5 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/24.11.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 282415 fot. 282416 fot. 282417 fot. 282418
N 54*24,985'
E 018*29,668'
149 m.npm

148446 Stropharia squamosa; Łężyce-Rumia, CA-68; 10.10.2009; las mieszany buk,sosna,świerk,brzoza,grab,dąb; na zagrzebanym w ziemi drewnie bądź korzeniach 4 owocniki w rozproszeniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/091010/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 282452

150081 Stropharia squamosa; Sopot okolice sanatorium, CA-79; 22.10.2009; las mieszany buk,sosna,świerk,brzoza,dąb,modrzew; na zagrzebanych resztkach drewna kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/091022/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 286499 fot. 286500

152853 Stropharia squamosa; 1,7km E, Dobropole Gryfińskie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 19.10.2009; buczyna pomorska; ściółka liściasta pojedynczo i w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: Łysiczka łuskowata
fot. 294886 fot. 294887 fot. 294888

156380 Stropharia squamosa; Las Strachociński, pow. wrocławski, woj. dolnośląskie, CE-50; 18.10.2009; las liściasty; na ziemi jeden owocnik; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: BGF/BF/TP/091018/0001, nie,

156598 Stropharia squamosa; Rościsławice, 1,5 km W, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie, BE-27; 31.10.2009; las liściasty; kilka metrów od cieku i podmokłego terenu; na ziemi jeden owocnik; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: BGF/BF/TP/091031/0003, nie,

181597 Stropharia squamosa; 5 km na płn-wschód od Supraśla, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC-02; 03.10.2010; Stary las puszczański ze znaczną przewagą liściastych; na ziemi w tym przypadku jeden tylko owocnik ale wcześniej spotykałem w tym samym ATPOLU-u stanowiska nawet do kilkudzieśieciu owocników w grupie; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MG/10.02.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 394406 fot. 394407 fot. 394408

181598 Stropharia squamosa; 4,5 km. na płn-wschód od Supraśla, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC-02; 17.10.2010; Stary las puszczański ze znaczną przewagą liściastych; na ziemi kilka owocników w jednej grupie; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/101017/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 394413 fot. 394414 fot. 394415

190992 Stropharia squamosa; TPK Gdańsk Oliwa dolina Samborowo, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 31.08.2011; las bukowy z domieszką sosny,dębu; w ziemi jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/110831/0001, tak, notatka: tak,Spis grzybów TPK i okolic; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 442110

http://www.bing.com/maps/?v=2&sty=h&mkt=pl-pl&cp=54.38838~18.54090&lvl=13&sp=point.54.38838_18.54090_31%20sierpnia%202011%20(24).JPG
forma ochrony Trójmiejski PK

192698 Stropharia squamosa; Kościerzyna, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-16; 16.10.2011; las bukowy; w ziemi jeden owocnik; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/MWR/25.11.11, tak, notatka: tak,Spis grzybów Pomorza; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 450746 fot. 450747

193294 Stropharia squamosa; TPK Gdańsk Oliwa Dolina Radości-planowany Rezerwat Przyrody, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-89; 29.10.2011; las bukowy z domieszką sosny,dębu,klon; w ziemi dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MWR/25.11.11, tak, notatka: tak,Spis grzybów TPK i okolic; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 453380 fot. 453381 fot. 453382
forma ochrony-Trójmiejski PK

195475 Stropharia squamosa; Nienawiszcz, 1,8 km SW, pow. obornicki, woj. wielkopolskie, BC-79; 28.09.2011; buczyna z domieszką sosny, brzozy; na ściółce(?) jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF/BF/BK/110928/0001, tak, notatka: nie
uwagi: nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Buczyna, oddział 111

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) - Buczyna w Długiej Goślinie

owocnik
fot. 465079

272861 Stropharia squamosa; Puszcza Knyszyńska, Czółnowo, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-02; 11.11.2015; las mieszany z przewagą liściastych, starodrzew; na ściółce kilka owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak - zostanie wysłany, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 808354fot. 808355

literatura · references
[18] [5] [11] [15] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 1998-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2004 · została utworzona/was created 19.12.1998
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Stropharia_squamosa.htm">łysiczka łuskowata - Stropharia squamosa - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>