non edible

Polyporus brumalis (Pers.: Fr) Fr. sensu Kreisel

żagiew zimowa
Polyporus brumalis
na leżacych gałązkach bukowych · on fallen beech branches; 10.10.1998, Dolny Śląsk, lasy milickie
copyright © by Marek Snowarski
Polyporus brumalis
przymiar20 mm
Polyporus brumalis
na opadłych gałęziach w lesie mieszanym · on fallen branches in mixed forest

owocnik (Fruitbody)

Polyporus brumalis
Kapelusz żółtawobrunatny, ciemnobrunatny, ciemnoczerwonobrunatny do czarnobrunatnego, często z rdzawym lub żółtawym odcieniem, czasem niewyraźnie pręgowanay, z wiekiem silnie płowieje; 20-70(100) mm średnicy, młody półkulisty, potem wypukły, w środku zwykle wgłębiony; powierzchnia za młodu naga i tylko na brzegu nieznacznie szorstka lub z krótkimi szczeciniastymi i filcowatymi włoskami (zwłaszcza na peryferiach), dojrzała naga lub mniej lub bardziej szorstka lub pokryta niewyraźnymi łuseczkami; brzeg kapelusza ostry, za młodu i gdy podeschnięty to podwinięty.

Trzon barwy szarobrązowej, ochrowej do ciemnobrązowej, czerwonobrunatny, podstawa nie jest czarna; 15-30(60) x 2-6 mm, centralny, rzadko eksentryczny lub owocnik przyrośnięty bokiem, podstawa zwykle bulwkowato zgrubiała; powierzchnia delikatnie filcowata, z drobnymi łuseczkami u podstawy, na starość naga.

Pory bladoochrowe, o grubych ostrzach z białym nalotem; dość zmiennej wielkości, początkowo obłe, potem wydłużone i wielokątne, mniej więcej promieniście ułożone, 0.3-1-2 x 0.2-0.6-1 mm średnicy. Rurki krótkie (1-3 mm długości), czasem nieco zbiegające na trzon.

Miąższ białawy; bardzo łykowaty, gumowaty. Smak łagodny.

Pileus yellowish-brown, dark brown, dark red-brown to black-brown, often with rusty or yellowish tint, sometimes indistinctly striate, with age strongly fading; 20-70(100) mm in diameter, young hemispherical, later convex, centrally usually depressed; when young surface glabrous and only at the margin slightly coarse or with short bristly and velvety hairs (especially peripherally), at maturity glabrous or more or less rough or indistinctly squamulose; pileal margin acute, when young and somewhat dried up incurved.

Stipe grey-brown, ochraceous to dark brown, red-brown, base not black; 15-30(60) x 2-6 mm, central, rarely eccentric or sessile, the base usually bulblike enlarged; surface delicately tomentose, finely squamulose at the base, at maturity glabrous.

Pores pale ochraceous, with thick white pruinose edges; quite variable in size, initially rounded, later oblong and polygonal, more or less radially laid out, 0.3-1-2 x 0.2-0.6-1 mm in diameter. Tubes short (1-3 mm long), sometimes subdecurrent.

Flesh whitish; very fibrous, rubbery. Taste mild.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały. Zarodniki cylindryczne, wygięte.

Spore print white. Spores cylindrical, allantoid.

występowanie

Gatunek pospolity. Występuje na martwym drewnie drzew liściastych, często na leżących gałęziach i kłodach. Owocniki pojawiają się najliczniej wczesną wiosną (marzec, kwiecień) i późną jesienią (październik, listopad).

Common. Usually early spring and late fall, solitary or few together on fallen branches and trunks of decidious trees.

wartość (Importance)

Niejadalna.

Inedible.

uwagi (Remarks)

Polyporus lepideus
P. ciliatus
Żagiew orzęsiona, wiosenna (Polyporus ciliatus) - pory b. drobne, < 0.5mm szerokości, u młodych owocników prawie niedostrzegalne. Kapelusz i trzon ciemniejsze. Wyrasta na grubszych gałęziach i pniakach drzew liściastych. Wyrasta po sezonie żagwi zimowej, od końca kwietnia do połowy czerwca.

Żagiew włosistobrzega (Polyporus arcularius). Brzeg kapelusza pokryty ochrowymi szczecinkami. Pory podobnej wielkości jak u żagwi zimowej (Polyporus brumalis) lub większe, romboidalne, uszeregowane w promieniste rzędy. Rośnie wiosną.

Polyporus ciliatus - pores very fine, < 0.5 mm broad, in young sporocarps barely visible. Cap and stipe darker. Found on bigger branches and stumps of deciduous trees. Found after the growing season of Polyporus brumalis, from end of April to mid-June.

Polyporus arcularius. Pileal margin covered with ochraceous coarse hairs. Pores as in Polyporus brumalis or bigger, rhomboid, grouped into radial rows. Found in spring.

Copyright © 1998-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 09.12.2004 · została utworzona/was created 14.01.1998
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Polyporus_brumalis.htm">żagiew zimowa - Polyporus brumalis - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>