non edible

Trametes gibbosa (Pers.) Fr. (1838)

wrośniak garbaty
Trametes gibbosa
pokrój · habit; 30.11.2002, okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy; znal. 021130.4
copyright © by Marek Snowarski
Trametes gibbosa
pory · pores

owocnik (Fruitbody)

Trametes gibbosa
Trametes gibbosa
Owocnik stosunkowo duży, 80-100(120) mm szerokości, wystaje na 50-120(200) mm i stosunkowo gruby10-40(80) mm grubości; półkolisty, konsolowaty, bocznie przyrośnięty do drewna, górna powierzchnia zwykle płaska, czasem z garbkiem u nasady, zwykle wyrasta po kilka owocników obok siebie; górna powierzchnia owocnika nierówna, brodawkowana lub pofałdowana, dość wyraźnie strefowana, barwy od białej przez szarą do żółtawej, białoorzechowej lub rdzawocynamonowej, dzięki rozwojowi glonów pomiędzy włoskami także zielona lub sinawa; gęsto pokryta aksamitnymi lub filcowatymi włoskami (0.1-0.5 mm długości), z wiekiem wyłysiała; brzeg z wiekiem pofalowany, tępy, z wiekiem cienki, czasem rudobrunatny.

Pory wydłużone, ułożone promieniście; przy brzegu kapelusza krótsze, u nasady wydłużone, labiryntowate, czasem przechodzące w blaszki, 0.4-0.8 × 0.4-4 mm, (1-2 na mm); białe lub szarobiaławe, suche kremowe. Rurki zawsze jednowarstwowe, 3-6(15) mm długości, białawe do słomkowożółtych.

Miąższ biały, jednorodny; świeży łykowaty i soczysty; suchy lekki i korkowaty; w centrum do 30 mm grubości, na brzegu 2-3 mm grubości; zapach bardzo słaby, grzybowy; bez wyróżniającego się smaku.

Fruitbody relatively large, 80-100(120) mm across, projecting 50-120(200) mm and 10-40(80) mm thick; subspherical, bracketlike, stalkless, upper surface usually flat, sometimes with a basal umbo, usually several sporocarps grow closely together; upper surface of the sporocarp uneven, verrucose or folded-wrinkled, quite distinctively zoned, from white through gray to yellowish, white-nutty or rusty-cinnamon, due to the presence of algae in the hairs also green or bluish; densely velutinous or tomentose (hairs 0.1-0.5 mm long), glabrescent; margin with age undulating, obtuse, with age thin, sometimes red-brown.

Pores elongated, radially laid out; at the pileal margin shorter, at the base elongated, labyrinthine, sometimes passing into lamellae, 0.4-0.8 × 0.4-4 mm, (1-2 per mm); white or grey-whitish, dry cream-coloured. Tubes always single-layered, 3-6(15) mm long, whitish to straw-coloured.

Flesh white, homogeneous; fresh tough and succulent; dry light and corky; in the centre up to 30 mm thick, in the margin 2-3 mm thick; smell very weak, fungoid; lacking a distinctive taste.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały. Zarodniki cylidryczne, u nasady zaostrzone, gładkie, bezbarwne, niektóre z kroplami, nieamyloidalne, 4-5 × 2-2.5 µm.

Spore print white. Spores cylindrical, acute at the base, smooth, hyaline, some with drops, inamyloid, 4-5 × 2-2.5 µm.

występowanie

Pospolity w lasach grabowych i bukowych. Owocniki roczne, ale dość trwałe, wyrastają na martwym drewnie drzew liściastych, zwłaszcza grabu, buka, rzadziej olszy, topoli lub brzozy, rzadko na osłabionych drzewach.

Common on hornbeam and beech. Sporocarps annual, quite persistent, grows on dead wood of broadleaf trees, mainly on hornbeam, beech, rarely ash, poplar or birch, rarely on weaken trees.

wartość (Importance)

Wywołuje zgniliznę typu białego.

Causes white soft-rots.

uwagi (Remarks)

Lenzites betulina
Lenzites betulina
Daedalea quercina
Daedalea quercina
Duże huby z silnie wydłużonymi porami, często przechodzącymi w blaszki to np. pospolite: gmatwek dębowy (Daedalea quercina) i blaszkowiec drobnozarodnikowy (Lenzites betulina)/

Other common big polypores with lamellae hymenophore are: Daedalea quercina i Lenzites betulina.

wybrane znaleziska · selected collections

Trametes gibbosa
7f · 02 11 30 4 (Marek Snowarski)
(okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy)
Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 27.11.2009 · została utworzona/was created 12.08.2002
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Trametes_gibbosa.htm">wrośniak garbaty - Trametes gibbosa - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>