non edible

Kretzschmaria deusta (Hoffm.) P.M.D. Martin

zgliszczak pospolity
Ustulina deusta (Hoffm.) Lind
Ustulina deusta
10.05.2002, Czechy
copyright © by Mírek Junek
Ustulina deusta

owocnik (Fruitbody)

Ustulina deusta
Perytecja z zarodnikami workowymi okrągłe, czarne, średnicy ok. 1 mm są umieszczone w czarnej, skorupiastej masie podkładki pokrywającej powierzchnię o średnicy 50-150 mm; jej powierzchnia pofalowana, brodawkowana, grubość do 10 mm; mocno przyrośnięta do podłoża. Podkładki wieloletnie, nowe przyrosty powstają wiosną i na początku lata, są jasnoszaro zabarwione i tworzą się w tym miejscu zarodniki konidialne. Na przekroju miąższ białawy, szarawy.

Perithecia with ascospores, globose, black, approx. 1 mm across embedded in black crusty mass of stroma covering the surface of 50-150 mm in extent; its surface undulating-tuberculate, up to 10 mm thick; firmly attached to the substrate. Stroma perennial, the zones of new growth appear in spring and at the beginning of summer, they are light grey, conidial spores are formed in them. In cross-section flesh whitish, greyish.

zarodniki (Spores)

Zarodniki po 8 w worku, ustawione jeden za drugim, worki z wieczkiem. Zarodniki elipsoidalne, spłaszczone, gładkie, ciemnobrązowe, 26-36 × 7-10 µm, z 3-4 kroplami.

Spores 8 per ascus, in a row, asci operculate. Spores ellipsoid, compressed, smooth, dark brown, 26-36 × 7-10 µm, with 3-4 drops.

występowanie

Ustulina deusta
Pospolity. Podkładki wieloletnie. U podstawy pnia i na korzeniach buka i innych drzew liściastych np. jesionie, dębach, klonie.

Common. Stroma perennial. At the base of trunks and on roots of beech and other deciduous trees e.g. ash, oaks, maple.

wartość (Importance)

Groźny pasożyt drzew liściastych.

Dangerous parasite of hardwood trees.

uwagi (Remarks)

Grzyb o charakterystycznym wyglądzie, stąd łatwy do oznaczenia. Stare owocniki przypominają spalone drewno stąd polska nazwa rodzajowa.

Fungus with characteristic habitus, and so easy to distinguish. Old fruitbodies remind of burned wood.

Inne fotografie · Additional photographs
Ustulina deusta
Ustulina deusta
Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 02.08.2004 · została utworzona/was created 12.08.2002
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Ustulina_deusta.htm">zgliszczak pospolity - Kretzschmaria deusta - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>