niejadalny

Trichaptum abietinum (Dicks.) Ryvarden (1972)

niszczyk iglastodrzewny niszczyk jodłowy
Hirschioporus abietinum (Dicks.: Fr.) Donk
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · uwagi
Hirschioporus abietinum
liczna grupa owocników na pniu zwalonego świerku; 18.04.1998, Karkonosze; copyright © by Marek Snowarski
Hirschioporus abietinum
na pniu zwalonego świerku

owocnik

Hirschioporus abietinum
Owocniki bocznie przyrośnięte, przyrośnięto-odgięte lub resupinatowe w zależności od położenia na podłożu; pojedynczo lub w szeregach i grupach do kilkuset kapelusików; półkuliste do wachlarzykowatych; do 25 mm szerokości i 1-2 mm grubości; powierzchnia filcowato owłosiona, z wiekiem naga, nierówna, koncentrycznie bruzdowana; początkowo biaława, potem szarzeje i żółknie, często w warstwie włosków rozwijają się glony nadając powierzchni zielonkawą barwę; brzeg kapelusza falisty, cienki, ostry, u młodych owocników może mieć fioletowawą barwę.

space

Miąższ elastyczny, skórzasty, bardzo cienki, do 1 mm grubości. Bez smaku i o słabym swoistym zapachu.

Sporocarps sessile, effuso-reflexed or resupinate depending on the localisation on the substrate; solitary or concrescent in rows and colonies with hundreds of pilei; hemispherical to flabellate; up to 25 mm across and 1-2 mm thick; surface hispid-tomentose, with age glabrous, uneven, with concentric undulations; initially whitish, later becoming grey and yellow, often greenish from algae developing in the layer of hairs; pileal margin undulating, thin, sharp, in young sporocarps can be somewhat violet.

space

Flesh elastic, membranous, very thin, up to 1 mm thick. Tasteless and with a weak peculiar smell.

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki cylindryczne do pestkowatych, gładkie, hialinowe, nieamyloidalne, 7-8 × 2.5-3.5 µm.

Spore print white. Spores cylindrical, smooth, hyaline, inamyloid, 7-8 × 2.5-3.5 µm.

występowanie

Bardzo pospolity, szczególnie w lasach górskich. Na martwym drewnie drzew iglastych, preferuje jodłę, sosnę; także występuje na świerku i modrzewiu. Wywołuje zgniliznę drewna typu białego.

Common, often in mountain forests on dead coniferous wood, prefers silver fir, pine, also on spruce and larch; causes white soft rots.
Grzyby z tego rodzaju tworzą jednoroczne owocniki, nadrzewne, cienkie, bocznie przyrośnięte do rozpostartych. Powierzchnia szorstko owłosiona lub jedwabista, koncentrycznie bruzdowana. Hymenofor za młodu z odcieniem fioletowym.

space

niszczyk liściastodrzewny (Trichaptum biforme) z lilową powierzchnią młodych owocników. Wyrasta na drewnie liściastym.

Fungi of this genus form annual fruitbodies, arboreal, thin, sessile to resupinate. Surface coarse-hairy or silky, concentrically striate. Young hymenophore with tint violet.

space

niszczyk liściastodrzewny (Trichaptum biforme) with lilac-coloured surface of young fruitbodies. Grows on the wood of broadleaf trees.

literatura · references
· Domański S., Orłoś H., Skirgiełło A., 1967 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom III. Żagwiowate II (Polyporaceae pileatae), Szczeciniakowate II (Mucronoporaceae pileatae). Lakownicowate (Ganodermataceae). Bondarcewowate (Bondarzewiaceae). Boletkowate (Boletopsidaceae). Ozorkowate (Fistulinaceae). p.231 [17]
· Breitenbach J., Kraenzlin F., 1986 — Fungi of Switzerland 2 - Non gilled fungi p.360 [26II]
· Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. p.125 [49]
· Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.242 [5]
· Garnweidner, E., 1994 — Encyklopedia kieszonkowa - Grzyby. [3]
· Laessoe T., Conte A., 1997 — Grzyby. Wielka księga. [15]
· baza „publikacje po 2000 r.” #3770
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 14.03.2017 · powstała/was created 25.04.1998

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Trichaptum_abietinum.htm"> Trichaptum abietinum (niszczyk iglastodrzewny) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>