protectedred listGREJ

Trichoglossum hirsutum (Pers.) Boud.

włosojęzyk szorstki
Trichoglossum hirsutum
25.06.2006, PR Abrod k/Zavod, Słowacja; znal. 060625.3
copyright © by Marek Snowarski
Trichoglossum hirsutum
25.06.2006, PR Abrod k/Zavod, Słowacja; znal. 060625.3
copyright © by Marek Snowarski
Trichoglossum hirsutum

cechy makroskopowe (Macro)

Owocnik o hymenium gęsto pokrytym szczeciniastymi włoskami, czarny, czarnobrązowy.

space

cechy mikroskopowe (Micro)

Trichoglossum hirsutum
Zarodniki 100-150 × 6-7 µm [119], 120-135 × 5-6 µm [129], silnie wydłużone, cylindryczne, zwykle z 15 septami [119], z 7-15 septami, w każdym przedziale pojedyncza kropla [129], gładkie, brązowe, ułożone równolegle w worku.

space

Parafizy cylindryczne, rozszerzone na szczyie, septowane, zagięte z wiekiem (jak u rodzaju uchówka (Otidea)), hialinowe [129].

space

występowanie

Owocniki wyrastają w grupach, na kwaśnych łąkach, wśród traw i mchów torfowców (Sphagnum).

space

uwagi (Remarks)

[129]: Na podstawie liczby zarodników w worku, wielkości i liczby sept zarodników i siedliska wyróżnia się drobne gatunki: Trichoglossum tetrasporum (worki czterozarodnikowe, gatunek związany z torfowcami (Sphagnum)), Trichoglossum variabile (zarodniki 150 µm długości i z 11 septami, siedliska z Dryas), Trichoglossum walteri (zarodniki 100 µm długości, z 7 septami, owocuje wśród traw).

Znalezisko 060625-3 to niedojrzałe osobniki, dlatego nie było możliwości sprawdzenia cech zarodników.

wybrane znaleziska · selected collections

Trichoglossum hirsutum
7f · 06 06 25 3
(PR Abrod k/Zavod, Słowacja)
znaleziska Trichoglossum hirsutum na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 22548 BF-26, 250462 DF-08, 178726 DF-68, 194205 DF-68,

• Oczekujące na przyjęcie:
· bez ATPOL lub wadliwy: 251067,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

22548 Trichoglossum hirsutum; Góra Mielnik, Żelazno, pow. Kłodzki (krowiarka), BF-26; 09.10.2005; Pośród gnijących liści, głównie bukowych; Gnijące liście, ziemia, podłoże wapienne około 30 sztuk w promieniu 2 m.; leg. Piotr Perz; det. Piotr Perz; eksykat: TAK, 20051009-005-PERZ, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: http://wwkk.mikologia.pl/spec/20051009_005_PERZ/20051009_005_PERZ.php

178726 Trichoglossum hirsutum; Kraków (Tyniec), pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-68; 24.08.2010; pod krzewem (głóg); w mchu kilkanaście owocników; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/WC/5.01.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Grzyby te obserwowałem od sierpnia. Owocniki z dojrzałymi zarodnikami zebrałem jednak dopiero w połowie października 2010.
Wątek: http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/364299.html

194205 Trichoglossum hirsutum; Tyniec (Kraków), pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-68; 10.09.2011; pod krzewami (głóg, szakłak); w mchu kilkanaście owocników; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: Jest drugi rok obserwacji stanowika. Owociki wyrastały od końca lipca do połowy września.
fot. 458183 fot. 458184
mikro
fot. 458185 fot. 458186 fot. 458187

250462 Trichoglossum hirsutum; Budzów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DF-08; 30.08.2014; skraj lasu li¶ciastego, d±b, buk, grab, jawor; na ziemi w grupie; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF/BF/KK/140830/0006, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 718325 fot. 718326 fot. 718327

251067 Trichoglossum hirsutum; Polana Biały Potok, 0,5 km na południe od osady Biały Potok, pow. tatrzański, woj. małopolskie; 07.08.2014; mszar tofowcowy, o charakterze młaki; zwarta warstwa Sphagnum sp. pojedynczo, sporadycznie w grupie; leg. Grzegorz Grzejszczak; det. Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska; TAK, zdjęcia owocników, wykonał G. Grzejszczak, notatka: Zdjęcie fitosocjologiczne
uwagi: na terenie siedliska cienka warstwa torfu do 30 cm, głębiej podłoże mineralne, na obrzeżu Pinus sylvestris

literatura · references
[129] [119] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2006-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 20.10.2014 · została utworzona/was created 22.12.2006
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Trichoglossum_hirsutum.htm">włosojęzyk szorstki - Trichoglossum hirsutum - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>