non ediblered listGREJ

Geastrum fimbriatum Fr.

gwiazdosz frędzelkowany (gwiazdosz frędzelkowaty)
Geastrum sessile (Sow.) Pouz.
Geastrum fimbriatum
grupa owocników · group of sporocarps; 21.09.2002, Kotlina Kłodzka, Krowiarki; znal. 020921.7
copyright © by Marek Snowarski
Geastrum fimbriatum
ujście zarodników, widok z góry · perystome, from above
Geastrum fimbriatum
widok z boku · side view
Geastrum fimbriatum
grupa owocników w różnym wieku · group of sporocarp less and more mature
Geastrum fimbriatum
grupa na poboczu drogi pod modrzewiami/sosnami · on roadside under larch/pine

owocnik (Fruitbody)

Geastrum fimbriatum
ujście zarodników, widok z boku
perystome, side view
W stanie zamkniętym kulistawy, 10-40 mm średnicy; beżowy, szarobrązowy do ciemnobrązowego. Otwarta osłona zewnętrzna (egzoperydium) popękana do połowy na kilka do kilkunastu ostrych, trójkątnych płatów, rozchylonych i odgiętych w dół, mogą też być jedynie rozchylone kielichowato; nie higroskopijne, po wysuszeniu silnie podwinięte pod spód owocnika; rozłożony owocnik średnicy 10-40(60) mm; miąższ egzoperydium białoochrowy, z wiekiem beżowy do jasnoorzechowego; grzybnia pokrywająca zewnętrzna część egzoperydium bardzo silnie przerośnięta z cząstkami gleby.
Osłona wewnętrzna (endoperydium) jasne, tej samej barwy co egzoperydium lub szare, kulistawe do wydłużonego, 5-25(35) mm średnicy, siedzące, bez trzonka (niewidoczny nawet po wysuszeniu) lub po wysuszeniu może być widoczny nieznaczny trzonek; bez kołnierza (apofizy). Ujście zarodników (perystom) płaskie lub nieznacznie wzniesione, włókniste, frędzlaste, bez okalającego talerzyka i nie otoczone wałeczkiem. Kolumella rzadko sięga do szczytu endoperydium. Gleba ciemna, orzechowoszarobrązowa.

When closed subglobose, 10-40 mm in diameter; beige, grey-brown to dark brown. Open outermost layer (exoperidium) split half-way into a few to a dozen or so sharp, triangular lobes, half open and bent downwards, they may only be half open calicyform; not hygroscopic; open sporocarp 10-40(60) mm in diameter; flesh of exoperidium white-ochre, in age beige to light-nutty; mycelium covering external part of exoperidium strongly attached to soil particles.
Innermost layer (endoperidium) light coloured, concolourous with exoperidium or grey, subspherical to elongate, 5-25(35) mm in diameter, sitting, stalkless (invisible even when dried up), without collar (apophysis). Peristome flat or slightly raised, fibrillose, fringed, without surrounding disc-shaped halo and a woolen ring. Columella rarely reaches the top of endoperidium. Soil dark, nutty grey-brown.

zarodniki (Spores)

Geastrum fimbriatum
Zarodniki kulistawe, drobno brodawkowane, 3-4(5) µm średnicy.

Spores subglobose, minutely verrucose, 3-4(5) µm in diameter.

występowanie

Najpospolitszy gwiazdosz. Owocniki pojawiają się latem i jesienią, pojedynczo lub gromadnie w lasach różnego typu.

Very common. Summer-fall, solitary to gregarious, in different types of forests.

wartość (Importance)

Do 2014 roku podlegał ochronie gatunkowej (podlegały jej wszystkie gatunki w rodzaju). Od tego roku nie jest chroniony (ochronie podlegają najrzadsze, wyspecyfikowane, gatunki rodzaju).

uwagi (Remarks)

Może być mylony z gwiazdoszem rudawym (Geastrum rufescens), który ma większe owocniki (do 80 mm średnicy), po wysuszeniu dobrze jest widoczna krótka szyjka, i u którego warstwa mięsista przebarwia się czerwono; jego zarodniki są większe i mocniej brodawkowane.

Can be mistaken for Geastrum rufescens, which has larger sporocarps (up to 80 mm in diameter), when dried up with visible short neck, and its succulent layer discolours red; its spores are bigger and more distinctly verrucose.

wybrane znaleziska · selected collections

Geastrum fimbriatum
8f · 01 09 09 4 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, lasy milickie)
identification: Geastrum fimbriatum
spores: 3.1 × 3.0, Q= 1.0, N= 38
Geastrum fimbriatum
10f · 02 09 21 7 (Marek Snowarski)
(Kotlina Kłodzka, Krowiarki) kilkanaście owocników, sosna/klon/buk/dąb na wapieniu · (group under Pinus/Acer/Fagus/Quercus on limestone)
identification: Geastrum fimbriatum
spores: 3.1 × 3.0, Q= 1.0, N= 34
Geastrum fimbriatum
4f · 05 10 06 5
(Słowacja, Strazowskie Vierchy, Pruzina)
znaleziska Geastrum fimbriatum na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 110486 AB-83, 119330 AB-93, 111348 BB-63, 122923 BE-61, 12470 BF-36, 144173 CA-97, 202306 CA-97, 145848 CB-15, 190015 CB-15, 201473 CB-15, 75937 CB-24, 114865 CB-24, 76136 CB-40, 150881 CB-40, 165695 CC-27, 204881 CC-74, 208953 CC-74, 208966 CC-74, 189157 CC-84, 204333 CC-84, 189248 cf. CC-91, 12469 CE-10, 194870 DA-81, 53072 DE-09, 193827 DE-35, 254797 DE-45, 271159 DE-45, 255665 DE-45, 98935 DE-46, 112096 DE-46, 140221 DE-46, 156359 DE-46, 180763 DE-46, 180809 DE-46, 188984 DE-46, 213982 DE-46, 271258 DE-46, 139749 DE-47, 189983 DE-47, 196520 DE-55, 180399 DE-65, 180400 DE-65, 194647 DE-65, 208507 DE-65, 230914 DE-65, 256011 DE-65, 121019 DE-76, 24091 DF-22, 120493 DF-62, 170361 DF-68, 74701 DF-69, 42321 DF-85, 173922 DF-95, 148116 EB-69, 180272 ED-26, 143811 ED-28, 88460 EE-19, 74042 EE-84, 75322 EE-84, 81811 EE-84, 74381 EG-33, 74382 EG-33, 114415 FB-50, 46252 FC-46, 188891 FG-37, 149268 GC-01, 170845 GC-01, 181195 GC-01, 181487 GC-11, 185303 GC-11, 144837 GC-12, 149272 GC-12,
· bez ATPOL lub wadliwy: 245250, 225027,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 40185 BF-26, 173986 CB-15, 291707 CC-15, 287558 DE-45, 291743 DE-45, 288510 DE-46, 278124 DE-46, 289578 DE-47, 292524 DE-55, 289222 EC-25, 158257 FE-13, 158260 FE-13, 158265 FE-13,
· bez ATPOL lub wadliwy: 150573,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

12469 Geastrum fimbriatum; 1.5 km SW, Lasowice k. Milicza, CE-10; 09.09.2001; pobocze drogi leśnej, w polbiżu modrzewie/świerki; ziemia, ściółka kilkanaście owocników; leg. Marek Snowarski; det. Marek Snowarski; eksykat: 010909-4 herb. Snowarski, tak, notatka: 010909-4; publikacja: Narkiewicz C.2005. Grzyby chronione Dolnego Ślaska. Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze. Jelenia Góra. Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

12470 Geastrum fimbriatum; 1 km NE, Mielnik, Kotlina Kłodzka (G. Bielica), BF-36; 21.09.2002; las mieszany na wapieniu, sosna/klon/buk/dąb; ziemia, ściółka kilkanaście owocników; leg. Marek Snowarski; det. Marek Snowarski; eksykat: 020921-7 herb. Snowarski, tak, notatka: 020921-7; publikacja: Narkiewicz C. 2005. Grzyby chronione Dolnego Ślaska. Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze. Jelenia Góra. Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

24091 Geastrum fimbriatum; 1 km na N od Kozłowej Góry (gmina Świerklaniec), DF-22; 15.09.2005; las łęgowy (olcha, brzoza, dąb) nad brzegiem zb. zaporowego Kozłowa Góra; w mchu grupa kilku owocników; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23914

40185 Geastrum fimbriatum; Kłodzko, BF-26; 11.08.2006; Trawnik przed blokiem, dąb + jesion w pobliżu; brudna ziemia trawnika przy ulicy kilka owocników naokoło metalowego słupa od znaku drogowego; leg. Piotr Perz; det. Anna Kujawa; eksykat: tak, tak, notatka: tak, w postaci tego zgłoszenia; publikacja: nie
uwagi: brak uwag

42321 Geastrum fimbriatum; Wapiennik w Inwałdzie. Gmina Andrychów. Powiat Wadowice, DF-85; 10.09.2006; Las mieszany z jesionem wyniosłym, jaworem, trześnią i jodłą; na ziemi 24 owocniki w grupie; leg. Piotr Chachuła; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/PCH/13.09.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70. Zieliński J., Biel-Pająkowa M., Alexandrowicz W., Walusiak E., Chachuła P. 2007. Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza. Urząd Miejski w Andrychowie, Andrychów
uwagi: Wszystkie na powierzchni 2m kwadratowych, na stromym zboczu z rumoszem łupku wierzowskiego.

fot. 53755 fot. 53756

46252 Geastrum fimbriatum; Michałki k. Wysokie MAzowieckie, powiat wysokomazowiecki, woj. podlaskie, FC-46; 26.09.2006; podmokły las klonowo - sosnowy, dąb błotny i burgundzki; wilgotne pobocze drogi, pod klonem, na ściółce kilkanaście sztuk w promieniu 50 cm.; leg. Ignacy Śmigielski; det. Anna Kujawa; tak, notatka: gwiazdosz koroniasty; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 59923

53072 Geastrum fimbriatum; Tomaszów Maz. rejon ujęcia wody pitnej na Pilicy - przeciwległa strona rezerwatu Niebieskie Źródła, DE-09; 23.12.2006; piaszczysta skarpa nad rozległym rozlewiskiem Pilicy (teren bagienny) w odległości ok.50m od siedliska Tulostoma brumale; piaszczyste, skarpa porosnieta olsza czarną, w pobliżu las sosnowy. trzy sztuki obok siebie; leg. Marek Ciszewski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MC/22.01.07, tak, notatka: wątek z dnia 23.XII.2006r; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Skarpa jest pod moja wieloletnią obserwacją - do tej pory gwiazdosz tu nie występował.
fot. 73273\
fot. 73274\
fot. 73275

74042 Geastrum fimbriatum; Sukowski Las - oddz. 129, Bilcza, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 17.08.2007; Drzewostan jodłowo-sosnowy; w ściółce leśnej masowo, od kilku do kilkudziesięciu owocników; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: nie, tak, notatka: tak – zapis wideo; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 113503
Siedlisko

fot. 113504 fot. 113505 fot. 113506
Gwiazdosz frędzelkowany - Geastrum fimbriatum

74381 Geastrum fimbriatum; Około 1 m przy szlaku wychodzącym na Podłaźce, Pieniński Park Narodowy, EG-33; 18.08.2007; Młodnik świerkowy; na warstwie świerkowych igieł jeden owocnik; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/PC/6.02.12, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: N 49st24'28,0"; E 20st24'49,8"; H - 547 m n.p.m.

fot. 114304 fot. 114305

74382 Geastrum fimbriatum; Macelowa Góra, Pieniński Park Narodowy, EG-33; 19.08.2007; Reliktowe laski sosnowe; na ziemi 15 owocników (1x1, 1x5, 1x9); leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 23/PC/6.02.12, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: N 49st24'31,1"; E 20st22'37,9"; H - 567 m n.p.m.

fot. 114308

74701 Geastrum fimbriatum; Kraków, Skałki Twardowskiego, Zachodnia strona zalewu, na alejce, DF-69; 24.08.2007; las mieszany brzoza, modrzew; na piaszczystym, wapiennym podłożu w grupie, 3 owocniki; leg. Marcin Theman; det. Marcin Fałdziński; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MT/3.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 114973 fot. 114974

75322 Geastrum fimbriatum; Sosnowy lasek tzw. Gołe Górki, Bilcza, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, EE-84; 29.08.2007; ok 30-letni las sosnowy z domieszką modrzewi; wapienne, na ściółce masowo - po kilka, kilkadziesiąt owocników; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: nie, tak, notatka: tak - zapis wideo; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 116634 fot. 116635
Geastrum fimbriatum - gwiazdosz frędzelkowany

75937 Geastrum fimbriatum; Kalisz Kaszubski, CB-24; 02.09.2007; brzezina z domieszka sosen; na wysypisku starym częściowo zarośniętym 5 owocników; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/MWR/10.12.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 118057 fot. 118058 fot. 118059

76136 Geastrum fimbriatum; 2 km E Sporysz, woj. pomorskie, pow. człuchowski, gmina Rzeczenica, ok. 100 m do drogi krajowej 25 NE, CB-40; 04.08.2007; las sosnowo - świerkowy; na ziemi w mchu i sosnowych igłach, podłoże piaszczyste, na lekkim wzniesienu terenu tuż przy leśnej drodze siedem owocników w grupie oddalonych od siebie o kilka kilkanaście cm; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 118616 fot. 118617 fot. 118618 fot. 118619

81811 Geastrum fimbriatum; Kowalski Las oddz. 161 - Kamienna Góra, Kowala, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 17.10.2007; Mroczny las jodłowo-świerkowy z domieszką sosen; ziemia na podłożu wapiennym masowo; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 130992
Siedlisko

fot. 130993
Geastrum fimbriatum - gwiazdosz frędzelkowany

88460 Geastrum fimbriatum; Rez. Ulów, Bałtów, pow. ostrowiecki, świętokrzyskie, EE-19; 09.10.2007; Las dębowo-grabowy; na ziemi dwa owocniki; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 142755 fot. 142756 fot. 142757
Gwiazdosz frędzelkowany - Geastrum fimbriatum

98935 Geastrum fimbriatum; 0,5 km NE,Ruda,pow.radomszczański, DE-46; 24.04.2008; zdziczały ogród-kasztanowiec,grusze,agrest,robinie; na ziemi,w liściastej ścółce luźna grupa,kilkanaście sztuk; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: owocniki zeszłoroczne
fot. 167203 fot. 167204

110486 Geastrum fimbriatum; Aleja platanowa na Jasnych Błoniach w Szczecinie, AB-83; 23.08.2008; Aleja platanowa, część Parku Kasprowicza w Szczecinie; granica alei spacerowej i pasa trawnika z platanami, na ziemi dwa owocniki; leg. Paula Probucka; det. Paula Probucka; tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Wątek na bio-forum: http://www.bio-forum.pl/messages/33/192341.html

fot. 192413 fot. 192414111348 Geastrum fimbriatum; 2km na S od Cieszyna Drawskiego, pow. Drawsko Pomorskie, zachodniopomorskie, BB-63; 07.09.2007; las mieszany (Lp, So, Js, Jw); na ziemi w grupie 10 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/GD/16.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 194343 fot. 194344

112096 Geastrum fimbriatum; 0,5 km NE,Ruda,pow.radomszczański, DE-46; 31.08.2008; zdziczały ogród-grusze,robinie,kasztanowiec; na ziemi,w ściółce grupa ok.20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/29.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: potwierdzenie stanowiska ID98935

fot. 196112 fot. 196113 fot. 196114

114415 Geastrum fimbriatum; 1,5 km S Niedzwiedzi Róg pow. Pisz, FB-50; 08.09.2008; las sosnowo-dębowo-brzozowy; na ziemi w grupie (4 sztuki); leg. Antonina Zalewska; det. Antonina Zalewska; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 201490

114865 Geastrum fimbriatum; Kalisz kaszubski, CB-24; 06.09.2008; Brzezina z domieszka sosny; w ziemi na dzikim wysypisku 1 owocnik mały; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MWR/13.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 202354

119330 Geastrum fimbriatum; okolice jeziora Prusino, ok. 1 km na SW od Wysokiej Gryfińskiej, pow. Gryfino, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 20.10.2008; zadrzewienie na skarpie nad jeziorem (olsza, bez czarny, czereśnia ptasia); na ziemi w grupie 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/GD/3.11.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: gwiazdosz frędzelkowaty
fot. 212280 fot. 212281 fot. 212282

omówiony w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/211554.html

120493 Geastrum fimbriatum; Tychy Promnice, po prawej stronie drogi prowadzącej nad jezioro, 10 m od pomnika, pow. tyski, woj. śląskie, DF-62; 19.09.2008; las mieszany: brzoza, dąb, sosna, świerk, topola; na ziemi dwa owocniki; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JG/29.11.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 215311

121019 Geastrum fimbriatum; 1,5 km W,Raczkowice,gm.Dąbrowa Zielona, DE-76; 21.10.2008; skraj leśnej drogi,fragment z młodym klonem,wierzbą i dzikim bzem; na ziemi 9 owocników (choć w liściach mogło ich być więcej); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie,gatunek pod ochroną, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: siedlisko
fot. 216750

owocniki
fot. 216751 fot. 216752 fot. 216753

122923 Geastrum fimbriatum; Wojcieszów, pow. złotoryjski, woj. dolnosląskie, G. Kaczawskie, G. Milek, BE-61; 30.08.2008; las bukowy; na ziemi 1 owocnik; leg. Tomasz Pachlewski; det. Błażej Gierczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/TP/28.02.09, nie, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

139749 Geastrum fimbriatum; Józefów,gm.Kodrąb,, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 31.07.2009; wąski pas drzew i krzewów oddzielający pole i las; lipy i głogi; na ziemi dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: siedlisko
fot. 260856

owocniki
fot. 260857 fot. 260858

140221 Geastrum fimbriatum; 0,5 km NE,Ruda,pow.radomszczański, DE-46; 09.08.2009; ; grupa co najmniej 35 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID112096

fot. 262126 fot. 262127 fot. 262128 fot. 262129 fot. 262130

143811 Geastrum fimbriatum; Wiązowna, mazowieckie, ED-28; 30.08.2009; przy drodze leśnej, pod brzozą; na ziemi pojedynczy owocnik, mały - średnica ok. 3 cm; leg. Ela Twardowska; det. Ela Twardowska; tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 270293 fot. 270294

144173 Geastrum fimbriatum; Rezerwat Ostrzycki las-Kaszuby, CA-97; 06.09.2009; Buczyna nawapienna nad jeziorem Ostrzyckim; w ziemi jeden owocnik; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Marcin S.Wilga; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 271294
N 54*15,062'
E 018*06,441'

144837 Geastrum fimbriatum; W dużym kompleksie Puszcy Knyszyńskiej, około 1 km od trasy Supraśl-Majówka., tuż obok wyznaczonego Traktu Napoleońskiego, na mapach lokalnych to miejsce zaznaczone jako Izoby., GC-12; 24.08.2009; Stary las puszczański, przewaga świerków, tuż obok drogi leśnej.; Bezpośrednio na ziemi u podstawy sędziwego świerka. 5 szt na przestrzeni około 1 metra kw.; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: NIE-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Dodatkowe informacje i zdjęcia w wątku:
http://www.bio-forum.pl/messages/33/266801.html

145848 Geastrum fimbriatum; Łubiana-Kościerzyna, CB-15; 19.09.2009; pobocze drogi krajowej nr 20; w ziemi,trawie kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/MWR/10.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 275597
N 54*03,783'
E 017*54,631'
162 m.npm

148116 Geastrum fimbriatum; 2 km N, Ruciane-Nida, pow Piski, oddział 113, EB-69; 21.09.2009; las świerkowo-sosnowy przy drodze prowadzącej do miejskiego wysypiska śmieci; na ziemi, w pobliżu pieńka świerkowego 10 owocników w różnych stadiach rozwoju; leg. Mateusz Pańkowski; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Siedlisko:
fot. 281631

Owocniki:
fot. 281632 fot. 281633 fot. 281634 fot. 281635

149268 Geastrum fimbriatum; Około 400m. od trasy Ogrodniczki -Supraśl w kierunku zachodnim, GC-01; 05.09.2009; Pobocze drogi w starym lesie iglastym; na ziemi 12 owocników na przestrzeni około 1.5 m; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: NIE-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Środowisko;

fot. 284411

Owocniki:
fot. 284412 fot. 284413 fot. 284414 fot. 284415 fot. 284416 fot. 284417 fot. 284418 fot. 284419 fot. 284420 fot. 284421


N 53 12 21,7 - E 23 18 36,6

149272 Geastrum fimbriatum; Około 2.5km. na wschód od trasy Supraśl-Majówka (Las Cieliczański), GC-12; 30.08.2009; pobocze drogi leśnej w staryn lesie puszczańskim, mieszanym, ze znaczną jednak przewagą iglastych(świerk, sosna); na ziemi 8 owocników na przestrzeni ok. 1 m.kw.; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: NIE-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Dodatkowe informacje w wątku:
http://www.bio-forum.pl/messages/33/268985.html

fot. 284433 fot. 284434 fot. 284435 fot. 284436 fot. 284437 fot. 284438 fot. 284439 fot. 284440 fot. 284441 fot. 284442

150573 Geastrum fimbriatum; Węgierska Górka ul. Zielona pow. Żywiec woj. śląskie; 26.10.2009; Mały trawnik (koło o promieniu 3 m) pośród rozległego parkingu wyasfaltowanego koło budynku Urzędu Gminy i Banku Spółdzielczego. Na trawniku rosły 3 świerki i sumak octowiec; gruba ściółka iglasta miejscami przerośnięta trawą 2 sztuki w niewielkiej odległości od siebie. W pobliżu; około 2 m rosło 3 sztuki Geastrum pectinatum; leg. Ryszard Taran; det. Ryszard Taran; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 288155 fot. 288156 fot. 288157 fot. 288158 fot. 288159

Uwagi: Współrzędne wg mapa.szukacz pl
49,605635 19,115202

150881 Geastrum fimbriatum; 2 km E Sporysz, woj. pomorskie, pow. człuchowski, gmina Rzeczenica, ok. 100 m do drogi krajowej 25 NE, CB-40; 08.08.2009; las sosnowo - świerkowy; na ziemi w mchu, podłoże piaszczyste, na lekkim wzniesieniu terenu tuż przy leśnej drodze jedenaście owocników świeżych w różnym stadium rozwoju na pow ok 0,5 m kw, pięć owocników zeszłorocznych; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Potwierdzenie zgłoszenia ID: 76136 z 2007 r.
O tej samej porze 2008 roku sprawdzałam stanowisko, było puste.
fot. 289034 fot. 289035 fot. 289036

156359 Geastrum fimbriatum; 2 km E,Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 15.08.2009; las mieszany-sosna,brzoza,dąb,leszczyna; na ziemi,pod kępą leszczyny grupka 6 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 306910 fot. 306911 fot. 306912 fot. 306913

158257 Geastrum fimbriatum; Puławy 4km 500m na SE od centrum miasta, pow. Puławy, woj. lubelskie, FE-13; 10.09.2009; Wąwóz 1K (środkowa odnoga-środek wąwozu). Żyzny grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i ściany wąwozu o podłożu wapiennym; W ściółce 1 owocnik; leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN, nie, notatka: TAK, Notes nr 3, INDEX 20090910-21a
uwagi: Kilka centymetrów od Geastrum triplex ze zgłoszenia ID: 158250

158260 Geastrum fimbriatum; Puławy 4km 300m na SE od centrum miasta, pow. Puławy, woj. lubelskie, FE-13; 02.09.2009; W1E (prawa odnoga - środek wąwozu po lewej) żyzny grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i ściany wąwozu o podłożu wapiennym; W ściółce 26 owocników pojedyńczo i w małych skupieniach; leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN, tak, notatka: TAK, Notes nr 3, INDEX 20090902-1b
uwagi: fot. 312650 fot. 312651 fot. 312652

158265 Geastrum fimbriatum; Puławy 4km 400m na SE od centrum miasta, pow. Puławy, woj. lubelskie, FE-13; 05.09.2009; W1J (pierwszy od dołu żlebik - po prawej) żyzny grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i ściany wąwozu o podłożu wapiennym; W ściółce 10 owocników - pojedyńczo i parami; leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN, tak, notatka: TAK, Notes nr 3, INDEX 20090905-08
uwagi: fot. 312664 fot. 312665 fot. 312666

165695 Geastrum fimbriatum; Rezerwat Las Mariański, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-27; 24.07.2009; las grądowy; na ziemi 2 owocniki; leg. Barbara Waldon, Bogdan Rudzionek; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 340384

170361 Geastrum fimbriatum; Las Tyniecki, od strony drogi Kraków-Skawina, Tyniec (Kraków), pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-68; 28.07.2010; las mieszany, buki, brzozy, graby, sosny; na opadłych liściach, na żyznej glebie, wśród wapiennych kamieni w grupie, około 100 owocników w różnych fazach wzrostu; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: na tym stanowisku gwiazdosze są obserwowane od trzech lat.

fot. 360368 fot. 360369

170845 Geastrum fimbriatum; 1.5 km na wschód od Ogrodniczek, pow. pow. Białystok, woj. woj. podlaskie, GC-01; 14.07.2010; grobla przedzielająca dwa sztuczne zbiorniki wodne, porośnięta w wiekszości olszą; na ziemi kilka owocników rozsianych obok pnia olszy; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 361675

Więcej informacji w wątku.

173922 Geastrum fimbriatum; Rzyki Jagódki, na stromej skarpie w rejonie mostu, pow. powiat wadowicki, woj. małopolskie, DF-95; 21.08.2010; Grąd nad rzeką Rzyczanką; na ziemi jeden owocnik; leg. Jan Zieliński; det. Piotr Chachuła; eksykat: brak, Jan Zieliński., notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 371986

173986 Geastrum fimbriatum; Lubiana, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-15; 12.09.2010; Pobocze krajowej 20 biegnącej przez las sosnowy z domieszką brzozy; w ziemi kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: tak w Stacji PAN, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 372254 fot. 372255

180272 Geastrum fimbriatum; Warszawa, Ogród Krasińskich, pow. miasto Warszawa, woj. mazowieckie, ED-26; 14.11.2010; park miejski porośnięty trawą, drzewami liściastymi (w przewadze) i iglastymi oraz krzewami ozdobnymi; na ziemi pod sosnami (między krzewami, przy starym murze) 2 stare okazy, około 8 nowych, na mniej więcej 2m2; leg. Dorota R.; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: zdjęcia i rozpoznanie w wątku http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/389682.html

180399 Geastrum fimbriatum; 2 km NW ,Borki, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 01.08.2010; śródleśna, zdziczała kępa głogów; na liściastej ściółce grupka 4 owocników; w późniejszym terminie znalazłem tam jeszcze jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 391233 fot. 391234

180400 Geastrum fimbriatum; Borki, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 01.08.2010; liściasta kępa ( grusze,klony,lilaki) w otoczeniu robiniowych zarośli, w lesie zasadniczo sosnowym;; na liściastej ściółce grupka 6 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Na to stanowisko natrafiłem 11 maja 2010. Znalazłem wtedy kilka zeszłorocznych owocników G.fimbriatum i G.rufescens.

fot. 391237

180763 Geastrum fimbriatum; 2 km E,Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 21.08.2010; las mieszany-sosna,brzoza,dąb,leszczyna; na skraju drogi; na ziemi,pod kępą leszczyny, która na wiosnę została wycięta tak jak i reszta przydrożnych zarośli cztery owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 392168 fot. 392169

180809 Geastrum fimbriatum; 0,5 km NE,Ruda, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 31.07.2010; zdziczały ogród-grusze,robinie,leszczyny,kasztanowiec; na ziemi, na ściółce grupa ok.50 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 392314 fot. 392315 fot. 392316 fot. 392317 fot. 392318

181195 Geastrum fimbriatum; Około 400m. od trasy Ogrodniczki -Supraśl w kierunku zachodnim, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC-01; 25.08.2010; Pobocze drogi w starym lesie iglastym; na ziemi w tym roku owocników znacznie więcej i rozsiane na przestrzeni około 6mb. pobocza drogi; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/MG/10.02.11, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: W tym roku, ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne, okres jego wegetacji znacznie był dłuższy. Owocniki pokazywały się grupowo. Na tym samym stanowisku widoczne już były zejściowe jak i również dopiero wyrastające.

181487 Geastrum fimbriatum; 1.5 km. na południe od Ciasnego, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC-11; 28.08.2010; Stary las iglasty, w tym miejscu przewaga świerków w różnym wieku; na ziemi, pobocze drogi leśnej kilka owocników w jednej grupie; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 394060 fot. 394061 fot. 394062

185303 Geastrum fimbriatum; 5 km S od Supraśla, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC-11; 09.04.2011; stary puszczański las z domieszką swierka; u podstawy świerka i grabu rosnących tuż obok siebie Trzy owocniki tuż obok pnia; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MG/26.05.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Miejsce gdzie rosły
fot. 407720
Jeden z owocników:
fot. 407721

188891 Geastrum fimbriatum; Polańczyk, pow. leski, woj. podkarpackie, FG-37; 22.07.2011; jesiony, jarzębina; w trawie 4 owocniki; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: grzyby wyrastały na prywatnym terenie przy szlaku "Wokół Polańczyka" od strony osiedla "Na Wzgórzu"
fot. 432257 fot. 432258

188984 Geastrum fimbriatum; 0,5 km NE, Ruda, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 30.07.2011; zdziczały ogród-grusze,robinie,kasztanowiec; na ziemi, na ściółce grupa ponad 30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/29.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 432494 fot. 432495 fot. 432496

189157 Geastrum fimbriatum; nieopodal jeziora w Jankowie Dolnym, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-84; 23.07.2011; zadrzewienie nieopodal jeziora: jesion, olsza czarna, brzoza, dąb, klon głóg i krzewy liściaste; na ziemi pod jesionem dwa owocniki; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: stanowisko mieści się 50 metrów od stanowiska Ganoderma lucidum ID: 189154

widok na stanowisko
fot. 433535 fot. 433536

owocniki:
fot. 433537 fot. 433538 fot. 433539 fot. 433540 fot. 433541

189248 Geastrum fimbriatum cf.; na granicy miejscowości Lednogóra od strony Poznania, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-91; 11.03.2011; zadrzewienie robiniowe pomiędzy szosą, a polem uprawnym z malutkimi mini-stawkami i dzikim wysypiskiem opon i gruzu; na ziemi pod robiniami dwa owocniki; leg. Barbara Kudławiec; det. Błażej Gierczyk; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon
uwagi: siedlisko:
fot. 434520
owocnik 1
fot. 434521 fot. 434522 fot. 434523
owocnik 2
Komentarz kustosza (B. Gierczyk): Zgłoszono jako Geastrum sp.
fot. 434524 fot. 434525 fot. 434526

189983 Geastrum fimbriatum; pomiędzy Kodrębem a Józefowem, gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 08.08.2011; wąski pas drzew i krzewów robiący za ogrodzenie między polem i lasem; lipy i głogi; na ziemi grupa 6 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: przybliżone namiary 51 06 18,8 N ; 19 38 58,6 E

fot. 437579 fot. 437580

siedlisko
fot. 437581

190015 Geastrum fimbriatum; Łubiana, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-15; 15.08.2011; Pobocze drogi krajowej nr 20 las sosnowy z domieszką dębu,brzozy; w ziemi kilkanaście owocników w rozproszeniu; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosława Wantoch-Rekowska; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/5.10.11, tak, notatka: tak,Spis grzybów Pomorza; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 437851 fot. 437852 fot. 437853 fot. 437854
http://www.bing.com/maps/?v=2&sty=h&mkt=pl-pl&cp=54.11550~17.89783&lvl=15&sp=point.54.11550_17.89783_15%20sierpnia%202011%20(9).JPG

193827 Geastrum fimbriatum; 1 km NW od wsi Huta Brudzka, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 30.07.2011; skraj lasu liściastego -jesiony oraz szakłaki, czeremchy i trzmielina; na liściastej ściółce kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 456214 fot. 456215

194647 Geastrum fimbriatum; Borki, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 16.08.2011; liściasta kępa ( grusze,klony,lilaki) w otoczeniu robiniowych zarośli, w lesie zasadniczo sosnowym; na liściastej ściółce kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 460804

194870 Geastrum fimbriatum; Gdańsk Górki Wschodnie, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-81; 09.12.2011; w zaroślach tarniny, pod wydmą; na ziemi 5 owocników; leg. Grzegorz Neubauer, Arkadiusz Sikora; det. Grzegorz Neubauer; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3 i 4/GKN/30.12.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: znalezione wyschnięte, podczas suszenia zawija ramiona egzoperydium do góry,
zdjęcia w wątku: http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/460590.html;
na tym samym stanowisku do 9.12.2011 znalezione jeszcze 3 następne gwiazdosze, w tym G. striatum
fot. 462358 fot. 462359 fot. 462360

196520 Geastrum fimbriatum; Radziechowice II, 200m na pdwsch od cmentarza; gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 23.10.2011; las sosnowy; na ziemi, na ściółce jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 470115 fot. 470116

201473 Geastrum fimbriatum; Łubiana, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-15; 21.07.2012; Pobocze drogi krajowej nr 20 las sosnowy z domieszką dębu,brzozy; ziemia jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 501332
http://www.bing.com/maps/?v=2&sty=h&mkt=pl-pl&cp=54.11557~17.89805&lvl=15&sp=point.54.11557_17.89805_21%20lipca%202012%20(35).JPG

202306 Geastrum fimbriatum; Rezerwat Ostrzycki Las, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-97; 08.08.2012; las bukowy; 4 owocniki na dwóch stanowiskach oddalonych 200m; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 8/MWR/25.11.13, tak, notatka: tak Spis grzybów Rezerwatu O.L.
uwagi: fot. 505432 fot. 505433 fot. 505434

204333 Geastrum fimbriatum; nieopodal jeziora w Jankowie Dolnym, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-84; 15.09.2012; zadrzewienie nieopodal jeziora: jesion, olsza czarna, brzoza, dąb, klon, głóg i krzewy liściaste; na ziemi pod jesionem 6 owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon (siedlisko, liczność owocników); publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: 52°32'27,80" N, 17°42'56,94" E
zdjęcie siedliska
fot. 513486
owocniki w naturze
fot. 513487 fot. 513488
rozmiary owocników (widok góry i spodu owocników)
fot. 513489 fot. 513490

204881 Geastrum fimbriatum; 1,9 km na wschód od Bożacina, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-74; 20.09.2012; przydroże drogi leśnej położonej zaraz przy podmakającym brzegu jeziora, bezpośrednio przy drodze świerki, poza tym dąb, sosna, brzoza, olsza, buk, bez czarny, jarzębina, jeżyny; na ziemi pod młodymi: bukiem i brzozą 8 owocników na niewielkiej powierzchni; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie + mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: 52°39'32,73" N, 17°40'45,60" E
nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Długi Bród, oddział 186

stanowisko mieści się kilka kroków ku jeziorku od stanowiska G. striatum (ID 204880)

siedlisko
fot. 515846

grzybki w siedlisku
fot. 515847 fot. 515848 fot. 515849 fot. 515850

owocniki wobec miarki
fot. 515851

208507 Geastrum fimbriatum; 2 km NW od wsi Borki, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 15.09.2012; śródleśna, zdziczała kępa głogów; na liściastej ściółce kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 533462 fot. 533463

208953 Geastrum fimbriatum; Gościeszynek, 1,7 km SW, na północnym brzegu jeziora Sykule Duże, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-74; 11.10.2012; las nieopodal podmokłego brzegu jeziora, świerk, topola, buk, dzika jabłoń, w okolicy także brzoza, olsza, dąb; na ziemi kilkanaście owocników w rozproszeniu; leg. Barbara Kudławiec; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie + mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Długi Bród

siedlisko
fot. 536723
owocniki
fot. 536724 fot. 536725
oraz zdjęcie w wątku
http://www.bio-forum.pl/messages/33/522083.html

w tym samym siedlisku rósł także gwiazdosz czarnogłowy (ID 208950)

208966 Geastrum fimbriatum; pomiędzy wioskami Ryszewo i Zalesie, gmina Rogowo, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-74; 24.09.2012; porośnięty krzewami i drzewami (bez lilak, bez czarny, śnieguliczka, topola) opuszczony cmentarz poniemiecki; na ziemi, podłoże piaszczyste, wokoło sterty gruzu, kamieni, także śmieci dwa owocniki; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie (tylko mapka); publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: 52°41'36,89" N 17°43'21,73" E

cmentarz mieści się przy drodze asfaltowej, pomiędzy wioskami Ryszewo i Zalesie, wokół pola uprawne

widok na cmentarz widoczny na łuku drogi:
fot. 536808

stanowisko
fot. 536809

owocniki
fot. 536810 fot. 536811 fot. 536812

213982 Geastrum fimbriatum; 0,5 km NE od wsi Ruda, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 23.09.2012; zdziczały ogród-grusze,robinie,kasztanowiec; na ziemi, w liściastej ściółce grupa ponad 25 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 561823 fot. 561824

225027 Geastrum fimbriatum; Jastarnia, pow. Pucki, woj. Pomorskie; 26.09.2013; las mieszany,sosna,dąb,brzoza,; ziemia, owocniki znajdowały w pobliżu drzew sosny 10 owocników; leg. Natalia Szulc; det. Błazej Gierczyk; eksykat: -, tak, notatka: nie
uwagi: Owocniki gwiazdosza na skraju lasu,pobocze drogi,miejsce to znajduję się między ośrodkami wczasowymi a oczyszczalnią,granica miejscowości Jastarnia i Jurata.


fot. 606988fot. 606989fot. 606990fot. 606991fot. 606992

230914 Geastrum fimbriatum; 2 km NW od wsi Borki, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 22.09.2013; śródleśna, zdziczała kępa głogów; na ściółce grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 641958 fot. 641959

245250 Geastrum fimbriatum; Puszcza białowieska, 3 km na E od Sawiny Gród, pow. Hajnówka, woj. Podlaskie; 17.07.2014; grąd z udziałem świerka, blisko subborealnej świerczyny na torfie,; w mchu taki jak widać na zdjęciach; leg. Tomasz Laskowski; det. Waldemar Czerniawski;
uwagi: okazy rosły przy drodze w puszczy białowieskiejfot. 699883fot. 699884fot. 699885

254797 Geastrum fimbriatum; 0,7 km N od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 25.07.2014; las zasadniczo sosnowy,; na ziemi, na ściółce, przy dróżkach dwie grupy ( w oddaleniu ok. 350 m od siebie ) po kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy powtórnym zgłoszeniu ID 271159, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 736281

22.11.2014 -gr.2
fot. 736282 fot. 736283

255665 Geastrum fimbriatum; 1 km N od wsi Biała Góra, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 14.08.2014; zarastające, dzikie wysypisko na obrzeżach lasu -gł. robinie ( najstarsze ), pojedyncze sosny, młode dąbki; na ziemi, w liściastej ściółce grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 739113 fot. 739114 fot. 739115

256011 Geastrum fimbriatum; 2 km NW od wsi Borki, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 27.07.2014; śródleśna, zdziczała kępa głogów; na liściastej ściółce grupa 9 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 741365 fot. 741366 fot. 741367

271159 Geastrum fimbriatum; 400 m NE od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 08.10.2015; las sosnowy; na ziemi, na ściółce pod krzewami liściastymi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 15/JN/25.11.2015, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 800302 fot. 800303

271258 Geastrum fimbriatum; Fryszerka, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 26.10.2015; liściaste zadrzewienia nad zalewem -wiązy i inne; na ziemi, na ściółce dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 14/JN/25.11.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 8' 28,8" N i 19st 30' 5,6" E

fot. 800753

278124 Geastrum fimbriatum; 600 m N od wsi Borowiecko, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 08.03.2016; pas liściastych zarośli przy leśnej drodze; na ściółce grupa 9 owocników, zeszłorocznych; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 8' 18,5" N i 19st 27' 20,65" E

fot. 829439 fot. 829440

287558 Geastrum fimbriatum; 400 m NE od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 15.07.2016; bór sosnowy; na ziemi, na ściółce pod krzewami liściastymi grupa ponad 80 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 862326 fot. 862327 fot. 862328 fot. 862329

288510 Geastrum fimbriatum; 600 m N od wsi Borowiecko, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 21.07.2016; pas liściastych zarośli przy leśnej drodze; na ściółce grupa ponad 15 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 866713 fot. 866714

289222 Geastrum fimbriatum; ok 1km na północ od Osówca Szlacheckiego, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 18.08.2016; las sosnowy z domieszką brzozy; na ziemi Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 869599fot. 869600

289578 Geastrum fimbriatum; 150 m E od zabudowań wsi Wąglin, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 13.08.2016; niewieki las mieszany skrywający dzikie wysypisko -osiki, sosny i inne; na ziemi, na ściółce, pod osikami grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 8' 29" N i 19st 34' 51" E

fot. 871144 fot. 871145

siedlisko
fot. 871146

291707 Geastrum fimbriatum; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 10.07.2016; Las liściasty z domieszką sosny. Nieopodal ruin ewangelickiego grobowca. Pod wiązem.; Ściółka leśna/ziemia. Grupa do 20 owocników.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 880346 fot. 880347 fot. 880348 fot. 880349

291743 Geastrum fimbriatum; 1 km N od wsi Biała Góra, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 21.07.2016; zarastające, dzikie wysypisko na obrzeżach lasu -gł. robinie i mirabelki; na liściastej ściółce grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 880569 fot. 880570

292524 Geastrum fimbriatum; Las Ładzki, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 08.10.2016; liściaste zarośla w lesie mieszanym -klony, robinie i inne; na ziemi, na liściastej ściółce grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 5' 12,5" N i 19st 21' 56" E

fot. 884047 fot. 884048

literatura · references
[49] [26II] [14] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 14.10.2014 · została utworzona/was created 25.02.2002
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Geastrum_fimbriatum.htm">gwiazdosz frędzelkowany - Geastrum fimbriatum - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>