non edible

Pholiota squarrosa (Pers.) Kummer

łuskwiak nastroszony
Pholiota squarrosa
przymiar50 mm
duża wiązka u podstawy żywej brzozy · clustered besides living birch; 25.09.1999, Kaszuby
copyright © by Marek Snowarski
Pholiota squarrosa
Pholiota squarrosa
Pholiota squarrosa
Pholiota squarrosa
Pholiota squarrosa
Pholiota squarrosa
Pholiota squarrosa

owocnik (Fruitbody)

Pholiota squarrosa
Kapelusz duży, 60-100 mm średnicy; bladożółty, ochrowy, brązowy; suchy, pokryty rdzawobrązowymi odstającymi łuseczkami; początkowo kulisty, półkulisty, potem wypukły, do rozpostartego z garbkiem, brzeg ostry, młody podwinięty.

Blaszki młode żółtawe, z wiekiem rdzawobrunatne, gęste, wykrojone ząbkiem i nieco zbiegające.

Trzon barwy kapelusza; 50-120 x 10-15 mm; włóknisty, powyżej słabego pierścienia nagi, bladożółty, poniżej z ostającymi łuseczkami, u postawy czerwonobrązowy.

Miąższ żółtawy, niezmienny, u podstawy trzonu ciemniejszy; twardy, smak łagodny, zapach przypomina rzodkiew.

Pileus large, 60-100 mm in diameter; pale yellow, ochraceous, brown; dry, covered with rusty-brown coarse squamules; initially spherical, hemispherical, later convex to plane umbonate, margin acute, incurved when young.

Lamellae young yellowish, with age rusty-brown, close, notched and slightly decurrent.

Stipe concolourous with the cap; 50-120 x 10-15 mm; fibrous, glabrous above a weak ring, pale yellow, below with projecting squamules, at the base red-brown.

Flesh yellowish, unchanging, at the base of the stipe darker; tough, taste mild, odour somewhat raphanoid.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników rdzawobrązowy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 60-80 x 3.5-4 µm.

Spore print rusty-brown. Spores ellipsoid, smooth, 60-80 x 3.5-4 µm.

występowanie

Pholiota squarrosa
Pospolity. Owocniki wyrastają od września do listopada, w wiązkach na martwym drewnie i u podstawy żywych pni drzew liściastych, rzadko iglastych.

Common. Fruitbodies grow in clusters on dead wood and on base of living hardwood trees, rare conifers. Fall.

wartość (Importance)

Niejadalny.

Inedible.

uwagi (Remarks)

Armillaria ostoyae
A. mellea
Gymnopilus junonius
G. junonius
Spotyka się wycięte wiązki łuskwiaka nastroszonego, traktowanego przez zbieraczy jako rodzaj opieńki. Właściwa opieńka miodowa (Armillaria mellea) ma powierzchnię kapelusza z drobnymi łuseczkami, generalnie pokrój jej owocników jest mniej masywny, smak surowych opieniek jest charakterystyczny, bardzo cierpko-mydlany. Zasadnicza różnica występuje w barwie wysypu zarodników, który u opieniek jest biały. Inne łuskwiaki wyrastające w kępkach mają lepkie kapelusze.

Innym dużym grzybem rosnącym w wiązkach u podstawy pni drzew liściastych jest łysak wspaniały (Gymnopilus junonius), jego miąższ jest bardzo gorzki.

Armillaria mellea cap surface is covered with small squamules, fruitbodys has a less massy stature, raw Armillaria mellea has a characteristic taste, very acrid-soapy. Big difference is spore print colour - in Armillaria white. Other Pholiota growing in clusters have viscid caps.

Gymnopilus junonius (photo 2) is another large mushroom clustered at the trunks of deciduous trees, its flesh is very bitter.

Inne fotografie · Additional photographs
Pholiota squarrosa
przymiar20 mm
młody owocnik; wiązka na pniaku sosny · young specimen; clustered on pine stump
Copyright © 2000-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 29.11.2009 · została utworzona/was created 16.01.2000
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Pholiota_squarrosa.htm">łuskwiak nastroszony - Pholiota squarrosa - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>