ediblered list

Gomphidius glutinosus (Schaeff.) Fr.

klejówka świerkowa (klejówka kleista)
Leucogomphidius glutinosus (Schaeff.: Fr.) Kotl. et Pauz.
Gomphidius glutinosus
pokrój · habit; 03.10.2003, Tatry, Słowacja, JEC 21; znal. 031003.13
copyright © by Marek Snowarski
Gomphidius glutinosus
pokrój · habit
Gomphidius glutinosus
pokrój · habit
Gomphidius glutinosus
blaszki i trzon; cytrynowożółto przebarwiona podstawa trzonu · lamellae and stipe

owocnik (Fruitbody)

Gomphidius glutinosus
Kapelusz orzechowy, brązowawy, brudno-szaro-brązowawy, z liliowym odcieniem, z wiekiem blednie i pojawiają się czarne plamy; średnica 50-80(130) mm, początkowo stożkowaty, potem wypukły, płaski, z zagłębieniem w centrum; powierzchnia gładka, silnie śluzowata; u brzegu kapelusza zwisają resztki śluzowatej osłony, brzeg podwinięty.

Blaszki młode białawe, potem szarzeją i ciemnieją, sadzowatoszare z liliowym odcieniem; rzadkie, różnej długości, 3-6 mm szerokości, zbiegające.

Trzon białawy, w dole chromowożółty, cytrynowożółty; powierzchnia lepka, śluzowata, w górze z resztkami śluzowatego pierścienia; 50-80 x 6-20 mm; pełny.

Miąższ biały, szarawy, pod skórką kapelusza brązowawy, delikatny; u podstawy trzonu cytrynowożółty i zdrewniały; smak łagodny, zapach słaby.

Pileus nutty-brown, brownish, sordid grey-brownish, with a lilac tint, with age fades and black spots appear; 50-80(130) mm in diameter, initially conic, later convex, plane, umbilicate; surface smooth, strongly mucous; at the margin of the cap pendant mucous veil remains, margin incurved.

Lamellae whitish when young, later become grey and darken, sootlike-grey with lilac tint; distant, of varying length, 3-6 mm broad, decurrent.

Stipe whitish, at the base chrome-yellow, lemon yellow; surface viscid, mucous, at the apex pendant mucous annulus; 50-80 x 6-20 mm; solid.

Flesh white, greyish, under cuticle of the cap brownish, fragile; at the base of the stipe lemon yellow and woody; taste mild, odour weak.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników czarny (ciemno czerwono-brązowy). Zarodniki cylindryczno-wrzecionowate, gładkie, brązowoszare, 18-22 x 5-8 µm.

Spore print black (dark red-brown). Spores cylindric-fusiform, smooth, brown-grey, 18-22 x 5-8 µm.

występowanie

Średnio pospolity, częstszy w górach. Owocniki wyrastają na ziemi, pojedynczo lub w grupach, latem i jesienią, w borach iglastych, pod świerkami.

Not common, summer to fall in coniferous forests, under Picea, solitary to gregarious.

wartość (Importance)

Jadalna o wysoko cenionym przez smakoszy aromacie suszu. Przed przetwarzaniem należy usunąć z kapelusza grubą śluzowatą warstwę gdyż jest nieapetyczna i podobno może u niektórych wywołać wymioty lub biegunki.

Edible.

uwagi (Remarks)

Gomphidius maculatus
G. maculatus
Gomphidius roseus
G. roseus
Klejówka różowa (Gomphidius roseus) mniejsza, kapelusz różowawo-czerwonawy, trzon krótki, zwężający się, u podstawy różowawy, pod sosnami.
Klejówka plamista (Gomphidius maculatus) rośnie pod modrzewiami, kapelusz cielistoochrowy lub brązowocielisty z ciemnobrązowymi, czarnymi plamami; uszkodzona podstawa trzonu przebarwia się winnoczerwono.

Gomphidius roseus is smaller with a pinkish-reddish cap, stipe short, tapering, at the base pinkish, found under pine trees.
Gomphidius maculatus grows under larch trees, cap ochraceous-flesh-coloured or brown-flesh-coloured with dark brown and black spots; the base of the stipe when injured discolours vinaceous.

wybrane znaleziska · selected collections

Gomphidius glutinosus
7f · 03 10 03 13
(Tatry, Słowacja, JEC 21) kilka owocników w górskiej świerczynie · (group in mountain spruce forest)
Gomphidius glutinosus
5f · 99 09 24 11 (Marek Snowarski)
(Kaszuby) pod sosnami · (under pine)
znaleziska Gomphidius glutinosus na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — Informacje o występowaniu tego gatunku obecnie nie są już przyjmowane do GREJ z uwagi na częste występowanie tego gatunku lub brak zagrożeń.

specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 193029 BB-00, 144868 BB-20, 83616 BC-64, 80435 CB-14, 178259 CB-24, 171261 CB-25, 117012 DE-45, 178675 DE-46, 117992 DE-66, 79053 DF-95, 170385 DG-26, 150777 EG-12, 23731 EG-15, 45166 EG-28, 39784 FE-37,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 297092 BB-80, 39657 BF-25, 40270 FG-28,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

23731 Gomphidius glutinosus; Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, Gm. Chełmiec, EG-15; 25.08.2005; las mieszany, przy drodze leśnej (pod dębem, grabem, jarząbem, świerkiem, jodłą); na ziemi cztery owocniki; leg. Sebastian Pinczer; det. Sebastian Pinczer; eksykat: 050825-200 herb. Pinczer, nie, notatka: 050825-200; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

39657 Gomphidius glutinosus; Polanica Zdrój w kierunku Nw. Łomnicy, BF-25; 27.08.2006; Las świerkowy z domieszką buka, ok. 400 m. n.p.m., skarpa; piaszczysta skarpa 15 owocników, w różnycm stadium rozwoju; leg. Piotr Perz; det. Piotr Perz; eksykat: Będzie u kustosza bazy, nie, notatka: tak, w postaci tego zgłoszenia; publikacja: nie
uwagi: bez uwag

39784 Gomphidius glutinosus; Lublin, las Stary Gaj, zagajnik świerkowy, FE-37; 28.08.2006; Zagajnik świerkowy, świerki sztucznie sadzone; Na ziemi, wśród igieł świerku W całym zagajniku, liczba dochodzi do kilkudziesięciu; leg. Maciej Malec; det. Maciej Malec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MM/6.10.06, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Zerwane przez ludzi klejówki leżą wyrzucone na ściółce. Zrobiłem zdjęcia tym, które jeszcze rosły. Przepraszam za fotografie z lampą, ale mój aparat nie łapie ostrości w tak ciemnym lesie.

fot. 50117 fot. 50118 fot. 50119 fot. 50120

40270 Gomphidius glutinosus; Rezerwat "Cisy w Serednicy". Leśnictwo Wańkowa. Nadleśnictwo Brzegi Dolne, FG-28; 27.08.2006; Las mieszany, sosnowo-świerkowo-jodłowy; Na ziemi Pojedynczo, dwa owocniki; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Tylko to jedno stanowisko znam z okolic Serednicy.

fot. 50710

45166 Gomphidius glutinosus; Kwiatoń k/ Uścia Gorlickiego, Beskid Niski, woj. małopolskie, EG-28; 22.09.2006; na użytkowanej łące pod lasem, pod samotnym świerkiem; na ziemi, wśród trawy i mchu kilkanaście owocników w luźnej grupie; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-09-22 Gomphidius glutinosus>, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Klejówka świerkowa (d. kleista)
fot. 58117

79053 Gomphidius glutinosus; Rzyki Praciaki, Beskid Mały, DF-95; 29.09.2007; Buczyna (Bk, i poj. Św, Jd, So); na ziemi 7 owocników w grupkach po dwa, trzy; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/PC/3.02.12, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: N 49st47'11,7"; E 19st23'13,7"; H - 522m n.p.m.
fot. 124931

80435 Gomphidius glutinosus; przy leśniczówce w miejscowości Skwierawy, pow. bytowski, woj. pomorskie, CB-14; 06.10.2007; las świerkowy; na ziemi 2 owocniki; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MW/4.11.07, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

83616 Gomphidius glutinosus; Puszcza Notecka, przy szosie Mokrz-Rzecin, ok. 1200 m od PKP Mokrz, BC-64; 28.10.2007; Na granicy monokultury sosny i monokultury świerku; na ziemi, pod świerkiem pojedynczo; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MW/8.02.12, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41

117012 Gomphidius glutinosus; 1 km E,Leśn.Łuszczanowice,gm.Kleszczów, DE-45; 05.10.2008; świerczyna; w mchu dwa młode owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/15.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 206776 fot. 206777

117992 Gomphidius glutinosus; 1 km NW,Kol.Ojrzeń,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE-66; 11.10.2008; las świerkowy; na ziemi jeden młody owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 29/JN/29.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 50 59'52,46"N 19 29'10,99"E

fot. 209233 fot. 209234

144868 Gomphidius glutinosus; Okolice miejscowości Kamica, jezioro Kamica, gm Gościno, powiat kołobrzeski, BB-20; .09.2009; Las mieszany, pod świerkami; na ziemi pojedynczo, kilka owocników; leg. Paweł Paulus; det. Paweł Paulus; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 272903 fot. 272904 fot. 272905

150777 Gomphidius glutinosus; woj. Małpolskie, pow. limanowski, gm. Słopnice, góra Mogielica, EG-12; 07.10.2009; las świerkowy; na ziemi 3 owocniki; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/APK/1.12.09, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: brak

170385 Gomphidius glutinosus; Lipnica Wielka (od strony Przywarówki), pow. nowotarski, woj. małopolskie, DG-26; 14.08.2010; las iglasty, jodłowo-świerkowy; w igliwiu pojedynczo; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/WC/1.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 360536

171261 Gomphidius glutinosus; Kalisz kaszubski, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-25; 14.08.2010; młody lasek świerkowy wokół cmentarza; w ziemi jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/10.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 363376

178259 Gomphidius glutinosus; Trawice, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-24; 17.10.2010; las sosnowy z domieszką brzozy i świerka; w mchu pod świerkami jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/MWR/10.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 383867

178675 Gomphidius glutinosus; 1,5 km S,Słostowice,gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 26.09.2010; pas lasu nad okresowym ciekiem wodnym-świerk,brzoza,olcha,leszczyna; na ziemi,pod świerkiem jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/JN/16.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 385171

193029 Gomphidius glutinosus; Obroty 1,3 km W, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-00; 05.10.2011; świerczyna; ma ziemi pod świerkami jeden owocnik; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/TT/24.11.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 452273

297092 Gomphidius glutinosus; Pojezierze Ińskie, 1,3 km na SW od Ciemnika, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, BB-80; 16.09.2011; młodnik świerkowy; na ziemi pokrytej ściółką iglastą w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: gatunek omówiony w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/443858.html

literatura · references
[5] [26III] [11] [9] [1] [2] [133] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2000-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 17.12.2009 · została utworzona/was created 20.06.2000
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Gomphidius_glutinosus.htm">klejówka świerkowa - Gomphidius glutinosus - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>