Ophiocordyceps forquignonii (Quél.) G.H. Sung, J.M. Sung, Hywel-Jones & Spatafora

Cordyceps forquignonii Quél.
znaleziska Ophiocordyceps forquignonii na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 43146 FG-28 Cordyceps forquignonii,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

43146 Ophiocordyceps forquignonii (Cordyceps forquignonii); Rezerwat Cisy w Serednicy. Leśnictwo Wańkowa. Nadleśnictwo Brzegi Dolne, FG-28; 27.08.2006; Las jodłowy z cisem; Na musze, a mucha na Taxus baccata, 2m nad ziemią Jeden owocnik; leg. Piotr Chachuła; det. Marek Kozłowski; eksykat: tak (pojedzie do prof. Bałazego), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70
uwagi: W Rezerwacie tylko ten jeden okaz znalazłem.
Cis na którym grzyb ten się znajdował rósł na kraju obok luki w lesie.

fot. 54918 fot. 54919

literatura · references
· baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2009 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 16.04.2009 · została utworzona/was created 16.04.2009
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Ophiocordyceps_forquignonii.htm">Ophiocordyceps forquignonii - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>