protectedGREJ

Hygrocybe fornicata (Fr.) Singer

wilgotnica sklepiona
na stronie — Uwagi (Remarks)

uwagi (Remarks)

Gatunek chroniony w Polsce (od 2014r.).
znaleziska Hygrocybe fornicata na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 178722 DF-68,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

178722 Hygrocybe fornicata; Kraków (Tyniec) w kierunku Skawiny, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-68; 27.08.2010; w trawie; na dnie nieczynnego kamieniołomy wapiennego 2 grupy po 2 szt.; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: BGF/BF/WCz/100827/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: Wilgotnice pojawiły się podczas długotrwałych deszczy. Wyrosły tylko 4 sztuki pośród ogromnej ilości innych wilgotnic - min. H. peresistens, H. chlorophana(?), H. conica. Kapelusze do 4 cm (początkowo stożkowate później płasko rozpostarte z garbkiem), białe z odymionym wierzchołkiem. Przy czym jeden z owocników był cały nieco ciemniejszy. Trzon biały, delikatnie oszroniony, włóknisty. Zarówno trzon jak i kapelusz były tylko lekko lepkie.
Miąższ bez zapachu i smaku, nie przebarwiał się. Blaszki nie zbiegające na trzon.

fot. 385377fot. 385378fot. 385379

literatura · references
· baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2014 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 19.10.2014 · została utworzona/was created 19.10.2014
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Hygrocybe_fornicata.htm">wilgotnica sklepiona - Hygrocybe fornicata - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>