non ediblered listGREJ

Panaeolus papilionaceus (Bull.) Quél.

Panaeolus campanulatus (L.) Quél. · Panaeolus retirugis (Fr.) Gillet · Panaeolus sphinctrinus (Fr.) Quél.
Panaeolus sphinctrinus
przymiar10 mm
owocniki na odchodach jakiegoś roślinożercy w lesie sosnowym · on dung in pine forest; 23.07.2000, Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich; znal. 000723.10
copyright © by Marek Snowarski
Panaeolus sphinctrinus
przymiar2 mm
siedlisko; odchody jakiegoś roślinożercy w lesie sosnowym · habitat; on dung in pine forest; 23.07.2000, Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich; znal. 000723.10
copyright © by Marek Snowarski

owocnik (Fruitbody)

Panaeolus sphinctrinus
Panaeolus sphinctrinus
Kapelusz niehigrofaniczny, szarobrunatny, szary, gliniastobrązowy, gładki, czasem nieco jedwabiście lśniący; na brzegu u młodych egzemplarzy widać ząbkowane resztki białawej osłony częściowej; stożkowato-dzwonkowaty, z wiekiem nie spłaszcza się; 20-40 mm średnicy.

Blaszki szare, czarno marmurkowate, w końcu czarne; szerokie, brzuchate, wykrojone i przyrośnięte.

Trzon szaro-czerwono-brunatny, mięsnoczerwonawy; cienki, pusty, równogruby, bardzo wysmukły, 50-110 x 1-2(3) mm, w górnej części nieco oprószony.

Miąższ żółtawy, w kapeluszu znikomy; smak łagodny; bez zapachu lub słaby grzybowy.

Pileus not hygrophanous, grey-brown, grey, clay-brown, smooth, sometimes slightly silkily shiny; at the margin of young specimens visible crenate remains of a whitish partial veil; conic-campanulate, with age does not undergo compression; 20-40 mm in diameter.

Lamellae grey, marbled black to finally black; broad, ventricose, adnexed and adnate.

Stipe grey-red-brown, reddish-flesh coloured; thin, hollow, equal, very slender, 50-110 x 1-2(3) mm, at the apex slightly pruinose.

Flesh yellowish, in the cap slender; taste mild; odourless or faintly fungoid.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników czarny (ciemnobrunatny). Zarodniki cytrynowate, gładkie (delikatnie punktowane), ciemnobrązowe, nieprzeźroczyste, 14-18 x 8-11 µm.

Spore print black (dark brown). Spores citriform, smooth (minutely punctate), dark brown, not transparent, 14-18 x 8-11 µm.

występowanie

Panaeolus sphinctrinus
Gatunek pospolity. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach od maja do późnej jesieni, na łąkach i pastwiskach, na składowiskach obornika, w miejscach trawiastych na nawozie roślinożerców.

Common. Spring-fall on dung in and outside of forest.

wartość (Importance)

Niejadalny. Mimo zewnętrznego podobieństwa do jedynie wyjątkowo rosnącej na odchodach łysiczki lancetowatej (Psilocybe semilanceata) nie zawiera toksycznych substancji psychoaktywnych.

Inedible.

uwagi (Remarks)

Na nawozie końskim lub bydlęcym oraz na oborniku wyrasta kilka innych gatunków grzybów podobnej wielkości, szaro lub ochrowo zabarwionych, z ciemnymi blaszkami. Przy ich oznaczaniu należy zwrócić szczególną uwagę na obecność pierścienia i resztek osłony na powierzchni kapelusza, na suchą lub śluzowatą powierzchnię kapelusza i trzonu oraz na barwę i sposób przyrastania blaszek do trzonu.
znaleziska Panaeolus papilionaceus na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 204181 CA-66, 204180 DA-81, 294823 ED-35,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 192289 CE-37, 192290 CE-37, 260081 DF-79,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

192289 Panaeolus papilionaceus; 150m na S-E od Młyna Krupka (Piaski), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 10.07.2011; ścieżka w lesie olchowym, w pobliżu dąb i brzoza; na ziemi, dużo nawozu krowiego masowo - ponad 100 osobników; leg. Piotr Zawada; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Gmina Bolesławiec. Działka nr 306. Omówione w wątku:http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/426278.html
fot. 448509 fot. 448510 fot. 448511 fot. 448512 fot. 448513 fot. 448514

192290 Panaeolus papilionaceus; 600m na N-W od zabudowań Piasków (Stare Piaski), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 27.07.2011; krzaki olchowo-brzozowe, na skraju pól i łąk; na ziemi dwa owocniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Gmina Bolesławiec. Działka nr 307/1
fot. 448518 fot. 448519

204180 Panaeolus papilionaceus; Gdańsk Górki Wschodnie, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-81; 25.06.2012; wybieg dla kucyków; na ziemi dwie kępki, kilkanaście owocników; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GN/120705/0003, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: v. papilionaceus
foto z 5 lipca:
fot. 512682 fot. 512683 fot. 512684

204181 Panaeolus papilionaceus; Porzecze, pow. wejherowski, CA-66; 08.07.2012; łąka, w pobliżu wybiegu dla koni; na ziemi 2 owocniki; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GN/120708/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: v. papilionaceus
fot. 512689 fot. 512690 fot. 512691

260081 Panaeolus papilionaceus; Buków, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-79; 15.11.2013; wypasana łąka; grzybek koprofilny dwa owocniki; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę), tak, notatka: nie
uwagi: grzyby z tego gatunku pojawiały się również w roku 2014.
fot. 756460 fot. 756461 fot. 756462

Panaeolus papilionaceus var. papilionaceus

294823 Panaeolus papilionaceus; Suchy Las, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED-35; 24.06.2015; las mieszany: sosna, osika, olsza, brzoza + dąb, czeremcha; końskie odchody 2 owocniki; leg. ala mikołaj; det. ala mikołaj; eksykat: BGF/BF/AM/150624/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 894344

literatura · references
[5] [18IV] [11] [26IV] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 1999-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 25.11.2009 · została utworzona/was created 25.08.1999
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Panaeolus_papilionaceus.htm">Panaeolus papilionaceus - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>