niejadalnyred listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Typhula fistulosa (Holmsk.) Olariaga

buławka rurkowata
Macrotyphula fistulosa (Holmsk.) R.H. Petersen · Clavariadelphus fistulosus (Holmsk.) Corner
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi · znaleziska
Typhula fistulosa (buławka rurkowata)
pokrój; 24.10.2002, okolice Obornik Śląskich; copyright © by Marek Snowarski
Typhula fistulosa (buławka rurkowata)
Typhula fistulosa (buławka rurkowata)

owocnik

Owocnik duży, pałeczkowaty, silnie wydłużony, 100-300 mm długości i 2-8 mm szerokości, cylindryczny do wąsko maczugowatego, pojedynczy, nierozgałęziony; wierzchołek nierozdwojony, zaokrąglony lub szpiczasty, wewnątrz pusty, ścianki cienkie; żółtobrązowy, z wiekiem ciemnieje, czerwonobrązowy do brązowego.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki jajowate, gładkie, hialinowe, 12-18 × 5-7 µm.

występowanie

Dość częsta. Owocniki pojawiają się pojedynczo lub w grupach na humusie, rozkładających się liściach i drewnie drzew liściastych.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wartość

Niejadalna.

Inedible.

uwagi

Grzyb o charakterystycznym wyglądzie i dużych rozmiarach. Inne podobnego pokroju gatunki tworzą owocniki znacznie mniejsze, o wymiarach rzędu kilku do kilkunastu milimetrów.

space

Stosunkowo duże, kilkucentymetrowe, leczą wąskie, tworzy jeszcze buławka sitowata (Macrotyphula juncea).

znalezisko 20061012.1.tk - Typhula fistulosa (buławka rurkowata)
1f · 20061012.1.tk
leg. Tomasz Krzyszczyk
znalezisko 20021024.10.02 - Typhula fistulosa (buławka rurkowata); okolice Obornik Śląskich
3f · 20021024.10.02
leg. Marek Snowarski
/okolice Obornik Śląskich/
znaleziska Typhula fistulosa na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

121054 52836 AB-64 153435 AB-83 120441 120000 156910 AB-93 156914 112114 25482 124502 110482 124500 152862 110481 122312 112112 AB-94 122242 120444 119075 125147 120010 111725 26114 119993 111861 120017 26476 153832 25058 121921 119332 122241 111711 153828 110643 122623 152890 26472 AD-18 100896 BC-17 36668 BD-29 86334 BE-27 156563 BE-49 156585 CB-25 148443 119553 CC-15 297297 CC-73 154331 CC-83 154318 CC-92 152732 152718 152728 CC-95 153713 CD-01 153703 CE-37 156596 CF-39 119226 49760 DA-80 150493 DE-35 152991 156383 DE-45 110710 151266 153193 DE-46 152433 DE-47 152428 152432 DE-55 153753 119034 151268 122329 154218 DE-57 110708 DE-65 149998 DE-66 84645 DE-76 119255 DE-82 86839 DF-33 48897 DF-62 120944 DF-85 49512 EC-25 297256 EE-82 88327 FG-21 118639 GC-02 152868 GC-11 155628 155624

 ID25058  Clavariadelphus fistulosus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,7 km na E od Glinnej, AB-94; 2005.11.09; las bukowy z nieznaczną domieszką grabów i dębów; na grubej warstwie ściółki liściastej pojedyńczo, kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/30.01.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 25400

(wiadomość edytowana przez Grazyna Domian 03.grudnia.2005)

 ID25482  Clavariadelphus fistulosus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,9 km na E od Podjuch, AB-93; 2005.11.19; las bukowo dębowy; na gałązkach zagrzebanych głęboko w ściółce pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, u Kustosza bazy, 6/GD/30.01.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 25919

(wiadomość edytowana przez Grazyna Domian 03.grudnia.2005)

 ID26114  Clavariadelphus fistulosus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,2 km na NW od Glinnej, AB-94; 2005.12.05; buczyna z domieszką dębów; na drobnych gałązkach zagrzebanych w głebokiej ściółce liściastej pojedynczo w rozproszeniu, w dwóch oddziałach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/GD/26.03.2006, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 26624

 ID26472  Clavariadelphus fistulosus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 3 km na S od Klęskowa, AB-94; 2005.12.12.; buczyna z domieszką jaworów i jesionów, także w sąsiednich litych drzewostanach bukowych; na drobnych gałązkach zagrzebanych w ściółce masowo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/GD/26.03.2006, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 27105

 ID26476  Clavariadelphus fistulosus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,1 km na NW od Dobropola, AB-94; 2005.12.12; buczyna z pojedyńczymi jesionami; na drobnych gałązkach zagrzebanych w ściółce liściastej masowo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/GD/26.03.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 27111

 ID36668  Clavariadelphus fistulosus; 1km na północ od Piła Gładyszewo, BC-17; 2005.10.26; pod grupą drzew oddzielających leśną drogę od pola, sosna, dąb, brzoza; na gałązce prawdopodobnie brzozowej kilka owocników w niewielkiej odległości; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: u zgłaszającego - E038, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:
fot. 44208

 ID48897  Clavariadelphus fistulosus; Park Pszczelnik w Siemianowicach Śląskich, DF-33; 2006.10.25; las liściasty (wierzba, topola, brzoza, olcha, klon); na patykach i małych gałązkach leżących na ziemi kilkadziesiąt owocników w grupach; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie 2006-10-030, TAK odmiana typowa i odmiana skręcona, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Pomiędzy formą typową występuje odmiana skręcona Clavariadelphus fistulosus var. contortus

fot. 64606 fot. 64607

 ID49512  Clavariadelphus fistulosus; Wapiennik w Inwałdzie, Gmina Andrychów, Powiat Wadowice, DF-85; 2006.11.17; Las mieszany jodłowo-jaworowo-jesionowy; Na leżących, rozkładających się gałęziach i patykach jesionu W grupie około 30 owocników; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/PCH/20.03.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70. Zieliński J., Biel-Pająkowa M., Alexandrowicz W., Walusiak E., Chachuła P. 2007. Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza. Urząd Miejski w Andrychowie, Andrychów
uwagi: W jednym miejscu, na stromym zboczu. W podłożu łupek wierzowski i wystające z niego fragmenty skał wapiennych

fot. 65767 fot. 65768


 ID49760  Clavariadelphus fistulosus; Pyskowice, ul. Nad Kanałem, teren Jachtklubu Dal, CF-39; 2006.11.19; krzewy oraz brzozy nad jeziorem na skarpie; na ziemi w opadłych gałązkach i liściach pojedynczo, wiele owocników obok siebie; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JK/26.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: .fot. 66180 fot. 66181

ID52836 Clavariadelphus fistulosus; Sopot Kamienny Potok,Park Północny; 2006.11.15; las nadmorski,typu łęg,ols żródliskowy?; na grubej warstwie opadłych liści po kilka sztuk w skupieniu,ogólnie wrażenie masowosci,setki okazów ,na przestrzeni 1-1,5 km; leg. Waldemar Półtorak; det. Waldemar Półtorak; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: N = 54°26'59,4'' = 54,44984° = 731850 m
fot. 72771 fot. 72772

 ID84645  Clavariadelphus fistulosus; Ruda k.Radomska, woj. łódzkie, DE-66; 2007.11.11; mały las, sosna, dąb, brzoza; na leżących na ziemi patykach brzozy kilkanaście sztuk; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/KK/27.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: .

fot. 136775 fot. 136776

 ID86334  Clavariadelphus fistulosus; las przy drodze Kórnik-Mosina, ok. 300 m od szosy, w miejscowości Mieczewo, pow. poznański, BD-29; 2007.12.02; Las mieszany z przewagą drzew liściastych; Na ziemi, wśród mchu pojedynczo; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MW/8.02.12, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi:

 ID86839  Clavariadelphus fistulosus; Blachownia,pow.częstochowski,śląskie,PK Lasy Nad Górną Liswartą, DE-82; 2007.12.08; zadrzewienia przy drodze na skraju lasu, lipa,brzoza,sosna; na butwiejących gałązkach prawd.brzozy,wśród opadłych liści na dwóch gałązkach po 1 owocniku; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/TN/25.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 140101

 ID88327  Clavariadelphus fistulosus; Korzecko, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-82; 2007.11.03; Drzewostan liściasty: dąb, leszczyna, klon; na opadłych liściach dwa owocniki; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: 07.11.03-03 fung. M.S. Faldzinski, tak, notatka: tak - zapis wideo; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 142341 fot. 142342 fot. 142343 fot. 142344
Buławka rurkowata - Macrotyphula fistulosa

 ID100896  Clavariadelphus fistulosus; 2 km na S od Mostek, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-18; 2006.11.11; las mieszany(Pinus, Quercus, Betula); na gałązce zagrzebanej w ściółce pojedynczo; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, H.580 zielnik prywatny, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 171405

 ID110481  Clavariadelphus fistulosus; Puszcza Bukowa, 1300 m na E od Szczecina Żydowiec, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 2006.12.01; buczyna pomorska; ściółka liściasta pojedynczo; leg. Grażyna Domian, Marzena Łyczek; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (u Marzeny Łyczek), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: buławka rurkowata
fot. 192398

 ID110482  Clavariadelphus fistulosus; Puszcza Bukowa, ok. 1900 m na E od Szczecina-Żydowiec, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 2006.12.01; buczyna pomorska; ściółka liściasta pojedynczo; leg. Grażyna Domian, Marzena Łyczek; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (u Marzeny Łyczek), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: buławka rurkowata
fot. 192401

 ID110643  Clavariadelphus fistulosus; Puszcza Bukowa, ok. 3 km na NW od Dobropola Gryfińskiego, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2006.12.18; buczyna pomorska; na opadłych gałązkach zagrzebanych w ściółce liściastej pojedynczo i w grupkach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/GD/30.08.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: buławka rurkowata
fot. 192762

 ID110708  Clavariadelphus fistulosus; 1 km N,Ujazdówek,gm.Kobiele Wielkie,pow.radomszczański, DE-57; 2006.11.19; las mieszany-sosna,grab,brzoza i in.; w liściastej ściółce luźna grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 192908 fot. 192909

 ID110710  Clavariadelphus fistulosus; 1,5 km W,Żaby,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-45; 2007.10.25; na granicy brzeziny z drągowiną sosnową; na ziemi w liściastej ściółce i mchu kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, przy zgłoszeniu ID: 151266, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: spotykam ją tam od listopada 2002r

fot. 192914 fot. 192915 fot. 192916

 ID111711  Clavariadelphus fistulosus; na S od OgroduDendrologicznego w Glinnej, 750m na N od Glinnej, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2007.10.03; wielogatunkowy las liściasty (leszczyna, Ol, Wz, Gb, Jw); na gałązkach liściastych zagrzebanych w ściółce 15 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/16.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: buławka rurkowata
fot. 195223

 ID111725  Clavariadelphus fistulosus; Puszcza Bukowa, 1,6km na NE od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2007.10.21; łęg olszowy na źródlisku; na gałązce olchy 6 owocników w grupie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/16.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: buławka rurkowata
fot. 195264

 ID111861  Clavariadelphus fistulosus; Puszcza Bukowa, 1,9 km na E od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2007.11.02; buczyna pomorska; na drobnych, opadłych gałązkach 7 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/16.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: buławniczka rurkowata
fot. 195525

 ID112112  Clavariadelphus fistulosus; Puszcza Bukowa, ok. 3 km na NW od Binowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 2007.11.17; buczyna pomorska z domieszką dębów; na opadłych drobnych gałązkach w liściastej ściółce licznie, w rozproszeniu, pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/16.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: buławniczka rurkowata
fot. 196154

 ID112114  Clavariadelphus fistulosus; Puszcza Bukowa, ok. 1,8 km na NW od Binowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 2007.11.18; buczyna pomorska; na drobnych gałązkach zagrzebanych w ściółce liściastej licznie ale pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/16.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: buławniczka rurkowata
fot. 196161

 ID118639  Clavariadelphus fistulosus; Beskid Niski, Magurski Park Narodowy, ok. 4,5 km na S od Krempnej, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-21; 2008.10.08; buczyna karpacka; na opadłej gałązce liściastej pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (OOŚ), tak, notatka: tak
uwagi: buławka rurkowata
fot. 210753

 ID119034  Clavariadelphus fistulosus; 0,8 km W,Brodowe,gm.Radomsko, DE-55; 2008.10.18; drągowina sosnowa sąsiadująca z brzeziną (to samo miejsce co w zgłoszeniu ID119024); na brzozowej gałązce,która spadła i zawisła na sośnie na wys.ok.1,80m pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 24/JN/29.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 211745 fot. 211746

 ID119075  Clavariadelphus fistulosus; Puszcza Bukowa, ok. 1 km na SE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.10.20; buczyna pomorska z domieszką Tp os. na skraju śródleśnego oczka; na opadłych gałązkach i liściach w głębokiej ściółce pojedynczo w rozproszeniu kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/GD/3.11.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: buławka rurkowata
fot. 211828

ID119226 Clavariadelphus fistulosus; Pyskowice ul. Nad Kanałem - Teren Jachtklubu Dal, CF-39; 2008.10.11; las mieszny nad jeziorem; na gałązce brzozy wśród próchnicy, na dachu kilkanaście owocników pojedynczo i pozrastanych; leg. Zbigniew Gruszczyński; det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK - zostanie przesłany do Anny Kujawy, tak
uwagi: fot. 212044
Fotografował Włodzimierz Materna

Potwierdzenie stanowiska ID 49760

 ID119255  Clavariadelphus fistulosus; 0,7 km S,Michałopol,gm.Gidle, DE-76; 2008.10.21; skraj leśnej drogi; na wywróconej do góry nogami kępie darni trzy owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/9.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 212105 fot. 212106

 ID119332  Clavariadelphus fistulosus; Puszcza Bukowa, ok. 100 m od granicy gmin: Szczecin i Stare Czarnowo w rejonie ul. Do Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.10.22; buczyna pomorska; na opadłych, zagrzebanych w ściółce gałazkach w grupie 5 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/GD/3.11.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: buławka rurkowata
fot. 212288

 ID119553  Clavariadelphus fistulosus; Wyrówno - Kaszuby, CB-25; 2008.10.18; Brzezina z domieszka sosny; w sciółce na opadłych gałązkach kilkadziesiąt owocników w kwadracie 100x100 m; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MWR/15.11.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 212974 fot. 212975

 ID119993  Clavariadelphus fistulosus; Puszcza Bukowa, ok. 2,3 na NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.10.28; buczyna pomorska; na opadłych drobnych gałązkach w liściastej ściółce pojedynczo i w grupach po kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/GD/29.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Buławka rurkowata
fot. 214134

 ID120000  Clavariadelphus fistulosus; Puszcza Bukowa, 0,4 km na S od węzła autostrady przy ul. Morwowej w Szczecinie Podjuchach, gm. Stare Czarnowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-83; 2008.10.31; drzewostan mieszany (Bk, Db, So, Rb); na opadłych drobnych gałązkach pojedynczo i w małych grupach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/GD/29.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Buławka rurkowata
fot. 214143

 ID120010  Clavariadelphus fistulosus; Puszcza Bukowa, 2.5 km na NE od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.11.01; buczyna pomorska; na opadłych drobnych gałązkach zagrzebanych w ściółce pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/GD/29.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Buławka rurkowata
fot. 214168

 ID120017  Clavariadelphus fistulosus; Puszcza Bukowa, ok. 0,6 km na SE od Leśniczówki Kołowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.11.02; buczyna pomorska; na opadłych, zagrzebanych w ściółce gałązkach pojedynczo i w grupach po kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: Buławka rurkowata
fot. 214194

 ID120441  Clavariadelphus fistulosus; Puszcza Bukowa, 200 m na SW od ul. Poległych w Szczecinie Zdrojach, gm. i pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-83; 2008.11.06; pobocze drogi gruntowej z zadrzewieniem (Db, Brz, tarnina); na opadłych, zagrzebanych w ściółce gałązkach kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/29.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Buławka rurkowata
fot. 215162 fot. 215163

 ID120444  Clavariadelphus fistulosus; Puszcza Bukowa, nad brzegiem rzeki Płoni, ok. 0,7 km na SE od jej skrzyżowania z DK10, gm. i pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.11.06; na krawedzi łęgu i buczyny; na opadłych, zagrzebanych w ściółce gałazkach pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/29.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Buławka rurkowata
fot. 215178

 ID120944  Clavariadelphus fistulosus; Tychy Promnice, na skarpie wzdłuż drogi, pow.tyski, woj.śląskie, DF-62; 2008.10.16; skarpa porośnięta topolą osiką, dębem, brzozą, wierzbą; na leżącej na ziemi brzozowej gałązce pięć owocników; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JG/17.12.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 216494

ID121054 Clavariadelphus fistulosus; na NE 1,5 km od Piotrowic; 2008.11.10; Bór mieszany sosnowo-dębowy; ; leg. Jan Mandat; det. Jan Mandat; eksykat: nie, tak
uwagi: dwa owocniki

 ID121921  Clavariadelphus fistulosus; Puszcza Bukowa, 0,5 km na S od skrzyżowania rzeki Płoni z DK nr 10, gm. i pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.11.09; w strefie przejściowej między łęgiem olszowym a grądem (Ol, Jw, Wz, trzmielina); na opadłych gałązkach liściastych w grupie - 5 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 24/GD/20.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: buławka rurkowata
fot. 219000

 ID122241  Clavariadelphus fistulosus; Puszcza Bukowa, 2,2 km na NW od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.12.06; buczyna pomorska; na opadłych gałązkach liściastych pojedynczo w rozproszeniu; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/20.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Buławka rurkowata
fot. 219713

 ID122242  Clavariadelphus fistulosus; Puszcza Bukowa, 1,3 km na E od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2008.12.06; młoda buczyna pomorska na poboczu leśnej drogi; na opadłych gałązkach liściastych pojedynczo i w grupach po kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/20.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: buławka rurkowata
fot. 219717 fot. 219718

 ID122312  Clavariadelphus fistulosus; Puszcza Bukowa, 4 km na N od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2008.12.07; buczyna pomorska; na opadłych drobnych gałązkach pojedynczo i w grupach - bardzo licznie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/20.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Buławka rurkowata
fot. 219908 fot. 219909

ID122329 Clavariadelphus fistulosus; 1 km W,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 2008.12.06; liściasty pas na granicy łąk i lasu-dąb,olcha,leszczyna,grab; na gałęzi leszczyny ok.tuzina owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: 51 1'24,95"N 19 23'35,42"E

fot. 219951.jpg

fot. 219952.jpg

fot. 219953.jpg

 ID122623  Clavariadelphus fistulosus; Puszcza Bukowa, 1,4 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.12.13; buczyna pomorska; na opadłych, zagrzebanych w ściółce gałązkach liściastych pojedynczo i w grupach - licznie na całej powierzchni rezerwatu; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: Buławka rurkowata
fot. 220724

 ID124500  Clavariadelphus fistulosus; Puszcza Bukowa, 0,8 km na SW od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.01.24; buczyna pomorska (drzewostan gospodarczy); na opadłych gałązkach liściastych zagrzebanych w ściółce dość licznie w rozproszeniu; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/GD/26.02.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Buławka rurkowata
fot. 224845

 ID124502  Clavariadelphus fistulosus; Puszcza Bukowa, 1,2 km na S od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.01.24; buczyna pomorska; na opadłych gałązkach liściastych zagrzebanych w ściółce licznie ale pojedynczo w rozproszeniu; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: Buławka rurkowata
fot. 224848

 ID125147  Clavariadelphus fistulosus; Puszcza Bukowa, 1,9 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.01.26; buczyna pomorska; na opadłych gałązkach w liściastej ściółce 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/GD/26.02.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Buławka rurkowata
fot. 226356

 ID148443  Macrotyphula fistulosa; Wyrówno gm.Lipusz - Kaszuby, CB-25; 2009.10.10; Młodnik brzozowy; w ziemi kilkanaście owocników; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/24.11.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 282444

 ID149998  Clavariadelphus fistulosus; 2,5 km NE,Teklinów,pow.częstochowski, DE-65; 2009.10.18; las mieszany-sosna,brzoza,osika,w podroście gł.świerki; na ściółce trzy owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/8.11.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 286204 fot. 286205

ID150493 Macrotyphula fistulosa; , DA-80; 2009.10.26; las mieszany brzoza,buk,sosna,świerk,dąb,bez,klon,lipa; w ścółce wśród masy opadłych liści i gałęzi (po wichurze) jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, nie, notatka: nie
uwagi: a

 ID151266  Clavariadelphus fistulosus; 1,5 km W,Żaby,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-45; 2009.10.29; pas brzeziny rozdzielający drągowiny sosnowe (gr.1) oraz liściaste (gł.osika) zarośla,naturalnie zarastające dawne doły po wydobywaniu piasku (gr.2); na szczątkach roślinnych,w liściastej ściółce gr.1-luźna grupa 9 wypatrzonych owocników,gr.2-ponad 50 owocników w promieniu 5 m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/8.11.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID110710

kilka owocników z grupy 1
fot. 290176

i kilka z drugiej
fot. 290177 fot. 290178 fot. 290179

 ID151268  Clavariadelphus fistulosus; 1km E,Dąbrówka,gm.Radomsko, DE-55; 2009.10.31; młodnik sosnowo-brzozowy; na szczątkach roślinnych,pod brzozami grupa ok.30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/8.11.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 290190 fot. 290191

 ID152428  Clavariadelphus fistulosus; 1,2 km SE,Widawka,gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2009.11.08; grupa 1-pobocze drogi biegnącej przez las sosnowy,pod brzozami,grupa 2 (oddalona od gr1 ok.400m na pdwsch)-kępa brzóz na obrzeżach lasu,grupa 3 (oddalona ponad 1km na pn od gr1)-kępa liściastych drzew w lesie sosnowym-brzoza,osika,olcha,dąb; na drobnych gałązkach brzozowych ukrytych w ściółce po kilkanaście owocników w dwóch pierwszych grupach,ponad 35 owocników w gr.3; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/7.12.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
przykładowe owocniki z gr1
fot. 293257 fot. 293258

i z grupy 3
fot. 293259

 ID152432  Clavariadelphus fistulosus; 1 km S,Lipowczyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2009.11.08; kępa brzóz i osik w lesie sosnowym; na drobnych brzozowych gałązkach ukrytych w ściółce grupa ponad 10 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/7.12.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 293272

 ID152433  Clavariadelphus fistulosus; MOSiR,Fryszerka k.Radomska, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2009.11.08; liściaste zadrzewienia -gł.brzoza,poza tym dąb,osika,leszczyna,grusza; na drobnych,gnijących gałązkach brzozowych ukrytych w ściółce 6 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/JN/7.12.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 293276 fot. 293277

 ID152718  Clavariadelphus fistulosus; 1,4 km SW, Pawłowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 2009.11.15; brzoza, dąb, grab, olsza, klon, leszczyna; gałązki spoczywające pod ściółką na gałązkach, w jednym miejscu naliczyłam ok. 25 owocników na powierzchni 05x1,5 m, poza tym po 1-2-kilka w rozproszeniu na sporym obszarze; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/BK/28.12.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddziały 54, 82
miejsce zauważonego liczniejszego występowania owocników N 52°28'26,55" E 17°30'00,04"
poza tym po 1-2-kilka w rozproszeniu na obszarze oddziału 54 i sąsiadującego z nim oddziału 82

zdjęcia: siedlisko, stanowisko, owocniki (jeden oderwany od żywicielskiej gałązki)
fot. 294546 fot. 294547 fot. 294548fot. 294549

 ID152728  Clavariadelphus fistulosus; 1,4 km SE, Leśniewo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 2009.11.15; dąb, grab, olsza, brzoza, wiąz, leszczyna; gałązki spoczywające pod ściółką na gałązkach po 1-2-kilka, w rozposzeniu na sporym obszarze; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/BK/28.12.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, sąsiadujące oddziały 59, 85

zdjęcia: siedlisko, owocniki wobec miarki i owocniki w naturze
fot. 294580 fot. 294581 fot. 294582 fot. 294583 fot. 294584

 ID152732  Clavariadelphus fistulosus; 1,3 km E, Lipki, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 2009.11.15; dąb, grab, brzoza, topola, olsza, wiąz; gałązki spoczywające pod ściółką na gałązce 1-2-kilka owocników, w rozproszeniu; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/BK/28.12.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 133

zdjęcia: owocniki na miarce (jeden oderwany od gałązki) i w naturze (do fotografowania odsłaniałam gałązki, na których rosły owocniki)
fot. 294590 fot. 294591 fot. 294592

 ID152862  Clavariadelphus fistulosus; 1 km S, Chlebowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.10.20; buczyna z domieszką jaworów i dębów; na opadłych, zagrzebanych w ściólce gałązkach liściastych pojedynczo i w grupach po kilka owocników - łącznie kilkanaście; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/29.12.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Buławka rurkowata
fot. 294930

 ID152868  Clavariadelphus fistulosus; 4 km NE, Supraśl, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-02; 2009.10.27; wielogatunkowy las liściasty (Gb, Kl, Brz, Ol); na opadłych gałązkach liściastych pojedynczo - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/GD/29.12.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Buławka rurkowata
fot. 294959

 ID152890  Clavariadelphus fistulosus; 2,5 km N, Binowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.11.06; buczyna z domieszką jaworów; na gałązkach liściastych zagrzebanych w ściółce pojedynczo i w niewielkich grupach - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/GD/29.12.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Buławka rurkowata
fot. 295039

 ID152991  Clavariadelphus fistulosus; 1 km W,Czyżów,gm.Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie, DE-35; 2009.11.14; skraj lasu-brzoza,osika,sosna,dąb; na drobnych gałązkach brzozy gnijących w ściółce ponad 30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/18.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st13'8,41"N 19st22'25,54"E

fot. 295322 fot. 295323

 ID153193  Clavariadelphus fistulosus; 0,7 km S,Huta Brudzka, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2009.10.29; skraj sosnowego lasu z niewielkim udziałem brzozy (gr.1 i 2) oraz mieszany skraj (sosna,brzoza,dąb) lasu sosnowego (gr.3); gnijące gałązki brzozowe ukryte w ściółce gr.1-ponad 20,gr.2-ponad 15,gr.3-ponad 30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/7.12.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: gr.1-51st10'59.19"N 19st24'0,27"E
gr.2-51st10'25,99"N 19st24'15,18"E
gr.3-51st10'54,4"N 19st23'43,35"E

przykładowe owocniki z gr.1 i 3
fot. 296006 fot. 296007

na grupę 3 natrafiłem 14.11.2009

 ID153435  Clavariadelphus fistulosus; Puszcza Goleniowska, 4,2 km W, Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-64; 2009.11.12; drzewostan sosnowy z liściastymi domieszkami (Bk, D, Brz); na opadłych gałązkach 9 owocników; leg. Grażyna Domian, Renata Charkiewicz, Katarzyna Dziubak; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/GD/29.12.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Buławka rurkowata
fot. 296688

 ID153703  Clavariadelphus fistulosus; 0,4 km SE, osada Jezierce, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CD-01; 2009.11.22; zadrzewienie przydrożne na skraju boru sosnowego, przy samej drodze rząd robinii akacjowej i klonu, głębiej brzoza, dalej sosna, owocniki znalezione pod brzozą; gałązki spoczywające pod opadłymi liśćmi po jednym owocniku na dwóch gałązkach; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BK/29.12.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Jezierce, oddział 142, ścieżka przyrodniczo-leśna w Jeziercach

zdjęcia: siedlisko, owocnik pod brzozą, owocnik na eksykat
fot. 297648 fot. 297649 fot. 297650

 ID153713  Clavariadelphus fistulosus; 1 km SE, Gaj, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-95; 2009.11.22; przewaga sosny, domieszka dębu, leszczyny, głogu oraz brzoza wzdłuż drogi leśnej; gałązki spoczywające pod opadłymi liśćmi po jednym do kilku owocników na kilku gałązkach, w rozproszeniu; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/BK/29.12.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Owocniki buławki rurkowatej obserwowałam od miejsca na skraju drogi leśnej pod brzozami do miejsc nieco w głębi lasu, odległych od rzędu przydrożnych brzóz o ok. 20-30 kroków. Owocniki spotkałam w kilku miejscach, co 10-20 kroków.

nadleśnictwo Gniezno, obręb Skorzęcin, leśnictwo Stary Dwór, oddział 6

zdjęcia: siedlisko, owocniki w naturze i na eksykat
fot. 297731 fot. 297732 fot. 297733

 ID153753  Clavariadelphus fistulosus; 2 km SW,Stobiecko Miejskie (Radomsko), pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2009.11.13; kępa kilkunastu drzew,brzóz i osik,tuż przy lesie mieszanym; na gałązkach brzozowych ukrytych w ściółce ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/7.12.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st3'50,29"N 19st22'4,66"E

fot. 297900 fot. 297901 fot. 297902 fot. 297903

 ID153828  Clavariadelphus fistulosus; Puszcza Bukowa, 1,7 km na W od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.11.14; Kępa świerkowo-modrzewiowa w buczynie; na liściastych gałązkach 7 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/GD/29.12.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Buławka rurkowata
fot. 298200 fot. 298201
Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Glinna, oddz. 41

 ID153832  Clavariadelphus fistulosus; Puszcza Bukowa, 1,7 km na W od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.11.14; w kępie brzozowej z mszystym podlożem, w sąsiedztwie strumienia i buczyny; na opadłych gałązkach liściastych 5 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; , tak, notatka: tak
uwagi: Buławka rurkowata
fot. 298211
W rezerwacie przyrody Osetno

 ID154218  Clavariadelphus fistulosus; 1,5 km SW,Bobry, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2009.10.31; liściaste zarośla nad strumieniem-brzoza,wierzba,bez czarny i in; na ukrytych w ściółce butwiejących gałązkach brzozy ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/18.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: siedlisko
fot. 299624

przykładowe owocniki
fot. 299625 fot. 299626

 ID154318  Clavariadelphus fistulosus; 2,6 km NE, Modliszewo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-83; 2009.11.11; przewaga sosny, domieszka liściastych: czeremcha, grusza, dąb, brzoza, olsza; gałązki spoczywające pod ściółką po jednym do kilku owocników na poszczególnych gałązkach; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/BK/29.12.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: od N 52°36'23,79" E 17°39'16,52" do N 52°36'48,00" E 17°39'02,50"
nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody
owocniki występowały w rozproszeniu na odcinku lasu wzdłuż jeziora Ostrowskiego obejmującym kolejno następujące po sobie oddziały 157, 150, 143
W miejscu o pierwszych podanych współrzędnych występowało na kilku metrach kwadratowych kilkadziesiąt owocników
http://www.bio-forum.pl/messages/33/293008.html
zdjęcia: siedlisko, grupa owocników, przykładowe owocniki, eksykaty
fot. 299888 fot. 299889 fot. 299890 fot. 299891 fot. 299892

 ID154331  Clavariadelphus fistulosus; 2,6 km E, Modliszewko, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-73; 2009.11.11.; dąb, grab, brzoza, topola, klon, leszczyna; gałązki spoczywające pod ściółką po jednym do kilku owocników na gałązkach; leg. Karolina Fiutak-Łachowska; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BK/28.12.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: od N 52°37'21,01" E 17°39'00,14" do N 52°37'23,89" E 17°38'49,79"
nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody, oddział 133
owocniki występowały w rozproszeniu na przemierzonym odcinku oddziału 133
W miejscu o drugich podanych współrzędnych występowało na kilkunastu metrach kwadratowych 20-30 owocników w rozproszeniu

zdjęcia: siedlisko, owocniki, eksykat, liście drzew występujących na stanowisku
fot. 299955 fot. 299956 fot. 299957 fot. 299958

 ID155624  Clavariadelphus fistulosus; 1 km. na płd. od miejscowości Ogrodniczki, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC-11; 2009.11.08; Około 1 hektar starego lasu mieszanego wśród łąk(świerk, brzoza, topola); gałązka liściastego pojedyńczy owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/MG/19.04.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Siedlisko
fot. 304348
grzyb:
fot. 304349 fot. 304350
Być może jest to odmiana Macrotyphula fistulosa var. contorta na co wskazywała by jej poskręcana budowa.

 ID155628  Clavariadelphus fistulosus; około 1.5 km na płd. od mioejscowości Ogrodniczki, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC-11; 2009.11.08; Około 1 hektar starego lasu mieszanego wśród łąk(świerk, brzoza, topola); na gałązkach liściastego sporo ponad 50 owocników na powierzchni o średnicy 10m.; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/MG/19.04.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 304366 fot. 304367 fot. 304368 fot. 304369 fot. 304370

Miejsce bardzo podobne jak w zgłoszeniu NR. 155624. Te jednak były znalezione w innym kawałku lasu oddzielonym łąką i oddalonym o około 400-500m od poprzedniego. Pomimo mnogości owocników nie znalazłem w tym miejscu ani jednego owocnika o poskręcanej budowie.

 ID156383  Clavariadelphus fistulosus; 1km NE,Czyżów;u podnóża Góry Kamieńsk, pow. bełchatowski, woj. łódzkie, DE-35; 2009.10.19; wąski pas brzeziny (8-10m) na granicy nieużytków i lasu; na gałązkach brzozowych leżących w ściółce kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/1.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: zdjęcia w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/285964.html

ID156563 Clavariadelphus fistulosus; Rościsławice, 1,5 km W, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie, BE-27; 2009.10.31; las liściasty z przewagą dębu; na butwiejących szczątkach roślinnych tworzących ściółkę kilkanaście owocników na przestrzeni kilkudziesięciu metrów kw.; leg. Michał Jezierski, Marek Snowarski, Tomasz Pachlewski; det. Michał Jezierski, Marek Snowarski, Tomasz Pachlewski; eksykat: tak, w Stacji ZBŚRiL PAN
uwagi:
fot. 307683 fot. 307684

ID156585 Clavariadelphus fistulosus; Las Strachociński, pow. wrocławski, woj. dolnośląskie, BE-49; 2009.11.07; las liściasty (osika, klon i inne); na butwiejących szczątkach roślinnych tworzących ściółkę kilka owocników na powierzchni ok. metra kw.; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: tak, w Stacji ZBŚRiL PAN
uwagi:
fot. 307789 fot. 307790

 ID156596  Clavariadelphus fistulosus; 450 m na S-W od zabudowań miejscowości Krajanka, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 2009.12.25; podmokły las olchowy (w pobliżu wierzby, dziki bez czarny); na rozkładających sie lisciach i gałązkach olchowych pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/PZ/31.12.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Całkowita wysokość - 20,5 cm
http://www.bio-forum.pl/messages/33/307701.html
Gdy wróciłem (2009.12.28), aby zebrać okaz -był uszkodzony: brak jest główki i części trzonka, ok.4,5 cm. Wykonałem dodatkowe zdjęcia:
fot. 307825 fot. 307826 ID156910  Clavariadelphus fistulosus; Puszcza Bukowa, 1,2 km na SE od węzła autostrady przy ul. Morwowej w Szczecinie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-83; 2009.12.26; buczyna pomorska; na opadłych drobnych gałązkach w liściastej ściółce kilkadziesiąt owocników w rozproszeniu; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/GD/10.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Buławka rurkowata
fot. 308841 fot. 308842

 ID156914  Clavariadelphus fistulosus; Puszcza Bukowa, 1,7 km na NE od Wysokiej Gryfińskiej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.12.27; buczyna pomorska; na opadłych gałązkach liściastych zagrzebanych w ściółce kilkanaście owocników w rozproszeniu; leg. Grażyna Domian, Kamil Kędra; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/GD/10.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Buławka rurkowata
fot. 308866

ID297256 Macrotyphula fistulosa; ok.1km na N od Osówca Szlacheckiego,gm Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2015.10.27; Las mieszany,sosna,brzoza,dąb; na opadłych gałązkach dębowych Pojedynczo trzy owocniki; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 907895 fot. 907896

ID297297 Macrotyphula fistulosa; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2015.12.19; Śródpolne mokradło, ols.; Drobne, opadłe gałązki olchy, humus. Pojedynczo i w grupkach. Masowo.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: Gatunek bardzo rozpowszechniony na całym obszarze w/w ATPOL. Spotykany najczęściej na drewnie: Alnus, Betula, Corylus.
fot. 908216 fot. 908217

literatura · references
· Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. p.65 [49]
· Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.208 [5]
· Breitenbach J., Kraenzlin F., 1986 — Fungi of Switzerland 2 - Non gilled fungi p.438 [26II]
· Wojewoda, W., 2003 "2005", — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
· Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 19.03.2017 · powstała/was created 14.08.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Macrotyphula_fistulosa.htm"> Typhula fistulosa (buławka rurkowata) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>