edible

Russula virescens (Schaeff.) Fr.

gołąbek zielonawy
Russula virescens
12.08.2005, okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy; znal. 050812.14
copyright © by Marek Snowarski
Russula virescens
Russula virescens
przymiar50 mm
w trawie pod bukami, jedna sztuka · solitary in grass under beech

owocnik (Fruitbody)

Russula virescens
Russula virescens
Kapelusz jasno do ciemnozielonego, białawogrynszpanowy, ku brzegom jaśniejszy mlecznozielonkawy; 60-120(150) mm średnicy, początkowo kulisty, potem rozpostarty do wklęsłego; powierzchnia matowa, sucha, mączysta, często spękana na drobne poletka zwłaszcza ku brzegowi kapelusza, skórka silnie zrośnięta z kapeluszem; brzeg ostry, potem tępy, z wiekiem falisty lub promieniście popękany, stary krótko i grubo karbowany; miąższ w kapeluszu gruby, zwarty.

Blaszki białe, z wiekiem jasnokremowe, grube, rzadkie, wykrojone do wąsko przyrośniętych; rozwidlone, połączone zmarszczkami, czasem z blaszeczkami.

Trzon białawy; krępy, 20-100 x 20-40 mm, cylindryczny lub rozdęty, pełny, z wiekiem watowaty; powierzchnia sucha, biało oprószona u szczytu.

Miąższ biały, niezmienny; zwarty, twardy; o smaku łagodnym, zapach słaby lub bez zapachu. Z FeSO4 reaguje różowawo. Gwajak powoli i nieintensywnie niebieskawo-zielona reakcja.

Pileus light to dark green, whitish-verdigris, towards the margins lighter milky-greenish; 60-120(150) mm in diameter, initially globose, later plane to depressed; surface dull, dry, farinaceous, often cracked into small patches, particularly towards the margin of the cap, cuticule unseparable from cap flesh; margin sharp, later obtuse, in age undulating or radially split, old shortly and thickly striate; flesh in the cap thick, solid.

Lamellae white, in age light-creamy, thick, distant, adnexed; forking, connected by wrinkles, sometimes with lamelule.

Stipe whitish; thickset, 20-100 x 20-40 mm, cylindrical or clavate, solid, stuffed at maturity; surface dry, white pruinose in apex.

Flesh white, unchanging; solid, firm; taste mild, smell weak or none. With FeSO4 reacts pinkish. With gwaiac slowly and not intensively turns bluish-green.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników kremowy jasny, prawie biały. Zarodniki szeroko elipsoidalne do okrągławych, brodawkowane bez lub z większą liczbą łączników, 6-9 x 5-7 µm.

Spore print pale cream or almost white. Spores broadly ellipsoid, subglobose, with warts not connected or more or less connected, 6-9 x 5-7 µm.

występowanie

Częsty. Owocniki wyrastają od lata do jesieni, zwykle pojedynczo, głównie w lasach liściastych pod bukami i dębami, rzadko w iglastych.

Common. Almost always solitary, summer-fall, in hardwood forests, under beech or oak trees.

wartość (Importance)

Dobry grzyb jadalny. Uważany za bardzo smaczny.

Edible and tasty.

uwagi (Remarks)

Gatunek o bardzo charakterystycznym wyglądzie dzięki swojej barwie i drobnym spękaniom kapelusz - wyróżnia się wśród innych gołąbków. Podobnie jak i inne grzyby o zielonawej barwie kapelusza może być, przy pewnym poziomie ignorancji, mylony z muchomorem sromotnikowym (Amanita phalloides).

Specie very characteristic among other Russulas thanks to its areolate cap surface and its colour. As other greenish cap mushrooms could be mistaken (in persons with some level of ignorance) with Death Cap (Amanita phalloides).

wybrane znaleziska · selected collections

Russula virescens
5f · 05 08 12 14
(okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy)
placeholder
5f · 05 08 24 8
(okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy)
Russula virescens
1f · 06 09 19 8
(okolice Rogowa)
Russula virescens
1f · 01 09 09 1 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, lasy milickie)
Copyright © 2001-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 24.01.2007 · została utworzona/was created 01.11.2001
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Russula_virescens.htm">gołąbek zielonawy - Russula virescens - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>