red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Postia ptychogaster (F. Ludw.) Vesterh.

drobnoporek sproszkowany
Oligoporus ptychogaster (F. Ludw.) Falck & O. Falck · Tyromyces ptychogaster (F. Ludw.) Donk · Ceriomyces albus (Corda) Sacc.
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · uwagi · znaleziska
Postia ptychogaster (drobnoporek sproszkowany)
26.09.2006, Puszcza Białowieska; copyright © by Marek Snowarski
Postia ptychogaster (drobnoporek sproszkowany)
pokrój
Postia ptychogaster (drobnoporek sproszkowany)

owocnik

Postia ptychogaster (drobnoporek sproszkowany)
Typowy owocnik w formie miękkich, kulistawych poduszeczek, do 100 mm szerokości, półkuliste, kuliste; białe, brązowiejące; powierzchnia kolczasto-włochata. Jest to forma niedoskonała produkująca chlamydospory. Wnętrze owocnika białe, nieregularnie koncentrycznie strefowane, zbudowane z promieniście ułożonych włókien i jamek wypełnionych chlamydosporami; miękkie i kruche, twardsze przy nasadzie, młode soczyste, w miarę dojrzewania brązowe i rozpadające się na jasnobrązowy proszek, tak jak purchawek.

space

Typical sporocarp in the form of soft, subspherical cushions, up to 100 mm across, hemispherical, spherical; white, becoming brown; surface echinate-hirsute. It is an imperfect form producing chlamydospores. Inside of the sporocarp white, irregularly concentrically zoned, built from radially laid out fibrils and cavities filled with chlamydospores; soft and fragile, harder at the base, young succulent, on maturing brown and turning into light brown powder, like in puffballs.

space

zarodniki

Postia ptychogaster (drobnoporek sproszkowany)
Zarodniki podstawkowe elipsoidalne, z jednej strony spłaszczone, z ukośnym dziobkiem, gładkie, hialinowe, zwykle z kroplą, 4-5.5 × 2.5-3.5 µm. Chlamydospory jajowato-elipsoidalne, grubościenne, gładkie, żółtawe, 4-7 × 3.4-4.5 µm.

Basidiospores ellipsoid, on one side compressed, pointed, smooth, hyaline, usually with drops, 4-5.5 × 2.5-3.5 µm. Chlamydospores ovoid-ellipsoid, thick-walled, smooth, yellowish, 4-7 × 3.4-4.5 µm.

występowanie

Nieczęsty. Na pniakach i korzeniach martwych drzew iglastych.

Not common. On stumps and roots of dead coniferous trees.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

uwagi

Owocniki formy niedoskonałej, ptychogasteroidalne wystepuje też i u innych pokrewnych gatunków z rodzajów Postia, Tyromyces, ale bardzo rzadko i nie są tak okazałe jak u drobnoporek sproszkowany (Postia ptychogaster).

Ptychogasteroid fruitbodies of the imperfect form appear also in other allied species such as the genera Postia, Tyromyces, but very sporadically and are not as conspicuous as in drobnoporek sproszkowany (Postia ptychogaster).
znalezisko 20060926.16.06 - Postia ptychogaster (drobnoporek sproszkowany); Puszcza Białowieska
2f · 20060926.16.06
/Puszcza Białowieska/
znalezisko 20040917.2.04 - Postia ptychogaster (drobnoporek sproszkowany); Puszcza Białowieska
2f · 20040917.2.04
/Puszcza Białowieska/
znalezisko 20041020.1.ww - Postia ptychogaster (drobnoporek sproszkowany); Kotlina Sandomierska
6f · 20041020.1.ww
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/
znaleziska Postia ptychogaster na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

52839 AB-84 41539 AB-93 130191 119785 46137 AB-94 44305 111728 47107 45353 42054 45972 BB-01 47322 BB-96 47538 BC-64 83627 BC-68 79330 BC-79 150052 BD-28 23560 BD-58 81161 CA-68 148437 CA-98 193579 CA-99 82123 CB-48 191842 CC-80 78960 50470 CC-92 149184 CF-29 50704 DA-80 150100 117879 111991 DE-35 150089 DE-45 117046 102522 DE-54 118021 147919 DE-55 147319 145065 DE-56 117121 DE-63 80548 DE-64 81320 144454 DE-67 145035 DE-76 119339 146797 119247 114017 DE-82 83842 80199 83862 DE-86 80554 DF-52 120912 DF-62 120940 DF-95 79481 DG-38 150761 EE-00 79471 EG-29 118365 EG-34 118078 FG-21 45858 GC-02 144848 146696 GC-11 146672

 ID23560  Oligoporus ptychogaster; ok. 1,5 km na wschód od Mosiny, BD-28; 2005.10.19; las mieszany z dominacją sosny zwyczajnej (ponadto brzoza, dąb i czeremcha); na zagrzebanym pniu (lub korzeniu) sosny pojedynczo; leg. Błażej Gierczyk; det. Anna Kujawa; eksykat: tak, herbarium autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:
fot. 23024

 ID41539  Oligoporus ptychogaster; Puszcza Bukowa, pow. Szczecin, 1,5 km na SE od Szczecin-Kijewa, AB-84; 2006.09.05; las mieszany (Św, Bk, Db, Wb); na murszejącym pniu świerka w grupie 8 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/GD/22.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 52743

 ID42054  Oligoporus ptychogaster; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1 km na N od Kołowa, AB-94; 2006.09.06; krawędź źródliska; na pniu przewróconego martwego świerka pojedynczo 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: TAK (u Marzeny Łyczek), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 53376

 ID44305  Oligoporus ptychogaster; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2 km na W od Kołbacza, AB-94; 2006.09.20; drzewostan modrzewiowy z domieszką brzóz i buków; na leżącym, murszejącym pniu modrzewia w grupie 5 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/GD/21.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 56723

 ID45353  Oligoporus ptychogaster; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,8 km na NW od Dobropola, AB-94; 2006.09.26; drzewostan daglezjowo-modrzewiowo-świerkowy z domieszką gatunków liściastych, przy granicy z torfowiskiem porośniętym olszyną i brzeziną bagienną; na murszejącym pniaku iglastym w grupie 6 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/GD/21.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58446

 ID45858  Oligoporus ptychogaster; Ropianka, powiat jasielski, FG-21; 2006.09.21; las mieszany, głównie jodła; na zmurszałym pniu (prawdopodobnie jodłowym) 5 lub 6 owocników na jednym pniu, pojedynczo; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/AH/6.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 59173 fot. 59174

 ID45972  Oligoporus ptychogaster; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 0,9 km na SW od Szczecin-Płoni, AB-94; 2006.09.30; buczyna pomorska z pojedynczymi starymi pniakami po wyciętych drzewach iglastych; zmurszały odziomek iglastego drzewa gromadnie, ok. 30 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian, Marzena Łyczek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/21.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 59445

 ID46137  Oligoporus ptychogaster; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,9 km na W od Binowa, AB-93; 2006.10.04; Buczyna pomorska z domieszką dębów i pniaków po wyciętych sosnach; na silnie zmurszałym pniu sosny w grupie 7 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/21.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 59691

 ID47107  Oligoporus ptychogaster; Puszcza Bukowa, pow. Gryfno, 1,7 km na E od Dobropola, AB-94; 2006.10.10; buczyna pomorska z domieszką pojedynczych sosen; na rozkładającej się kłodzie sosnowej 21 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/24.10.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 61365

ID47322 Oligoporus ptychogaster; Zachodniopomorskie, pow.Kołobrzeski, Dygowo 4 km N, Las Kołobrzeski, BB-01; 2006.10.18; Las bukowo-dębowy z domieszką świerka w sąsiedztwie olsu; u podstawy żywego świerka, na ziemi 4 owocniki przy jednym drzewie; leg. Tadeusz Twardy; det. Waldemar Wesołowski; eksykat: Tak-wysłany do ZBŚRiL 24-10.06, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 61635 fot. 61636 fot. 61637

 ID47538  Oligoporus ptychogaster; rez. Diabli Skok, BB-96; 2006.08.28; wielogatunkowy las porastający źródliska; na sosnowym pieńku kilkanaście owocników; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: u zgłaszającego E121, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 62057

 ID50470  Oligoporus ptychogaster; park krajobrazowy Puszcza Zielonka, ok. 500 m na E od miejscowości Łopuchówko, CC-80; 2006.10.14; las mieszany z przewagą sosny; na opadłych gałązkach pojedynczy owocnik; leg. Błażej Gierczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BG/14.01.07, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:

 ID50704  Oligoporus ptychogaster; las za Byciną, koło Pyskowic, pow.Gliwice, CF-29; 2006.09.16; las mieszany: dąb, sosna, brzoza; na mocno zmurszałym pniaku niewiadomego drzewa pojedynczo; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JK/26.05.08, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 68157 fot. 68158 fot. 68159

ID52839 Oligoporus ptychogaster; Sopot,ul.Reja górna jej część; 2006.10.15; stara buczyna,przeplatana dorodnymi okazami sosen; stary pieniek sosnowy 3-4 okazy; leg. Waldemar Półtorak; det. Anna Kujawa?,nie mogłem znależc wątku w archiwum; eksykat: tak,wysyłane będą do bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 72788 fot. 72789

 ID78960  Oligoporus ptychogaster; Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, przy szosie Murowana Goślina-Głęboczek, pow. poznański, CC-80; 2007.09.27; Młody las mieszany; Na kawałku gałęzi z niezidentyfikowanego drzewa Grupa kilku owocników; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MW/1.07.08, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:

 ID79330  Oligoporus ptychogaster; Puszcza Notecka, część wschodnia, ok. 4 km w lini prostej na zachód od przystanku PKS Lipa N/Ż, pow. obornicki, woj. wielkopolskie, BC-68; 2007.09.30; Monokultura sosny zwyczajnej; Na murszejącym pniaku 2 egzemplarze w różnych stadiach rozwoju; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/MW/1.07.08, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:

 ID79471  Oligoporus ptychogaster; Sługocice, EE-00; 2007.09.29; Las sosnowy z domieszką brzozy,dębu; na pniaku sosny 3 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa (na żywo w lesie); eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MWR/15.10.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 126177

ID79481 Oligoporus ptychogaster; Zagórnik, Gmina Andrychów, małopolska, DF-95; 2007.09.30; Zarośla przydrożna (grab, brzoza, leszczyna); na korzeniach jakiegoś martwego drzewa zakopanego w ziemi 7 owocników w grupkach po dwa, trzy; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: tak (pojedzie do kustosza bazy), tak, notatka: tak
uwagi: N 49st50'29,3"; E 19st23'25,5"; H - 449m n.p.m.
fot. 126211 fot. 126212 fot. 126213

 ID80199  Oligoporus ptychogaster; 2 km W Blachownia, pow.częstochowski, woj.śląskie, DE-82; 2007.10.01; las mieszany, świerk,sosna,dąb, buk; na zmurszałym pniu świerka pojedynczo; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: tak, zostanie wysłany, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Dwa kolejne stanowiska po kilka osobników znalezniono w odl. ok. 500 m i ok.2 km.
fot. 128029

 ID80548  Oligoporus ptychogaster; Nowa Wieś, woj. śląskie, DE-63; 2007.09.29; sosna, dąb, brzoza ,świerk; na korzeniach świewrka i na pniu świerka kilkanaście sztuk; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/KK/15.10.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 128683 fot. 128684

 ID80554  Oligoporus ptychogaster; Zalesice k. Przyrowa, PK Stawki, woj. śląskie, DE-86; 2007.10.06; sosna, dąb, brzoza; na pniu kilka sztuk; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/KK/15.10.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 128697 fot. 128698

 ID81161  Oligoporus ptychogaster; 2,5 km S/E Krzywiń, powiat Kościan, wielkopolskie, BD-58; 2007.09.29; skraj lasu dębowego z domieszką świerków; na ściętym pniu dębu w grupie; leg. Marek Ryba; det. Marek Ryba; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MR/14.10.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: [Snowarski: fotografia nieskutecznie załączona]

 ID81320  Oligoporus ptychogaster; Wikłów 3km. W, woj. sląskie, DE-64; 2007.10.14; Sosna, dąb, brzoza, świerk; na korzeniach dwa owocniki; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/KK/27.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 130356 fot. 130357

 ID82123  Oligoporus ptychogaster; 3 kilometry od Jodłowna, CA-99; 2007.10.16; Las bukowy z domieszką starych świerków i sosen; Na starym pniu świerkowym pojedynczy egzemplarz; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/WM/10.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: zdjęcia:
fot. 131649 fot. 131650

 ID83627  Oligoporus ptychogaster; Puszcza Notecka, okolice osady Rzecin, oddz. leśny nr 154, pow. szamotulski, woj. wielkopolskie, BC-64; 2007.10.28; monokultura świerka; na nartwym kawałku drewna dwa egzemplarze; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MW/8.02.12, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi:

 ID83842  Oligoporus ptychogaster; ok. 1 km S Cisie, gm. Blachownia, pow. częstochowski, woj.śląskie, DE-82; 2007.10.01; las mieszany, świerk, dąb, sosna,buk; na zmurszałych pniach na jednym pniu 4 osobniki, na drugim 1; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/TN/16.12.07, nie, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Zgłoszenia dotyczy grzybów znalezionych na dwóch pniach w odl. ok. 300 metrów od siebie.

 ID83862  Oligoporus ptychogaster; Blachownia-Trzepizury, pow.częstochowski,woj. śląskie, DE-82; 2007.10.20; kilkudziesięcioletnia monokultura modrzewiowa; na próchniejącym pniaku prawdopodobnie modrzewiowym pojedynczo; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/TN/16.12.07, nie, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:

 ID102522  Oligoporus ptychogaster; 1km N,Żaby,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-45; 2007.09.24; las mieszany,nad strumykiem; na silnie zmurszałym,leżącym pniu drzewa w grupie,ok. tuzina owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy zgłoszeniu powtórnym - ID 117046, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 174938 fot. 174939 fot. 174940

 ID111728  Oligoporus ptychogaster; Puszcza Bukowa, 2,1 km na NW od Kołbacza, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2007.10.21; buczyna pomorska ze starymi pniakami po wyciętych drzewach iglastych; murszejąca kłoda sosnowa 9 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/26.09.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: drobnoporek sproszkowany
fot. 195275

ID111991 Oligoporus ptychogaster; Gdańsk Lasy Oliwskie Leśnictwo Matemblewo Złota karczma, DA-80; 2008.08.30; Las mieszany (Lasy Oliwskie) buk,sosna,modrzew,świerk; na pniu ściętego świerka?sosny? Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 195931 fot. 195932

 ID114017  Oligoporus ptychogaster; Garnek, woj. śląskie, DE-76; 2008.09.08; las mieszany z przewagą iglastych; na pniu sosny pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/KK/11.11.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: .
fot. 200817

 ID117046  Oligoporus ptychogaster; 1 km N,Żaby,gm.Dobryszyce, DE-45; 2008.10.05; las mieszany-sosna,brzoza i in; na murszejącym,leżącym pniu drzewa liściastego kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/JN/31.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: potwierdzenie stanowiska z ubiegłego roku (ID102522)

 ID117121  Oligoporus ptychogaster; 1 km NE,Grzebień,gm.Radomsko, DE-56; 2008.10.06; wielogatunkowy las mieszany; na zmurszałych pniakach na powierzchni ok.1 hektara znalazłem 4 stanowiska (grupy od kilkunastu do ok.40 owocników); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/15.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
1)fot. 207152

--fot. 207153

2)fot. 207154

3)fot. 207155

4)fot. 207156

 ID117879  Oligoporus ptychogaster; Gdańsk Złota Karczma, DA-80; 2008.10.09; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb; na pniu nieokreślonego drzewa kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MWR/10.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 208895 fot. 208896

 ID118021  Oligoporus ptychogaster; 2 km SW,Kijów,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-54; 2008.10.14; las sosnowy; na pozostawionym przez drwali fragmencie pnia sosnowego,na poboczu dróżki kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/31.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'23,89"N 19 14'59,04"E

fot. 209325 fot. 209326

 ID118078  Oligoporus ptychogaster; Beskid Sądecki - Pasmo Radziejowej, ok. 11 km na SW od Rytra, pow. nowosądecki, woj. małopolskie, EG-34; ; sąsiedztwo młodnika świerkowo-jodłowego; na resztkach murszejącego pniaka iglastego w grupie 7 oddzielonych owocników; leg. Grażyna Domian, Kamil Kędra; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak
uwagi: Drobnoporek sproszkowany
fot. 209506 fot. 209507

 ID118365  Oligoporus ptychogaster; Beskid Niski - Magura Małastowska, ok. 2,4 km na NE od Gładyszowa, pow. gorlicki, woj. małopolskie, EG-29; 2008.10.03; buczyna karpacka z domieszką jodły i swierka; na murszejącej kłodzie drzewa iglastego sp. 7 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak
uwagi: Drobnoporek sproszkowany
fot. 210089 fot. 210090 fot. 210091

 ID119247  Oligoporus ptychogaster; 2 km SW,Michałopol,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE-76; 2008.10.21; las świerkowo-sosnowy; na murszejących fragmentach sosen pozostałych po wycince kilka grup z kilkoma i jedna grupa z kilkunastoma owocnikami; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/JN/13.12.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 212076 fot. 212077 fot. 212078

 ID119339  Oligoporus ptychogaster; 0,5 km SW,Graby,gm.Gidle, DE-76; 2008.10.21; las sosnowo-świerkowy; na murszejącym pniaku sosnowym kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/13.12.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 212333 fot. 212334

 ID119785  Oligoporus ptychogaster; Puszcza Bukowa, ok. 2,4 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2008.10.26; kwaśna buczyna z domieszką Db i Md; podstawa zmurszałego pniaka iglastego w grupie 5 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/GD/29.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Drobnoporek sproszkowany
fot. 213676 fot. 213677

 ID120912  Oligoporus ptychogaster; Tychy Czułów, pow.tyski, woj.śląskie, DF-52; 2008.09.15; las mieszany z przewagą dębu, topoli, klonu, brzozy, świerka i sosny; u podstawy sosnowej karpy cztery owocniki; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JG/29.11.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 216377

 ID120940  Oligoporus ptychogaster; ok 6 km WS Tychy, pow.tyski, woj.śląskie, DF-62; 2008.09.29; ; las sosnowy na kilku karpach sosnowych po dwa do czterech owocników; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 24/JG/29.11.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 216487 fot. 216488

 ID130191  Oligoporus ptychogaster; Puszcza Bukowa, 0,6 km na S od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, AB-93; 2009.04.01; na skraju podgórskiego łęgu jesionowego; na klocku odcietym od kłody świerkowej przewróconej w poprzek szlaku 9 rozsypujących się owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/GD/9.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Drobnoporek sproszkowany
fot. 237834 fot. 237835 fot. 237836 fot. 237837

 ID144454  Oligoporus ptychogaster; 2,5 km N,Nowy Broniszew,pow.częstochowski, DE-64; 2009.09.08; las liściasty-dąbrowa,podrost-robinia,świerk; na zmurszałym,leżącym pniu małego świerka grupa 19 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/31.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 272082 fot. 272083 fot. 272084

 ID144848  Oligoporus ptychogaster; Puszcza Knyszyńska, Trasa Supraśl- Krynki. Około 1 km. na zachód od przystanku PKS Czółnowo, GC-02; 2009.09.04; Stary las puszczański, mieszany.; Pień świerka Kilka owocników tuż obok siebie.; leg. Mirosław Gryc; det. Paweł Paulus; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/MG/30.12.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Dodatkowe informacje i zdjęcia w wątku;
http://www.bio-forum.pl/messages/33/270018.html

 ID145035  Oligoporus ptychogaster; 2,5 km W,Świerczyny,pow.radomszczański, DE-67; 2009.09.11; las świerkowo-sosnowy; na szczątkach zmurszałego pniaka grupa 7 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/31.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 273472 fot. 273473

 ID145065  Oligoporus ptychogaster; 1,5 km S,Stobiecko Miejskie (Radomsko), DE-55; 2009.09.10; las mieszany; na bardzo zmurszałym pniaku grupa 6 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/31.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 273607 fot. 273608

 ID146672  Oligoporus ptychogaster; Południowy brzeg jez. Komosa, położonego niepodal Ogrodniczek, GC-11; 2009.09.23; Młode nasadzenie lasu sosnowego; Stary pień sosnowy Cztery owocniki na jednym pniu; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MG/18.10.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Dodatkowe informacje i zdjęcia w wątku;
http://www.bio-forum.pl/messages/33/276261.html

 ID146696  Oligoporus ptychogaster; Puszcza Knyszyńska, około 2.5 km na północ od trasy Supraśl- Krynki, na wysokości przystanku PKS Czółnowo, GC-02; 2009.09.11; pobocze drogi w młodym lesie mieszanym; ogrodzenie od mrowiska, pewnie wykonane ze świerka kilka owocników na dolnych belkach leżących na ziemi; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MG/18.10.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 277817 fot. 277818 fot. 277819 fot. 277820 fot. 277821

 ID146797  Oligoporus ptychogaster; 2 km SW,Michałopol,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE-76; 2009.09.19; las sosnowo-świerkowy; na leżącym w mchu,murszejącym pniu młodej sosny 16 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy poprzednim zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: potwierdzenie ubiegłorocznego stanowiska ze zgłoszenia id119247

fot. 278219 fot. 278220 fot. 278221

 ID147319  Oligoporus ptychogaster; 2 km S,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-55; 2009.09.26; las sosnowy z niewielką domieszką brzóz; na leżącym w mchu,murszejącym pniu młodej sosny grupa 10 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/JN/15.10.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 279956 fot. 279957

 ID147919  Oligoporus ptychogaster; 2 km SE,Prusicko,gm,Nowa Brzeźnica,pow.pajęczański, DE-54; 2009.10.03; las sosnowy ze świerkowym podrostem; na pniaku świerka grupa 7 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/JN/15.10.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 281282 fot. 281283

 ID148437  Oligoporus ptychogaster; Nowy Dwór Wejherowski, CA-68; 2009.10.04; las mieszany brzoza,buk,sosna,świerk,dąb; na zmurszałym drewnie iglastym kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/8.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 282429 fot. 282430 fot. 282431 fot. 282432
N 54*33,316'
E 018*16,136'
153 m.npm

 ID149184  Oligoporus ptychogaster; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 113, ok. 2,7 km na pn.zach. od Czerniejewa, CC-92; 2009.09.27; przewaga świerka, sosna, domieszka liściastych - brzoza, dąb; pniak świerkowy około 15 owocników w różnym wieku; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/BK/10.11.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°26'49,97" E 17°26'42,14

stanowisko:
fot. 284184

żywicielski pniak świerkowy (w tym fragment kory):
fot. 284185 fot. 284186 fot. 284187

owocniki:
fot. 284188 fot. 284189 fot. 284190

 ID150052  Oligoporus ptychogaster; województwo wielkopolskie, nadleśnictwo Łopuchówko, 0,8 km na zach. (nieco na pn.) od wioski Starczanowo k. Murowanej Gośliny, BC-79; 2008.09.04; las w większości liściasty: brzoza, klon, grab, nieopodal jesion, dąb, modrzew, sądząc po obwodzie pni drzew jest to fragment raczej młodszego zadrzewienia; dwa pniaki po ok. 10 owocników na każdym pniaku; leg. Barbara Kudławiec; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/BK/10.11.09, tak, notatka: nie, mapka jak do ID: 112940; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°36'37,18" E 16°56'33,28"

wcześniej musiała tu rosnąć także sosna, bo pozostały pniaki sosnowe, sądząc po korze niektórych z nich oraz zasiedleniu przez Sparassis crispa ID: 112940

zdjęcia: pniak pierwszy i drugi oraz owocniki na nich rosnące:
fot. 286404 fot. 286405 fot. 286406 fot. 286407

Wątek na bio-forum http://www.bio-forum.pl/messages/33/197317.html

 ID150089  Oligoporus ptychogaster; 1,7 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-35; 2009.10.19; las mieszany-sosna,brzoza,dąb,świerk ;podrost mieszany; na świerkowym,wykarczowanym pniaku grupa 15 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/8.11.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st12'6,57"N 19st23'35,73"E

fot. 286511 fot. 286512 fot. 286513

 ID150100  Oligoporus ptychogaster; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA-80; 2009.10.21; poręba świerkowa; na pniu zmurszałego świerka kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MWR/8.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 286562 fot. 286563

 ID150761  Oligoporus ptychogaster; woj. Małopolskie, pow. Nowotarski, gm. Czarny Dunajec, Piekielnik, DG-38; 2009.09.13; las świerkowo-jodłowy; na silnie zmurszałym pieńku i korzeniach drzewa iglastego 7 małych owocników; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/APK/1.12.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 288634 fot. 288635

 ID191842  Oligoporus ptychogaster; Ocypel Bory Tucholskie, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB-48; 2011.09.24; Las sosnowy; na pniu sosny kilka owocników w rozproszeniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MWR/24.11.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 446453 fot. 446454 fot. 446455
forma ochrony-Obszar szczególnej ochrony Bory Tucholskie

 ID193579  Oligoporus ptychogaster; Babi Dół, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-98; 2011.11.06; Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb,leszczyna; pień sosny kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 9/MWR/21.03.12, tak, notatka: tak,Spis grzybów Pomorza
uwagi: fot. 454999

literatura · references
· Domański S., 1965 — Flora Polska. Grzyby (Fungi). Tom II. Żagwiowate I (Polyporaceae I), Szczeciniakowate I (Mucronoporaceae I). p.143 [71]
· Jahn, H., 1963 — Mitteleuropäische Porlinge (Polyporaceae s. lato) und ihr Vorkommen in Westfalen. p.47 [87]
· Papousek T., Beran M, et al, 2004 — Velky fotoatlas hub z jiznich Cech. p.292 [84]
· Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 14.03.2017 · powstała/was created 12.08.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Postia_ptychogaster.htm"> Postia ptychogaster (drobnoporek sproszkowany) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>