red listGREJ

Spathularia flavida Pers.

Spathularia flavida
16.08.2008, Wdzydzki Park Krajobrazowy, 0,1 km na wsch. od wioski Czarlina; znal. BK080816.GREJ109734
copyright © by Barbara Kudławiec
Spathularia flavida
Spathularia flavida

wybrane znaleziska · selected collections

Spathularia flavida
3f · 080816.GREJ109734.bk (Barbara Kudławiec)
(Wdzydzki Park Krajobrazowy, 0,1 km na wsch. od wioski Czarlina) trawnik przy chodniku
znaleziska Spathularia flavida na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 190463 BB-00, 160672 BB-09, 202493 CA-97, 188604 CB-14, 38240 CB-24, 20378 CB-25, 20851 CB-25, 109734 CB-25, 119555 CB-25, 70917 CB-25, 138001 CB-25, 148441 CB-25, 169490 CB-25, 72230 CB-25, 271257 DE-55, 121205 EF-25, 79060 EG-33, 40205 FG-28, 49479 FG-33, 231087 FG-33, 230659 GB-94, 144847 GC-01, 180155 GC-02, 177467 GC-12,
· bez ATPOL lub wadliwy: 243891,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 108136 CB-25, 237968 CB-28, 268244 CC-15, 189734 DA-10, 224163 DC-35, 291696 DE-55, 121771 DE-75, 237967 EB-01, 273087 FG-33, 210761 GC-01, 296449 GC-11,
· bez ATPOL lub wadliwy: 147436, 197938,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

20378 Spathularia flavida; Wyrówno-między Lipuska Huta-Kalisz, CB-25; 04.08.2005; Na skraju młodnika sosnowego z domieszką brzozy.; Pod modrzewiem w trawie, mchu.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Sebastian Pinczer; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MWR/19.12.11, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: Jest to dolinka, gdzie jest znacznie wilgotniej i jedyne miejsce gdzie rośnie parę modrzewi.

fot. 18262 fot. 18263

20851 Spathularia flavida; To samo miejsce co poprzednie zgłoszenie (Wyrówno-między Lipuska Huta-Kalisz), CB-25; 13.09.2005; jak poprzednie zgłoszenie (Na skraju młodnika sosnowego z domieszką brzozy.); Pod modrzewiem w trawie, mchu. ok. 15 szt.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:
fot. 18976

38240 Spathularia flavida; Wyrówno, CB-24; 14.08.2006; Obrzeże młodnika sosnowo-brzozowego.; Pod modrzewiami kilka kępek po kilkanaście sztuk; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/MWR/3.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 47286

40205 Spathularia flavida; W otulinie Rezerwatu, FG-28; 28.08.2006; Drągowina modrzewiowa; na ziemi, wzdłuż kożeni modrzewia grupowo, tworzyły tzw. czarcie koła; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 32/PC/3.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: W rejonie Serednicy znane jest tylko to jedno stanowisko.

fot. 50645

49479 Spathularia flavida; Lipowiec, FG-33; 14.10.2006; świerk, modrzew, jałowiec; na ziemi pojedynczo i po kilkanaście w skupiskach, kilkadziesiąt owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 26/AH/22.07.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: wszystkie były już w stanie zejściowym, tylko kilka młodych
fot. 65691 fot. 65692 fot. 65693

70917 Spathularia flavida; Wyrówno Kaszuby, CB-25; 08.07.2007; Młodnik sosnowy; W mchu pod modrzewiami Kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/MWR/10.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 106227 fot. 106228

72230 Spathularia flavida; Lipuska Huta, CB-25; 22.07.2007; Młodnik modrzewiowy; W ściółce,igliwiu pod modrzewiami Kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, przy zgłoszeniu ID 138001, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 109132

79060 Spathularia flavida; Macelowa Góra (Obłazki), Pieniński Park Narodowy, EG-33; 26.09.2007; lasek sosnowo-modrzewiowy z jałowcem; na ziemi trzy grupki po 5-7 owocników; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/PC/6.02.12, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: N 49st23'38,1"; E 20st23'30,2"; H - 483m n.p.m.
fot. 124953

108136 Spathularia flavida; Wyrówno, CB-25; 24.07.2008; Młodnik sosnowy-brzozowy; w trawie ,ściółce pod modrzewiami Kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 186815

109734 Spathularia flavida; województwo pomorskie, Wdzydzki Park Krajobrazowy, 0,1 km na wsch. od wioski Czarlina, CB-25; 16.08.2008; między parkanem ośrodka wypoczynkowego, a utwardzoną drogą, pośród trawy, w pobliżu rosną brzozy, modrzewie, nieco dalej sosny; na ziemi kilkanaście owocników; leg. Barbara K.; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/BK/22.08.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 54°01'06,55" E 17°54'44,03"

Siedlisko i grupa owocników:
fot. 190644 fot. 190645

wątek na bio-forum http://www.bio-forum.pl/messages/33/190566.html

119555 Spathularia flavida; Wyrówno - Kaszuby, CB-25; 18.10.2008; Brzezina z domieszka sosny; w ściółce pod modrzewiem kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/15.11.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 212983

121205 Spathularia flavida; Radzanów, gmina Busko-Zdrój, pow.buski, woj.świętokrzyskie, EF-25; 26.10.2008; zagajnik modrzewiowy; na ziemi wśród modrzewiowych igieł grupami po 50 do 60 szt na m kw; leg. Zbigniew Oziębło; det. Zbigniew Oziębło; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/ZO/29.11.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 217371 fot. 217372

121771 Spathularia flavida; Kłomnice, woj. śląskie, DE-75; 29.09.2008; modrzewiowy młodnik z pojedynczymi liściastymi; na ziemi w grupie, 20-30 owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Piotr Chachuła; eksykat: tak, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: .
fot. 218701.jpg
fot. 218702.jpg

138001 Spathularia flavida; Lipuska Huta gm.Lipusz - Kaszuby, CB-25; 18.07.2009; Młodniki sosnowo-brzozowe z domieszką modrzewia; w ziemi kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/MWR/10.11.10, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 255387
N 54*03,865'
E 017*48,150'
159 m.npm
powtórzenie stanowiska ID: 72230

144847 Spathularia flavida; Nieopodal miejscowości Ogrodniczki, na południowym brzegu jeziorka śródleśnego Komosa, około 50 m od brzegu., GC-01; 02.08.2009; Na drodze leśnej, w lesie średniego wieku, modrzewiowo sosnowym,; Na ziemi Kilkadziesiąt owocników w dwóch grupach oddalonych od siebie o około 5m.; leg. Mirosław Gryc; det. Waldemar Wesołowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MG/30.12.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Dodatkowe informacje i zdjęcia w wątku:
http://www.bio-forum.pl/messages/33/259332.html

147436 Spathularia flavida; Zbychowo, gmina Wejherowo, woj. pomorskie; 03.10.2009; Działka przy domu; Ziemia, wśród mchów pojedynczo, kilkanaście osobników; leg. Elżbieta Fałtynowicz; det. Elżbieta Fałtynowicz; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: rok temu również stwierdziłam jej obecność na działcefot. 280286

148441 Spathularia flavida; Wyrówno gm.Lipusz - Kaszuby, CB-25; 10.10.2009; Młodniki sosnowo-brzozowe z domieszką modrzewia; w sciółce kilka owocników; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/MWR/10.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 282441

160672 Spathularia flavida; SE Biesowice, skarpa nad brzegiem rzeki Wieprza, pow. słupski, woj. pomorskie, BB-09; 08.08.2009; las liściasty bukowy z domieszką dębów, grabów, brzóz i modrzewi; na ziemi w mchu w grupce jedenaście podeschniętych owocników; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/JG/29.03.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 320836

169490 Spathularia flavida; Kalisz kaszubski, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-25; 03.08.2010; Lasek modrzewiowy rosnący wokół cmentarza; w ziemi,igliwiu kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/MWR/10.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 357037 fot. 357038

177467 Spathularia flavida; około 5 km. na południe od Supraśla, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC-12; 13.09.2010; las modrzewiowo- świerkowy w młodym wieku; na ziemi kilkadziesiąt owocników w jednej grupie; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/MG/10.02.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 381910

180155 Spathularia flavida; około 4 km. na wsch. od Supraśla, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC-02; 05.09.2010; Las modrzewiowo-świerkowy z domieszką brzozy, w średnim wieku; na ściółce leśnej kilkadziesiąt owocników w jednej grupie; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/MG/10.02.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 390692 fot. 390693 fot. 390694

188604 Spathularia flavida; Lipusz, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-14; 24.07.2011; Skraj lasu mieszanego wzdłuż drogi asfaltowej topola osika,buk,dąb,sosna; w ziemi,listowiu kilka owocników; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/MWR/2.09.11, tak, notatka: tak,Spis grzybów Pomorza; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 430746 fot. 430747
197 m.npm.

189734 Spathularia flavida; Reda, pow. Wejherowo, woj. Pomorskie, DA-10; 16.08.2011; las grabowo-bukowy z pojedynczymi sosnami; podłoże suchych liści w grupie, po kilka sztuk w; leg. Mariusz Radecki; det. Małgorzata Tęsna; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: na wzniesieniu pomiędzy jarami polodowcowymi.
fot. 436607 fot. 436608 fot. 436609 fot. 436610 fot. 436611

190463 Spathularia flavida; 1,5 km SSE od m.Bogucino, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-00; 28.08.2011; drągowina sosnowa; na ziemi między igliwiem masowo na pow. 3 x 3 m; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/TT/30.12.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 439730 fot. 439731

197938 Spathularia flavida; Sławęcice, kilkaset metrów na południowy zachód od domu z nr 3, pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie; 24.09.2011; świerczyna; na ziemi wśród igliwia świerkowego grupa kilkunastu owocników; leg. Izabela Nowak; det. Izabela Nowak; tak, notatka: nie
uwagi: http://www.bio-forum.pl/messages/33/479850.html

fot. 479982 fot. 479983 fot. 479984

202493 Spathularia flavida; Rezerwat Ostrzycki Las, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-97; 08.08.2012; Las bukowy z domieszką sosny,świerka; ziemia dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 6/MWR/15.11.13, tak, notatka: tak Spis grzybów Rezerwatu O.L.
uwagi: fot. 506229

210761 Spathularia flavida; około 1 km na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 09.08.2012; las sosnowy w młodym wieku; na grubej warstwie igliwia kilkadziesiąt owocników w jednej grupie; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: zostanie wysłany, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 544893 fot. 544894 fot. 544895

224163 Spathularia flavida; Dylewo, pow. rypiński, woj. kujawsko-pomorskie, DC-35; 01.10.2013; młody las modrzewiowy; na opadłych igłach modrzewiowych masowo, w grupach po 15-20 owocników; leg. Michał Kluczyński; det. Michał Kluczyński;
uwagi:

http://www.bio-forum.pl/messages/33/603673.html

230659 Spathularia flavida; około 4 km na N od Krynek, pow. sokólski, woj. podlaskie, GB-94; 11.08.2013; fragment lasu o rzadkim zadrzewieniu modrzewiowym, w średnim wieku; na ściółce kilkanaście sztuk; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/130811/1002, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 635702fot. 635703

231087 Spathularia flavida; Lipowiec, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 18.08.2012; pod modrzewiami; na ziemi ok, 30 owocników w trzech miejscach; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: BGF/BF/AH/120818/0001, tak, notatka: nie
uwagi: w odległości ok. dwóch kilometrów od poprzedniego stanowiska ID: 49479
fot. 642886 Spathularia flavida

237967 Spathularia flavida; Wopy, pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie, EB-01; 04.10.2013; uprawa świerkowa 22 l.; na ziemi 100-200 owocników; leg. Arkadiusz Sikora; det. Arkadiusz Sikora; eksykat: TAK, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 671814

237968 Spathularia flavida; Stefanowo, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-28; 05.10.2013; uprawa Db 17l, domieszka sosna, świerk, modrzew; na ziemi 50-100 owocn.; leg. Arkadiusz Sikora; det. Arkadiusz Sikora; eksykat: TAK, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 671817

243891 Spathularia flavida; 1,5 km na Północ od Miszkowic , gmina Lubawka, pow. Kamiennogórski, woj. Dolnosląskie; 14..2.18.0; młodniki brzozowo - świerkowe z udziałem Jawora; między systemem korzeniowym jawora na mchu w grupie ok. 10 osobników; leg. Krzysztof Kalemba; det. Krzysztof Kalemba; eksykat: -, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 695162fot. 695163fot. 695164

268244 Spathularia flavida; Wojnowo, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 20.09.2015; Niewielki młodnik modrzewiowy przy śródleśnej drodze.; Z piaszczystej ziemi - wśród igliwia i mchów. Około 50 owocników. W wiązkach i grupkach.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: Dyskusja na bio-forum:

http://www.bio-forum.pl/messages/33/786074.html

fot. 787985 fot. 787986

271257 Spathularia flavida; 300 m od leśn. w Stobiecku Miejskim ( Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 29.10.2015; modrzewiowy fragment lasu; na ziemi, na ściółce b.licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 2/JN/25.11.2015, tak, notatka: nie
uwagi: siedlisko
fot. 800739

wybrane owocniki
fot. 800740 fot. 800741 fot. 800742

273087 Spathularia flavida; Lipowiec, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 18.10.2015; pobocze drogi z modrzewiami i górska łąka (modrzewie ok. 20 m dalej); na ziemi w trawie w 2 grupach po kilka; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 809588 fot. 809589 fot. 809590

291696 Spathularia flavida; 300 m od leśn. w Stobiecku Miejskim ( Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 20.09.2016; modrzewiowy fragment lasu; na ściółce masowo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 880199 fot. 880200 fot. 880201 fot. 880202 fot. 880203

296449 Spathularia flavida; Puszcza Knyszyńska, okolice Zielonej, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-11; 11.09.2016; las iglasty; sosna, świerk, modrzew; na ziemi kilka owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: stanowisko trwałe już od kilku lat.
fot. 903612

literatura · references
· baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2009 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 25.04.2009 · została utworzona/was created 17.04.2009
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Spathularia_flavida.htm">Spathularia flavida - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>