niejadalnyred listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie

Thelephora caryophyllea (Schaeff.) Fr.

chropiatka lejkowata
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi
GREJ: ID181465 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID36080 (© autora fot.)
GREJ: ID45169 (© autora fot.)
GREJ: ID45169 (© autora fot.)

owocnik

Owocnik lejkowaty, rozetkowaty, nieduży (15)20-25(50) mm średnicy, często z kilku koncentrycznych rozetek na różnych poziomach, przypominający kwiat goździka; trzon zwykle wyraźny, centralny; brzeg cienki, mniej lub bardziej porozrywany, postrzępiony; górna powierzchnia promieniście włóknista, szorstka, brązowa, brzeg jaśniejszy białawy, bladoochrowy, pomarszczony; dolna powierzchnia ciemnofioletowobrązowa.

space

Miąższ skórzasty, elastyczny; bez zapachu.

space

zarodniki

Zarodniki brodawkowato-kanciaste, z krótkimi kolcami, jasnobrązowe, 6.5-9 × 5-7.5 µm [5], 7-9 × 5.5-7.5 µm [9], 6-8 × 5-6.5 µm [134].

występowanie

Rzadki, miejscami częsty. Od lata do jesieni, bezpośrednio na ziemi, w lasach liściastych i iglastych, na glebach piaszczystych.

Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie

wartość

Niejadalna.

Inedible.
Chropiatka kwiatowata (Thelephora anthocephala) ma pokrój krzaczkowaty, podobny do koralówek (Ramaria), z silnie rozciętymi końcami gałązek.

Chropiatka pospolita (Thelephora terrestris) kształ owocników bardzo zmienny, dolna powierzchnia silnie gruzełkowato-brodawkowana.

znaleziska Thelephora caryophyllea na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

CA-36 190837 CB-24 70919 80442 CB-25 69810 138003 170556 CB-48 176817 DE-35 150091 154222 193818 138830 193817 180547 DE-36 170711 DE-45 143356 180545 188988 180549 188987 DE-46 170710 DE-55 143026 194708 149908 189807 137306 DE-65 167130 DE-67 190652 DE-68 167120 DF-42 36080 DF-62 160866 EG-09 45169 GC-01 181465

ID36080 Thelephora caryophyllea; Ruda Śląska, las koło autostrady A-4, DF-42; 2006.07.01; skraj lasu przy nasypie kolejowym, stanowisko jasne, dość słoneczne w pobliżu brzozy, sosny; w trawie, prawdopodobnie na gałązkach jedna kępka, jak na zdjęciu; leg. Joanna Listewnik; det. Anna Kujawa; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 43003 fot. 43004

 ID45169  Thelephora caryophyllea; Biecz, pow. Gorlice, 4 km E, EG-09; 2006.09.09; młodnik na polanie - brzoza, sosna, osika, iwa; na ziemi wśród rzadkiej trawy i mchu kilka owocników w grupie, dwa zrośnięte; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-09-09 Thelephora caryophyllea>, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Chropiatka lejkowata
fot. 58132 fot. 58133

 ID69810  Thelephora caryophyllea; Wyrówno Kaszuby, CB-25; 2007.06.24; Młodnik sosnowy; Podłoże piaszczyste pod brzozami i sosnami Kilkanaście owocników koło siebie; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MWR/6.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 103801 fot. 103802

ID70919 Thelephora caryophyllea; Kalisz Kaszubski, CB-24; 2007.07.08; Poza lasem; Pobocze drogi oddzielające nieużytki i las pod topolami Kilkanaście owocników koło siebie; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak-zostanie wysłany do Kusztosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 106231

 ID80442  Thelephora caryophyllea; droga między leśniczówką Dywan a miejscowością Turzonka, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-24; 2007.10.07; las mieszany z przewagą drzew iglastych, przy drodze; na ziemi kilka egzemplarzy; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MW/1.07.08, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:

 ID137306  Thelephora caryophyllea; 1,8 km SW,Wymysłówek (Radomsko), DE-55; 2009.07.12; las sosnowy,skraj drogi obsadzony brzozami; na ziemi grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/JN/1.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Chropiatki rosły wraz z Piestrzycą zatokowatą (id137305)

fot. 253378 fot. 253379 fot. 253380 fot. 253381

 ID138003  Thelephora caryophyllea; Wyrówno gm.Lipusz - Kaszuby, CB-25; 2009.07.18; Młodnik brzozowy; w ziemi kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/MWR/14.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 255395
N 54*04,021'
E 017*48,219'
164 m.npm
powtórka stanowiska ID: 69810

 ID138830  Thelephora caryophyllea; 1 km W,Czyżów,pow.bełchatowski, DE-35; 2009.07.26; las sosnowy; na ziemi w grupach od kilkunastu do kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/19.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: gr1-51st13'1,36"N 19st22'24,34"E
gr2-51st13'6,11"N 19st22'28,1"E
gr3-51st13'5,43"N 19st22'19,63"E

gr1-siedlisko i przykładowe owocniki
fot. 257653 fot. 257654 fot. 257655 fot. 257656 fot. 257657

gr2
fot. 257658 fot. 257659

 ID143026  Thelephora caryophyllea; 1,5 km S,Radziechowice I,pow.radomszczański, DE-55; 2009.08.12; pobocze żwirowej drogi biegnącej przez las sosnowy,nieliczne brzozy na skraju drogi; na ziemi kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/19.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 268608 fot. 268609 fot. 268610

 ID143356  Thelephora caryophyllea; 0,5 km NW,Żaby,pow.radomszczański, DE-45; 2009.08.31; żwirowe pobocze drogi biegnącej przez las sosnowy; na ziemi rozproszona,po obu stronach drogi,grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/19.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 269343 fot. 269344 fot. 269345

 ID149908  Thelephora caryophyllea; 1 km NW,Brodowe,gm.Radomsko, DE-55; 2009.10.17; skraj lasu sosnowego; żwirowe grupa ok.25 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/JN/1.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 285893

 ID150091  Thelephora caryophyllea; 1 km S,Czyżów,pow.bełchatowski, DE-35; 2009.10.19; las sosnowy; na ziemi grupa ok.20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/15.11.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st12'23,1"N 19st23'14,13"E

fot. 286517 fot. 286518

 ID154222  Thelephora caryophyllea; zach.zbocze Góry Kamieńsk,1 km E,Czyżów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2009.10.19; sztuczne nasadzenia sosnowe na stoku góry; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/19.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st12'46,58"N 19st24'7,85"E

fot. 299648 fot. 299649

ID160866 Thelephora caryophyllea; Tychy Promnice, wzdłuż gruntowej drogi prowadzącej z ul. Bielskiej do Beskidzkiej, pow. tyski, woj. śląskie, DF-62; 2009.09.14; las mieszany, sosna, brzoza, topola osika; na ziemi jeden owocnik; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 321459

 ID167120  Thelephora caryophyllea; 300m SW,Kozie Pole,gm.Żytno, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-68; 2010.06.16; las sosnowy;piaszczyste pobocze szosy; na ziemi ok.20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/1.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 345930 fot. 345931 fot. 345932 fot. 345933

 ID167130  Thelephora caryophyllea; 1,7 km N,Teklinów,gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2010.06.12; las sosnowy z domieszką brzóz i dębów;na środku utwardzanej ścieżki; na ziemi grupa 25-30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/1.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 345962 fot. 345963 fot. 345964

 ID170556  Thelephora caryophyllea; Kalisz kaszubski nad jeziorem Biebrowo, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-25; 2010.08.14; Skarpa porośnięta starymi brzozami; w ziemi klika owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/MWR/14.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 360838 fot. 360839

 ID170710  Thelephora caryophyllea; 1 km S,Pudzików,gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2010.06.27; las sosnowy,pobocze leśnej drogi; na ziemi dwie grupy (oddalone od siebie ok.150m) po kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/24.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st10'10,7"N 19st32'24,9"E

siedlisko i przykładowe owocniki gr1
fot. 361360 fot. 361361

przykładowe owocniki z gr2
fot. 361362

 ID170711  Thelephora caryophyllea; 0,6km W,Grabostów,gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE-36; 2010.06.27; las sosnowy-porastające trawą i roślinnością zielną doły po wybieranym piasku; na ziemi grupa ponad 40 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/23.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 361367 fot. 361368 fot. 361369

 ID176817  Thelephora caryophyllea; Ocypel-Bory tucholskie, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB-48; 2010.09.23; las sosnowy z domieszką lisciastych; w ziemi-teren ośrodka wypoczynkowego kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/MWR/14.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 379958

 ID180545  (potwierdzenie 143356) Thelephora caryophyllea; 0,5 km NW,Żaby, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2010.09.04; żwirowe pobocze drogi biegnącej przez las sosnowy; na ziemi kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st 10' 34,56"N , 19st 24' 07,17"E

fot. 391570 fot. 391571

 ID180547  (potwierdzenie 138830) Thelephora caryophyllea; 1 km W,Czyżów, gm.Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie, DE-35; 2010.09.04; las sosnowy; na ziemi grupa ponad 30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st 13' 04,3"N , 19st 22' 20,7"E

fot. 391575 fot. 391576

 ID180549  Thelephora caryophyllea; 1 km N, Zalesiczki, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2010.09.04; las sosnowy, trawiaste pobocze szosy; na ziemi grupa ok.40 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy zgłoszeniu 188987, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51st 10' 00,5"N , 19st 25' 17,4"E

fot. 391586 fot. 391587 fot. 391588

 ID181465  Thelephora caryophyllea; około 1 km. na pół-wschód od Ogrodniczek, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC-01; 2010,08,30; młody las sosnowy; na ziemi masowo na dużym obszarze lasu; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MG/10.02.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 393947 fot. 393948 fot. 393949

 ID188987  (potwierdzenie 180549) Thelephora caryophyllea; 1 km N, Zalesiczki, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2011.07.30; las sosnowy, trawiaste pobocze szosy; na ziemi ponad 100 owocników w grupach po obu stronach szosy; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/5.10.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 432517 fot. 432518 fot. 432519

siedlisko
fot. 432520

 ID188988  (potwierdzenie 143356) Thelephora caryophyllea; 0,5 km NW, Żaby, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2011.07.30; żwirowe pobocze drogi biegnącej przez las sosnowy; na ziemi ponad 50 owocników w grupach po obu stronach szosy; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 432525 fot. 432526 fot. 432527

 ID189807  (potwierdzenie 137306) Thelephora caryophyllea; 1,8 km SW, Wymysłówek (Radomsko), pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.08.15; las sosnowy,skraj drogi obsadzony brzozami; na ziemi grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51 2 58,35 N ; 19 22 26,66 E

fot. 436967 fot. 436968

 ID190652  Thelephora caryophyllea; 1,4 km E, Młynek, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-67; 2011.07.29; las sosnowy; trawiaste pobocze dróżki; na ziemi kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/5.10.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: przybliżone namiary: 50 55 41,9 N ; 19 34 48,9 E

fot. 440734 fot. 440735 fot. 440736

 ID190837  Thelephora caryophyllea; Górczyn, pow. pucki, woj. pomorskie, CA-36; 2011.08.27; Las sosnowy z domieszką buka,brzozy; w ziemi na polanie 3 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/MWR/5.10.11, tak, notatka: tak,Spis grzybów Pomorza; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 441506

 ID193817  (potwierdzenie 138830) Thelephora caryophyllea; 1 km W od wsi Czyżów, gm.Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie, DE-35; 2011.07.30; las sosnowy; na ziemi grupowo, ponad 80 owocników w dwóch grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 456158 fot. 456159 fot. 456160

 ID193818  (potwierdzenie 150091) Thelephora caryophyllea; 1km S od wsi Czyżów, gm.Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie, DE-35; 2011.07.30; las sosnowy; na ziemi grupa ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 456164 fot. 456165

 ID194708  (potwierdzenie 149908) Thelephora caryophyllea; 1 km NW od wsi Brodowe, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.08.16; żwirowe pobocza drogi biegnącej przez las sosnowy; na ziemi kilka grup, po kilkadziesiąt owocników każda, rozrzuconych na odcinku ok.0,5 km; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Położenie grupy najdalej wysuniętej na pn -51st 3' 39,12" N ; 19st 20' 58,44" E

fot. 461112 fot. 461113

literatura · references
· Dermek A., 1988 — Grzyby znane i mniej znane. p.48 [9]
· Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.211 [5]
· Gerhardt, E., 2006 — Grzyby. Wielki ilustrowany przewodnik. p.686 [134]
· Wojewoda, W., 2003 "2005", — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
· Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
· baza „publikacje po 2000 r.” #3680
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 01.05.2017 · powstała/was created 18.06.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Thelephora_caryophyllea.htm"> Thelephora caryophyllea (chropiatka lejkowata) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>