non edible

Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar (1959)

chrząstkoskórnik purpurowy (ziarnoskórnik purpurowy)
Stereum purpureum Pers., (1794)
Chondrostereum purpureum
na pniaku brzozy; las mieszany · on birch stump; 05.02.2004, Kotlina Sandomierska
copyright © by Witold Wójciak
Chondrostereum purpureum
pozornie na ściółce, w rzeczywistości na korzeniach pniaka brzozy
Chondrostereum purpureum
pozornie na ściółce, w rzeczywistości na korzeniach pniaka brzozy
Chondrostereum purpureum

owocnik (Fruitbody)

Chondrostereum purpureum
hymenofor
Owocnik rozpostarty lub rozpostarto odgięty, zwykle w grupach owocników ułożonych dachówkowato nad sobą lub pokrywających znaczną przestrzeń; pojedyncze owocniki odstają do 20-40 mm od podłoża; górna powierzchnia szczeciniasto owłosiona, szarawa, biaława, niewyraźnie strefowana, na brzegu jaśniejsza.

Hymenofor gładki lub pofalowany, gruzełkowaty, nieco bruzdowany; fioletowy, różowofioletowy, z wiekiem brązowofioletowy, wyschnięty jaśniejszy.

Miąższ konsystencji skórzastej, elastyczny, 1-2.5 mm grubości. Bez wyróżniającego się zapachu; smak łagodny. W przekroju pod warstwą włosków widoczna czarna linia.

Sporocarp resupinate or effuso-reflexed, commonly in groups of overlapping sporocarps or covering vast areas; single sporocarps extending out 20-40 mm from the substrate; upper surface strigose, greyish, whitish, indistinctly zonate, with a lighter-coloured margin.

Hymenophore smooth or undulating, tuberculate, slightly wrinkled; violet, pink-violet, with age brown-violet, lighter-coloured when dried up.

Flesh consistency membranous, elastic, 1-2.5 mm thick. Without characteristic odour; taste mild. In cross section a black line is visible under a layer of hairs.

zarodniki (Spores)

Zarodniki cylindryczne, nieco wygięte, gładkie, hialinowe, nieamyloidalne, 6.5-8 × 2.5-3.5 µm.

Spores cylindrical, somewhat allantoid, smooth, hyaline, inamyloid, 6.5-8 × 2.5-3.5 µm.

występowanie

Pospolity. Owocniki wyrastają przez cały rok na martwym drewnie drzew liściastych, rzadko iglastych.

Common. Fruitbodies found throughout the year on dead wood of broadleaf trees, rarely of conifers.

wartość (Importance)

Niejadalny. Z racji częstości o dużym znaczeniu gospodarczym, wywołuje zgniliznę drewna typu białego i chorobę drzew owocowych zwaną srebrzystością liści.

Inedible. Due to frequent occurrence of great economical consideration, causes white soft-rots of wood and fruit tree disease called silver-leaf disease.

Inne fotografie · Additional photographs
Chondrostereum purpureum
pozornie na ściółce, w rzeczywistości na korzeniach pniaka brzozy
Chondrostereum purpureum
pozornie na ściółce, w rzeczywistości na korzeniach pniaka brzozy
Chondrostereum purpureum
na pniaku brzozy; las mieszany · on birch stump
Copyright © 2004-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 12.04.2006 · została utworzona/was created 24.03.2004
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Chondrostereum_purpureum.htm">chrząstkoskórnik purpurowy - Chondrostereum purpureum - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>