non edible

Lactarius camphoratus (Bull.) Fr. (1838)

mleczaj kamforowy
Lactarius camphoratus
przymiar20 mm
masowo pod dębami · gregarious in large amount under oak; 23.07.2000, Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich; znal. 000723.8
copyright © by Marek Snowarski
Lactarius camphoratus
przymiar50 mm
masowo w grupach pod dębami · gregarious under oak
Lactarius camphoratus
przymiar20 mm
licznie w lesie mieszanym sosny/dęby/buki · gregarious in pine/oak/beech forest

owocnik (Fruitbody)

Lactarius camphoratus
Kapelusz ciemny, brudnoczerwonobrązowy, winnoczerwonawy, gdy suchy barwy silnie spłowiałe; bez strefowania; 30-60(80) mm, płaski, potem płytko lub szeroko wklęsły, czasem z niewielkim garbkiem; powierzchnia gładka, bez połysku, nie lepka; brzeg początkowo nieco podwinięty, potem rozprostowany, delikatnie oszroniony, z czasem gładki, ostry, równy, czasem krótko i grubo karbowany, cienkomięsisty.

Blaszki jasne, czerwonobrązowawe, uciśnięte brązowieją; przyrośnięte, gęste, mieszane, czasem przy trzonie rozwidlone.

Trzon jaśniejszy od kapelusza, w dole ciemniejszy brązowy; 30-50(80) x 4-7 mm, delikatnie oszroniony, gładki, pełny, z czasem komorowaty.

Mleczko dość obfite, rzadkie, wodnistobiałe, łagodne z gorzkawym posmakiem. Miąższ dość cienki, jasny, czerwonobrązowawy, wysychający o silnym zapachu korzennym, aromatycznym, jak przyprawa do zup "maggi".

Pileus dark, dingy red-brown, vinaceous-reddish, when dry colours strongly faded; azonal; 30-60(80) mm, flat, later shallowly or broadly concave, sometimes slightly umbonate; surface smooth, dull, not viscid; margin initially somewhat incurved, later straight, slightly pruinose, with time smooth, acute, entire, sometimes shortly and thickly crenate, thin.

Lamellae light-coloured, red-brownish, bruising brown; adnate, close, mixed, sometimes at the stipe forking.

Stipe lighter-coloured than the cap, at the base darker brown; 30-50(80) x 4-7 mm, slightly pruinose, smooth, solid, with time chambered.

Latex quite profuse, thin, watery-white, mild with a bitterish relish. Flesh quite thin, light-coloured, red-brownish, on drying with a distinct spicy smell, aromatic, like "maggi" soup seasoning.

zarodniki (Spores)

Wysyp jasny, kremowy. Zarodniki prawie kuliste, o brodawkach dość dużych, pojedynczych lub powiązanych łącznikami w niepełną siateczkę, 7.5-8.5 x 6.5-7.5 µm.

Spore print light cream-coloured. Spores subglobose, with quite large verrucae, single or connected by ridges to form partial reticulum, 7.5-8.5 x 6.5-7.5 µm.

występowanie

Pospolity. W lasach liściastych i iglastych, w miejscach bogatych w próchnicę, szczególnie częsty w buczynach i dębinach na kwaśnych glebach.

Common. In hardwood and coniferous forests, most often in Fagus or Quercus forests reach with humus.

wartość (Importance)

Niejadalny.

Inedible.

uwagi (Remarks)

Inny mleczaj o silnym zapachu maggi to mleczaj płowy (Lactarius helvus) ten jednak ma aksamitną, łuseczkowatą powierzchnię kapelusza.

Another Lactarius with a strong smell of "maggi" soup seasoning, Lactarius helvus has velutinous, squamulose pileal surface.

Copyright © 2000-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 03.12.2003 · została utworzona/was created 26.11.2000
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Lactarius_camphoratus.htm">mleczaj kamforowy - Lactarius camphoratus - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>