niejadalny

Lactarius camphoratus (Bull.) Fr. (1838)

mleczaj kamforowy
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi
Lactarius camphoratus (mleczaj kamforowy)
masowo pod dębami; 23.07.2000, Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich; copyright © by Marek Snowarski
Lactarius camphoratus (mleczaj kamforowy)
masowo w grupach pod dębami
Unidentified-Lactarius
licznie w lesie mieszanym sosny/dęby/buki

owocnik

Unidentified-Lactarius
Kapelusz ciemny, brudnoczerwonobrązowy, winnoczerwonawy, gdy suchy barwy silnie spłowiałe; bez strefowania; 30-60(80) mm, płaski, potem płytko lub szeroko wklęsły, czasem z niewielkim garbkiem; powierzchnia gładka, bez połysku, nie lepka; brzeg początkowo nieco podwinięty, potem rozprostowany, delikatnie oszroniony, z czasem gładki, ostry, równy, czasem krótko i grubo karbowany, cienkomięsisty.

space

Trzon jaśniejszy od kapelusza, w dole ciemniejszy brązowy; 30-50(80) x 4-7 mm, delikatnie oszroniony, gładki, pełny, z czasem komorowaty.

space

Pileus dark, dingy red-brown, vinaceous-reddish, when dry colours strongly faded; azonal; 30-60(80) mm, flat, later shallowly or broadly concave, sometimes slightly umbonate; surface smooth, dull, not viscid; margin initially somewhat incurved, later straight, slightly pruinose, with time smooth, acute, entire, sometimes shortly and thickly crenate, thin.

space

Stipe lighter-coloured than the cap, at the base darker brown; 30-50(80) x 4-7 mm, slightly pruinose, smooth, solid, with time chambered.

space

zarodniki

Wysyp jasny, kremowy. Zarodniki prawie kuliste, o brodawkach dość dużych, pojedynczych lub powiązanych łącznikami w niepełną siateczkę, 7.5-8.5 x 6.5-7.5 µm.

Spore print light cream-coloured. Spores subglobose, with quite large verrucae, single or connected by ridges to form partial reticulum, 7.5-8.5 x 6.5-7.5 µm.

występowanie

Pospolity. W lasach liściastych i iglastych, w miejscach bogatych w próchnicę, szczególnie częsty w buczynach i dębinach na kwaśnych glebach.

Common. In hardwood and coniferous forests, most often in Fagus or Quercus forests reach with humus.

wartość

Niejadalny.

Inedible.

uwagi

Inny mleczaj o silnym zapachu maggi to mleczaj płowy (Lactarius helvus) ten jednak ma aksamitną, łuseczkowatą powierzchnię kapelusza.

Another Lactarius with a strong smell of "maggi" soup seasoning, mleczaj płowy (Lactarius helvus) has velutinous, squamulose pileal surface.
literatura · references
· Skirgiełło A., 1998 — Flora Polska. Grzyby. Tom XXV. Mleczaj (Lactarius). p.54 [33]
· Michael, Hennig, Kreisel., 1983 — Handbuch fur Pilzfreunde 5. Milchlinge und Taublinge (2 Auf. 1983) p.43 [18V]
· baza „publikacje po 2000 r.” #2458
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 10.05.2017 · powstała/was created 26.11.2000

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Lactarius_camphoratus.htm"> Lactarius camphoratus (mleczaj kamforowy) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>