non ediblered listGREJ

Lactarius controversus (Pres.: Fr.) Fr.

mleczaj różowoblaszkowy
Lactarius controversus
03.11.2004, Wrocław; znal. 041103.7
copyright © by Marek Snowarski
Lactarius controversus
Lactarius controversus
blaszki i trzon · lamellae and stipe

owocnik (Fruitbody)

Lactarius controversus
Kapelusz biały, kremowy, nabiegły jasnoróżowo, karminoworóżowo, z szaroróżowymi plamami, smugami, ułożonymi niewyraźnie koncentrycznie; duży i masywny, 100-120(250) mm średnicy; brzeg długo podwinięty, nie owłosiony; powierzchnia omszona, gładka, wilgotna nieco lepka, sucha trochę błyszcząca.

Blaszki młode białe, szybko różowe do szaroróżowych; gęste, dość cienkie, rzadko rozwidlone; przyrośnięte do zbiegających ząbkiem.

Trzon biały, w miejscach otarcia szarobrązoworóżowy; krępy, 25-50 x 15-45 mm, zwężający się ku podstawie; gładki, matowy, silniej omszony u szczytu; pełny, z wiekiem nieco komorowaty.

Miąższ gruby, biały, w korze trzonu żółknący, pod skórką kapelusza różowawy; smak gorzki przechodzący w palący; zapach nieznaczny; z FeSO4 wolno zielenieje.

Sok mleczny biały, obfity, niezmienny, piekący do gorzkiego i ściągającego; brak reakcji z KOH.

Pileus white, cream-coloured, suffused with light pink, carmine-pink, with grey-pink spots or streaks, somewhat concentrically laid out; large and massy, 100-120(250) mm in diameter; margin incurved for a long time, hairless; surface pubescent, smooth, slightly viscid when moist, dry slightly glossy.

Lamellae young white, quickly pink to grey-pink; close, quite thin, sporadically forking; adnate to notched.

Stipe white, injured places grey-brown-pink; squatty, 25-50 x 15-45 mm, tapering towards the base; smooth, dull, stronger tomentose at the apex; solid, with age somewhat chambered.

Flesh thick, white, in the cortex yellowing, under pileal cuticle pinkish; taste bitter turning stinging; odour faint; with FeSO4 slowly greening.

Latexy white, profuse, unchanging, stinging to bitter and contracting; lacks reaction with KOH.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników kremowożółty z różowym odcieniem. Zarodniki elipsoidalne, brodawki tępe, wolne lub połączone w wyraźną siateczkę, 6-7 x 4.5-6 µm.

Spore print creamy-yellow with a pink tint. Spores ellipsoid, obtusely verrucose, verrucae free or joined to form a distinct reticulum, 6-7 x 4.5-6 µm.

występowanie

Nieczęsty. Od lata do jesieni, owocniki w grupach i wiązkach, w trawie pod topolami, wierzbami, rzadziej dębami, w parkach, alejach.

Not common. Summer-fall, gregarious to clustered, in grass under Populus, Salix, rarely Quercus, in parks.

uwagi (Remarks)

Lactarius vellereus
L. vellereus
Mleczaj ten ma pokrój wielce zbliżony do mleczaja chrząstki (Lactarius vellereus) łatwo go jednak odróżnić po różowych blaszkach i takich samych przebarwieniach kapelusza.

This Lactarius is very similar in stature to Lactarius vellereus it is, however, easily distinguishable by pink lamellae and the same discolorations of the cap.

wartość (Importance)

Niejadalny.

Inedible.

wybrane znaleziska · selected collections

Lactarius controversus
5f · 04 11 03 7
(Wrocław)
Lactarius controversus
2f · 00 12 17 4 (Marek Snowarski)
(Wrocław)
znaleziska Lactarius controversus na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 75078 AD-84, 11015 BE-59, 11016 BE-59, 172758 DE-55, 194490 DE-55, 245428 DE-55, 227123 DE-55,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 208957 CC-92, 208357 CE-47, 288512 DE-46, 115939 cf. DE-47, 156366 cf. DE-47, 290940 DE-55, 291806 DE-55, 203755 DE-55, 204972 DE-55, 246212 DE-55, 274056 DE-55,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

11015 Lactarius controversus; Wrocław, ul. Buforowa, BE-59; 17.12.2000; trawiaste pobocze drogi, aleja topolowa (Populus xcanadensis); zadarniona ziemia licznie, przeważnie w grupach po kilka mniej lub bardziej pozrastanych ze sobą, u podstawy trzonu, owocników; leg. Marek Snowarski; det. Marek Snowarski; eksykat: 001217-4 herb. Snowarski, tak, notatka: 001217-4; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: x

11016 Lactarius controversus; Wrocław, ul. Buforowa, BE-59; 03.11.2004; trawiaste pobocze drogi, aleja topolowa (Populus xcanadensis); zadarniona ziemia licznie, przeważnie w grupach po kilka mniej lub bardziej pozrastanych ze sobą, u podstawy trzonu, owocników; leg. Marek Snowarski; det. Marek Snowarski; eksykat: 041103-7 herb. Snowarski, tak, notatka: 041103-7; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

75078 Lactarius controversus; łąki za wsią Królów (pow. żarski, woj. lubuskie), przy rowie melioracyjnym, AD-84; 26.08.2007; trawiasta łąka, w promieniu ok. 20 m drzewa i krzewy Populus sp., Crataegus sp.; na ziemi, w wysokiej trawie 1 egzemplarz; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MW/1.07.08, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83

115939 Lactarius controversus cf.; 1 km E,Wąglin,gm.Gomunice,pow.radomszczański, DE-47; 28.09.2008; skraj lasu,grupa kilku topól (obecnie rośnie tylko jedna,resztę wycięto w ubiegłym roku); na ziemi kilkanaście owocników w dwóch grupkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: 51 8'20,52"N 19 35'3,48"E

fot. 204460 fot. 204461

największy owocnik
fot. 204462

Pierwszy raz gatunek ten, w tym miejscu, znalazłem cztery lata temu.

156366 Lactarius controversus cf.; 1 km E,Wąglin,gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 10.10.2009; skraj lasu sosnowego; na ziemi w trawie,pod topolą jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy poprzednim zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: Potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia id115939.Podczas trzech tegorocznych wizyt na tym stanowisku udało mi się zaobserwować tylko jeden owocnik.

fot. 306960 fot. 306961

siedlisko
fot. 306962

172758 Lactarius controversus; 1,5 km NE,Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 05.09.2010; pobocze drogi obsadzonej topolami; na ziemi co najmniej 45 owocników w dwóch grupach blisko siebie;; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/100905/0004, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 368177 fot. 368178 fot. 368179 fot. 368180 fot. 368181 fot. 368182 fot. 368183

194490 Lactarius controversus; 1,5 km NE od wsi Ładzice, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 20.10.2011; pobocze drogi obsadzonej topolami; na ziemi, w liściastej ściółce ponad 20 owocników w rozrzuconej na kilkudziesięciu metrach grupie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 459926 fot. 459927 fot. 459928

203755 Lactarius controversus; Szczepocice Rządowe ( część wsi na pn. od Warty ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 19.08.2012; szpaler przydrożnych drzew; na ziemi, pod topolami grupa 6 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 511344 fot. 511345

siedlisko
fot. 511346

204972 Lactarius controversus; 1,5 km NE od wsi Ładzice, gm Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 20.09.2012; pobocze drogi obsadzonej topolami; na ziemi, w trawie i liściastej ściółce w grupach, ponad 50 owocników w czterech grupach rozrzuconych na długości ponad 100 m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 516426 fot. 516427 fot. 516428 fot. 516429 fot. 516430 fot. 516431

208357 Lactarius controversus; 1,6 km na N-W od zabudowań miejscowości Borek, pow. kluczborski, woj. opolskie, CE-47; 19.09.2012; śródpolna droga porośnięta topolą czarną, lipą, brzozą; na ziemi w kilku grupach, w każdej kilkanaście owocników - na długości 100 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Teren prywatny. Gmina Byczyna.
fot. 532496 fot. 532497 fot. 532498 fot. 532499

208957 Lactarius controversus; Pawłowo k. Gniezna, 1,6 km S, łąki nad rzeczką Wrześnicą, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 10.10.2012; w śródłąkowym zadrzewieniu topolowym; na ziemi w trawie pod topolą grupa kilku owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie przekazany kustoszowi GREJ, tak, notatka: nie (tylko mapka)
uwagi: siedlisko
fot. 536739
owocnik
fot. 536740 fot. 536741

227123 Lactarius controversus; 1,5 km NE od wsi Ładzice, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 10.10.2013; pobocze drogi obsadzonej topolami; na ziemi, w liściastej ściółce ponad 30 owocników w dwóch grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 617395 fot. 617396 fot. 617397 fot. 617398

Owocniki w większości już przejrzewające.

245428 Lactarius controversus; 1,5 km NE od wsi Ładzice, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 04.09.2014; pobocze drogi obsadzonej topolami; na ziemi ponad 50 owocników w czterech grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 700559 fot. 700560 fot. 700561 fot. 700562

246212 Lactarius controversus; Szczepocice Rządowe ( część wsi na pn. od Warty ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 13.09.2014; szpaler przydrożnych drzew; na ziemi, pod topolami grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B. Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 37,8" N i 19st 21' 1" E

fot. 703231 fot. 703232 fot. 703233

274056 Lactarius controversus; 1,5 km NE od wsi Ładzice, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 25.10.2015; pobocze drogi obsadzonej topolami; na ziemi kilkanaście owocników w trzech grupkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 814169 fot. 814170 fot. 814171

288512 Lactarius controversus; 1 km E od wsi Kletnia, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 29.07.2016; pobocza leśnych dróżek; na ziemi, pod topolami ponad 35 owocników w dwóch grupach ( >30 + 7 ); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 21,7" N i 19st 30' 51,3" E; gr. 2 ok.250 m na pn-wsch

fot. 866727 fot. 866728 fot. 866729 fot. 866730

290940 Lactarius controversus; Szczepocice Rządowe, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 03.09.2016; szpaler przydrożnych drzew; na ziemi, pod topolami grupka kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 877478 fot. 877479 fot. 877480

291806 Lactarius controversus; 1,5 km NE od wsi Ładzice, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 24.09.2016; pobocze drogi obsadzonej topolami; na ziemi co najmniej 15 owocników w dwóch grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 880833 fot. 880834 fot. 880835

literatura · references
[33] [18V] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2001-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 28.01.2007 · została utworzona/was created 07.10.2001
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Lactarius_controversus.htm">mleczaj różowoblaszkowy - Lactarius controversus - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>