edibletrade

Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Singer & A.H. Sm.

łuszczak zmienny
Pholiota mutabilis (Fr.) Kummer
Kuehneromyces mutabilis
na zmurszałym pniaku brzozy · clustered on very rotten birch stump; 19.09.1998, Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich
copyright © by Marek Snowarski
Kuehneromyces mutabilis
Kuehneromyces mutabilis
Kuehneromyces mutabilis
Kuehneromyces mutabilis
Kuehneromyces mutabilis
Kuehneromyces mutabilis
Kuehneromyces mutabilis
Kuehneromyces mutabilis

owocnik (Fruitbody)

Kuehneromyces mutabilis
blaszki i trzon · lamellae and stipe
Kuehneromyces mutabilis
Kapelusz silnie higrofaniczny od piaskowożółtego (gdy suchy) do rdzawobrunatnego, miodowobrunatnego (gdy wilgotny), wysychający ma środek jaśniejszy a brzeg ciemniejszy; 30-60 mm średnicy, początkowo wypukły z podwiniętym brzegiem, szybko płaski, zazwyczaj z tępym garbkiem; powierzchnia gładka, jedynie u młodych egzemplarzy z zanikającymi brązowawymi łuseczkami; gdy wilgotny nieco oślizgła; brzeg kapelusz gdy jest wilgotny to prążkowany.
Blaszki z początku białawe, bladożółtawe, następnie rdzawobrunatne (cynamonowe); różnej długości, 3-5 mm szerokości, gęste; przyrośnięte do trzonu lub nieco zbiegające.

space

Miąższ w kapeluszu białawy, w trzonie rdzawobrunatny, niezmienny; smak łagodny, zapach przyjemny, przypominający świeżo cięte drewno.

Pileus strongly hygrophanous, when dry sandy-yellow, when wet rusty-brown to honney-brown, drying with lighter centre and darker margin; 30-60 mm broad, at first convex with incurved margin, soon plane, usually with obtuse umbo; surface glabrous, in young specimens with delicate brownish squamules; wet viscid and with striate margin.
Lamellae at first whitish, pale yellow, in age rusty-brown; with lamellulae, 3-5 mm broad, crowded; adnexed to subdecurrent.
Stipe concolorous with cap, at top lighter, at base darker, dark-brown; 50-70(120) x 5-10 mm, slender; hollow; fibrillous; above delicate annulus smooth, below annulus with brown squamules. Annulus short, upturned, close to top, membranous, in age seen as bigger squamules.
Flesh in cap whitish, in stipe rusty-brown, unchanging; taste mild, odour pleasant, close to fresh cut wood.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników rdzawobrązowy. Zarodniki szerokoelipsoidalne ucięte na końcu z dobrze widoczną porą rostkową, gładkie, o średnio grubej ścianie, 6-7 x 3-4.5 µm.

Spore print rusty-brown. Spores broadly ellipsoid, truncated with distinct germ pore, smooth, medium-thick-walled, 6-7 x 3-4.5 µm.

występowanie

Kuehneromyces mutabilis
liczna grupa owocników na zmurszałym pniaku brzozy · clustered on decayed birch stump
Kuehneromyces mutabilis
Pospolity. Wyrasta od kwietnia do grudnia, gromadnie w wiązkach na pniakach i pniach drzew liściastych oraz rzadziej (głównie w górach) także drzew iglastych.

Common. In big clusters on dead hardwood trunks and stumps.

wartość (Importance)

Co prawda jest to dobry grzyb jadalny ale jego zbieranie z natury trudno polecać z uwagi na to, że są śmiertelnie trujące, a przy tym bardzo podobne gatunki z kręgu hełmówki jadowitej (Galerina marginata). Nie sądzę aby stres związany z niepewnością, rekompensowały jego zalety, nawet w przypadku osób bardzo dobrze znających ten gatunek oraz budowę grzybów.

space

Edible and considered to be tasty but better not to pick for table - there are deadly poisonous and very simillar species eg. Galerina marginata.

Bardzo podobny do śmiertelnie trującej hełmówki obrzeżonej (Galerina marginata) i innych gatunków z jej kręgu.

space

Inny często spotykany, wiązkowy grzyb na pniakach to kruchaweczka wilgotna (Psathyrella piluliformis), ma silnie higrofaniczny kapelusz i biały, kruchy trzon bez błoniastego pierścienia.

This specie is quite similar to deadly toxic Galerina marginata and related species. Galerina margnata differs lack squamules below annulus, stipe is covered with fibrils, has farinaceous odour, grows rather gregarious then clustered.
Other very common clustered mushroom on stumps is Psathyrella piluliformis, it has strongly higrophanous cap and white, fragile stipe without membranous annulus.

wybrane znaleziska · selected collections

Kuehneromyces mutabilis
17f · 12 10 06 2 (Marek Snowarski)
(Strzelin, ok. Dębniki) na pniaku (brzozy?)
Kuehneromyces mutabilis
5f · 02 09 22 3 (Marek Snowarski)
(Wrocław, Dolina Bystrzycy) na zmurszałym pniaku dębu albo grabu · (on rotten stump (Quercus or Carpinus))
Kuehneromyces mutabilis
2f · 99 07 24 9 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, dolina Odry)
Kuehneromyces mutabilis
2f · 98 09 19 32 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich)
Copyright © 1998-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 10.10.2012 · została utworzona/was created 05.10.1998
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Kuehneromyces_mutabilis.htm">łuszczak zmienny - Kuehneromyces mutabilis - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>