non edible

Gloeophyllum sepiarium (Wulfen) P. Karst. (1879)

niszczyca płotowa
Gloeophyllum sepiarum
owocnik · sporocarp; 20.05.2004, Jurata; znal. 040520.1
copyright © by Marek Snowarski
Gloeophyllum sepiarum
owocnik · sporocarp
Gloeophyllum sepiarum
górna powierzchnia owocnika · upper surface of sporocarp
Gloeophyllum sepiarum
hymenofor · hymenophore

owocnik (Fruitbody)

Gloeophyllum sepiarum
Owocnik zwykle bokiem przyrośnięty, listewkowaty, wydłużony, na płaskich powierzchniach kolisty, pólkolisty, rzadziej rozpostarty lub rozpostarto odgięty; zwykle licznie, w grupach, także pozrastane ze sobą; poszczególne kapelusiki 50-120 mm długości, odstają na 20-30 mm i 6-10 mm grubości; młode jaskrawo rdzawobrązowe, z wiekiem do czarnobrązowego, na brzegu jaśniej pomarańczowordzawe do ochrowego, niewyraźnie strefowana; powierzchnia nierówna, promieniście pomarszczona, silnie szczeciniasto-filcowato owłosiona, u starych egzemplarzy łysiejąca, włoski pozlepiane w pęczki; owocniki po przezimowaniu prawie czarne.

Gloeophyllum sepiarum
Hymenofor jednowarstwowy, nieregularnie blaszkowaty z anastemozowymi połączeniami, wtedy nieregularnie porowaty lub labiryntowaty; żółtawy, przez pomarańczowobrążowy do rdzawego lub brązowawego, ostrza młodych blaszek z białawoszarym lub orzechowym nalotem, całę lub mniej lub bardziej ząbkowane; blaszki hymenoforu cienkie, 3-6 mm szerokości, gęste - przy brzegu kapelusza 15-24 na 10 mm.

Miąższ żółtopomarańczowy, suchy orzechowy od blado umbrowego; 2-4 mm grubości, konsystencji korkowatej. Zapach słaby, smak nie wyróżnia się.

Sporocarp usually sessile, in linear rows, elongated, on flat surfaces circular, semicircular, sporadically resupinate or effuso-reflexed; usually in great number, gregariously, also concrescent; individual pileoli 50-120 mm long, extending out 20-30 mm and 6-10 mm thick; young bright rusty-brown, with age towards black-brown, at the margin lighter orange-rusty to ochre, indistinctly zoned; surface uneven, radially wrinkled, strongly hispid-tomentose, in mature specimens becoming glabrous, hairs stuck in tufts; sporocarps after winter almost black.

Hymenophore single-layered, irregularly lamellate with anastomoses, then irregularly porose or labyrinthine; yellowish through orange-brown to rusty or brownish, edges of young lamellae with whitish-gray or nutty-coloured coating, entire or more or less crenate; lamellae of the hymenophore thin, 3-6 mm across, close - at the pileal margin 15-24 per 10 mm.

Flesh yellow-orange, nutty-coloured to pale umber when dry; 2-4 mm thick, consistency corky. Smell faint, taste indistinct.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały. Zarodniki cylindryczne, na jednym końcu spłaszczone, na drugim zaostrzone, gładkie, hialinowe, nieamyloidalne, 9-12.5 × 3-4.5 µm.

Spore print white. Spores cylindrical, at one end compressed, at the other pointed, smooth, hyaline, inamyloid, 9-12.5 × 3-4.5 µm.

występowanie

Pospolity. Owocniki jednoroczne, wyrastają na martwym drewnie drzew iglastych, także na drewnie w konstrukcjach (np. żerdzie płotów, wieże triangulacyjne, drewniane mostki), głównie na drewnie sosny i świerku. Raczej preferuje suchsze lokalizacje. Stare owocniki mogą przetrwać nierozłożone przez kilka lat.

Common. Sporocarps annual, grow on dead conifer wood, also on timber constructions (e.g. fencing poles, triangulation towers, wooden bridges), mainly on pine and spruce. Mainly in dry habitats. Old fruitbodies can persist several years.

wartość (Importance)

Ważny gospodarczo grzyb uszkadzający drewno drzew iglastych, powoduje intensywna zgniliznę drewna typu brunatnego.

Fungus of great economical consideration, damaging wood of coniferous trees, causes severe carbonizing decay of wood.

uwagi (Remarks)

placeholder
G. abietinum
placeholder
G. trabeum
Niszczyca jodłowa (Gloeophyllum abietinum) ma ciemniej, brązowo zabarwione owocniki z hymenoforem w postaci grubych i rzadszych blaszek (liczone na krawędzi kapelusza 8-13(15) na 10 mm. Rzadka Gloeophyllum trabeum charakteryzuje się gęstym hymenoforem (2-4 pory na mm), owocniki ma zabarwione orzechowo do szarobrązowego.

Gloeophyllum abietinum has darker, brown coloured fruitbodies with hymenophore in the form of thick and more distinct gills (counted at the pileal margin 8-13(15) per 10 mm. Rare Gloeophyllum trabeum is characterized by dense hymenophore (2-4 pores per mm), its sporocarps are nutty-coloured to grey-brown.

Inne fotografie · Additional photographs
Gloeophyllum sepiarum
owocnik · sporocarp
Gloeophyllum sepiarum
owocnik · sporocarp
Gloeophyllum sepiarum
górna powierzchnia owocnika · upper surface of sporocarp
Gloeophyllum sepiarum
górna powierzchnia owocnika · upper surface of sporocarp
Gloeophyllum sepiarum
przekrój · cross-section
Gloeophyllum sepiarium
Gloeophyllum sepiarium
Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 19.07.2004 · została utworzona/was created 14.08.2002
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Gloeophyllum_sepiarium.htm">niszczyca płotowa - Gloeophyllum sepiarium - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>