red listGREJ

Phallus duplicatus Bosc.

sromotnik woalkowy
Phallus impudicus var. pseudoduplicatus?
Diatyophora duplicata
06.08.1999, Bystøice, Czechy
copyright © by Stanislav Jirásek

owocnik (Fruitbody)

Odmiana sromotnik smrodliwy (Phallus impudicus) wyróżniająca się krótką siateczką (induzjum) poniżej główki. Pozostałe cechy jak u sromotnik smrodliwy (Phallus impudicus).

Form of Stink Horn (Phallus impudicus) with short reticulate collar bellow cap - other characters as Stink Horn (Phallus impudicus)

uwagi (Remarks)

Podobny gatunek Dictophora duplicata ma silniejszą i dłuższą siateczkę pod kapeluszem.

Similar specie Dictyophora duplicata also has reticulate collar below cap but stronger and longer.

znaleziska Phallus duplicatus na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 138907 FF-85,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

138907 Phallus duplicatus; 1,5 km E, Kąkolówka, gmina Błażowa, podkarpackie, FF-85; 26.07.2009; las jodłow z udziałem buka i grabu; na ziemi pojedynczo; leg. Sławek Nowak; det. Sławek Nowak; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 258055 fot. 258056

literatura · references
· baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2002 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 28.10.2002 · została utworzona/was created 15.06.2002
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Phallus_duplicatus.htm">sromotnik woalkowy - Phallus duplicatus - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>