protectedred listGREJ

Hapalopilus croceus (Pers.) Donk

miękusz szafranowy
Hapalopilus croceus
pokrój · habit; 04.02.2002, Czechy, Koliba pod Hradkem
copyright © by Mírek Junek

owocnik (Fruitbody)

Hapalopilus croceus
Hapalopilus croceus
Owocniki kremowopomarańczowe, czerwonopomarańczowe, u nasady brązowawe, z wiekiem płowiejące; konsolowate, półkuliste, bokiem przyrośnięte, rzadziej rozpostarto-odgięte, odstające na 50-100 mm, szerokości 50-150 mm, grubości 10-40 mm; powierzchnia początkowo filcowata, z wiekiem nagie, pomarszczona.

Pory barwy owocnika, jaskrawo pomarańczowe, szafranowe; koliste lub nieregularne, 2 na mm, 0.4-0.5 mm średnicy. Rurki barwy miąższu; 5-10 mm długości; suche wyglądają jak przesycone smołą, ciemniejsze od miąższu.

Miąższ przesycony wodą, elastyczno-gąbczasty, włóknisty; kremowopomarańczowy do karminowoszafranowego; suchy twardy, nie gąbczasty, kremowobrązowawy.

Sporocarps creamy-orange, red-orange, at the base brownish, with age becoming buff;bracket-like, semicircular, sessile, sporadically effuso-reflexed, projecting 50-100 mm, 50-150 mm across, 10-40 mm thick; surface initially tomentose, with age glabrous, wrinkled.

Pores concolourous with the sporocarp, vividly orange, saffron coloured; round or irregular, 2 per mm, 0.4-0.5 mm in diameter. Tubes colour of the flesh; 5-10 mm long; dry look like impregnated with pitch, darker than flesh.

Flesh saturated with water, elastic-spongy, fibrous; creamy-orange to carmine-saffron; dry tough, not spongy, creamy-brownish.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników jasnosłomkowy. Zarodniki szerokoelipsoidalne, gładkie, bezbarwne, 4-5(6) x 3-4 µm.

Spores pale straw-coloured. Spores broadly ellipsoid, smooth, hyaline, 4-5(6) x 3-4 µm.

występowanie

Bardzo rzadki w Polsce. Na pniach żywych lub martwych drzew liściastych, dębu i kasztana jadalnego.

Very rare in Poland. On stumps of living and dead deciduous trees, on oak and chestnut.

wartość (Importance)

W Polsce podlega ochronie. Wywołuje brunatną zgniliznę.

Causes brown rot.

uwagi (Remarks)

Hapalopilus nidulans
Hapalopilus nidulans
Pycnoporus cinnabarinus
Pycnoporus cinnabarinus
Pycnoporellus fulgens
Pycnoporellus fulgens
Częsty miękusz rabarbarowy (Hapalopilus nidulans) (=Hapalopilus rutilans) jest brudnocielisty, ochrowy; wyrasta na drzewach liściastych. Miąższ pod wpływem KOH lub NH4OH szybko przebarwia się fioletowo, lilowopurpurowy.

space

Podobnie zabarwiony pospolity gęstoporek cynobrowy (Pycnoporus cinnabarinus) wyrasta na drewnie drzew liściastych, jego miąższ pod wpływem KOH natychmiast czernieje.

Common Hapalopilus nidulans (=Hapalopilus rutilans) is grey-flesh coloured, ochraceous; grows on deciduous trees. Flesh with KOH or NH4OH quickly discolours violet, lilac-purple.
On the wood of the conifers grows an orange and rare Pycnoporellus fulgens (=Pycnoporellus fibrillosus). Its flesh with KOH discolours raspberry-red, clay-red.
Similarly coloured common Pycnoporus cinnabarinus grows on the deciduous wood, its flesh with KOH immediately blackens.

znaleziska Hapalopilus croceus na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 223213 EB-59, 142725 EB-69, 252008 GC-02,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

142725 Hapalopilus croceus; Ruciane-Nida, powalony dąb będący pomnikiem przyrody, naprzeciwko wyłuszczarni nasion, oddzial leśny 73, EB-69; 08.26.2009; na skraju lasu mieszanego (dąb, lipa, grab); na płaszczyźnie cięcia, na dębie prawdopodobnie kilka sztuk zrośniętych ze sobą; leg. Mateusz Pańkowski; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Miękusz szafranowy
fot. 267863 fot. 267864 fot. 267865 fot. 267866 fot. 267867

223213 Hapalopilus croceus; Puszcza Piska Nadl.Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB-59; 16.09.2013; dąb,grab,lipa; pień starego dębu kilka owocników; leg. Andrzej Ryś; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak Mykobiota wybranych fragmentów Puszczy Piskiej
uwagi: fot. 600652 fot. 600653 fot. 600654

252008 Hapalopilus croceus; około 6 km na NE od Supraśla, Puszcza Knyszyńska, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 22.08.2014; las mieszany, drzewostan stary; złom dębowy na granicy rezerwatu Krzemienne Góry pojedynczy owocnik, prawdopodobnie pierwszy owocnik na tym substracie; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: nie - gatunek chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 724225 wątek

literatura · references
[17] [9] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 18.04.2010 · została utworzona/was created 12.08.2002
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Hapalopilus_croceus.htm">miękusz szafranowy - Hapalopilus croceus - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>