niejadalnyGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Tubaria conspersa (Pers.) Fayod (1889)

trąbka kłaczkowata
Tubaria pseudoconspersa Romagn. · Naucoria conspersa (Pers.: Fr.) Kumm. · Naucoria escharoides (Fr.) Kumm. sensu Ricken · Naucoria furfuracea (Pers.: Fr.) Kumm. sensu Ricken
na stronie — owocnik · cechy mikroskopowe · występowanie · uwagi
Tubaria conspersa (trąbka kłaczkowata)
na drodze leśnej na gałązkach i drewienkach bukowych; 29.09.1999, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski
Tubaria conspersa (trąbka kłaczkowata)
na drodze leśnej na gałązkach i drewienkach bukowych
Tubaria conspersa (trąbka kłaczkowata)
biało filcowata i bulwiasto rozszerzona podstawa trzonu; na drodze leśnej na gałązkach i drewienkach bukowych
Tubaria conspersa (trąbka kłaczkowata)
na drodze leśnej na gałązkach i drewienkach bukowych
Tubaria conspersa (trąbka kłaczkowata)
blaszki w zbliżeniu; na drodze leśnej na gałązkach i drewienkach bukowych

owocnik

Kapelusz higrofaniczny, wilgotny niemal cynamonowoczerwonawy, suchy blady, srebrzystobiały; cała powierzchnia kapelusza jest pokryta przez białawe, zamszowato-filcowate resztki osłony, pod nimi powierzchnia gładka, naga, resztki osłony zwieszają się też z brzegu kapelusza; 8-20(25) mm średnicy, płasko-wypukły, zwykle z wyraźnym wklęśnięciem w centrum; brzeg nie żłobkowany.

space

Trzon ciemnobrązowawy do mięsnoczerwonawego; początkowo z białymi kłaczkami, potem nagi; 30-50 x 2-2.5 mm, podstawa z biała grzybnią, czasami słabo bulwiasta, pusty.

space

Pileus hygrophanous, moist almost cinnamon-reddish, dry pale, silver-white; entire surface of the pileus covered with whitish, suedelike-tomentose remains of the veil, underneath them surface smooth, glabrous, veil remains pendant also at the margin of the cap; 8-20(25) mm in diameter, planoconvex, usually distinctly scrobiculate in the centre; margin not striate.

space

Stipe dark-brownish to flesh-reddish; initially with white flocci, later glabrous; 30-50 x 2-2.5 mm, base with white mycelium, sometimes slightly bulbous, hollow.

space

cechy mikroskopowe

Zarodniki blado-żółtawe, elipsoidalne, prawie migdałowate; 6-9(10) x 4-5.3 µm; wysyp jasnoochrowy. Cystydy silnie wydłużono-cylindryczne, bardzo długie (do 72 µm).

Spores pale-yellowish, ellipsoid, almost amygdaliform; 6-9(10) x 4-5.3 µm; spore print light ochre. Cystidia strongly elongate-cylindrical, very long (up to 72 µm).

występowanie

Pospolity gatunek. Owocniki wyrastają latem, jesienią w lasach i poza nimi, w grupach, na ziemi zmieszanej z resztkami drewna i innych resztkach roślinnych.

Widespread. Summer-fall, gregarious on soil mixed with wood pieces, on small wood pieces and on plant remains, in forest, at the edges of forests.

uwagi

Do rodzaju Tubaria należą niewielkie grzyby o cienkim miąższu; kapelusz jest nagi, filcowaty lub z kosmkami osłony; bl. nieco zbiegające, rzadziej szeroko przyrośnięte lub słabo wykrojone, ochrowożółte do brązowych; t. bez pierścienia (u T. confragosa z pierścieniem); zarodniki bez pory rostkowej, blado ochrowe do jasno rdzawożółtych, gładkie; strzępki ze sprzączkami; na ostrzu blaszek znajdują się wrzecionowate lub pękate cheilocystydy. Wyrastają jako saprofity na resztkach drewna i roślin w lasach, zaroślach, ogrodach i polach. Bez praktycznego znaczenia.

space

To the genus Tubaria belong modestly-sized mushrooms with thin flesh; the cap is glabrous, tomentose or with fibrils of the veil; lamellae slightly decurrent, occasionally adnate or somewhat adnexed, ochre-yellow to brown; stipe without an annulus (in T. confragosa with the ring); spores without germ pore, pale ochre to pale rusty-yellow, smooth; with clamps; on the edge of gills present fusiform or ventricose cheilocistidia. Grow as saprophytes on woody debris and plants in forests, thicket, gardens and fields. Of no practical value.

space

znaleziska Tubaria conspersa na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

AB-94 300026 CB-24 170557 DD-67 252090 DE-45 228069 DE-46 170260 170263 DE-47 204988 DE-55 219459 268252 291695 291807 DE-56 241434 DE-65 291809 ED-35 220378 252077 ED-45 294829 GC-02 230585

 ID170260  Tubaria conspersa; Bartodzieje Podleśne (Radomsko), pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2010.07.31; las mieszany-sosna,dęby,brzozy; na drobnych szczątkach roślinnych w liściastej ściółce,pod dębami bardzo licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/100731/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51st06'11,6" N 19st26'40,3" E

fot. 360056 fot. 360057 fot. 360058 fot. 360059

 ID170263  Tubaria conspersa; Ruda,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2010.07.31; liściasty fragment lasów-kilka dębów z podrostem brzozowo-robiniowym; na szczątkach roślinnych w liściastej ściółce bardzo licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/100731/0002, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51st08'39,5" N 19st27'36,2" E

fot. 360066 fot. 360067 fot. 360068 fot. 360069

 ID170557  Tubaria conspersa; Dziemiany, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-24; 2010.08.14; las bukowy; na szczątkach drewna i bukwach kilka owocników; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/100814/0003, tak, notatka: http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/360285.html; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 360845 fot. 360846 fot. 360847

ID204988 Tubaria conspersa; 1,5 km NE od wsi Wąglin, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2012.09.21; las mieszany złożony obecnie tylko z podrostu i podszytu -dęby, graby, jodły, świerki; na drobnych szczątkach drzewnych zagrzebanych w ściółce ponad 150 owocników w grupie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 9,5" N i 19st 35' 18,6" E

fot. 516443 fot. 516444 fot. 516445 fot. 516446

 ID219459  Tubaria conspersa; 700 m SW od mostu kolejowego na rz. Warcie we wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2013.08.04; liściasty skraj lasu przechodzący skarpą w łąki zalewowe; na dole skarpy, na drobnym materiale roślinnym gnijącym w ziemi grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/130804/0001, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 24,83" N i 19st 23' 34,74" E

fot. 586163 fot. 586164 fot. 586165 fot. 586166

 ID220378  Tubaria conspersa; Suchy Las, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED-35; 2013.08.27; las mieszany, sosna, dąb, ok. 1 m. od ścięteg drzewa i trocin, przy drodze leśnej; w ziemi masowo; leg. ala mikołaj; det. ala mikołaj; eksykat: BGF/BF/AM/130827/0001, tak, notatka: http://www.bio-forum.pl/messages/33/588791.html
uwagi: Nadleśnictwo Chojnów
zdjęcia w wątku

 ID228069  Tubaria conspersa; 1 km N od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2013.09.21; las mieszany -dęby, sosny, brzozy. W miejscu gdzie składowane jest na krótko drzewo po wycince; na drobnych szczątkach drzewnych przemieszanych z ziemią kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/130921/0006, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 57,5" N i 19st 25' 4" E

fot. 621874 fot. 621875 fot. 621876

 ID230585  Tubaria conspersa; około 6 km na NE od Supraśla, Puszcza Knyszyńska, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 2013.08.17; las mieszany, wilgotna niecka w terenie o rzadkim zadrzewieniu; leżącej na ziemi, mocno już zbutwiałej brzozie kilka owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/130817/1001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 635203 fot. 635204

 ID241434  Tubaria conspersa; las Topisz nad Wartą, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2014.06.29; las mieszany -sosny, brzozy, dęby, olchy i inne; na ziemi przemieszanej z trocinami grupka ponad 20 owocników, większość w jednej wiązce; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/140629/0002, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 01' 15,5" N i 19st 25' 37,9" E

fot. 685525 fot. 685526

 ID252077  Tubaria conspersa; Suchy Las, gm. Michałowice, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED-35; 2014.10.09; Pino-Quercetum, srodek drogi lesnej; sciółka, trawa kilkanascie szt; leg. ala mikołaj; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/AM/141009/0001, tak, notatka: http://www.bio-forum.pl/messages/33/709580.html
uwagi: http://www.bio-forum.pl/messages/33/709582.jpg
http://www.bio-forum.pl/messages/33/709584.jpg
http://www.bio-forum.pl/messages/33/709585.jpg

ID252090 Tubaria conspersa; 1,2 km SE od wsi Jasień, gm. Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DD-67; 2014.08.18; las mieszany; wąski pas dębów czerwonych; na ściółce grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B. Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 59' 42,8" N i 19st 35' 5,2" E

fot. 724604 fot. 724605 fot. 724606

ID268252 Tubaria conspersa; 750 m S od leśn. w Stobiecku Miejskim ( Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2015.09.12; las mieszany; miejsce cięcia i składowania drewna; na ziemi przemieszanej z drobnym materiałem drzewnym grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, Wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 52,5" N i 19st 22' 50" E


fot. 788006 fot. 788007 fot. 788008 fot. 788009

ID291695 Tubaria conspersa; 1,3 km N od wsi Łęg, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-55; 2016.09.23; pas mieszanego lasu nad śródleśnym strumieniem; na ziemi i ściółce przemieszanej z drobnym materiałem drzewnym grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 36,4" N i 19st 17' 56,5" E

fot. 880190 fot. 880191 fot. 880192

ID291807 Tubaria conspersa; 0,6 km S od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.10.02; miejsce gdzie składowano i cięto drewno, na granicy dwóch siedlisk -boru sosnowego i lasu liściastego mieszanego -osiki, brzozy, dęby; na ziemi przemieszanej z drobnym materiałem drzewnym grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 48,1" N i 19st 24' 26,7" E

fot. 880839 fot. 880840


Gatunek ten znalazłem jeszcze w kilku innych miejscach, gdzie składowano i cięto drewno.

ID291809 Tubaria conspersa; 1,5 km S od wsi Łęg ( cz.lewobrzeżnej ), gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2016.10.01; miejsce składowania drewna w lesie; na ziemi przemieszanej z drobnym materiałem drzewnym grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 46,3" N i19st 17' 45,9" E

fot. 880854 fot. 880855 fot. 880856

 ID294829  Tubaria conspersa; Las Młochowski, Młochów, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED-45; 2015.09.22; las mieszany: sosna + dąb, świerk (+ GB, KRU, LSZ); powalony omszały pień kilkadziesiąt owocników; leg. ala mikołaj; det. Błażej Gierczyk, AM; eksykat: BGF/BF/AM/150922/0011, tak, notatka: http://www.bio-forum.pl/messages/33/787251.html
uwagi: fot. 894365

ID300026 Tubaria conspersa; Puszcza Bukowa, ok. 1,9 km na W od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2015.09.27; drzewostan świerkowo-brzozowy w pobliżu źródliska; na starych odchodach dzika w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000987, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: http://www.bio-forum.pl/messages/33/790092.html

literatura · references
· Michael, Hennig, Kreisel, 1981 — Handbuch fur Pilzfreunde 4. Blatterpilze - Dunkelblattler (2 Auf. 1981) p.24 [18IV]
· Breitenbach J., Kraenzlin F., 1995 — Fungi of Switzerland 4 - Agarics 2nd part p.426 [26IV]
· Wojewoda, W., 2003 "2005", — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
· baza „publikacje po 2000 r.” #3823
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.04.2017 · powstała/was created 11.03.2000

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Tubaria_conspersa.htm"> Tubaria conspersa (trąbka kłaczkowata) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>