non edibleGREJ

Tubaria conspersa (Pers.) Fayod (1889)

trąbka kłaczkowata
Tubaria pseudoconspersa Romagn. · Naucoria conspersa (Pers.: Fr.) Kumm. · Naucoria escharoides (Fr.) Kumm. sensu Ricken · Naucoria furfuracea (Pers.: Fr.) Kumm. sensu Ricken
Tubaria conspersa
przymiar10 mm
na drodze leśnej na gałązkach i drewienkach bukowych · gregarious on forest road, on beech twigs and wood remains; 29.09.1999, Dolny Śląsk, lasy milickie; znal. 990929.13
copyright © by Marek Snowarski
Tubaria conspersa
przymiar20 mm
biało filcowata i bulwiasto rozszerzona podstawa trzonu; na drodze leśnej na gałązkach i drewienkach bukowych · white tomentose and slightly bulbous stipe base; gregarious on forest road, on beech twigs and wood remains
Tubaria conspersa
przymiar10 mm
na drodze leśnej na gałązkach i drewienkach bukowych · gregarious on forest road, on beech twigs and wood remains

owocnik (Fruitbody)

Kapelusz higrofaniczny, wilgotny niemal cynamonowoczerwonawy, suchy blady, srebrzystobiały; cała powierzchnia kapelusza jest pokryta przez białawe, zamszowato-filcowate resztki osłony, pod nimi powierzchnia gładka, naga, resztki osłony zwieszają się też z brzegu kapelusza; 8-20(25) mm średnicy, płasko-wypukły, zwykle z wyraźnym wklęśnięciem w centrum; brzeg nie żłobkowany.

Blaszki jasno cynamonowe, początkowo jasno szaro-brązowawe, potem pomarańczo, szeroko przyrośnięte do zbiegających, ostrze biało oszronione.

Trzon ciemnobrązowawy do mięsnoczerwonawego; początkowo z białymi kłaczkami, potem nagi; 30-50 x 2-2.5 mm, podstawa z biała grzybnią, czasami słabo bulwiasta, pusty.

Miąższ cienki, białawy, ochrowo-brązowy pod skórką kapelusza; zapach słaby, nie wyróżniający się, smak łagodny, nieokreślony.

Pileus hygrophanous, moist almost cinnamon-reddish, dry pale, silver-white; entire surface of the pileus covered with whitish, suedelike-tomentose remains of the veil, underneath them surface smooth, glabrous, veil remains pendant also at the margin of the cap; 8-20(25) mm in diameter, planoconvex, usually distinctly scrobiculate in the centre; margin not striate.

Lamellae light cinnamon, initially light gray-brownish, later orange, adnate to decurrent, edge white powdered.

Stipe dark-brownish to flesh-reddish; initially with white flocci, later glabrous; 30-50 x 2-2.5 mm, base with white mycelium, sometimes slightly bulbous, hollow.

Flesh thin, whitish, ochre-brown under pileal cuticle; smell faint, indistinct, taste mild, indefinite.

cechy mikroskopowe (Micro)

Zarodniki blado-żółtawe, elipsoidalne, prawie migdałowate; 6-9(10) x 4-5.3 µm; wysyp jasnoochrowy. Cystydy silnie wydłużono-cylindryczne, bardzo długie (do 72 µm).

Spores pale-yellowish, ellipsoid, almost amygdaliform; 6-9(10) x 4-5.3 µm; spore print light ochre. Cystidia strongly elongate-cylindrical, very long (up to 72 µm).

występowanie

Pospolity gatunek. Owocniki wyrastają latem, jesienią w lasach i poza nimi, w grupach, na ziemi zmieszanej z resztkami drewna i innych resztkach roślinnych.

Widespread. Summer-fall, gregarious on soil mixed with wood pieces, on small wood pieces and on plant remains, in forest, at the edges of forests.

uwagi (Remarks)

Do rodzaju Tubaria należą niewielkie grzyby o cienkim miąższu; kapelusz jest nagi, filcowaty lub z kosmkami osłony; bl. nieco zbiegające, rzadziej szeroko przyrośnięte lub słabo wykrojone, ochrowożółte do brązowych; t. bez pierścienia (u T. confragosa z pierścieniem); zarodniki bez pory rostkowej, blado ochrowe do jasno rdzawożółtych, gładkie; strzępki ze sprzączkami; na ostrzu blaszek znajdują się wrzecionowate lub pękate cheilocystydy. Wyrastają jako saprofity na resztkach drewna i roślin w lasach, zaroślach, ogrodach i polach. Bez praktycznego znaczenia.

Podobne gatunki to Tubaria furfuracea i trąbka otrębiasta (Tubaria hiemalis) tworzą owocniki późną jesienią i zimą na drewnie i jego resztkach.

To the genus Tubaria belong modestly-sized mushrooms with thin flesh; the cap is glabrous, tomentose or with fibrils of the veil; lamellae slightly decurrent, occasionally adnate or somewhat adnexed, ochre-yellow to brown; stipe without an annulus (in T. confragosa with the ring); spores without germ pore, pale ochre to pale rusty-yellow, smooth; with clamps; on the edge of gills present fusiform or ventricose cheilocistidia. Grow as saprophytes on woody debris and plants in forests, thicket, gardens and fields. Of no practical value.

Similar species- Tubaria furfuracea and Tubaria hiemalis form sporocarps in late autumn and in winter on wood and its debris.

Inne fotografie · Additional photographs
Tubaria conspersa
przymiar10 mm
na drodze leśnej na gałązkach i drewienkach bukowych · gregarious on forest road, on beech twigs and wood remains
Tubaria conspersa
przymiar10 mm
blaszki w zbliżeniu; na drodze leśnej na gałązkach i drewienkach bukowych · lamellae close-up; gregarious on forest road, on beech twigs and wood remains
znaleziska Tubaria conspersa na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 170557 CB-24, 228069 DE-45, 170260 DE-46, 170263 DE-46, 219459 DE-55, 241434 DE-56, 220378 ED-35, 252077 ED-35, 294829 ED-45, 230585 GC-02,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 252090 DD-67, 204988 DE-47, 291695 DE-55, 291807 DE-55, 268252 DE-55, 291809 DE-65,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

170260 Tubaria conspersa; Bartodzieje Podleśne (Radomsko), pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 31.07.2010; las mieszany-sosna,dęby,brzozy; na drobnych szczątkach roślinnych w liściastej ściółce,pod dębami bardzo licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/100731/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51st06'11,6" N 19st26'40,3" E

fot. 360056 fot. 360057 fot. 360058 fot. 360059

170263 Tubaria conspersa; Ruda,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 31.07.2010; liściasty fragment lasów-kilka dębów z podrostem brzozowo-robiniowym; na szczątkach roślinnych w liściastej ściółce bardzo licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/100731/0002, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51st08'39,5" N 19st27'36,2" E

fot. 360066 fot. 360067 fot. 360068 fot. 360069

170557 Tubaria conspersa; Dziemiany, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-24; 14.08.2010; las bukowy; na szczątkach drewna i bukwach kilka owocników; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/100814/0003, tak, notatka: tak http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/360285.html; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 360845 fot. 360846 fot. 360847

204988 Tubaria conspersa; 1,5 km NE od wsi Wąglin, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 21.09.2012; las mieszany złożony obecnie tylko z podrostu i podszytu -dęby, graby, jodły, świerki; na drobnych szczątkach drzewnych zagrzebanych w ściółce ponad 150 owocników w grupie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 9,5" N i 19st 35' 18,6" E

fot. 516443 fot. 516444 fot. 516445 fot. 516446

219459 Tubaria conspersa; 700 m SW od mostu kolejowego na rz. Warcie we wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 04.08.2013; liściasty skraj lasu przechodzący skarpą w łąki zalewowe; na dole skarpy, na drobnym materiale roślinnym gnijącym w ziemi grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/130804/0001, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 24,83" N i 19st 23' 34,74" E

fot. 586163 fot. 586164 fot. 586165 fot. 586166

220378 Tubaria conspersa; Suchy Las, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED-35; 27.08.2013; las mieszany, sosna, dąb, ok. 1 m. od ścięteg drzewa i trocin, przy drodze leśnej; w ziemi masowo; leg. ala mikołaj; det. ala mikołaj; eksykat: BGF/BF/AM/130827/0001, tak, notatka: http://www.bio-forum.pl/messages/33/588791.html
uwagi: Nadleśnictwo Chojnów
zdjęcia w wątku

228069 Tubaria conspersa; 1 km N od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 21.09.2013; las mieszany -dęby, sosny, brzozy. W miejscu gdzie składowane jest na krótko drzewo po wycince; na drobnych szczątkach drzewnych przemieszanych z ziemią kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/130921/0006, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 57,5" N i 19st 25' 4" E

fot. 621874 fot. 621875 fot. 621876

230585 Tubaria conspersa; około 6 km na NE od Supraśla, Puszcza Knyszyńska, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 17.08.2013; las mieszany, wilgotna niecka w terenie o rzadkim zadrzewieniu; leżącej na ziemi, mocno już zbutwiałej brzozie kilka owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/130817/1001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 635203 fot. 635204

241434 Tubaria conspersa; las Topisz nad Wartą, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 29.06.2014; las mieszany -sosny, brzozy, dęby, olchy i inne; na ziemi przemieszanej z trocinami grupka ponad 20 owocników, większość w jednej wiązce; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/140629/0002, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 01' 15,5" N i 19st 25' 37,9" E

fot. 685525 fot. 685526

252077 Tubaria conspersa; Suchy Las, gm. Michałowice, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED-35; 09.10.2014; Pino-Quercetum, srodek drogi lesnej; sciółka, trawa kilkanascie szt; leg. ala mikołaj; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/AM/141009/0001, tak, notatka: http://www.bio-forum.pl/messages/33/709580.html
uwagi: http://www.bio-forum.pl/messages/33/709582.jpg
http://www.bio-forum.pl/messages/33/709584.jpg
http://www.bio-forum.pl/messages/33/709585.jpg

252090 Tubaria conspersa; 1,2 km SE od wsi Jasień, gm. Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DD-67; 18.08.2014; las mieszany; wąski pas dębów czerwonych; na ściółce grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B. Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 59' 42,8" N i 19st 35' 5,2" E

fot. 724604 fot. 724605 fot. 724606

268252 Tubaria conspersa; 750 m S od leśn. w Stobiecku Miejskim ( Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 12.09.2015; las mieszany; miejsce cięcia i składowania drewna; na ziemi przemieszanej z drobnym materiałem drzewnym grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, Wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 52,5" N i 19st 22' 50" E


fot. 788006 fot. 788007 fot. 788008 fot. 788009

291695 Tubaria conspersa; 1,3 km N od wsi Łęg, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-55; 23.09.2016; pas mieszanego lasu nad śródleśnym strumieniem; na ziemi i ściółce przemieszanej z drobnym materiałem drzewnym grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 36,4" N i 19st 17' 56,5" E

fot. 880190 fot. 880191 fot. 880192

291807 Tubaria conspersa; 0,6 km S od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 02.10.2016; miejsce gdzie składowano i cięto drewno, na granicy dwóch siedlisk -boru sosnowego i lasu liściastego mieszanego -osiki, brzozy, dęby; na ziemi przemieszanej z drobnym materiałem drzewnym grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 48,1" N i 19st 24' 26,7" E

fot. 880839 fot. 880840


Gatunek ten znalazłem jeszcze w kilku innych miejscach, gdzie składowano i cięto drewno.

291809 Tubaria conspersa; 1,5 km S od wsi Łęg ( cz.lewobrzeżnej ), gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 01.10.2016; miejsce składowania drewna w lesie; na ziemi przemieszanej z drobnym materiałem drzewnym grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 46,3" N i19st 17' 45,9" E

fot. 880854 fot. 880855 fot. 880856

294829 Tubaria conspersa; Las Młochowski, Młochów, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED-45; 22.09.2015; las mieszany: sosna + dąb, świerk (+ GB, KRU, LSZ); powalony omszały pień kilkadziesiąt owocników; leg. ala mikołaj; det. Błażej Gierczyk, AM; eksykat: BGF/BF/AM/150922/0011, tak, notatka: http://www.bio-forum.pl/messages/33/787251.html
uwagi: fot. 894365

literatura · references
[18IV] [26IV] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2000-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2004 · została utworzona/was created 11.03.2000
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Tubaria_conspersa.htm">trąbka kłaczkowata - Tubaria conspersa - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>