red listGREJ
· Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie

Ischnoderma benzoinum (Wahlenb.) P. Karst. (1881)

smolucha świerkowa
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi · znaleziska
Ischnoderma benzoinum (smolucha świerkowa)
12.09.2005, Puszcza Białowieska; copyright © by Marek Snowarski
Ischnoderma benzoinum (smolucha świerkowa)
Ischnoderma benzoinum (smolucha świerkowa)
hymenofor
Ischnoderma benzoinum (smolucha świerkowa)
pokrój

owocnik

Ischnoderma benzoinum (smolucha świerkowa)

space

zarodniki

Zarodniki cylindryczne lub fasolkowate, gładkie, hialinowe, nieamyloidalne, 5.5-6 × 2-2.5 µm.

występowanie

Nieczęsta. Owocniki jednoroczne, wyrastają latem na martwym drewnie drzew iglastych, na świerku, sosnie i jodle, na pniach i pniakach, gałęziach, bardzo rzadko na drewnie drzew liściastych. Wywołuje zgniliznę drewna typu białego.

Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie

wartość

Niejadalna. Wywołuje średnio intensywną zgniliznę drewna typu białego.

uwagi

Podobna smolucha bukowa (Ischnoderma resinosum) rośnie na drewnie drzew liściastych, jej owocniki są grubsze, o grubym brzegu, jaśniej zabarwione i z gładszą górną powierzchnią, barwa miąższu i rurek jest zbliżona, jasna. Nie ma różnic mikroskopowych pomiędzy tymi gatunkami.

space

znalezisko 20050912.13.05 - Ischnoderma benzoinum (smolucha świerkowa); Puszcza Białowieska
10f · 20050912.13.05
/Puszcza Białowieska/
znalezisko 20041005.2.04 - Ischnoderma benzoinum (smolucha świerkowa); Czechy, Szumava, Żofiński Prales NR
10f · 20041005.2.04
/Czechy, Szumava, Żofiński Prales NR/
znaleziska Ischnoderma benzoinum na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

AB-94 297236 AC-05 297886 AD-07 195206 BB-00 181478 BB-37 105793 BF-14 78497 CA-98 178121 CB-15 41262 CC-73 299221 CD-01 195517 CE-28 195168 CE-78 24152 DA-80 93546 117101 DD-99 245440 DE-45 265524 DE-54 181247 143351 DE-57 134355 195476 175158 DF-22 24156 DF-58 24150 EE-84 74144 EF-98 31002 EG-29 95116 FG-20 75411 FG-21 177815 FG-28 40437 FG-45 190971

 ID24150  Ischnoderma benzoinum; Ojcowski Park Narodowy, 1 km na N od Murowni, DF-58; 2005.09.11; las bukowo-świerkowy z domieszkami; u podstawy pniaka świerkowego dwa owocniki osadzone na krótkich i krępych bocznych trzonach; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24026

 ID24152  Ischnoderma benzoinum; 2 km na S od wsi Chudoba, powiat Olesno, CE-78; 2005.10.13; las bukowo-świerkowy z domieszkami; na zmurszałej kłodzie świerka grupa 9 owocników osadzonych bocznie; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24032

 ID24156  Ischnoderma benzoinum; 1 km na N od Kozłowej Góry (gmina Świerklaniec), DF-22; 2005.01.12; las mieszany (sosna, świerk, dąb, brzoza, buk); na zmurszałej kłodzie świerka dwa owocniki bocznie osadzone; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Marcin Piątek; eksykat: u mnie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24044

 ID31002  Ischnoderma benzoinum; Strzeszyn k/Biecza, 1,5 km N, pow. Gorlice, woj. małopolskie, Las Grodzki, EF-98; 2005.09.25; Las mieszany - jodła, sosna, dąb; na murszejącym pniaku jodłowym w średnim stadium rozkładu grupka kilku owocników na pniaku, w odl. 100 m jeszcze jedno stanowisko; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, u zgłaszającego, <05-09-25 Ischnoderma benzoinum>, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Smolucha świerkowa
fot. 33459

 ID40437  Ischnoderma benzoinum; Rezerwat Cisy w Serednicy, FG-28; 2006.08.23; ; Na leżącej kłodzie jodłowej Trzy skupienia po kilka owocników, 20-30cm od siebie.; leg. Piotr Chachuła; det. Marcin Piątek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/PCH/30.12.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Z grzybem tym spotkałem się tylko ten jeden raz.

fot. 50986ID41262 Ischnoderma benzoinum; Lipusz, CB-15; 2006.08.31; Las sosnowo-brzozowy; Na karpie sosny 3 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Grażyna Domian; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 52413

ID74144 Ischnoderma benzoinum; Sukowski Las oddz. 128, ok. 1.7 km NE od Bilcza ul. Źródlana, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 2007.08.19; Wilgotny i mroczny drzewostan jodłowo-sosnowy; na kłodzie martwej jodły dachówkowato w grupach po obu stronach pnia; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: tak - fragment zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak - zapis wideo
uwagi:
fot. 113823
Siedlisko

fot. 113824 fot. 113825 fot. 113826 fot. 113827 fot. 113828
Ischnoderma benzoinum - smolucha świerkowa

 ID75411  Ischnoderma benzoinum; Wołowiec - Beskid Niski, 3 km S, FG-20; 2007.08.23; stary las jodłowy ze świerkiem i bukiem; silnie zmurszała leżąca kłoda iglasta, przypuszczalnie świerkowa kilkanaście jeszcze rosnących owocników w różnych miejscach pnia pojedynczo lub grupami od 2 do 5 szt.; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego, <070823 Ischnoderma benzoinum>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Smolucha świerkowa
fot. 116790 fot. 116791 fot. 116792 fot. 116793

 ID78497  Ischnoderma benzoinum; Karłów, P. N. Gór Stołowych, woj. dolnośląskie, BF-14; 2007.09.23; Las świerkowy; Na świerku dachówkowato; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/KK/1.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 123817 fot. 123818 fot. 123819

 ID93546  Ischnoderma benzoinum; Gdańsk Dolina Samborowa TPK, DA-80; 2008.03.02; Poręba świerkowa (kiedyś dumnie zwana grupa starych świerków); Na karpie świerka Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MWR/8.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 153706

 ID95116  Ischnoderma benzoinum; Krzywa k/Gładyszowa, Beskid Niski, 1 km SE, EG-29; 2008.03.15; las mieszany - jodła, buk, pojedyncze sosny i świerki; na silnie zmurszałej kłodzie jodłowej ponad 20 owocników pojedynczo i po kilka; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, u autora zgłoszenia, <080215 Ischnoderma benzoinum>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Smolucha świerkowa
fot. 157028

ID105793 Ischnoderma benzoinum; Porost Rezerwat, BB-37; 2008.06.28; Buczyna z domieszką świerka; Na karpie świerka zrośnięte za sobą owocniki pokryte mchem; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 181377

ID117101 Ischnoderma benzoinum; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA-80; 2008.10.05; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza; na powalonej sośnie kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 207080 fot. 207081

 ID134355  Ischnoderma benzoinum; rez.Kobiele Wielkie,pow.radomszczański, DE-57; 2009.05.25; las mieszany-gł.jodły,buki; na powalonej,murszejącej jodle grupa ok.tuzina owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/31.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 246596 fot. 246597

 ID143351  Ischnoderma benzoinum; 2 km SW,Kijów,pow.częstochowski, DE-54; 2009.08.23; pas liściastego lasu nad strumieniem-olchy,lipy,brzozy,leszczyny i in.; na złamanym,leżącym,murszejącym świerku kilkadziesiąt owocników,częściowo zrośniętych ze sobą; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/31.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 269319 fot. 269320 fot. 269321 fot. 269322

 ID175158  (potwierdzenie 134355) Ischnoderma benzoinum; rez.''Kobiele Wielkie'',gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2010.09.13; las mieszany-gł.jodły i buki; na powalonych jodłach kilkanaście owocników na dwóch kłodach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy zgłoszeniu (ID: 134355), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 375108 fot. 375109 fot. 375110

 ID177815  Ischnoderma benzoinum; las między Chyrową , a Myscową, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-21; 2010.10.10; las bukowo-świerkowo-jodłowy z innymi gatunkami drzew; na kłodzie świerkowej prawdopodobnie dachówkowato na całej powierzchi, co najmniej kilkadziesiąt; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/AH/11.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 382971 fot. 382972 fot. 382973 fot. 382974

ID178121 Ischnoderma benzoinum; Rezerwat przyrody Jar rzeki Raduni Babi dól, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-98; 2010.10.10; Las mieszany buk,sosna,brzoza,świerk,; o odziomka żywej sosny kilka kapeluszy; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Jar Rzeki Raduni
uwagi: fot. 383665

 ID181247  (potwierdzenie 143351) Ischnoderma benzoinum; 2 km SW,Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2010.09.20; pas liściastego lasu nad strumieniem (w większym kompleksie lasów) -olchy,lipy,brzozy,leszczyny i in.; na złamanym,leżącym,murszejącym świerku tuzin owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: przybliżone namiary 51 01 27,0 19 14 37,8

fot. 393590 fot. 393591 fot. 393592

 ID181478  Ischnoderma benzoinum; 1,5 km W od m. Obroty gm. Kołobrzeg, pow. Kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-00; 2011.01.17; las sosnowo - świerkowy; na pniaku sosny 200 m od rzeki trzy grupy owocników; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/TT/10.02.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi:
fot. 393998 fot. 393999 fot. 394000

 ID190971  Ischnoderma benzoinum; Komańcza, pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG-45; 2011.09.04; las głownie jodłowy z domieszkami m.in. buka; na leżącej kłodzie, prawdopodobnie jodłowej rzędami, kilkadziesiąt kapeluszy; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/AH/1.12.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 442057 fot. 442058 fot. 442059

ID195168 Ischnoderma benzoinum; 1 km na S-E od zabudowań Łęki Duże, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2011.12.14; Las bukowy, z dębami, osikami, brzozami, olchami, sosnami, rzadko świerki i jodły; na powalonej jodle w grupie - 13 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 75. Gmina Sokolniki. Rezerwat Ryś". Odległość podano do najbliższej miejscowości ale w innej gminie.
fot. 463673 fot. 463674 fot. 463675 fot. 463676 fot. 463677 fot. 463678

ID195206 Ischnoderma benzoinum; rez. Nad Jeziorem Trześniowskim, pow. świebodziński, woj. lubuskie, AD-07; 2011.04.09; buczyna z domieszką innych gatunków; pień ściętego świerka kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie dostarczony Ani K., tak, notatka: nagrania na dyktafon
uwagi: nadleśnictwo Świebodzin, leśnictwo Dolina, oddział 12
obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 "Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie"

zdjęcia w wątku:
http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/463841.html

 ID195476  (potwierdzenie 134355) Ischnoderma benzoinum; rez.''Kobiele Wielkie'', gm. Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2011.12.03; las jodłowo-sosnowo-bukowo-dębowy; na pniach powalonych jodeł kilkanaście owocników na dwóch kłodach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 465083 fot. 465084

ID195517 Ischnoderma benzoinum; Jezierce, 0,4 km S, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CD-01; 2011.09.27; las mieszany z przewagą sosny i domieszką liściastych; kłoda sosnowa kilkanaście zejściowych owocników, jeden młody; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie dostarczony Ani K., tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Jezierce, oddział 143
przy ścieżce przyrodniczo-leśnej w Jeziercach, niedaleko jeziora Ósemka (mapka)
fot. 465312

pierwszą obserwację podobnych, wyłącznie zejściowych owocników odnotowałam w marcu 2009, wówczas zwrócił moją uwagę zapach anyżku, jaki wydzielały te zejściówki, dopiero teraz natrafiłam na młody (bardzo młody) owocnik

stanowisko
fot. 465313fot. 465314fot. 465315
owocniki zejściowe
fot. 465316 fot. 465317
młody owocnik
fot. 465318 fot. 465319 fot. 465320

ID245440 Ischnoderma benzoinum; 0,5 km N od wsi Teklów, gm.Ujazd, pow. tomaszowski, woj. łódzkie, DD-99; 2014.08.28; bór sosnowy; na pniaku sosny grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wy¶lę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 34' 52" N 19st 54' 14" E

fot. 700607 fot. 700608

ID265524 Ischnoderma benzoinum; 1,8 km SW od wsi Pytowice, gm. Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2009.04.11; poręba w borze sosnowym; u podstawy sosnowego pniaka pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 10' 51,4" N i 19st 25' 39,5" E

Znalezisko omawiane w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/234241.html

ID297236 Ischnoderma benzoinum; Puszcza Bukowa, 1,7 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2016.11.27; kwaśna buczyna z domieszką pojedynczych sosen; na kłodzie sosnowej pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 907630 fot. 907631 fot. 907632

ID297886 Ischnoderma benzoinum; 0,6 km na NW od Koszewa, gm. Stargard, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AC-05; 2017.03.12; drzewostan grądowy z domieszką So; na murszejącej kłodzie So w grupie - 3 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 911184 fot. 911185 fot. 911186

ID299221 Ischnoderma benzoinum; Modliszewko (gmina Gniezno), 2,6 km NE, pow. gnieĽnieński, woj. wielkopolskie, CC-73; 2012.10.20; las mieszany; pniak sosny dwa owocniki; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie przekazany kustoszom GREJ, tak, notatka: nie
uwagi: 52st 37' 44.1" N 17st 38' 49.8" E
Nadle¶nictwo Gniezno, le¶nictwo Brody

fot. 917688 fot. 917689 fot. 917690 fot. 917691 fot. 917692 fot. 917693

literatura · references
· Breitenbach J., Kraenzlin F., 1986 — Fungi of Switzerland 2 - Non gilled fungi p.398 [26II]
· Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. p.130 [49]
· Papousek T., Beran M, et al, 2004 — Velky fotoatlas hub z jiznich Cech. p.295 [84]
· Domański S., Orłoś H., Skirgiełło A., 1967 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom III. Żagwiowate II (Polyporaceae pileatae), Szczeciniakowate II (Mucronoporaceae pileatae). Lakownicowate (Ganodermataceae). Bondarcewowate (Bondarzewiaceae). Boletkowate (Boletopsidaceae). Ozorkowate (Fistulinaceae). p.159 [17]
· Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
· baza „publikacje po 2000 r.” #2427
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 14.03.2017 · powstała/was created 08.04.2005

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Ischnoderma_benzoinum.htm"> Ischnoderma benzoinum (smolucha świerkowa) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>