non edible

Tricholoma fulvum (DC.: Fr.) Sacc.

gąska żółtobrunatna
Tricholoma flavobrunea
przymiar10 mm
grupa w trawie, na skraju zarośli, w pobliżu brzozy · gregarious, in grass, close to birch; 12.08.2000, Dolny Śląsk, Góry Bialskie; znal. 000812.14
copyright © by Marek Snowarski

owocnik (Fruitbody)

Kapelusz brązowy, żółtobrązowy do czerwonobrązowego, w centrum ciemniejszy; 40-80(100) mm średnicy, początkowo stożkowato-wypukły do rozpostartego; powierzchnia naga do drobno włóknistej i łuseczkowatej, wilgotna śluzowata do lepkiej; skórka ściągalna.

Blaszki jasnożółte, z wiekiem brązowożółte i poplamione; gęste; wycięte zatokowato przy trzonie.

Trzon z brązowymi podłużnymi włókienkami na jasnożółtym tle, w górnej części białawy; 70-110(150) x 10-20 mm, cylindryczny, pełny, z wiekiem pusty; włóknisty.

Miąższ w trzonie żółty, w kapeluszu biały; twardy; zapach mąki; smak mąki, gorzkawy.

Pileus brown, yellow-brown to red-brown, in the centre darker; 40-80(100) mm in diameter, initially conic-convex to plane; surface glabrous to finely fibrillose-scaly, mucous to viscid when moist; cuticle peelable.

Lamellae light yellow, with age brown-yellow and spotted; close; sinuate at stipe.

Stipe with brown longitudinal fibrils on pale yellow background, in upper part whitish; 70-110(150) x 10-20 mm, cylindrical, solid, with age hollow; fibrous.

Flesh in the stipe yellow, in the cap white; firm; odour farinaceous; taste farinaceous, bitterish.

zarodniki (Spores)

Tricholoma flavobrunea
Wysyp zarodników biały. Zarodniki gładkie, 5.5-7 x 4-6 µm.

Spore print white. Spores smooth, 5.5-7 x 4-6 µm.

występowanie

Niezbyt częsta ale występuje w różnych siedliskach od nizin do gór. Owocniki wyrastają od lata do jesieni, pojedynczo lub w grupach, w sąsiedztwie brzóz lub świerków, w lasach iglastych i liściastych.

Not sommon. Summer-fall, solitary or gregarious, near Betula or Picea in hardwood and coniferous forests.

wartość (Importance)

Niejadalna. [134 p.82] podaje że może być jedzona po porządnej obróbce termiczne, niedogotowana lub niedosmażona powoduje niedyspozycje żołądkowo-jelitowe.

Inedible.

uwagi (Remarks)

Jest wiele podobnie zabarwionych gąsek. Ta wyróżnia się początkowo jasnożółtymi blaszkami, żółtym miąższem w podstawie trzonu, wyraźnym mącznym zapachem, lepką powierzchnią kapelusza i związkiem z brzozą lub świerkiem.

wybrane znaleziska · selected collections

Tricholoma flavobrunea
2f · 00 08 12 14 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, Góry Bialskie)
identification: Tricholoma fulvum
spores: 5.0 × 3.9, Q= 1.3, N= 19
Copyright © 2001-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 18.11.2009 · została utworzona/was created 01.01.2001
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Tricholoma_fulvum.htm">gąska żółtobrunatna - Tricholoma fulvum - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>