edible

Russula vinosa Lindblad

gołąbek winnoczerwony
Russula vinosa
masowo pod świerkami · gregarious under spruce; 06.08.2001, Kaszuby; znal. 010806.1
copyright © by Marek Snowarski
Russula vinosa
przymiar20 mm
masowo pod świerkami · gregarious under spruce
Russula vinosa
przymiar20 mm
masowo pod świerkami · gregarious under spruce
Russula vinosa
przymiar20 mm
masowo pod świerkami · gregarious under spruce

owocnik (Fruitbody)

Russula vinosa
Russula vinosa
Kapelusz duży, gruby, masywny; ciemnoczerwony, winnoczerwony, brudnopurpurowy, ciemnopurpurowy do krwistobrązowego, w centrum zwykle wyblakły, rudawy, oliwkowy, pomarańczowy; 45-120(160) mm, młody wypukły, potem rozpostarty do wklęsłego; brzeg tępy, podwinięty, gładki, jedynie stary słabo i krótko karbowany; powierzchnia wilgotna śluzowata; sucha z drobnym białym punktowaniem w brzeżnej części kapelusza; skórka zdzieralna na połowie promienia kapelusza.

Blaszki kremowe, kremowoochrowe, szarzejące z wiekiem; dość rzadkie, szerokie, łamliwe; początkowo krótko zbiegające, potem wolne.

Trzon białoszary, szybko wyraźnie popielaty; 30-80 x 15-25 mm, równogruby; początkowo pełny, potem o cienkiej korze i z watowatym wnętrzem.

Miąższ w kapeluszu dość gruby, biały szybko i wyraźnie szarzejący, początkowo może być różowawy; zapach słaby, owocowy, przy wysychaniu miodowy; smak łagodny. Miąższ pod wpływem FeSO4 nieco zielenieje, blaszki czerwienieją.

Pileus large, thick, massy; dark red, vinaceous, grey-purple, dark purple to blood-brown, usually centrally faded, reddish, olive, orange; 45-120(160) mm, young convex, later plane to concave; margin obtuse, incurved, smooth, only when old weakly and shortly crenate; surface mucous when moist; dry finely white punctate near the margin of the cap; cuticle peelable half way from the margin.

Lamellae creamy, creamy-ochraceous, with age becoming grey; subdistant, broad, brittle; initially shortly decurrent, later free.

Stipe white-grey, quickly distinctly grey; 30-80 x 15-25 mm, equal; initially solid, later with thin cortex and stuffed inside.

Flesh in the cap quite thick, white quickly and visibly greying, initially can be pinkish; odour weak, fruity, of honey on drying; taste mild. Flesh in reaction with FeSO4 becoming slightly green, lamellae becoming red.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników jasnoochrowy. Zarodniki szerokoelipsoidalne do jajowatych, 8-11 x 8-9 µm, brodawkowato-kolczaste, bez łączników, brodawki niewielkie, ostre, igiełkowate.

Spore print light ochraceous. Spores broadly ellipsoid to ovoid, 8-11 x 8-9 µm, verrucose-spinose, without ridges, verrucae small, pointed, spinose.

występowanie

Częsty. Od lata do jesieni, licznie w wilgotnych lasach iglastych na piaskach.

Common. Summer-fall in large quantity in wet coniferous forests on sandy soils.

wartość (Importance)

Jadalny.

Edible.

uwagi (Remarks)

Russula paludosa
Russula decolorans
Zwykle występuje razem z innymi dużymi gołąbkami o łagodnym smaku miąższu: gołąbek błotny (Russula paludosa) (pierwsza fot. obok) i gołąbek płowiejący (Russula decolorans) (druga fot. obok). U pierwszego miąższ nie szarzeje, drugi nie ma zielonkawej reakcji miąższu z FeSO4.

Usually found in proximity of other big Russula of mild taste of flesh: Russula paludosa (photo 1) and Russula decolorans (photo 2). Flesh of the former does not become grey, flesh of the latter does not turn greenish on reaction with FeSO4.

Inne fotografie · Additional photographs
Russula vinosa
przymiar20 mm
masowo pod świerkami · gregarious under spruce
Copyright © 2001-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 06.09.2003 · została utworzona/was created 17.10.2001
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Russula_vinosa.htm">gołąbek winnoczerwony - Russula vinosa - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>