good ediblered list

Sparassis crispa (Wulfen) Fr. (1821)

siedzuń sosnowy (szmaciak gałęzisty) (Cauliflower mushroom)
Sparassis crispa
pokrój · habit; 28.09.2006, Puszcza Białowieska; znal. 060928.10
copyright © by Marek Snowarski
Sparassis crispa
pokrój · habit
Sparassis crispa
młody owocnik · young specimen
Sparassis crispa
owocnik obok sosny

owocnik (Fruitbody)

Sparassis crispa
Duży, nieregularnie kulisty, kalafiorowaty, 100-250(400) mm szerokości, 100-150 mm wysokości; składa się z krótkiego trzonu wpuszczonego w korzenie porażonego drzewa, od niego odchodzą liczne gęsto ułożone odgałęzienia zakończone płaskimi, zaokrąglonymi, łopatkami czy też listkami o gładkiej powierzchni, na niej są tworzone zarodniki; barwa listków kremowa, z czasem ciemnieją do żółtawej, ochrowej a zakończenia brązowieją.

Miąższ białawy, woskowaty; zapach przyjemny, korzenny; smak łagodny (orzechowy).

Sporocarp large, in shape more or less globose, 100-250(400) mm broad and 100-150 mm tall; consist of broad and short rooting base, connected with roots of parasited wood and dense flattened branches with rounded leaf-like endings, on their surface spores are produced; colour of branches cream, in age darkening to pale yellow or ocher, endings become brownish.

Flesh whitish, waxen; odour pleasant, spicy; taste mild.

zarodniki (Spores)

Wysyp biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 4.5-6 x 3.5-4.5 µm.

Sporeprint white. Spores ellipsoid, smooth, 4.5-6 x 3.5-4.5 µm.

występowanie

Nieczęsty. Owocniki wyrastają pojedynczo, od lipca do października, u podstawy porażonych drzew - zazwyczaj sosny, rzadziej świerka; także saprotroficznie na drewnie tych drzew.

Not common. Summer-fall around trunks of pine or spruce, sometimes on stumps of this trees.

wartość (Importance)

Jadalny i podobno smaczny. W Polsce do 2014 roku był to gatunek chroniony. Obecnie nie jest chroniony - pod ochroną pozostał rosnący pod dębami, podobny siedzuń dębowy (Sparassis laminosa).

Edible and tasty.

uwagi (Remarks)

Ostatnia kodyfikacja polskich nazw grzybów, kierując się względami estetycznymi, zmieniła wcześniej obowiązującą nazwę rodzajową szmaciak na siedzuń.

Sparassis laminosa
S. laminosa
U podstawy drzew liściastych wyrasta siedzuń dębowy (Sparassis laminosa) białawy, słomiastożółty, ma szerzej rozpostarte, rzadsze i mniej kędzierzawe zakończenia rozgałęzień. Bardzo podobne, jeśli nie identyczne, osobniki wyrastające na korzeniach jodły bywają także wydzielane w osobny takson - siedzuń jodłowy (Sparassis nemecii) - ma on szerokie, jasne rozgałęzienia.

Similar specie Sparassis laminosa grown on roots of decidious trees, usually oaks, is paller, whitis, leaves are broader, not so dense; specimens groving on fir are by some treated as different taxon - Sparassis nemecii - has broad, pale endings.

wybrane znaleziska · selected collections

Sparassis crispa
8f · 06 09 28 10
(Puszcza Białowieska)
Sparassis crispa
2f · 02 08 17 3b (Marek Snowarski)
(Trutnov, Czechy) w górskiej świerczynie · (in mountain spruce forest)
Sparassis crispa
1f · 99 09 11 2 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, lasy milickie)
znaleziska Sparassis crispa na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — Informacje o występowaniu tego gatunku obecnie nie są już przyjmowane do GREJ z uwagi na częste występowanie tego gatunku lub brak zagrożeń.

specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 46567 AB-37, 116239 AB-83, 120004 AB-83, 80167 AB-84, 45391 AB-93, 46134 AB-93, 110190 AB-93, 112349 AB-93, 153839 AB-93, 24345 AB-94, 42515 AB-94, 44137 AB-94, 45345 AB-94, 47114 AB-94, 112226 AB-94, 112232 AB-94, 152172 AB-94, 110193 AB-95, 193382 AD-04, 195211 AD-07, 194150 AD-16, 150765 AD-75, 172919 AE-29, 76161 BA-99, 115701 BA-99, 151783 BA-99, 42336 BB-01, 76157 BB-09, 151789 BB-09, 153236 BB-09, 202925 BB-60, 47249 BC-07, 128073 BC-13, 128074 BC-13, 189494 BC-13, 26241 BC-17, 47251 BC-28, 112227 BC-55, 81461 BC-60, 23038 BC-76, 112940 BC-79, 152517 BC-79, 39757 BC-79, 180812 BC-79, 195497 BC-79, 147493 BC-91, 180813 BC-98, 52794 BC-99, 114754 BC-99, 173081 BC-99, 195438 BC-99, 155271 BD-12, 40425 BD-17, 155279 BD-21, 149169 BD-23, 195487 BD-23, 42597 BD-46, 45137 BE-27, 45138 BE-27, 45139 BE-28, 78403 BE-28, 45248 CA-35, 45249 CA-35, 45250 CA-35, 45253 CA-35, 75132 CA-50, 143206 CA-50, 143207 CA-50, 143208 CA-50, 19973 CA-67, 190756 CA-78, 114722 CA-79, 114876 CA-79, 171263 CA-79, 39683 CA-89, 142980 CA-89, 142984 CA-89, 142993 CA-89, 145352 CA-89, 141394 CA-89, 73211 CA-97, 114626 CA-97, 194534 CA-98, 153249 CB-00, 144398 CB-07, 148444 CB-07, 39654 CB-14, 43380 CB-14, 171897 CB-14, 45242 CB-15, 82747 CB-15, 115272 CB-15, 20850 CB-16, 39659 CB-16, 45224 CB-16, 45226 CB-16, 20231 CB-24, 21105 CB-24, 38836 CB-24, 38844 CB-24, 38846 CB-24, 39651 CB-24, 41253 CB-24, 41254 CB-24, 41256 CB-24, 41844 CB-24, 41845 CB-24, 41847 CB-24, 42498 CB-24, 42502 CB-24, 42504 CB-24, 43376 CB-24, 45227 CB-24, 45237 CB-24, 45239 CB-24, 45674 CB-24, 45675 CB-24, 45678 CB-24, 45679 CB-24, 46128 CB-24, 46429 CB-24, 46430 CB-24, 46431 CB-24, 46432 CB-24, 73982 CB-24, 73985 CB-24, 75941 CB-24, 77007 CB-24, 77008 CB-24, 77009 CB-24, 77010 CB-24, 77600 CB-24, 80397 CB-24, 80398 CB-24, 82758 CB-24, 110287 CB-24, 111682 CB-24, 111685 CB-24, 114847 CB-24, 115162 CB-24, 115170 CB-24, 142853 CB-24, 145846 CB-24, 171905 CB-24, 174604 CB-24, 174606 CB-24, 20232 CB-25, 21106 CB-25, 21973 CB-25, 114864 CB-25, 145845 CB-25, 148463 CB-35, 176401 CB-42, 110842 CB-44, 113896 CB-44, 176810 CB-48, 193745 CB-48, 46484 CB-69, 128075 CC-00, 175032 CC-25, 176698 CC-25, 192490 CC-25, 195202 CC-65, 195358 CC-65, 114775 CC-73, 152589 CC-73, 152592 CC-73, 171511 CC-73, 114777 CC-74, 152588 CC-74, 195203 CC-74, 114737 CC-90, 173256 CC-90, 195440 CC-90, 190384 CC-91, 123107 CC-92, 123108 CC-92, 151069 CC-92, 152552 CC-92, 152556 CC-92, 172001 CC-92, 180814 CC-92, 189103 CC-92, 195219 CC-92, 123101 CC-94, 152507 CC-94, 152508 CC-94, 152509 CC-94, 123104 CC-95, 169680 CC-95, 172661 CC-95, 189675 CC-95, 142087 CD-01, 180614 CD-01, 195516 CD-01, 179722 CD-45, 165293 CD-64, 157400 CD-99, 95437 CE-05, 177706 CE-21, 177707 CE-21, 155578 CE-37, 155580 CE-37, 155583 CE-37, 155586 CE-37, 172956 CE-37, 172959 CE-37, 172960 CE-37, 173866 CE-37, 173868 CE-37, 173870 CE-37, 173873 CE-37, 173876 CE-37, 173877 CE-37, 173878 CE-37, 174198 CE-37, 174199 CE-37, 175346 CE-37, 178182 CE-37, 177471 CE-37, 177472 CE-37, 177473 CE-37, 190526 CE-37, 190528 CE-37, 190627 CE-37, 191558 CE-37, 191560 CE-37, 191563 CE-37, 192171 CE-37, 192172 CE-37, 193002 CE-37, 193003 CE-37, 193004 CE-37, 193762 CE-37, 194891 CE-37, 188811 CE-37, 188816 CE-37, 192170 CE-37, 45426 CF-38, 160249 DA-70, 46693 DA-80, 46696 DA-80, 48428 DA-80, 85271 DA-80, 109260 DA-80, 111664 DA-80, 111671 DA-80, 111989 DA-80, 114177 DA-80, 114782 DA-80, 115277 DA-80, 116676 DA-80, 142851 DA-80, 144168 DA-80, 172341 DA-80, 172633 DA-80, 141411 DA-80, 190849 DA-80, 46350 DD-55, 77724 DD-55, 83459 DD-55, 72753 DD-66, 138674 DD-66, 138679 DD-66, 138685 DD-66, 46388 DD-67, 77725 DD-67, 73667 DD-76, 138673 DD-76, 19748 DD-77, 75465 DD-87, 120130 DE-35, 97704 DE-45, 97706 DE-45, 116997 DE-45, 119728 DE-45, 146827 DE-45, 176939 DE-45, 97708 DE-46, 146829 DE-46, 175160 DE-46, 175636 DE-46, 179692 DE-46, 97622 DE-47, 113793 DE-54, 118012 DE-54, 118017 DE-54, 144943 DE-54, 144944 DE-54, 147320 DE-54, 153701 DE-54, 194714 DE-54, 194759 DE-54, 115024 DE-55, 115026 DE-55, 115640 DE-55, 145068 DE-55, 146845 DE-55, 146847 DE-55, 180303 DE-55, 180792 DE-55, 194620 DE-55, 123651 DE-55, 97711 DE-56, 114335 DE-57, 114348 DE-57, 114349 DE-57, 114350 DE-57, 114683 DE-57, 119726 DE-57, 145150 DE-57, 145151 DE-57, 145152 DE-57, 145154 DE-57, 180551 DE-57, 180552 DE-57, 180553 DE-57, 180554 DE-57, 79315 DE-63, 114006 DE-63, 109538 DE-64, 144940 DE-64, 72956 DE-66, 117991 DE-67, 78499 DE-75, 72957 DE-76, 114009 DE-76, 120125 DE-76, 146805 DE-76, 79359 DE-82, 110961 DF-00, 111974 DF-52, 139729 DF-52, 85585 DF-62, 120495 DF-62, 155281 DF-62, 76339 DF-95, 11787 EB-57, 117995 EB-69, 148114 EB-69, 141200 EB-69, 11783 EC-89, 11785 EC-89, 27432 EC-94, 44112 ED-05, 45289 ED-26, 178051 ED-37, 79835 ED-52, 48430 ED-91, 47394 EE-00, 115164 EE-00, 44593 EE-01, 80094 EE-01, 152098 EE-01, 42791 EE-35, 84874 EE-55, 175083 EE-70, 49792 EE-84, 74903 EE-84, 83170 EF-14, 121123 EF-14, 121159 EF-14, 143988 EF-49, 150772 EF-80, 30995 EF-88, 43460 EF-88, 77625 EF-90, 38243 EF-92, 43457 EF-98, 39357 EG-08, 43475 EG-09, 75090 EG-09, 122047 EG-09, 122138 EG-09, 21984 EG-15, 46263 FC-36, 145317 FC-62, 142981 FD-62, 41401 FE-07, 45359 FE-07, 39786 FE-37, 43532 FE-37, 86065 FE-95, 121149 FF-04, 145225 FF-21, 146714 FF-24, 181581 GC-04, 181583 GC-12, 129028 GC-73, 41010 GD-91, 44515 GD-91, 46501 GD-91, 44133 GD-93, 75091 GD-93,
· bez ATPOL lub wadliwy: 189014,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 172395 DA-70, 42991 DC-31, 190456 DF-97, 75142 GF-43,
· bez ATPOL lub wadliwy: 44945, 123153,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

11783 Sparassis crispa; Rybienko k. Wyszkowa, EC-89; 09.10.2004; Las sosnowy z domieszką dębów i brzóz.; na ziemi, podłoże próchnicze Trzy owocniki w sąsiedztwie 20 cm.; leg. Marek KOZŁOWSKI; det. Marek KOZŁOWSKI; R2 810102004 SZG-75R, notatka: brak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 7960

11785 Sparassis crispa; Rybienko k. Wyszkowa, EC-89; 10.10.2004; Nieopodal ulicy Granicznej pod starą sosną.; Na ziemi, podłoże piaszczyste i igliwie sosny, sąsiedztwo śliwy. Jeden duży owocnik.; leg. Marek KOZŁOWSKI; det. Marek KOZŁOWSKI; R2 10102004 SZG-175R, notatka: brak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 7963

11787 Sparassis crispa; Mazury-Jeleniowo, nad j. Krawno, EB-57; 02.10.2004; stary las sosnowo-świerkowy; na ziemi, we mchu dwa duże owocniki w odległości 25 m; leg. Marek KOZŁOWSKI; det. Marek KOZŁOWSKI; J2 13102004 SZG-07J, notatka: brak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

19748 Sparassis crispa; Uroczysko Wiączyń ad Łódź, DD-77; 28.08.2005; Las mieszany, głównie sosna; pod sosnami, pod pieńkiem sosny pojedynczo; leg. Jacek Kalisiak; det. Jacek Kalisiak; tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: pięć okazów w odległości kilkunastu metrów, pod sosnami pomiędzy porębami, jeden pod pieńkiem sosnowym był świeżo częściowo wycięty

fot. 17303 fot. 17304

19973 Sparassis crispa; Dąbrówka, trasa Wejherowo-Strzepcz, CA-67; 03.09.2005; Młodnik sosnowy z domieszką dębu.; Na korzeniach sosny. Dwa zrośnięte owocniki.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: Od 1999 r. jak poznałem te lasy,siedzuń występuje co rok we wrześniu na tym samym stanowisku.fot. 17669

20231 Sparassis crispa; Przy drodze leśnej Kalisz-Dziemiany., CB-24; 04.09.2005; Las mieszany, żyzny, wilgotny, buk, sosna, jodła, brzoza, olcha, grab.; Między dwoma sosnami na korzeniach. Jeden duży owocnik.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/19.12.11, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: Od lat występuje na tym stanowisku.
fot. 18030

20232 Sparassis crispa; Las w okolicach leśniczówki Lipuska Huta-Tuszkowy., CB-25; 27.08.2005; Stary las sosnowo-brzozowy porośnięty dużymi płatami jagodzisk.; Zmurszały pień sosny-niewidoczny. Jeden owocnik.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: Miejsce raczej nieprzyjazne grzybiarzom (zarosnięte olchami i grabami) i pewnie dlatego go spotykam co roku w tym samym miejscu.
fot. 18033

20850 Sparassis crispa; Kościerzyna, buczyna zaraz za wylotem z miasta w stronę Chojnic po lewej stronie 100 m od szosy., CB-16; 13.09.2005; Buczyna z wyciętymi sosnami.; Przy pniu ściętej sosny. 2 szt.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: b.k.
fot. 18973

21105 Sparassis crispa; Droga leśna Kalisz Kaszubski PKP-Śluza ok.3 km od stacji, CB-24; 17.09.2005; Żyzny las mieszany, buk, sosna, brzoza między dwoma stawami-bagnami.; Na korzeniach sosny. Jeden duży owocnik.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 19388

21106 Sparassis crispa; ten sam las co zgłoszenie z 6 września (Las w okolicach leśniczówki Lipuska Huta-Tuszkowy.), CB-25; 17.09.2005; Las sosna-brzoza porośnięty jagodami.; Na korzeniach sosny. Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 19391

21973 Sparassis crispa; 500 m od stacji PKP Kalisz Kaszub. w stronę Dziemian w pasie kolejowym 50 m od torów., CB-25; 02.10.2005; Brzezina młoda wyrosła na porębie sosny.; Niewidoczny mocno podgnity karcz sosny, obrośnięty mchem. Jeden owocnik.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 20673

21984 Sparassis crispa; Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, Gmina Chełmiec, EG-15; 02.10.2005; las mieszany (sosna, świerk, jodła, jarząb, dąb); u podstawy ściętego pnia sosny jeden owocnik; leg. Sebastian Pinczer; det. Sebastian Pinczer; eksykat: brak, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: Lekko podstarzały owocnik - obserwowałem go przez ok. dwa tygodnie.
fot. 20702

23038 Sparassis crispa; 3 km na pn.-wsch. od wsi Kobylniki k. Obrzycka, BC-76; 01.10.2005; las sosnowy; na korzeniach sosny zwyczajnej pojedynczo; leg. Błażej Gierczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: tak - fragment owocnika, herbarium autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:
fot. 22421

24345 Sparassis crispa; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,1 km na N od Starego Czarnowa, AB-94; 08.10.2005; buczyna z domieszką starych sosen; przy odziomku sosny pojedynczo, dwa owocniki oddalone o kilkanaście metrów od siebie; leg. Grazyna Domian; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24351

26241 Sparassis crispa; Rezerwat Kuźnik - woj. wielkopolskie, BC-17; 03.12.2005; las sosnowy; w pobliżu sosny, na ściółce pojedynczy; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: tak, tak, ; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 26774

27432 Sparassis crispa; Goławice Drugie,pow.nowodworski,woj.mazowieckie, EC-94; 11.11.2005; las mieszany/sosnowo-brzozowy/; na ziemi,u podnóża sosny pojedyńczy owocnik; leg. Joanna Małecka; det. Joanna Małecka; tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 28194

30995 Sparassis crispa; Swoszowa woj. małopolskie gm. Szerzyny pow. Tarnów, 2 km NW od kościoła, EF-88; 18.08.2005; Las mieszany z przewagą sosny; u podstawy pnia (na korzeniu) żywej sosny pojedynczo; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Siedzuń sosnowy (szmaciak gałęzisty)
fot. 33442

38243 Sparassis crispa; nad Przełomem rzeki Tarnawki, EF-92; 13.08.2006; las mieszany (głównie buki, pojedyncze sosny i inne); na ziemi pod sosną 2 owocniki oddalone od siebie o około 2m; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Jeden owocnik był nieco uszkodzony.

fot. 47291 fot. 47292 fot. 47293

38836 Sparassis crispa; Kalisz Kaszubski, CB-24; 20.08.2006; Las mieszany,bagno,torf,głównie brzoza,buk,grab.Pomiędzy dwoma stawami leśnymi.; Na korzeniach żywej sosny. Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/MWR/3.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 48390

38844 Sparassis crispa; Kalisz Kaszubski, CB-24; 20.08.2006; Las mieszany,bagno,torf,głównie brzoza,buk,grab.Pomiędzy dwoma stawami leśnymi.; Na korzeniach żywej sosny. jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 23/MWR/3.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 48401

38846 Sparassis crispa; Kalisz Kaszubski, CB-24; 20.08.2006; Las mieszany,wąwóz,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste; Na korzeniach modrzewia, sosny lub daglezji jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 24/MWR/3.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 48404

39357 Sparassis crispa; Biecz, pow. Gorlice, 2.5 km W, EG-08; 20.08.2006; Las sosnowo-jodłowy z domieszką drzew liściastych; U podstawy znacznie zmurszałego pniaka sosnowego 2 częściowo zrośnięte owocniki; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Siedzuń sosnowy = szmaciak gałęzisty
fot. 49362

39651 Sparassis crispa; Trawice-Lipusz, CB-24; 26.08.2006; Las mieszany.; Na korzeniach żywej sosny. jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 49886

39654 Sparassis crispa; Szklana huta, CB-14; 26.08.2006; Las sosnowo-bukowo-brzozowy; Na korzeniach żywej sosny. Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 49895

39659 Sparassis crispa; Kościerzyna, CB-16; 26.08.2006; Buczyna.; Na karpie sosny jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 49901

39683 Sparassis crispa; Leżno-Gdańsk, CA-89; 26.08.2006; Las mieszany.; Na korzeniach starej,dużej półżywej (półmartwej) sosny. jeden ogromny owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 49955
Na moje oko to ten gigantyczny owocnik waży z 3-4 kg.To jest rekordowy szmaciak (siedzuń)

39757 Sparassis crispa; Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, między leśniczówką Łopuchówko a osadą Głęboczek, las mieszany, przy dukcie przecinającym niebieski szlak, BC-79; 27.08.2006; Las mieszany (głównie dąb i sosna oraz świerk); Przy spróchniałym pniu sosny Dwa owocniki w odległości ok. 15 cm od siebie; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK (u zgłaszającego) + w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MW/2.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:

fot. 50076

39786 Sparassis crispa; Lublin, las Stary Gaj, FE-37; 28.08.2006; Las mieszany, sosnowo-dębowo-grabowy; Tuż przy sośnie Jeden owocnik na przy sośnie; leg. Maciej Malec; det. Maciej Malec; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Szmaciak gałęzisty

fot. 50123

40425 Sparassis crispa; 1,6 km SE, gmina Stęszew, Stęszew, woj. wielkopolskie, BD-17; 28.08.2006; las mieszany, dębowo-sosnowy, podstawa stoku, nieopodal zrębu, grzyb rósł przy sośnie; na silnie spróchniałym pniu sosny w grupie (3); leg. Agnieszka Sieraczkiewicz; det. Agnieszka Sieraczkiewicz; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 50970 fot. 50971

Grzyb miał ok. 30 cm w najszerszym miejscu.

41010 Sparassis crispa; ok 6 km. na pd-zach od Sosnowicy, woj. lubelskie, GD-91; 02.09.2006; Rzadki las iglasty, sosnowy. Owocnik średnicy ok. 15 cm.; na ziemi przy suchej gałęzi sosnowej, brak pnia pojedyńczo; leg. Robert Kozak; det. Jacek Głębski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 51974

41253 Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 02.09.2006; Las mieszany.; Na korzeniach żywej sosny. jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 52388

41254 Sparassis crispa; Trawice-Lipusz, CB-24; 02.09.2006; Las mieszany,bagno,torf,głównie brzoza,buk,grab.Pomiędzy dwoma stawami leśnymi.; Na poziomym cięciu sosny dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 52391

41256 Sparassis crispa; Trawice-Lipusz, CB-24; 02.09.2006; Las mieszany,bagno,torf,głównie brzoza,buk,grab.Pomiędzy dwoma stawami leśnymi.; Na korzeniach żywej sosny. dwa owocniki małe; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 52397

41401 Sparassis crispa; Majdan Kozłowiecki k/Lubartowa, woj. lubelskie, FE-07; 05.09.2006; sosna, dąb, brzoza, jagodniki; stary obrośniety mchem pień sosny pojedyńczo; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 52609

41844 Sparassis crispa; Trawice-Lipusz, CB-24; 07.09.2006; Las sosnowo-brzozowy; Na korzeniach żywej sosny. jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 53094

41845 Sparassis crispa; Kalisz Kaszubski, CB-24; 07.09.2006; Las mieszany,bagno,torf,głównie brzoza,buk,grab.Pomiędzy dwoma stawami leśnymi.; Na korzeniach żywej sosny. jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 53097

41847 Sparassis crispa; Kalisz Kaszubski, CB-24; 07.09.2006; Las mieszany,bagno,torf,głównie brzoza,buk,grab.Pomiędzy dwoma stawami leśnymi.; Na korzeniach żywej sosny. jeden ogromny owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 53102

42336 Sparassis crispa; Zachodniopomorskie, pow.Kołobrzeski, gmina Ustronie Morskie (Las Kołobrzeski) ATPOL BB-01, BB-01; 09.09.2006; Buczyna z domieszką sosny i daglezji, runo skąpe; Na ziemi u podstawy sosny pospolitej Pojedynczy owocnik, ok. 200 m kolejny porzucony.; leg. Tadeusz Twardy; det. Tadeusz Twardy; tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:
fot. 53773 fot. 53774

42498 Sparassis crispa; Kalisz Kaszubski PKP, CB-24; 10.09.2006; Las sosnowo-brzozowy; Na korzeniach żywej sosny. jeden duży owocnik uszkodzony; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 53958

42502 Sparassis crispa; Trawice-Lipusz, CB-24; 10.09.2006; Las mieszany,bagno,torf,głównie brzoza,buk,grab.Pomiędzy dwoma stawami leśnymi.; Na korzeniach żywej sosny. jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 53973

42504 Sparassis crispa; Trawice, CB-24; 10.09.2006; Las sosnowo-bukowo-brzozowy; Na korzeniach żywej sosny. jeden stary owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 53976

42515 Sparassis crispa; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 0,7 km na E od Osetnego Pola, AB-94; 09.09.2006; las mieszany: buk, dąb, sosna, brzoza; przy pniach po wyciętych sosnach pojedynczo w odległości około 50 metrów od siebie; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 54015

42597 Sparassis crispa; przy czarnym szlaku w lasach między Przysieką Starą Drugą a Nielęgowem, BD-46; 10.09.2006; las sosnowy; na korzeniach sosny pojedynczy owocnik; leg. Błażej Gierczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 54133

42791 Sparassis crispa; Chlewiska - Stefanków, EE-35; 12.09.2006; las mieszany, sosna,dąb, jagody; na korzeniach dużej, żywej sosny pojedyńczy, duży egzemplarz; leg. Mariusz Głębowski; det. Mariusz Głębowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 54394

42991 Sparassis crispa; leśnictwo Brzozówka, gmina Obrowo, powiat toruński, woj. kujawsko-pomorskie, DC-31; 15.09.2006; las sosnowy z nasadzeniami czeremchy; podstawa sosony pojedynczy osobnik; leg. Anna Barankiewicz; det. Anna Barankiewicz; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 54697

43376 Sparassis crispa; Śluza między Dziemiany a Lipusz., CB-24; 16.09.2006; Las sosnowy; Na karpie sosny jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 55337

43380 Sparassis crispa; Lipuska Huta, CB-14; 14.09.2006; Las sosnowo-bukowo-brzozowy; Na korzeniach żywej sosny. jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 55346

43457 Sparassis crispa; Racławice pow. Gorlice, 2 km S, EF-98; 30.08.2006; las mieszany; u podstawy silnie zmurszałych pniaków sosnowych 4 pojedyncze owocniki; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Siedzuń sosnowy (d. szmaciak gałęzisty)
fot. 55589

43460 Sparassis crispa; Swoszowa gm. Szerzyny pow. Tarnów, 2 km N, EF-88; 30.08.2006; las mieszany; u podstawy silnie zmurszałych pniaków sosnowych lub na ich wierzchołkach 6 pojedynczych owocników; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Siedzuń sosnowy (d. szmaciak gałęzisty)
fot. 55595

43475 Sparassis crispa; Biecz, pow. Gorlice, 4 km E, EG-09; 02.09.2006; las mieszany - jodła, sosna, brzoza; u podstawy żywych sosen lub częściowo zmurszałych pniaków sosnowych pojedynczo, 4 owocniki, w tym jeden zniszczony; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Siedzuń sosnowy (d. szmaciak gałęzisty)
fot. 55621

43532 Sparassis crispa; Lublin, las Stary Gaj, FE-37; 16.09.2006; Las mieszany, sosna - grab - dąb; przy korzeniach sosny pojedynczy owocnik; leg. Maciej Malec; det. Maciej Malec; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Spotkałem tamtego dnia jeszcze kilka szmaciaków, ale ten był najładniejszy.

fot. 55683

44112 Sparassis crispa; Lasy Chotomowskie k. Legionowa, blisko drogi, 2 km na wschód od niebieskiego szlaku, ED-05; 21.09.2006; Las mieszany, dęby, sosny, brzozy, blisko pniaka starej sosny; na korzeniach sosny pojedynczy; leg. Agnieszka Kapuścińska; det. Agnieszka Kapuścińska; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 56477

44133 Sparassis crispa; 13 km przed Włodawą od strony Lublina ok 50 m od szosy w głąb lasu, GD-93; 23.09.2006; rzadki las sosnowy (po wycince),; przy niewielkim pniaku sosny, duży owocnik pojedyńczo; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 56538

44137 Sparassis crispa; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 3,9 km na N od Binowa, AB-94; 19.09.2006; buczyna z kępą kilkunastu sosen; na ziemi przy pniu sosny pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 56564

44515 Sparassis crispa; ok 4 km na pd-zach od Sosnowicy, woj. lubelskie, GD-91; 23.09.2006; las sosnowy; na korzeniach sosny 2 małe owocniki (starszy i młodszy); leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 57119

44593 Sparassis crispa; Fryszerka k/Inowłodza, pow. Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, EE-01; 20.08.2006; bór sosnowy świeży; na korzeniach sosny zwyczajnej 4 owocniki obok siebie; leg. Kamil Janikowski; det. Kamil Janikowski; eksykat: tak, TAK - w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/108495.html, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

44945 Sparassis crispa; Tomaszów Maz.las za osadnikami na Brzustówce ok.150m w głębi lasu licząc od od ostatniego zbiornika; 23.09.2006; przejrzysty las sosnowy z niewielką domieszką brzozy dębu i jarzębiny; piaszczyste 2 stanowiska pojedynczo odległe od siebie kilkadziesiąt metrów; leg. Nie pobrane; det. Marek Ciszewski; eksykat: będzie przesłany do kustosza, tak, notatka: ten trzeci nie fotografowany; publikacja: na forum w wątku:
uwagi: był jeszcze trzeci w pobliżu, wcześniej przez kogoś wyjęty, lub wygrzebany przez dzika, lub sarnę - były ślady obecności tych zwierząt, lekko podeschły. Ten egzemplarz zabezpieczyłem.
fot. 57742\
fot. 57743

45137 Sparassis crispa; las tuż przed Bukowicami od Obornik Śl. pow.Trzebnica, BE-27; 02.09.2006; las mieszany; ściółka dębowo - sosnowa pojedynczy okaz; leg. Barbara Wrzesińska; det. Barbara Wrzesińska; eksykat: nie, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58068 fot. 58067

45138 Sparassis crispa; Las za Obornikami Śl. w kierunku na Wołów pow. Trzebnica, BE-27; 12.09.2006; las mieszany w pobliżu rosły sosny; zmurszałe pnie drzew dwa okazy na pobliskich pniakach, przy jednym z nich widoczne ślady po dwóch ściętych wcześniej grzybach; leg. Barbara Wrzesińska; det. Barbara Wrzesińska; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58072 fot. 58073

45139 Sparassis crispa; las za Obornikami w kierunku Wilczyna Leśnego pow. Trzebnica, BE-28; 24.09.2006; las mieszany (dęby i sosny); ściółka, pod gałęziami drzew pojedynczo trzy okazy w odległości kilku metrów od siebie; leg. Barbara Wrzesińska; det. Barbara Wrzesińska; eksykat: nie, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58081 fot. 58082 fot. 58083

45224 Sparassis crispa; Kościerzyna, CB-16; 21.09.2006; Buczyna.; Na karpie sosny jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58220

45226 Sparassis crispa; Kościerzyna, CB-16; 21.09.2006; Buczyna.; Na korzeniach karpy sosny. jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58223

45227 Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 23.09.2006; Las mieszany,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste; Na korzeniach żywej jodły. jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58227 fot. 58228

45237 Sparassis crispa; Szklana huta, CB-24; 23.09.2006; Las sosnowo-bukowo-brzozowy; Na korzeniach żywej sosny. Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58234

45239 Sparassis crispa; Szklana huta, CB-24; 23.09.2006; Las sosnowy z domieszką brzozy,buka.; Na korzeniach żywej sosny. jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58241

45242 Sparassis crispa; Lipuska Huta, CB-15; 23.09.2006; Las sosnowy z domieszką ,buka.Sosny stare,buki młode.; Na korzeniach żywej sosny. Kilka owocników zrośniętych szeregowo; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58248

45248 Sparassis crispa; Osieki Lęborskie, CA-35; 28.09.2006; Poręba; Na karpie sosny jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58273

45249 Sparassis crispa; Osieki Lęborskie, CA-35; 28.09.2006; Poręba; Na karpie sosny jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58276

45250 Sparassis crispa; Osieki Lęborskie, CA-35; 28.09.2006; Las sosnowo-świerkowy; Na korzeniach żywej sosny. jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58282

45253 Sparassis crispa; Osieki Lęborskie, CA-35; 28.09.2006; Las sosnowy; Na korzeniach żywej sosny. jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58294

45289 Sparassis crispa; Warszawa. Park Leśny Bemowo, ED-26; 30.09.2006; Las mieszany ze starymi sosnami.; Na ziemi, pod ponad stuletnią sosną. Jeden owocnik.; leg. Marek KOZŁOWSKI; det. Marek KOZŁOWSKI; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58338

45345 Sparassis crispa; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,8 km na NW od Dobropola, AB-94; 26.09.2006; drzewostan daglezjowo-modrzewiowo-świerkowy z domieszką gatunków liściastych, przy granicy z torfowiskiem porośniętym olszyną i brzeziną bagienną; przy murszejących pniach iglastych w całym wydzieleniu 10 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58422

45359 Sparassis crispa; 2 km na pn-zach. od Majdanu Kozłowieckiego k/Lubartowa, FE-07; 30.09.2006; sosna, świerk, dąb, brzoza,; na korzeniu przy pniaku sosny pojedynczo, drugi owocnik w odległości ok. 10 m.; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58451

45391 Sparassis crispa; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 3,5 km na NW od Binowa, AB-93; 28.09.2006; Buczyna z pniami po wyciętych sosnach; na murszejącym pniu sosny w grupie 3 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58490

45426 Sparassis crispa; Rudziniec Gliwicki, pow. Gliwicki, śląskie, CF-38; 01.10.2006; Las sosnowy; Na mchu, między jagodnikami Jeden pojedynczy owocnik; leg. Alicja Pazdrowska; det. Alicja Pazdrowska; eksykat: Nie., Tak. Wykonane aparatem cyfrowym, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Bardzo duży okaz. Zdjęcia nie oddają naturalnej kolorystyki okazu. Barwa grzyba: beżowo, kremowa.
fot. 58561

45674 Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 01.10.2006; Las mieszany,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste; Na korzeniach żywej jodły. jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58895

45675 Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 01.10.2006; Las mieszany,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste; Na korzeniach dużej jodły dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58898

45678 Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 01.10.2006; Las mieszany,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste; Na korzeniach dużej jodły jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58904

45679 Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 01.10.2006; Las mieszany,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste; Na korzeniach żywej sosny. trzy owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58907

46128 Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 05.10.2006; Las mieszany,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste; Na korzeniach dużej jodły jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 59656

46134 Sparassis crispa; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2 km na W od Binowa, AB-93; 04.10.2006; buczyna z domieszką dębów i sosen; przy pniach po wyciętych sosnach pojedynczo i w grupach, łącznie co najmniej 13 owocników w promieniu kilkuset metrów; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 59688

46263 Sparassis crispa; Brok, Wykno k. Wysokie MAzowieckie, woj. podlaskie, FC-36; 11.09.2006; lasy mieszane i iglaste k. Wysokie Mazowieckie; zawsze pojedynczo, na ziemi b. pospolity w lasach, Gołasze, Wykno, Mazury, |Brok k. Wysokie Mazowieckie; leg. Śmigielski Ignacy; det. Śmigielski Ignacy; notatka: szmaciak gałęzisty; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 59963

46350 Sparassis crispa; Modlna, gmina Ozorków, woj. łódzkie. 0,5 km na wschód od wysypiska śmieci w Modlnej, DD-55; 08.10.2006; Bór sosnowy z niewielką domieszką brzozy i podszytem z czeremchy; Na ziemi, na zmurszałych gałązkach czeremchy i sosny, w pobliżu pnia sosny. pojedynczo; leg. Jacek Głębski; det. Jacek Głębski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 60086

46388 Sparassis crispa; Buczek, gmina Brzeziny, województwo łódzkie, DD-67; 08.10.2006; Las mieszany sosnowo-brzozowo-bukowy (mały). Sparassis crispa (kilka okazów na kilkuset m. kw.) zawsze w pobliżu pnia sosny.; Na ziemi, w pobliżu pni sosny. pojedynczo; leg. Jacek Głębski; det. Jacek Głębski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 60109 fot. 60110 fot. 60111
Uwagi: ze względu na pogodę stare gałęziunie nie dorosły, wyschły i spleśniały (niebieskie plamy na zdjęciach), zaś młode, po deszczu, nie zdążyły jeszcze się uformować.

46429 Sparassis crispa; Szklana huta, CB-24; 08.10.2006; Las sosnowo-bukowo-brzozowy; Na korzeniach karpy sosny. jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 60171

46430 Sparassis crispa; Szklana huta, CB-24; 08.10.2006; Las sosnowo-bukowo-brzozowy; Na korzeniach żywej sosny. jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 60174

46431 Sparassis crispa; Kalisz Kaszubski, CB-24; 08.10.2006; Las mieszany,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste; Na korzeniach żywej sosny. jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 60177

46432 Sparassis crispa; Kalisz Kaszubski, CB-24; 08.10.2006; Las mieszany,bagno,torf,głównie brzoza,buk,grab.Pomiędzy dwoma stawami leśnymi.; Na korzeniach nieokreślonego drzewa jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 60180

46484 Sparassis crispa; 17 km N, Świecie, 7 km pn Jeżewo, pow. świecki, kujawsko - pomorskie, CB-69; 17.09.2006; las sosnowy blisko korzeni sosny; w mchu pojedynczo; leg. Marta Domachowska; det. Marta Domachowska; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 60330

46501 Sparassis crispa; ok. 4 km na pd-zach od Sosnowicy, woj. lubelskie, GD-91; 08.10.2006; las sosnowy z domieszką dębu; na korzeniu sosny, wraz dębem tworzyła literę V, pk. 30 cm od pnia pojedyńczo, ale w promieniu ok 60 m. jeszcze 3 owocniki w różnym stadium rozwoju (1 wyrwany); leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 60378

46567 Sparassis crispa; 2 km na zachód od miejscowości Rybokarty, pow. Gryficki, woj. Zachodniopomorskie, AB-37; 02.10.2006; Las sosnowy; Zmurszały pień sosny pojedynczo; leg. Anna Sokołowska; det. Anna Sokołowska; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 60523

46693 Sparassis crispa; Gdańsk Oliwa Wzgórze Pachołek, DA-80; 10.10.2006; Las mieszany.; Na korzeniach żywej sosny. jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 60680

46696 Sparassis crispa; Gdańsk Oliwa Wzgórze Pachołek, DA-80; 10.10.2006; Las mieszany.; Na korzeniach żywej sosny. Jeden owocnik zejściowy; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 60685

47114 Sparassis crispa; Puszcza Bukowa, pow. Gryfno, 2,4 km na NE od Dobropola, AB-94; 10.10.2006; buczyna pomorska z pojedynczymi pniakami po wyciętych sosnach; murszejący pień sosny pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 61386

47249 Sparassis crispa; 3km na północ od miejscowości Czechyń, BC-07; 12.10.2006; lasek sosnowy; przy sosnowym pieńku jeden owocnik; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 61542

47251 Sparassis crispa; 1,5km na wschód od przystanku kolejowego Piła-Kalina, BC-28; 17.10.2006; sosny, dęby, graby, olchy; u podstawy dorodnej sosny jeden owocnik; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 61545

47394 Sparassis crispa; Sługocice, ok.1,5km lasy w kierunku Ciebłowic, EE-00; 09.10.2006; las sosnowy świetlisty, w ściółce wśród mchów; piaszczyste pojedynczo; leg. Marek Ciszewski; det. Marek Ciszewski; eksykat: nie, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 61765

48428 Sparassis crispa; Gdańsk-Oliwa ul. Spacerowa, DA-80; 21.09.2006; Las sosnowy; Na pniach sosny Pojedynczo; leg. Dariusz Wieczorkiewicz; det. Dariusz Wieczorkiewicz; eksykat: nie, TAK - Aparat HP635 2,1Mp, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Wszystkie grzyby znalazłem na powierzchni kilkudziesięciu metrów.
fot. 63602

48430 Sparassis crispa; Łódzkie - Inowłódz - Poświętne, ED-91; 12.10.2006; Las sosnowy; Na malutkim pniu drzewa Pojedynczo; leg. Dariusz Wieczorkiewicz; det. Dariusz Wieczorkiewicz; eksykat: nie, TAK - Telefon SonyEricsson K300i, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Jedna, jedyna sztuka w całym lesie :)
fot. 63605


49792 Sparassis crispa; ok. 1.3 km S, Bilcza - Podgórze, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 12.09.2006; ; Przy żywych i martwych pniach sosen Na prostokątnej powierzchni 0.5x0.3 km, 21 owocników rosnących pojedynczo; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Wyrastają w tych samych miejcach co roku

fot. 66220 fot. 66221 fot. 66222

52794 Sparassis crispa; Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, północny stok Dziewiczej Góry, BC-99; 13.01.2007; Las mieszany, z przewagą sosny; Pod sosną pojedynczo; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Owocnik młody, jędrny, zdrowy (w połowie stycznia)

fot. 72697

72753 Sparassis crispa; Łódź, płd. skraj lasu Łagiwniki, DD-66; 29.07.2007; Las mieszany, dąb, brzoza, sosna; Na ziemi Pojedynczo; leg. Grzegorz Gajkowski; det. Grzegorz Gajkowski; eksykat: Nie, chroniony, Tak, 6 sztuk, 2560x1920 pikseli, notatka: Tak, własna; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Owocnik o rozmaiarach 25x15 cm
fot. 110180 fot. 110181

72956 Sparassis crispa; Niesulów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 02.09.2006; sosna, dąb; sciółka pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 110727

72957 Sparassis crispa; Garnek, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-76; 15.10.2006; sosna, dąb; sciółka, mech pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 110737 fot. 110738

73211 Sparassis crispa; Ostrzycki Las, CA-97; 04.08.2007; Buk, świerk, modrzew w pobliżu jeziora; Na korzeniach sosny wejmutki jeden duży owocnik (stary); leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 111421 fot. 111422

73667 Sparassis crispa; las Łagiewnicki, DD-76; 12.08.2007; las mieszany (dąb, brzoza, sosna); na ziemi, u podstawy sosny pojedyńczy; leg. Małgorzata Przybyt; det. Małgorzata Przybyt; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Młody, mały osobnik, dość mocno wygryziony przez zwierzęta (?)

fot. 112548 fot. 112549

73982 Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 15.08.2007; Las mieszany, wąwóz, sosna, świerk, modrzew, jodła, brzoza inne liściaste; Na korzeniach sosny. jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 113349

73985 Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 15.08.2007; Las mieszany, wąwóz, sosna, świerk, modrzew, jodła, brzoza inne liściaste; Na korzeniach dużej jodły jeden mały owocnik ok. 8-10 cm; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 113354 fot. 113355

74903 Sparassis crispa; Las Dąbrowa - oddz. 166, Bilcza, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 26.08.2007; Mroczny las bukowo-sosnowy; przy pniu żywej sosny pojawił się pierwszy owocnik i pewnie jak rok temu wyrośnie ich więcej; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Potwierdzenie zgłoszenia z przed roku - ID: 49792
fot. 115363

75090 Sparassis crispa; Biecz pow. Gorlice, 3 km E, EG-09; 18.08.2007; Las mieszany - sosna, brzoza, jodła; u podstawy silnie zmurszałego pniaka sosnowego, drugi owocnik u podstawy żywej sosny 2 owocniki kilkadziesiąt metrów od siebie; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Siedzuń sosnowy [Szmaciak gałęzisty]
fot. 115987

75091 Sparassis crispa; 9 km przed Włodawą od strony Lublina ok. 30 m od szosy w głąb lasu, GD-93; 24.08.2007; stary, wysoki, rzadki las liściasty, graby, buki, dęby; przy starym ściętym pniu, na ziemi pojedynczo; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: w okolicy nie było żadnego drzewa iglastego, a gatunek drzewa przy którego pniu rósł grzyb trudno jest mi określić. Owocnik szerokości ok. 15 cm, wysokość ok. 10 cm

fot. 115992

75132 Sparassis crispa; Park Krajobrazowy Dolina Słupi - w połowie drogi między Krepą a Lubuniem, około 50 m od skrzyżowania szlaku żółtego i rowerowego, CA-50; 25.08.2007; Młody las sosnowy do 2 m z nielicznymi dębami też młodymi; na połamanej sosnie na ziemi w trawie pojedynczo; leg. Piotr Adamek; det. Piotr Adamek; eksykat: nie, tak, notatka: Dostępne zdjęcia w wysokiej rozdzielczości; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Dość duży, nieuszkodzony, ładna barwa.
fot. 116129 fot. 116130


75142 Sparassis crispa; Miejscowość Chotylub, powiat lubaczowski, gmina Cieszanów. Kilkadziesiąt metrów na południe od pierwszego ze stawów hodowlanych położonych na zachód od miejscowości, GF-43; 18.08.2007; Las mieszany; u podnóża starej sosny pojedynczy owocnik, średnicy ok. 15 cm.; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza bazy, tak,
uwagi: egzemplarz uszkodzony

fot. 116153 fot. 116154

75465 Sparassis crispa; Gałków Mały gmina Koluszki, DD-87; 02.08.2007; Las mieszany z przewagą buka, dąb, brzoza, sosna; Na ziemi Pojedynczo; leg. Grzegorz Gajkowski; det. Grzegorz Gajkowski; eksykat: Nie, chroniony, Tak, 5 szt. 2560x1920 pikseli, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Owocnik 15x15 cm
fot. 116986

75941 Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 02.09.2007; Las mieszany, buk, sosna, dąb, brzoza; Na korzeniach sosny. jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 118077

76157 Sparassis crispa; 1 km NW Przyjezierze, woj. pomorskie, pow. słupski, gmina Kępice, BB-09; 05.08.2007; las sosnowo-świerkowy, pojedyncze buki i brzozy; u podstawy sosny pojedynczo, dwa owocniki oddalone od siebie o 100 m, 3 km SE następny owocnik w lesie sosnowym; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 118662 fot. 118663

76161 Sparassis crispa; 2,5 km NE Lipnik, woj. pomorskie, pow. słupski, gmina Kępice, BA-99; 14.08.2007; las sosnowo-świerkowy; u podstawy sosny pojedynczy owocnik, kilkaset metrów dalej kolejny zniszczony; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 118666

76339 Sparassis crispa; Zagórnik, Beskid Mały, DF-95; 06.09.2007; Las mieszany (świerk, sosna, dąb, buk, jodła); na korzeniach sosny dwa owocniki, ale w odległosci około 150 m od siebie; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/PC/6.02.12, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: N 49st50'20,7, E 19st23'56,4", 537 m n.p.m.

fot. 118925 fot. 118926

77007 Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 09.09.2007; Las mieszany, sosna, świerk, modrzew, jodła, brzoza inne liściaste; Na korzeniach dużej jodły jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 120326 fot. 120327

77008 Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 09.09.2007; Las mieszany-buk, sosna, świerk, modrzew, jodła, brzoza inne liściaste; Na korzeniach sosny. jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 120330

77009 Sparassis crispa; Szklana Huta, CB-24; 09.09.2007; Las mieszany, bagno, głównie brzoza, buk, grab. Pomiędzy dwoma stawami leśnymi.; Na korzeniach sosny. jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 120334 fot. 120335

77010 Sparassis crispa; Szklana Huta, CB-24; 09.09.2007; Las mieszany, bagno, głównie sosna, brzoza, buk, grab. Pomiędzy dwoma stawami leśnymi.; Na korzeniach sosny. jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 120339 fot. 120340

77600 Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 15.09.2007; Las mieszany (sosna, świerk, modrzew, jodła, brzoza i inne liściaste); Na korzeniach sosny. jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 121600 fot. 121601

77625 Sparassis crispa; Kobielnik, 300 m N od głównej, górnej drogi, pow. myślenicki, woj. małopolskie, EF-90; 29.08.2007; sosna, świerki, dęby; w ściółce obok pieńka sosny pojedynczo; leg. Marcin Theman; det. Marcin Theman; eksykat: brak, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Znajdowany wcześniej w tej okolicy
fot. 121722

77724 Sparassis crispa; Sokolniki Las, gmina Ozorków, województwo łódzkie, DD-55; 15.09.2007; las sosnowy (leśna działka rekreacyjna); w mchu pod sosną pojedynczo; leg. Jacek Głębski; det. Jacek Głębski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: W zeszłym roku dość często zgłaszałem stanowiska siedzunia, toteż pewnie dlatego w tym roku jeden z nich się odwdzięczył: urósł na mojej działce kilkanaście metrów od domu! Mam przeto okazję obserwować jego rozwój. Sosna, pod którą wyrósł, jest zdrowym, 80-letnim drzewem. Grzyb na razie jest nieduży, ale pewnie jeszcze urośnie.
fot. 122013 fot. 122014

77725 Sparassis crispa; Buczek, gmina Brzeziny, województwo łódzkie, DD-67; 15.09.2007; Las sosnowy; na ziemi w pobliżu sosny pojedynczo; leg. Jacek Głębski; det. Jacek Głębski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Jeden jedyny grzyb w tutejszym lesie - brak było jakichkolwiek innych (przynajmniej o wymiarach makroskopowych)
fot. 122018 fot. 122019

78403 Sparassis crispa; wieś Jary gmina Oborniki Śl., BE-28; 14.09.2007; las mieszany sosnowo dębowy; na ziemi pojedynczy; leg. Barbara Wrzesińska; det. Barbara Wrzesińska; eksykat: nie, tak jedna, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 123548

78499 Sparassis crispa; Kłomnice, woj. śląskie, DE-75; 08.09.2007; sosna, dąb, brzoza; na ziemi pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:

fot. 123825

79315 Sparassis crispa; Nowa Wieś, woj. śląskie, DE-63; 30.09.2007; sosna, dąb, brzoza; w mchu dwa obok siebie, trzeci oddalony 300m; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 125442 fot. 125443 fot. 125444

79359 Sparassis crispa; 2 km W Blachownia,pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-82; 01.10.2007; las mieszany, sosna, dąb, brzoza, buk; przy sośnie pojedynczo; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: W promieniu ok. 2 km corocznie do kilkunastu osobników.
fot. 125561

79835 Sparassis crispa; ED-52 - Tomaszów Mazowiecki, ED-52; 29.09.2007; Sosnowo-dębowy niedaleko rzeki Pilicy; Przy sośnie na ziemi 1 sztuka; leg. Michał Jezierski, Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; weryfikował: Anna Kujawa, 2007.09.29; eksykat: nie pobrano - grzyb chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Grzyb chroniony - nie pobrano części grzyba dla eksykatu
fot. 126886 fot. 126887 fot. 126888

80094 Sparassis crispa; Brzustów, pow. tomaszowski, łódzkie, EE-01; 02.10.2007; Fragment lasu bukowo-sosnowego z domieszką brzozy; przy pniu żywej sosny (Pinus sylvestris) jeden owocnik o średnicy 30 cm; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: nie, tak, notatka: tak - zapis wideo; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 127695
Siedlisko

fot. 127696
Sparassis crispa - siedziuń sosnowy

80167 Sparassis crispa; Kliniska, woj. Zachodniopomorskie, AB-84; 03.10.2007; las sosnowy; na trawie/mchu grupowo (2); leg. Dominik Mowczko; det. Dominik Mowczko; eksykat: -, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: szmaciak gałęzisty

2 sztuki. jeden wyciety przez kogos.

fot. 127977

80397 Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 07.10.2007; Las mieszany,buk,,sosna,dąb,brzoza; Na korzeniach sosny. jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 128392 fot. 128393

80398 Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 07.10.2007; Las mieszany,buk,,sosna,dąb,brzoza; Na korzeniach sosny. jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 128397 fot. 128398

81461 Sparassis crispa; Puszcza Nadnotecka, okolice leśniczówki Leszczyny, BC-60; 06.10.2007; las sosnowy w średnim wieku - sztuczna monokultura; u podstawy sosny pojedyńczo; leg. Małgorzata Przybyt; det. Małgorzata Przybyt; tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 130552

82747 Sparassis crispa; Lipusz, CB-15; 27.10.2007; Las sosnowy z domieszką brzozy,dębu; Na korzeniach sosny. jeden owocnik; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 132996

82758 Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 27.10.2007; Las mieszany,buk,,sosna,dąb,brzoza,świerk,jodła; Na korzeniach dużej jodły dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 133028 fot. 133029

83170 Sparassis crispa; ok 2 km N Zakamień, pow. pińczowski, woj. świętokrzyskie, Rez. Pieczyska, EF-14; 04.09.2007; las sosnowy; u podstawy sosny trzy owocniki wokół jednej sosny; leg. Zbigniew Oziębło; det. Zbigniew Oziębło; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 133734 fot. 133735 fot. 133736

83459 Sparassis crispa; Emilia, łódzkie, DD-55; 03.11.2007; wysoki las sosnowy; na igliwiu dwa małe egzemplarze obok siebie; leg. Rafał Stępniak; det. Rafał Stępniak; tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 134361

84874 Sparassis crispa; Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, EE-55; 12.08.2007; Las mieszany otaczający zalew Rejów.; Na korzeniach sosnowych. Dwa owocniki oddalone od siebie ok. 3 metry.; leg. Olga Stępień; det. Olga Stępień; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 137001

85271 Sparassis crispa; Gdańsk Oliwa koło ZOO Rynarzewo, DA-80; 16.11.2007; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; Na korzeniach sosny. jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 137571 fot. 137572

85585 Sparassis crispa; 2 km SW od granicy miasta Tychy w kierunku Kobióra, 300 m E od drogi Tychy - Kobiór, DF-62; 20.09.2007; las sosnowo-świerkowy z pojedynczymi bukami; na ściętym, zmurszałym, porośniętym mchem pniaku sosny jeden owocnik; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 137959

86065 Sparassis crispa; Jastkowice, rezerwat, FE-95; 20.08.2007; las mieszany z udziałem sosny i jodły; na ziemi w pobliżu pnia sosny dwa osobniki obok siebie; leg. Wiesław Smyrski; det. Wiesław Smyrski; eksykat: nie, tak; panasonic dmc-fz7, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: foto
fot. 138872 fot. 138873

95437 Sparassis crispa; gm. Mikstat, pow. Ostrzeszowski, woj. Wielkopolskie, CE-05; 08.09.2007; las sosnowy; na ziemi 2 owocniki przy 2 różnych, ale sąsiednich sosnach; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 157741

97622 Sparassis crispa; 1km S,Widawka,pow.radomszczański,woj.łódzkie, DE-47; 17.09.2006; bór sosnowy; na ziemi,tuż przy sośnie jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 162962 fot. 162963

97704 Sparassis crispa; 1km N,StobieckoSzlach.,pow.Radomsko,woj.łódzkie, DE-45; 28.09.2002; las sosnowo-bukowy; na ziemi u podstawy sosny dwa owocniki tuż obok siebie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak (1), notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcie skanowane

fot. 163276

97706 Sparassis crispa; 1,5 km N,Stobiecko Szlach,woj.łódzkie, DE-45; 19.09.2002; las sosnowo-bukowy; na pniaku ściętej sosny trzy owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak (1), notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcie skanowane

fot. 163281

97708 Sparassis crispa; 1km SE ,Malutkie,pow.radomszczański,woj.łódzkie, DE-46; 25.08.2002; starodrzew sosnowy; u podstawy sosny jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak (1), notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcie skanowane

fot. 163284

97711 Sparassis crispa; 1km S,Grzebień,pow.radomszczański,woj.łódzkie, DE-56; 09.10.2004; bór sosnowy; na ziemi,tuż przy sośnie pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak (1), notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcie skanowane

fot. 163287

109260 Sparassis crispa; Gdańsk Lasy Oliwskie Dolina Zielona, DA-80; 13.08.2008; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; Na korzeniach sosny. jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 189587

109538 Sparassis crispa; 3,5 km NW,Kruszyna,pow.częstochowski, DE-64; 15.08.2008; las mieszany-gł.sosna,dąb; u podstawy sosny dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 50 58'53,08"N 19 14'4,21"E

fot. 190132

110190 Sparassis crispa; Puszcza Bukowa, ok. 700 m od rejonu ul. Smoczej w Szczecinie-Podjuchach, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 16.11.2006; buczyna pomorska z pojedynczymi sosnami; stary pień sosny pojedynczy owocnik; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: siedzuń sosnowy

fot. 191693

110193 Sparassis crispa; Strefa krawędziowa doliny Ploni, ok. 200 m na W od Żelewa, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-95; 16.11.2006; bór sosnowy na silnie nasłonecznionej skarpie; przy odziomku starej sosny pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Siedzuń sosnowy - owocnik bardzo stary, zasuszony na słońcu.
fot. 191705 fot. 191706

110287 Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 21.08.2008; Las mieszany,Buk,sosna,dąb,brzoza,świerk,daglezja,modrzew; na korzeniach żywych sosen i daglezji 3 owocniki na 3 drzewach w promieniu 400 m; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 191959

110842 Sparassis crispa; Męcikał Struga, CB-44; 22.08.2008; Zagajnik sosnowy; przy pniaku sosnowym pojedynczy osobnik; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: NIE (Chroniony), tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcia:
fot. 193248 fot. 193249

110961 Sparassis crispa; Lubliniec centrum, park miejski, DF-00; 26.08.2007; Park miejski mieszany, krzaki,; na trawniku obok ściezki spacerowej pojedynczy; leg. Romuald Cichos; det. Romuald Cichos; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 193505

111664 Sparassis crispa; Gdańsk rezerwat, DA-80; 24.08.2008; Las mieszany (Lasy Oliwskie) buk,sosna,modrzew; Na korzeniach sosny. jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 195069

111671 Sparassis crispa; Gdańsk Lasy Oliwskie Leśnictwo Matemblewo, DA-80; 24.08.2008; Las mieszany (Lasy Oliwskie) buk,sosna,modrzew,świerk; Na korzeniach świerka ? sosny? jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 195084

111682 Sparassis crispa; Szklana Huta, CB-24; 28.08.2008; Las mieszany buk,sosna,grab,brzoza; na powierzchni cięcia sosny dwa owocniki małe; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 195114 fot. 195115

111685 Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 28.08.2008; Las mieszany,Buk,sosna,dąb,brzoza,świerk,daglezja,modrzew; na korzeniach daglezji i sosen 4 owocniki w promieniu 500 m; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 195123 fot. 195124 fot. 195125

111974 Sparassis crispa; 600 m NW skrzyżowanie ulic Świerkowa i Piaskowa, Tychy, woj.śląskie, DF-52; 27.08.2008; las mieszany z przewagą sosny, dębu, brzozy, świerka; u podstawy żywej sosny jeden owocnik; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 195854

111989 Sparassis crispa; Gdańsk Lasy Oliwskie Leśnictwo Matemblewo Złota karczma, DA-80; 30.08.2008; Las mieszany (Lasy Oliwskie) buk,sosna,modrzew,świerk; Na korzeniach modrzewi i sosen 4 owocniki w promieniu 500 m; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 195921 fot. 195922 fot. 195923 fot. 195924
Uwaga:w tym sezonie owocniki są bardzo mizerne

112226 Sparassis crispa; Puszcza Bukowa, 1,9 km na NW od Kołbacza, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 04.12.2007; brzezina z domieszką świerków i buków i ze starymi pniakami iglastymi; na mocno zmurszałym pniaku iglastym (prawdopodobnie sosnowym) w wiązce; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: siedzuń sosnowy
fot. 196419 fot. 196420

112227 Sparassis crispa; Puszcza Notecka, ok. 1 km NE od byłej stacji kolejowej Krucz, powiat Czarnków, wielkopolskie., BC-55; 29.08.2008; Bór sosnowy; U podstawy ściętego pniaka sosnowego Pojedynczy owocnik; leg. Włodek Chojnacki; det. Włodek Chojnacki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 196422

112232 Sparassis crispa; Puszcza Bukowa, 1,5 km na E od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 08.12.2007; buczyna pomorska z pniakami po starych drzewach iglastych; na mocno zmurszałym iglastym pniaku w wiązce; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: siedzuń sosnowy
fot. 196433

112349 Sparassis crispa; Puszcza Bukowa, Ośrodek wypoczynkowy nad jeziorem Binowskim, gmina Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 29.12.2007; pod świerkami na terenie zagospodarowanym (Ośrodek wypoczynkowy); na korzeniach świerka grupa 2 owocników; leg. Grażyna Domian, Kamil Kędra; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: siedzuń sosnowy - stare zapleśniałe owocniki
fot. 196690

112940 Sparassis crispa; województwo wielkopolskie, nadleśnictwo Łopuchówko, 0,8 km na zach. (nieco na pn.) od wioski Starczanowo k. Murowanej Gośliny, BC-79; 04.09.2008; las w większości liściasty: brzoza, klon, grab, nieopodal jesion, dąb, modrzew, sądząc po obwodzie pni drzew jest to raczej młodszy las; stary, zmurszały i omszały pniak sosnowy grupa pięciu owocników różnej wielkości rosnących na pniaku i u podstawy pniaka; leg. Barbara K.; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: Nie (gatunek chroniony), tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°36'38,98" E 16°56'35,62"

fot. 198256 fot. 198257

Rozpoznanie żywiciela i gatunku w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/197050.html

113793 Sparassis crispa; 2 km W,Kijów,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-54; 12.09.2008; las mieszany-sosna,olcha,brzoza,dąb; na ziemi pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 2'4,24"N 19 14'43,34"E

fot. 200361 fot. 200362

113896 Sparassis crispa; Czernica k/Męcikała, CB-44; 14.09.2008; Bór sosnowy z domieszką świerku; Na korzeniu żywej starej sosny pojedynczy duży owocnik; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: Nie - chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcia:
fot. 200520

114006 Sparassis crispa; Nowa Wieś, woj. śląskie, DE-63; 31.08.2008; głównie sosna, dąb, brzoza; na ziemi pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: .
fot. 200784

114009 Sparassis crispa; Garnek, woj. śląskie, DE-76; 17.08.2008; las mieszany z przewagą iglastych; na ziemi przy sośnie pojedynczo, w tej okolicy nierzadki; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: .
fot. 200793

114177 Sparassis crispa; Gdańsk, Lasy Oliwskie, Parów H.uzarów, ok. 600 - 700 m W od W końca ul. Niedźwiednik, oddz. 146., DA-80; 13.09.2008; Drzewostan bukowy z pojedynczymi, starymi sosnami.; U podstawy pni sosen Pojedynczo, znaleziono 2 owocniki w odl. ok. 100 m od siebie.; leg. Włodek Chojnacki; det. Włodek Chojnacki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 201085

114335 Sparassis crispa; 0,5 km SE,Leśn.Sowinek,gm.Kobiele Wielkie,pow.radomszczański, DE-57; 14.09.2008; las mieszany-sosna,jodła; u podstawy sosny pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 201382 fot. 201383

114348 Sparassis crispa; 1 km SE,Leśn.Sowinek,gm.Kobiele Wlk.,pow.radomszczański, DE-57; 14.09.2008; las mieszany-sosna,buk,grab,dąb; na wykrocie sosny pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'15,16"N 19 40'8,91"E

fot. 201398 fot. 201399

114349 Sparassis crispa; 1,5 km NW,Wola Rożkowa,gm.Kobiele Wielkie,pow.radomszczański, DE-57; 14.09.2008; las mieszany-sosna,grab,brzoza,olcha; na ziemi,przy sośnie pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 2'21,95"N 19 40'25,65"E

fot. 201403 fot. 201404

114350 Sparassis crispa; 1,5 km NE,Kobiele Wielkie,pow.radomszczański, DE-57; 14.09.2008; las mieszany-sosna,dąb,brzoza,buk; na i przy pniaku sosny dwa owocniki w odległości kilkudziesięciu metrów od siebie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 1)51 2'34,51"N 19 38'13,03"E

fot. 201410 fot. 201411

2)51 2'33,53"N 19 38'8,2"E

fot. 201412

114626 Sparassis crispa; Ostrzycki las-Kaszuby, CA-97; 07.09.2008; Buczyna nad jeziorem Ostrzyckim.Domieszka świerka,sosny wejmutki; Na korzeniach sosny wejmutki jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 201818

114683 Sparassis crispa; 1,5 km NW,Nowy Widok,gm.Kobiele Wielkie,pow.radomszczański, DE-57; 14.09.2008; las mieszany-sosna,buk,grab,dąb i in; przy pniaku sosny pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 201917 fot. 201918

114722 Sparassis crispa; Sopot okolice sanatorium Leśnik, CA-79; 12.09.2008; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb; na korzeniach sosen jak i na pniach 3 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 202037 fot. 202038 fot. 202039

114737 Sparassis crispa; województwo wielkopolskie, powiat poznański, gmina Pobiedziska, 1,3 km na pn.zach. od wioski Wronczyn, CC-90; 17.09.2008; las z przewagą sosny, pojedynczo brzoza, podrost liściasty; pod sosną jeden owocnik; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie (gatunek chroniony), tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°30'48,93" E 17°11'50,53"

fot. 202089 fot. 202090 fot. 202091

114754 Sparassis crispa; województwo wielkopolskie, północne okolice Poznania, 0,9 km na pn.wsch. od wioski Radojewo pod Poznaniem, BC-99; 16.09.2008; skraj lasu graniczącego z polem uprawnym, w pobliżu drogi gruntowej, młody las mieszany: sosna, brzoza, dąb, jarząb, pojedynczo stary dąb i robinia akacjowa; przy niezidentyfikowanym pniaku jeden owocnik; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie (gatunek chroniony), tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°30'04,31" E 16°57'31,53"

fot. 202134 fot. 202135 fot. 202136

114775 Sparassis crispa; województwo kujawsko-pomorskie, powiat żniński, gmina Rogowo, ok. 0,8 km na wsch od wioski Bożacin, nadleśnictwo Gołąbki, w pobliżu szkółki leśnej Mięcierzyn, CC-73; 14.09.2008; las mieszany: buk, dąb, sosna - drzewa dorodne wieloletnie, także młodziutkie buki; pod sosnami oraz przy i na pniaku łącznie trzy owocniki; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie (gatunek chroniony), tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: współrzędne jednego z owocników N 52°39'42,91" E 17°39'57,10", pozostałe w pobliżu
oddział leśny nr 182

fot. 202179 fot. 202180 fot. 202181 fot. 202182

114777 Sparassis crispa; województwo kujawsko-pomorskie, powiat żniński, gmina Rogowo, ok. 1 km na wsch od wioski Bożacin, nadleśnictwo Gołąbki, na wsch. od szkółki leśnej Mięcierzyn, CC-74; 14.09.2008; przewaga sosny, nieco młodych drzew liściastych; pod sosną jeden owocnik; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie (gatunek chroniony), tak, notatka: wpis do tabeli i mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°39'41,84" E 17°40'12,37"
oddział leśny nr 187

fot. 202187 fot. 202188 fot. 202189

114782 Sparassis crispa; Gdańsk Oliwa wzgórze Pachołek, DA-80; 03.09.2008; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb; na korzeniach sosen 5 owocników w rozproszeniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 202206

114847 Sparassis crispa; Trawice-Kaszuby, CB-24; 06.09.2008; Las mieszany-buk,sosna,brzoza; na korzeniach sosen dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 202333 fot. 202334

114864 Sparassis crispa; Kalisz kaszubski, CB-25; 06.09.2008; Bór sosnowy z domieszką brzozy; W mchu,jagodach na korzeniach sosny-pozornie w ziemi jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 202351

114876 Sparassis crispa; Sopot Przylesie ul.23 marca, CA-79; 08.09.2008; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb; na korzeniach sosen trzy owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 202370 fot. 202371

115024 Sparassis crispa; 1,5 km SW,Wymysłówek(Radomsko), DE-55; 21.09.2008; drągowina sosnowa; przy pniaku sosnowym pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 202710 fot. 202711

115026 Sparassis crispa; 1 km E,Brodowe,gm.Radomsko, DE-55; 21.09.2008; las sosnowy z domieszką brzozy; na ziemi,ok.0,5m od sosny pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 202714

115162 Sparassis crispa; Szklana huta Kaszuby, CB-24; 14.09.2008; Las mieszany-buk,sosna,brzoza; na korzeniach sosen jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 202997

115164 Sparassis crispa; las pomiędzy Sługocicami, Brzustowem i Tomaszówkiem, EE-00; 08..2.19.0; Głównie sosna (starodrzewia) z domieszką dębu, brzozy, z bogatym poszyciem mchu, paproci, płożących się jeżyn i Vaccinium myrtillus; piaszczyste z grubą warstwą próchnicy trzy obok siebie; leg. Marek Ciszewski; det. Marek Ciszewski; eksykat: nie, tak, notatka: Fotografie w prywatnych zbiorach; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 203009 fot. 203010 fot. 203011 fot. 203012

115170 Sparassis crispa; Dziemiany-Kaszuby, CB-24; 14.09.2008; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,daglezja; na korzeniach sosen i daglezji trzy owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 203024 fot. 203025 fot. 203026

115272 Sparassis crispa; Lipusz-Kaszuby, CB-15; 20.09.2008; Las mieszany-buk,sosna,brzoza; na korzeniach sosen jak i na pniach dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 203256

115277 Sparassis crispa; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA-80; 21.09.2008; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,daglezja; na korzeniach sosen dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 203274 fot. 203275

115640 Sparassis crispa; 1 km NW,Wymysłówek (Radomsko), DE-55; 24.09.2008; las mieszany-sosna,buk,brzoza,osika i in; na ziemi,przy sośnie pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 3'48,24"N 19 23'44,49"E

fot. 203749 fot. 203750

115701 Sparassis crispa; ok 7 km NE Biesowice, pow.słupski, woj.pomorskie, BA-99; 13.08.2008; las sosnowy z domieszką świerka; na ściętych sosnowych pniakach dwa owocniki w odległości ok 50 m; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 203895 fot. 203896

116239 Sparassis crispa; Cmentarz Centralny w Szczecinie, AB-83; 23.09.2008; teren typu parkowego, daglezje, cisy, dęby czerwone, buki; przy pniach daglezji zielonych (Pseudotsuga menziesii), na pasie ziemi przez cały rok pokrytym igłami i liśćmi drzew dwa owocniki przy dwóch rosnących obok siebie drzewach; leg. Paula Probucka; det. Paula Probucka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Przedstawiony na bio-forum w wątku
http://www.bio-forum.pl/messages/33/203679.html

fot. 205169

116676 Sparassis crispa; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA-80; 02.10.2008; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza; na korzeniach sosny jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 206157

116997 Sparassis crispa; 1,5 km S,Łuszczanowice,gm.Kleszczów,pow.bełchatowski, DE-45; 05.10.2008; las jodłowo-sosnowy w otulinie rez.''Łuszczanowice''; przy i na zmurszałych pniakach sosnowych dwa owocniki na dwóch pniakach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: grzybek prawie cały zjedzony przez zwierzęta,drugi był w jeszcze gorszym stanie

fot. 206686

117991 Sparassis crispa; 1,8 km E,Huby Kotwińskie,gm.Gidle, DE-67; 11.10.2008; las mieszany-sosna,dąb; na ziemi,przy sośnie pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 50 59'17,66"N 19 35'38,68"E

fot. 209227

117995 Sparassis crispa; ok. 2 km na północ od Rucianego - Nidy (Wólka), pow. Piski, warmińsko-mazurskie, EB-69; 14.10.2008; las mieszany (sosna, brzoza, świerk, dąb); tuż przy samej sośnie, na ziemi 2 owocniki oddalone od siebie o ok. 25 metrów; leg. Mateusz Pańkowski; det. Mateusz Pańkowski; eksykat: nie, chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Jeden owocnik zdewastowany (wyrwany z ziemi), drugi ma się dobrze.

fot. 209238 fot. 209239

118012 Sparassis crispa; 1,5 km NW,Kijów,gm.Kruszyna, DE-54; 14.10.2008; las sosnowy nad rz.Wartą; na ziemi,przy sośnie pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 2'12,98"N 19 15'18,88"E

fot. 209288

118017 Sparassis crispa; 1,5 km SW,Jankowice,gm.Ładzice,pow.radomszczański, DE-54; 14.10.2008; las sosnowy; na ziemi pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'49,82"N 19 15'11,63"E

fot. 209308 fot. 209309

119726 Sparassis crispa; 1,5 km NW,Ujazdówek,gm.Kobiele Wielkie, DE-57; 19.10.2008; poręba w lesie mieszanym-gł.sosna,dąb; przy sosnowym pniaku pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie,gat.chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: ta sama poręba co w zgłoszeniu ID119723,owocnik zejściowy

fot. 213461

119728 Sparassis crispa; 1,5 km NE,Żaby,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-45; 22.10.2008; las mieszany-sosna,dąb,olcha i in; ''na ziemi'' ,2,5 m od sosny jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie,gatunek pod ochroną, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 213467

120004 Sparassis crispa; Puszcza Bukowa, 0,8 km na SE od węzła autostrady przy ul. Morwowej w Szczecinie Podjuchach, gm. Stare Czarnowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-83; 31.10.2008; buczyna pomorska ze starymi, murszejącymi pniakami po wyciętych sosnach lub modrzewiach; na murszejącym pniaku iglastym (So lub Md) pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Siedzuń sosnowy - resztki owocnika zjedzonego przez zwierzęta
fot. 214150

120125 Sparassis crispa; 1,5 km N,Raczkowice Kol.,gm.Dąbrowa Zielona,pow.częstochowski, DE-76; 21.10.2008; las sosnowo-bukowy; ''na ziemi'' pod sosną pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie,gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
________fot. 214417 fot. 214418

120130 Sparassis crispa; 1,5 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce, DE-35; 05.10.2008; pas liściastego lasu-brzozy i dęby; ''na ziemi'', na korzeniach młodego dębu? resztkach pniaków sosnowych? pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
__________fot. 214432.jpg

_____fot. 214433.jpg

120495 Sparassis crispa; ok 6 km WS Tychy, pow. tyski, woj. śląskie, DF-62; 05.10.2008; las sosnowy; na ściętym zmurszałym sosnowym pniu trzy owocniki; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:

fot. 215314

121123 Sparassis crispa; Galów, gmina Busko-Zdrój, pow.buski, woj.świętokrzyskie, EF-14; 27.08.2008; las sosnowy z domieszką leszczyny, brzozy; na ściętym sosnowym pniaku jeden owocnik; leg. Zbigniew Oziębło; det. Zbigniew Oziębło; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 217104

121149 Sparassis crispa; Stalowa Wola, FF-04; 12.10.2008; przydrożne zarośla, sosna,dąb czerwony; na ziemi przy pniu sosny jeden osobnik wyrwany z podłoża; leg. Wiesław Smyrski; det. Wiesław Smyrski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 50st32`59.78", E 22st04`30.68"

fot. 217171

121159 Sparassis crispa; Zakamień, gmina Pińczów, pow.pińczowski, woj.świętokrzyskie, EF-14; 09.11.2008; las sosnowy z domieszką dębu i brzozy; na zmurszałym sosnowym pniaku jeden owocnik; leg. Zbigniew Oziębło; det. Zbigniew Oziębło; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 217205

122047 Sparassis crispa; Biecz, pow. Gorlice, 2 km E, EG-09; 27.08.2008; Las mieszany - sosna, brzoza, dąb, jodła; na korzeniu pniaka sosnowego pojedynczo; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Siedzuń sosnowy [Szmaciak gałęzisty]
fot. 219382

122138 Sparassis crispa; Biecz pow. Gorlice, tzw. Las Miejski, EG-09; 04.09.2008; las jodłowy z dębem, bukiem i sosną; na mocno zmurszałym pniaku sosnowym pojedynczo; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Siedzuń sosnowy

fot. 219510

123101 Sparassis crispa; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, obręb Skorzęcin, leśnictwo Stary Dwór, 1,6 km na pd. od wioski Gaj, CC-94; 10.09.2008; las mieszany: starsze sosna, brzoza, młodsze dąb, klon, jarząb, sporo jeżyny; pod sosną jeden owocnik; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°29'09,68" E 17°49'17,26"

fot. 221874 fot. 221875 fot. 221876

123104 Sparassis crispa; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, obręb Skorzęcin, leśnictwo Stary Dwór, 1,8 km na pd. od wioski Gaj, CC-95; 10.09.2008; las mieszany: starsza sosna, młodszy dąb, sporo jeżyny; pod sosną i przy pniaku dwa owocniki pojedynczo, w odległości kilku m od siebie; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°29'07,15" E 17°49'19,64" oraz N 52°29'05,68" E 17°49'20,88"

nieco zeschnięty owocnik pod sosną:
fot. 221883 fot. 221884

owocnik przy pniaku:
fot. 221885 fot. 221886 fot. 221887

123107 Sparassis crispa; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Czerniejewo, 1,1 km na pd.wsch. od wioski Leśniewo, CC-92; 09.09.2008; sosna, dąb, grab; pod sosną jeden owocnik; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°28'23,40" E 17°28'32,08"

fot. 221891 fot. 221892

123108 Sparassis crispa; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Czerniejewo, 1,7 km na pd.wsch. od wioski Leśniewo, CC-92; 09.09.2008; sosna, grab, klon, nieco leszczyny; pod sosnami i w poblizu sosen grupa 5 owocników w różnym wieku w odległościach kilku-kilkunastu m; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: średnie współrzędne N 52°28'12,2" E 17°28'54,5"

cztery spośród pięciu owocników:
fot. 221899 fot. 221900 fot. 221901 fot. 221902

123153 Sparassis crispa; Kosarzyska, pow. nowosądecki na wysokości pętli autobusowej; . . 0.2007; las iglasty z przewagą jodły i świerka; na ziemi w igliwiu pojedynczo; leg. Jurek Ruszel; det. Jurek Ruszel; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 221989.jpg

123651 Sparassis crispa; 1,5 km SE,Ładzice,pow.radomszczański, DE-55; 24.09.2008; mieszane zadrzewienia na skraju lasu; pozornie na ziemi pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: nie,gatunek chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: 51 4'21,28"N 19 22'9,49"E

fot. 222954.jpg

fot. 222955.jpg

Omawiany w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/203779.html

128073 Sparassis crispa; Człopa 5 km N, pow. wałecki, woj. zachodniopomorskie, BC-13; 06.09.2008; las sosnowy; na ziemi przy pniu sosny 2 owocniki; leg. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka; det. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 233168

128074 Sparassis crispa; Drawieński Park Narodowy, BC-13; 30.09.2007; las sosnowy w pobliżu jeziora Marta; na ziemi przy pniu sosny 1 owocnik; leg. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka; det. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 233172

128075 Sparassis crispa; Krajenka 6 km E, pow. złotowski, woj. wielkopolskie, CC-00; 30.08.2006; las sosnowy; na ziemi przy pniu sosny 1 owocnik; leg. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka; det. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 233175

129028 Sparassis crispa; woj,podlaskie, powiat hajnowski, gmina Kleszczele, wieś Policzna, GC-73; 01.10.2008; kilka metrów od leśnej drogi, las mieszany, w pobliżu sosny, dęby; na ziemi, przy pniu żywej sosny jeden owocnik; leg. Izabella Kulińska; det. Izabella Kulińska; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 235369 fot. 235370

138673 Sparassis crispa; Łodź, park Julianowski, DD-76; 17.08.2008; W leśnej częsci parku typu las mieszany, sosny, dęby, młode klony; u podnóża sosny pojedyńczy osobnik; leg. Małgorzata Przybyt; det. Małgorzata Przybyt; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:

fot. 257245 fot. 257246

138674 Sparassis crispa; Łodź, lasŁagiewnicki, DD-66; 21.08.2008; Las mieszany; U podnóża sosny pojedyńczy osobnik; leg. Małgorzata Przybyt; det. Małgorzata Przybyt; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 257249

138679 Sparassis crispa; Łodź, las Łagiewnicki, w pobliżu Skotnik, DD-66; 11.09.2008; las mieszany; u podstawy sosny pojedyńczo; leg. Małgorzata Przybyt; det. Małgorzata Przybyt; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: W tej okolicy regularnie wyrastają siedzunie. Jest to pas lasu mieszanego, przy drodze, dość wilgotny.

fot. 257269 fot. 257270

138685 Sparassis crispa; Łodź, las Łagiewnicki, w pobliżu Skotnik, DD-66; 24.07.2009; las mieszany; przy podstawie sosny pojedyńczo; leg. Małgorzata Przybyt; det. Małgorzata Przybyt; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: W tym rejonie lasu (pas lasu mieszanego wzdłuż drogi) siedzuń sosnowy rośnie regularnie. Widziałam go w 2007 (ID81463) i w 2008 (ID 138679).

fot. 257281 fot. 257282

139729 Sparassis crispa; Tychy Czułów, pow.tyski, woj.śląskie, DF-52; 06.08.2009; las mieszany z przewagą dębu, sosny, świerka i brzozy; u podstawy rosnącej sosny jeden owocnik; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 260756

141200 Sparassis crispa; Ruciane-Nida, pow. Piski, las w pobliżu ogródków działkowych w północnej części miasta, EB-69; 15.08.2009; las mieszany, modrzew, sosna, dąb, grab (WDN z przewagą modrzewia); przy pieńku dawno ściętej sosny jeden młody owocnik; leg. Mateusz Pańkowski; det. Mateusz Pańkowski; eksykat: NIE, chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: Siedzuń sosnowy
fot. 264233 fot. 264234 fot. 264235

141394 Sparassis crispa; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, CA-89; 16.08.2009; Las mieszany-buk,sosna,brzoza; na korzeniach sosen jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 264645
N 54*23,284'
E 018*32,736'
92 m.npm

141411 Sparassis crispa; Gdańsk Oliwa Dolina Zielona TPK, DA-80; 16.08.2009; Las mieszany-buk,sosna,brzoza,dąb,grab; na korzeniach sosny jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 264688

142087 Sparassis crispa; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadl. Czerniejewo, leśn. Jezierce, oddz. 153, 1,2 km na SW od osady Jezierce, CD-01; 23.08.2009; leśne przydroże, sosna, dąb, leszczyna, brzoza; przy pniu żywej sosny jeden owocnik większy, za nim jeden malutki; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°25'30,47" E 17°22'02,31"

szczegóły lokalizacji - przy ścieżce przyrodniczo-leśnej w Jeziercach, przed przystankiem nr 13, pomiędzy jeziorami Ully i Ósemka, w pobliżu Cybinki

fotografie: widok ogólny i owocnik z bliska
fot. 266303 fot. 266304 fot. 266305 fot. 266306

142851 Sparassis crispa; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA-80; 26.08.2009; Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,dąb; na korzeniach sosny jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 268122
N 54*23,219'
E 018*33,411'
58 m.npm

142853 Sparassis crispa; Trawice-Kaszuby, CB-24; 23.08.2009; Las mieszany-buk,sosna,brzoza,; na korzeniach sosny jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 268125
N 54*02,847'
E 017*44,488'
134 m.npm

142980 Sparassis crispa; Lasy Oliwskie Matemblewo odz.122, CA-89; 29.08.2009; las mieszany buk,sosna,dąb,brzoza; na korzeniach sosny jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 268454
N 54*23,465'
E 018*32,629'
97 m.npm

142981 Sparassis crispa; Zwola Poduchowna, 8 km od miasta Żelechów, powiat Garwoliński, woj, mazowieckie, FD-62; 28.08.2009; las mieszany - dębowo-sosnowy z domieszką brzozy; na ziemi bezpośrednio pod sosną pojedynczo; leg. Marzena J.; det. Marzena J.; tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: grzyb ten został również znaleziony w tym samym lesie jakieś 2 lata temu - brak dokumentacji z tamtego znaleziska
fot. 268456

142984 Sparassis crispa; Lasy Oliwskie Matemblewo odz.123, CA-89; 29.08.2009; Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,daglezja; na korzeniach daglezji jeden owocnik uszkodzony przez gówniarki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 268466
N 54*23,314'
E 018*32,408'
82 m.npm

142993 Sparassis crispa; Lasy Oliwskie Matemblewo odz.131, CA-89; 29.08.2009; Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,dąb; na korzeniach sosny jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 268502
N 54*22,771'
E 018*32,120'
137 m.npm

143206 Sparassis crispa; okolice Poddąbia koło Ustki, CA-50; 15.08.2009; las sosnowo-świerkowy; u podnóża sosny pojedynczo; leg. Andrzej Sas; det. Andrzej Sas; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 269092

143207 Sparassis crispa; Dębina między Rowami a Ustką, CA-50; 28.08.2009; las sosnowy; u podnóża sosny pojedynczo; leg. Andrzej Sas; det. Andrzej Sas; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 269099

143208 Sparassis crispa; Rowy koło Ustki, CA-50; 30.08.2009; las sosnowy; u podnóża sosny prawdopodobnie 3 owocniki, 1 dobrze rozwinięty, 2 dopiero przebijające się przez ziemię; leg. Andrzej Sas; det. Andrzej Sas; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 269102

143988 Sparassis crispa; Grzybów k.Mielca, powiat mielecki, woj. podkarpackie, EF-49; 06.09.2009; las sosnowo-dębowy, lecz w skupisku sosen; ściółk leśna w grupie (3); leg. Radek; det. Radek; tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 270806 fot. 270807

144168 Sparassis crispa; Gdańsk Oliwa Droga Mackensena, DA-80; 04.09.2009; las mieszany buk,sosna,świerk,brzoza,dąb; na korzeniach sosen dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 54*23,327'
E 018*33,094'
96 m,npmfot. 271262fot. 271263

144398 Sparassis crispa; Ostrzycki las-Kaszuby Pierszczewko, CB-07; 06.09.2009; Las mieszany-buk,sosna,świerk; na korzeniach sosen wejmutek 3 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 271916

144940 Sparassis crispa; 3,5 km NW,Kruszyna,pow.częstochowski, DE-64; 08.09.2009; las mieszany-gł.sosna,dąb; u podstawy żywej sosny jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: potwierdzenie ubiegłorocznego stanowiska ze zgłoszenia ID109538

fot. 273099

144943 Sparassis crispa; 2 km W,Kijów,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-54; 08.09.2009; las mieszany-sosna,olcha,brzoza,dąb; pozornie na ziemi pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: potwierdzenie uiegłorocznego stanowiska ze zgłoszenia ID113793

fot. 273102

144944 Sparassis crispa; 1,5 km NW,Kijów,gm.Kruszyna, DE-54; 08.09.2009; las sosnowy nad rz.Wartą; pozornie na ziemi,pomiędzy sosną a dębem jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Potwierdzenie ubiegłorocznego stanowiska ze zgłoszenia ID118012.Tegoroczny owocnik rósł ok.3m w bok od poprzedniego.

fot. 273107 fot. 273108

145068 Sparassis crispa; 1,5 km S,Stobiecko Miejskie (Radomsko), DE-55; 10.09.2009; las sosnowo-świerkowy; na zmurszałych pniakach dwa pojedyncze owocniki,kilkanaście metrów od siebie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
1fot. 273622
2fot. 273623

145150 Sparassis crispa; 1,5 km S,Ujazdówek,pow.radomszczański, DE-57; 07.09.2009; las mieszany-sosna,buk,jodła,dąb,brzoza; u podstawy żywej sosny pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 273832

145151 Sparassis crispa; 1,2 km N,Wola Rożkowa,pow.radomszczański, DE-57; 07.09.2009; las mieszany-sosna,grab,brzoza,dąb; u podstawy żywej sosny pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 273836 fot. 273837

145152 Sparassis crispa; 1 km E,Ujazdówek,pow.radomszczański, DE-57; 07.09.2009; las mieszany;fragment lasu gdzie królują stare buki; u podstawy żywej sosny jeden młody owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
siedlisko
fot. 273841

owocnik
fot. 273842

145154 Sparassis crispa; 1 km N,Kobiele Wielkie,pow.radomszczański, DE-57; 07.09.2009; las sosnowy z domieszką lisciastych-dąb,osika,brzoza i in; u podstawy żywej sosny jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
siedlisko
fot. 273850

owocnik
fot. 273851 fot. 273852

145225 Sparassis crispa; Huta Komorowska, gm. Majdan Krolewski, woj. podkarpackie, FF-21; 05.09.2009; las bukowo-sosnowy przy strumieniu Korzeń; na ziemi u podnóża sosny pojedynczo; leg. Witold Bal; det. Witold Bal; eksykat: nie, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: zdjęcie zrobione telefonem komórkowym, dla wyobrażenia wielkości - stojące obok wiaderko ma pojemność 3 lfot. 274133

145317 Sparassis crispa; 3 km S, Nowa Grabownica, pow.ostrowski, mazowieckie, FC-62; 07.09.2009; las sosnowy z domieszką świerków; w mchu na opadłych gałązkach, wśród paproci pojedynczo; leg. Artur Soszyński; det. Artur Soszyński; eksykat: NIE - Gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Średnica owocnika, około 20cm.

fot. 274462 fot. 274463

145352 Sparassis crispa; Gdańsk Oliwa ul.Spacerowa, CA-89; 16.09.2009; las mieszany buk,sosna,dąb (przerąbany); na korzeniach sosny jeden gigantyczny owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 274554
N 54*25,329'
E 018*31,451'
79 m.npm

145845 Sparassis crispa; Lipuska Huta gm.Lipusz, CB-25; 19.09.2009; Las sosnowy; na korzeniach sosny jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 275588
N 54*03,770'
E 017*47,734'
168 m.npm

145846 Sparassis crispa; Trawice-Lipusz Kaszuby, CB-24; 19.09.2009; Las sosnowy z domieszka brzozy,buka; na korzeniach sosny przewróconej jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 275591
N 54*03,113'
E 017*45,044'
185 m.npm

146714 Sparassis crispa; Pogorzałka, pow. niżański, podkarpackie, FF-24; 22.09.2009; las mieszany, dąb, brzoza, sosna; przy korzeniu sosny pojedyńczo, 3 szt. pod sosnami, w odległości 5-20m; leg. Agnieszka Drogosz; det. Agnieszka Drogosz; tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Zdjęcia zrobiłam tylko jednemu, największemu okazowi, który być może był dwoma zrośniętymi grzybami miał ok. 35cm średnicy.
fot. 277892 fot. 277893

146805 Sparassis crispa; 1,7 km W,Nowa Wieś,gm.Dąbrowa Zielona, DE-76; 19.09.2009; las sosnowo-bukowy; u podstawy żywej sosny jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 278241 fot. 278242

146827 Sparassis crispa; 1,5 km S,Malutkie,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-45; 20.09.2009; las mieszany-sosna,brzoza,dąb; u podstawy żywej sosny pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 278290 fot. 278291

146829 Sparassis crispa; 1 km SE,Malutkie,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-46; 20.09.2009; stary las sosnowy wielokrotnie przecinany:rzadkie stare sosny,różnoraki podrost i podszyt,w runie króluje jeżyna; u podstawy żywej sosny pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: potwierdzenie stanowiska z 2002r,ze zgłoszenia id97708

siedlisko
fot. 278296

owocnik
fot. 278297

146845 Sparassis crispa; 1,5 km S,Stobiecko Miejskie (Radomsko), DE-55; 23.09.2009; las mieszany-sosna,buk,brzoza i in; u podstawy żywej sosny jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 278341 fot. 278342

146847 Sparassis crispa; 2 km S,Stobiecko Miejskie (Radomsko), DE-55; 23.09.2009; las sosnowy z bukowym podrostem; u podstawy sosen dwa owocniki oddalone od siebie ok.150m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
1)fot. 278346
2)fot. 278347

147320 Sparassis crispa; 1 km W,Kijów,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-54; 26.09.2009; las sosnowy; na rozkładającym się pniaku sosny pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Siedzuń ten rósł ok 50m na pdzach od ubiegłorocznego siedzunia ze zgłoszenia id118017

fot. 279961 fot. 279962

147493 Sparassis crispa; Pszczew i okolice, BC-91; 27.09.2009; Las mieszany-sosna,świerk,brzoza,dąb; na korzeniach sosen 3 owocniki w promieniu km; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 280535
N 52*25,627'
E 015*46,686'
63 m.npm

148114 Sparassis crispa; E, Ruciane-Nida, las za rzeką Nidką, na górce, EB-69; 21.09.2009; las mieszany (So, Md, Bk, Db), górka za rzeką Nidką, w strone Rucianego; pod okazałą sosną 2 owocniki; leg. Mateusz Pańkowski; det. Mateusz Pańkowski; eksykat: nie, chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Owocniki dość mocno sponiewierane przez słońce.

fot. 281623 fot. 281624

148444 Sparassis crispa; Szymbark Kaszuby, CB-07; 10.10.2009; Las mieszany sosna,brzoza,dąb,świerk,daglezja; na korzeniach daglezji jeden gigantyczny owocnik; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 282448

148463 Sparassis crispa; woj.pomorskie, pow. chojnicki, gmina Brusy, Bory Tucholskie, wsch brzeg jeziora Kły, CB-35; 18.09.2009; bór chrobotkowy; ziemia jak widać; leg. Andrzej Klate; det. Andrzej Klate; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 282487

149169 Sparassis crispa; woj. wielkopolskie, pow. wolsztyński, 5 km na pn. od Karpicka k. Wolsztyna, BD-23; 30.09.2009; bór sosnowy; pozornie na ziemi pośród sosen albo przy pniakach sosnowych pojedyncze owocniki; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: jeden z owocników N 52°10'42,72" E 16°07'38,93"

w okolicy zauważyłam kilka owocników siedzunia sosnowego

siedlisko:
fot. 284115

przykładowy owocnik:
fot. 284116 fot. 284117

150765 Sparassis crispa; woj. Lubuskie, pow. Żarski, gm. Jasień, Jasień, AD-75; 04.09.2009; las sosnowy; u podstawy pnia sosny 1 młody owocnik; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 288652

150772 Sparassis crispa; woj. Małopolskie, pow. Wielicki, gm. Gdów, Hucisko, EF-80; 03.10.2009; las mieszany; na pniakach sosnowych 3 owocniki na 3 różnych pniakach sosnowych na obszarze około 3 arów; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 288682 fot. 288683 fot. 288684

151069 Sparassis crispa; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadl. Czerniejewo, leśn. Linery, oddział 82, 1,6 km na S (nieco na W) od Pawłowa, CC-92; 21.10.2009; las mieszany, m.in. sosna, grab; u podstawy sosny mocno rozrośnięty owocnik (może to raczej grupa kilka owocników?), w pobliżu przy pniaku pozostałości po jeszcze jednym owocniku; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°28'00,57" E 17°30'11,41"

Owocnik wyrasta kilkadziesiąt m od dość ruchliwej szosy.

Zdjęcia: siedlisko, owocnik oraz owocnik wobec komórki dla ukazania rozmiarów.
fot. 289624 fot. 289625 fot. 289626

151783 Sparassis crispa; Lipnik, pow.słupski, woj.pomorskie, gmina Kępice, BA-99; 13.08.2009; las sosnowy z domieszką świerka; u podstawy żywej sosny jeden owocnik; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 291628

151789 Sparassis crispa; S Przyjezierze, pow.słupski, woj.pomorskie, gmina Kępice, BB-09; 14.08.2009; las iglasty sosnowo-świerkowy; na ściętym pniu jeden owocnik; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 291638

152098 Sparassis crispa; Spała, pow. tomaszowski, na pn od drogi do Teofilowa, EE-01; 15.08.2009; las sosnowy z domieszką dębu; w ściółce, w pobliżu pniaka sosnowego pojedynczo; leg. Piotr; det. Piotr; eksykat: nie, tak, w załącznikach, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 292429 fot. 292430
w tamtym rejonie grzyb ten jest dość często spotykany

152172 Sparassis crispa; Puszcza Bukowa, 1,7 km na NW od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 17.10.2009; drzewostan modrzewiowy; pozornie na ziemi (na korzeniach drzew iglastych) pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Siedzuń sosnowy (nadjedzony przez zwierzęta)
fot. 292617 fot. 292618

152507 Sparassis crispa; 1,4 km N, Gaj, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-94; 06.09.2009; las mieszany - sosna, dąb, buk, wiąz; u podstawy sosny jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°29'19,00" E 17°49'18,43"
las nadleśnictwa Gniezno, obręb Skorzęcin, leśnictwo Stary Dwór, oddział 269

powtórzenie zgłoszenia z 2008 r. ID 123101, owocnik znalazłam w innym miejscu nieopodal miejsca, gdzie w zeszły roku rósł owocnik, na tej zeszłorocznej miejscówce tym roku w dniu obserwacji nie stwierdziłam Sparrasis crispa

zdjęcia - siedlisko i owocnik fot. 293667 fot. 293668 fot. 293669

152508 Sparassis crispa; 1,9 km N, Gaj, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-94; 06.09.2009; sosna, dąb, jeżyna; u podstawy sosny jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°29'04,52" E 17°49'18,96"
nadleśnictwo Gniezno, obręb Skorzęcin, leśnictwo Stary Dwór, oddział 271

kilkadziesiąt m od tego miejsca w zeszłym roku stwierdziłam obecność owocników Sparassis crispa (w tym roku brak owocników)- zgłoszenie z 2008 r. ID 123104 (ten sam oddział 271, ATPOL CC-95)

zdjęcia: siedlisko i owocnik fot. 293675 fot. 293676 fot. 293677 fot. 293678

152509 Sparassis crispa; 2,5 km E, Lubochnia, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-94; 06.09.2009; drągowina sosnowa; w pobliżu pniaka sosnowego rozbudowany owocnik, robi wrażenie potrójnego(?); leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°31'08,67" E 17°45'32,35"
las nadleśnictwa Gniezno, obręb Skorzęcin, leśnictwo Krzyżówka, oddział 190

zdjęcia: siedlisko, położenie owocnika względem pniaka, owocnik w 3 ujęciach fot. 293685 fot. 293686 fot. 293687 fot. 293688 fot. 293689

152517 Sparassis crispa; 1 km E, Starczanowo, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC-79; 05.09.2009; przewaga dębu, grab, młoda brzoza i buk; stary pniak sosnowy jeden owocnik na pniaku; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°36'36,32" E 16°56'26,15"
nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Uchorowo, oddział 229

ok. 200 m od tego miejsca, podobnie na pniaku sosnowym rósł w zeszłym roku Sparassis crispa, zgłoszenie ID: 112940 - w tym roku na tym pniaku nie zaobserwowałam

zdjęcia: siedlisko, owocnik na pniaku, dwa ujęcia owocnika i kora z pniaka fot. 293725 fot. 293726 fot. 293727 fot. 293728 fot. 293729

152552 Sparassis crispa; 1 km NW, Leśniewo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 13.09.2009; sosna, dąb, grab; u podnóża czterech sosen po jednym owocniku w różnych miejscach oddziału; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 58

powtórzenie zgłoszenie z 2008 r. ID: 123107
znaleziony w zeszłym roku w tym oddziale owocnik Sparassis crispa,rósł w innym miejscu oddziału 58, w tym roku w tym miejscu nie zaobserwowałam owocnika

zdjęcia: siedlisko, owocnik pod sosną i zdjęcia owocników z bliska

fot. 293948 fot. 293949 fot. 293950 fot. 293951 fot. 293952 fot. 293953

152556 Sparassis crispa; 1,3 km NW, Leśniewo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 13.09.2009; sosna, grab, klon, nieco leszczyny; u podnóża dwóch sosen po jednym owocniku w różnych miejscach oddziału; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 57

powtórzenie zgłoszenie z 2008 r. ID: 123108
znalezione w zeszłym roku w tym oddziale owocniki Sparassis crispa rosły w innym miejscu oddziału 57, w tym roku w tym miejscu nie zaobserwowałam owocników

zdjęcia: siedlisko, owocnik pod sosną i zdjęcia owocników z bliska
fot. 293965 fot. 293966 fot. 293967 fot. 293968

152588 Sparassis crispa; 1,3 km E, Bożacin, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-74; 20.09.2009; sosna oraz młodziutkie buk, brzoza, dąb; u podnóża dwóch sosen po jednym owocniku pod obydwoma sosnami; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°39'39,14" E 17°40'35,68" oraz N 52°39'39,07" E 17°40'46,50"
nadleśnictwo Gołąbki, oddział 186

zdjęcia: do każdego z owocników: widok ogólny oraz dwa ujęcia owocników
fot. 294135 fot. 294136 fot. 294137 fot. 294138 fot. 294139 fot. 294140

152589 Sparassis crispa; 1,3 km SE, Bożacin, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-73; 20.09.2009; sosna, młody buk; u podnóża sosny jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°39'07,46" E 17°39'57,85"
nadleśnictwo Gołąbki, oddział 195

zdjęcia: siedlisko oraz dwa ujęcia owocnika fot. 294145 fot. 294146 fot. 294147

152592 Sparassis crispa; 1,5 km SW, Bożacin, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-73; 20.09.2009; sosna, dąb, leszczyna; na ziemi niedaleko sosny jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°39'04,06" E 17°38'46,50"
nadleśnictwo Gołąbki, oddział 190

zdjęcia: siedlisko, owocnik w dwóch ujęciach
fot. 294153 fot. 294154 fot. 294155

153236 Sparassis crispa; 3 km E Biesowice, pow. pow.słupski, woj. woj.pomorskie, BB-09; 14.08.2008; las mieszany z przewagą świerka, sosny, brzozy; na korzeniach sosny, pozornie na ziemi jeden owocnik; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 296133

153249 Sparassis crispa; S Trzebielino, pow. pow.bytowski, woj. woj.pomorskie, CB-00; 15.08.2009; las iglasty sosnowo-świerkowy; u podstawy żywej sosny jeden owocnik; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 296146 fot. 296147

153701 Sparassis crispa; 1 km S,Kijów,gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 21.11.2009; las sosnowy; pozornie na ziemi,tuż przy sośnie pojedynczy owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 297635 fot. 297636

153839 Sparassis crispa; Puszcza Bukowa, 2,3 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 15.11.2009; buczyna pomorska (kwaśna) z kilkoma pojedynczymi sosnami; u podnóża sosny 1 owocnik o średnicy około 20 cm i wysokości około 15 cm; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian jako Sparassia laminosa; weryfikował: Piotr Mleczko (met. molekularne), ; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/GD/29.12.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Siedzuń dębowy (szmaciak krótkotrzonowy)
fot. 298245 fot. 298246 fot. 298247 fot. 298248
Omówiony w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/294470.html

Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Bnowo, oddz. 319 (projektowana ostoja ksylobiontów)

UWAGA: w publikacji (Kujawa i Gierczyk 2011a)podany pod mylną nazwą - Sparassis laminosa.

155271 Sparassis crispa; ok 3 km E Przyprostynia, pow. nowotomyski, woj. wielkopolskie, BD-12; 05.09.2009; las sosnowy; u podstawy sosen trzy owocniki pojedynczo w kilku miejscach lasu na przestrzeni ok 500 m kw; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 303218 fot. 303219

155279 Sparassis crispa; ok 2 km S Chobienice, pow. wolsztyński, woj. wielkopolskie, BD-21; 05.09.2009; las sosnowo-świerkowy; u podstawy żywej sosny jeden owocnik; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 303225

155281 Sparassis crispa; S Tychy, pow. tyski, woj. śląskie, DF-62; 09.09.2009; skarpa nad rowem melioracyjnym porośnięta brzozami, dębami i pojedynczymi sosnami; na korzeniach sosny, pozornie w trawie, wśród paproci jeden owocnik; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 303239

stanowisko
fot. 303240

155578 Sparassis crispa; 400 m na S od skraju lasu i 500 m na S od zabudowań Żdżar, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 12.08.2009; las sosnowy, z bogatym podszytem; na ziemi, w mchu, w pobliżu pień sosny (niedawno ściętej) jeden osobnik; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów, Leśnictwo Koziołek, oddział 250
fot. 304144 fot. 304145 fot. 304146 fot. 304147

155580 Sparassis crispa; 850 m na S-W od skraju lasu i 950 m na S-W od zabudowań Żdżar (5 m po S stronie piaszczystej drogi ze Żdżar do przysiółka Czastar zwanego Wełny), pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 02.10.2009; las sosnowy, z gęstym podszytem malin i jeżyn; na ziemi, przy pniu sosny pojedyńczy osobnik; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów, Leśnictwo Koziołek, oddział 249
fot. 304174

155583 Sparassis crispa; 600 m na S od skraju lasu i 700 m na S od zabudowań Żdżar, 150 m na W od drogi asfaltowej Żdżary - Mieleszyn, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 03.10.2009; las sosnowy, z domieszką świerka i brzozy; na ziemi, przy pniu suchej sosny (stojącej) pojedyńczy osobnik; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Grzyb w zaawansowanym stadium rozkładu, mocno zmieniony kształt. Nadleśnictwo Przedborów, Leśnictwo Koziołek, oddział 251
fot. 304179 fot. 304180

155586 Sparassis crispa; 350 m na S od skraju lasu i 450 m na S od zabudowań Żdżar, 30 m na W od drogi asfaltowej Żdżary-Mieleszyn, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 05.10.2009; las sosnowy, z domieszką dębów i brzóz; na ziemi, przy pniu sosny pojedyńczy osobnik; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Grzyb wyglądał jak podzielony na dwie części, jednak to był jeden osobnik, ale już starszy. Nadleśnictwo Przedborów, Leśnictwo Koziołek, oddział 251.
fot. 304184 fot. 304185

157400 Sparassis crispa; Jasionna, pow. sieradzki, woj. łódzkie, CD-99; 09..2.12.0; las sosnowy z brzozami; ; leg. Daniel Kiciński, Justyna Kicińska; det. Przemysław Żurawlew; tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 310233fot. 310234
we wrześniu 2008, D. i J. Kicińscy, również w tym lesie znaleźli ten gatunek, ale nie zanotowali daty, ani nie wykonali zdjęcia

160249 Sparassis crispa; Gdynia,Polanka Redłowska, pow. Gdynia, woj. pomorskie, DA-70; 22.08.2009; las mieszany ( buki i sosna); na korzeniach żywej sosny pojedyńczo; leg. michał prusiński; det. zgłoszone na forum; eksykat: brak, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: twardy , słodki , śluzu brak , młody różowy , starszy cielisty
fot. 318964 fot. 318965

165293 Sparassis crispa; ok. 700 m na W do wsi Józefina koło Taczanowa, pow. pleszewski, woj. wielkopolskie, CD-64; 08..2.28.0; las mieszany z sosną; na ziemi przy pieńku sosnowym; leg. Paweł Kostuj; det. Przemysław Żurawlew; tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 338989

169680 Sparassis crispa; ok. 2,5 km na NE od wioski Sokołowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-95; 08.08.2010; las - sosna, świerk, dąb, leszczyna; w odległości kilkudziesięciu cm od sosny jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: nadleśnictwo Gniezno, obręb Skorzęcin, leśnictwo Stary Dwór, na granicy oddziałów 11-12, niedaleko ścieżki zielonego szlaku turystycznego

siedlisko i owocnik:
fot. 357860 fot. 357861 fot. 357862

171263 Sparassis crispa; Rezerwat Zajęcze wzgórze Sopot, woj. pomorskie, CA-79; 15.08.2010; Las mieszany buk,sosna,brzoza,dąb; na korzeniach sosny jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak Grzyby wybranych ciekawych przyrodniczo miejsc Sopotu; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 363379

171511 Sparassis crispa; ok. 1 km na E od wioski Bożacin, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-73; 25.08.2010; las mieszany: dąb, buk, sosna; pod sosną, kilkadziesiąt cm od pnia jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°39'42,53" E 17°40'06,67"

nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Mięcierzyn, oddział 181

siedlisko i owocnik
fot. 364242 fot. 364243 fot. 364244

171897 Sparassis crispa; Lipusz, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-14; 28.08.2010; las mieszany,buk,sosna,świerk,dąb,brzoza; korzenie sosny kilka kępek; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 365499

171905 Sparassis crispa; Dziemiany, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-24; 29.08.2010; Las mieszany,buk,świerk,dąb,daglezja,modrzew; na korzeniach sosny i daglezji kilka owocników w promieniu 400 m; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 365533

172001 Sparassis crispa; ok. 1,3 km na NW od Goranina, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 30.08.2010; las mieszany: sosna, dąb, wiąz, olsza, brzoza, leszczyna; pod sosną, ok. 20 cm od pnia jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 59
N 52°27'56,04" E 17°28'35,34"

siedlisko i owocnik:
fot. 365957 fot. 365958 fot. 365959

172341 Sparassis crispa; Gdańsk Oliwa dolina Samborowo, DA-80; 03.09.2010; Las mieszany buk,sosna,brzoza,świerk,grab,dąb; na korzeniach sosny dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 367034

172395 Sparassis crispa; ok 100. od nr rejest 160249 z roku 2009 Gdynia, pow. Gdynia, woj. pomorskie, DA-70; 21.08.2010; sosna; na ziemi pojedynczo; leg. michał prusiński; det. michał prusiński; eksykat: tak, tak,
uwagi: stanowiski 160249 w tym roku nie istnieje
fot. 367153 fot. 367154 fot. 367155 fot. 367156

172633 Sparassis crispa; Gdańsk Oliwa dolina Zajęcza, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 05.09.2010; las mieszany,buk,sosna,świerk; na korzeniach sosen kilkanaście owocników w promieniu 400 m; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 367838 fot. 367839

172661 Sparassis crispa; 3,4 km na E od wioski Sokołowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-95; 05.09.2010; las mieszany: sosna, dąb; u podstawy trzech sosen po jednym owocniku; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Skorzęcin, oddział 40

N 52°28'59,36"
E 17°53'00,81"

pierwszy z owocników
fot. 367937 fot. 367938 fot. 367939
drugi owocnik
fot. 367940 fot. 367941
trzeci owocnik
fot. 367942 fot. 367943 fot. 367944

172919 Sparassis crispa; Bolesławiec, pow. bolesławiecki, woj. dolnośląskie, AE-29; 08.09.2010; wśród drzew iglastych, na podstawie pnia jednego z nich; na pniu wśród igliwia i opadłych liści, pojedyncza kępka; leg. Damian Nowowiejski; det. Damian Nowowiejski; eksykat: NIE - chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 368711 fot. 368712

172956 Sparassis crispa; 600 m na N od zabudowań Żdżar (przysiółek Podjama), pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 05.09.2010; las sosnowy, z domieszką świerka i brzozy; na ziemi, w pobliżu sosna i świerk pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 251. Okaz mocno zniszczony przez ślimaki.
fot. 368814 fot. 368815

172959 Sparassis crispa; 400 m na N-E od zabudowan Żdżar (przysiółek Podjama), pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 05.09.2010; las sosnowo-świerkowy; na ziemi, przy sośnie pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 250. Po E stronie asfaltowej drogi Żdżary-Mieleszyn (40 m od drogi).
fot. 368837 fot. 368838

172960 Sparassis crispa; 250 m na N-E od zabudowań Żdżar (przysiółek Podjama), pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 05.09.2010; las sosnowo-świerkowy; na ziemi, przy sośnie pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 250. Po E stronie asfaltowej drogi Żdżary-Mieleszyn (10 m od drogi)
fot. 368842 fot. 368843

173081 Sparassis crispa; bliskie okolice Nowej Wsi Dolnej pod Poznaniem (w linii prostej 1 km na W od brzegu Warty), pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC-99; 09.09.2010; las mieszany, dąb, sosna; pod sosną, kilkadziesiąt cm od pnia jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°28'48,91"
E 16°57'22,32"

siedlisko i owocnik:
fot. 369174 fot. 369175 fot. 369176

173256 Sparassis crispa; 2 km na NE od Wierzonki, pow. poznański, woj. wielkopolskie, CC-90; 10.09.2010; las rosnący w pobliżu brzegu jeziora, przewaga sosny, głóg,; pod sosną, kilkadziesiąt cm od pnia jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°29'09,05"
E 17°07'23,42"

nadl. Babki, l. Mechowo, oddz. 210
siedlisko i owocnik
fot. 369639 fot. 369640 fot. 369641

173866 Sparassis crispa; 800m na S-W od miejscowości Krajanka, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 11.09.2010; las sosnowy; na ziemi, przy pniu sosny pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów, Leśnictwo Koziołek oddział 233. 800m od miejscowości Krajanka w gminie Czastary, ale grzyb rósł jeszcze na terenie gminy Bolesławiec.
fot. 371852 fot. 371853 fot. 371854

173868 Sparassis crispa; 100m na S od Wełnów przysiółka Jaworka, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 13.09.2010; las mieszany, z przewagą sosny; na ziemi, tuż przy pniu sosny pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 247. Przysiółek Wełny jest na terenie gminy Czastary, ale grzyb rósł w gminie Bolesławiec.
fot. 371874 fot. 371875 fot. 371876

173870 Sparassis crispa; 150m na S od Wełnów przysiółka Jaworka, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 13.09.2010; las mieszany, z przewagą sosny; na ziemi, przy pniu sosny pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 247. Przysiółek Wełny jest na terenie gminy Czastary, a grzyb rósł jeszcze w gminie Bolesławiec.
fot. 371882 fot. 371883 fot. 371884

173873 Sparassis crispa; 200m na S od zabudowań Wełnów przysiółka Jaworka, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 13.09.2010; las mieszany, z przewagą sosny; na ziemi, przy pniu sosny pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 247. Przysiółek Wełny jest na terenie gminy Czastary, a grzyb rósł jeszcze na terenie gminy Bolesławiec. Okaz mocno zniszczony.
fot. 371898 fot. 371899

173876 Sparassis crispa; 800m na S-W od Podjamy przysiółka Żdżar, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 13.09.2010; las sosnowy, z domieszką świerka; na ziemi, przy pniu sosny pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 251.
fot. 371903 fot. 371904

173877 Sparassis crispa; 900m na S-E od Podjamy przysiółka Żdżar, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 13.09.2010; las sosnowy; na ziemi, przy pniu sosny pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 251.
fot. 371907

173878 Sparassis crispa; 600m na S od zabudowan Podjamy przysiółka Żdżar, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 13.09.2010; las sosnowy, z domieszką dębu; na ziemi, przy pniu sosny pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 251.
fot. 371910

174198 Sparassis crispa; 800m na S od Koziołka przysiółka Żdżar, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 15.09.2010; las sosnowy, z domieszką brzozy; na ziemi, przy pniaku sosny pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 252.
fot. 372742 fot. 372743

174199 Sparassis crispa; 1km na S znajduje się Koziołek przysiółek Żdżar, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 15.09.2010; las sosnowo-brzozowo-świerkowy; na ziemi, przy mocno zmurszałym pniaku sosny pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 252.
fot. 372747 fot. 372748

174604 Sparassis crispa; Borsztal, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-24; 12.09.2010; las sosnowy; na korzeniach sosen dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 373683 fot. 373684

174606 Sparassis crispa; Trawice-Białe błota, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-24; 12.09.2010; las sosnowy; na korzeniach sosny jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 373698

175032 Sparassis crispa; Łochowice ok.1km W, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-25; 19.09.2010; las sosnowy; na ziemi przy pniu sosny 1 owocnik; leg. Bogdan Rudzionek, Barbara Waldon; det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 374664

175083 Sparassis crispa; okolice Rząbca, pow. włoszczowski, woj. świętokorzyskie, EE-70; 18.09.2010; las sosnowy; przy pniu (na korzeniach) wyciętej sosny jeden owocnik; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 374814

175160 Sparassis crispa; 1,2 km S,Kletnia,gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 12.09.2010; skraj lasu,fragment sosnowo-dębowy; przy murszejącym pniaku sosnowym jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie,gat CHRONIONY, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: przybliżone namiary 51st8'48,5"N 19st29'46,3"E

fot. 375122

175346 Sparassis crispa; 1km na SE od zabudowań Podjamy (przysiółka Żdżar), pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 18.09.2010; las sosnowy, z domieszką brzozy i świerka; na ziemi, tuż przy pniu sosny pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 251.
fot. 375646 fot. 375647

175636 Sparassis crispa; ok.700 m N,Paciorkowizna,gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 26.09.2010; las sosnowy; u podstaw żywych sosen dwa pojedyncze owocniki oddalone od siebie o kilkadziesiąt metrów; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie,gat.CHRONIONY, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: owocnik pierwszy
fot. 376476 fot. 376477

owocnik drugi,mocno uszkodzony przez ludzi (jego fragmenty walały się w promieniu kilku metrów)
fot. 376478

176401 Sparassis crispa; Chociński Młyn, pow. chojnicki, woj. pomorskie, CB-42; 21.09.2010; bezpośrednio pod sosnami, las sosnowy z niewielką domieszką brzozy; na ziemii blisko pnia pojedynczo; leg. Grzegorz Możejko; det. Grzegorz Możejko; eksykat: nie, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: podaję namiary 2 osobników, trzeci był dalej od leśniczówki i nie bardzo mogę wskazać jego miejsce: (w stopniach, minutach, sekundach i ułamkach sekund)
53 49 23,1 17 27 06,0
53 49 35,4 17 26 22,6
fot. 378678 fot. 378679 fot. 378680 fot. 378681

176698 Sparassis crispa; Łochowice ok.1,2 km W, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-25; 25.09.2010; las sosnowy; na ziemi 1 owocnik; leg. Bogdan Rudzionek, Barbara Waldon; det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 379538

176810 Sparassis crispa; Ocypel-Bory tucholskie, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB-48; 24.09.2010; las sosnowy; na korzeniach sosen kilka owocnikow wokół Ocypla; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 379939 fot. 379940

176939 Sparassis crispa; rez.''Łuszczanowice'',gm.Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie, DE-45; 05.10.2010; las jodłowo-sosnowy; u podstaw żywych sosen dwa owocniki pod dwiema sosnami,oddalone od siebie o ok.500m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Tym razem (w stosunku do pierwotnego zgłoszenia) owocniki rosły w granicach rezerwatu,kilka metrów od dostępnej ścieżki.

1)fot. 380275
2)fot. 380276

177471 Sparassis crispa; 1 km na S-W od zabudowań Żdżar (przysiółek Podjama), pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 03.10.2010; młody zagajnik:sosna, dab, brzoza; liczne pnie po starych sosnach; na ziemi, przy pniaku sosny pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 249. Owocnik mocno dojrzały.
fot. 381914 fot. 381915

177472 Sparassis crispa; 300 m na S-W od zabudowań Kamionki, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 05.10.2010; las sosnowy, z domieszką grabów i brzóz; na ziemi, przy pniu sosny pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 257.
fot. 381920 fot. 381921 fot. 381922

177473 Sparassis crispa; 100 m na W od zabudowań Kamionki, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 05.10.2010; las sosnowy, z domieszką grabów i brzóz; na ziemi, przy pniu sosny pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 257.
fot. 381928 fot. 381929

177706 Sparassis crispa; 2,7 km S od stacji kolejowej, Grabowno Wielkie, pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie, CE-21; 04.09.2010; Las sosnowy z domieszką modrzewia i brzozy; Przy zmurszałym pniu Pojedynczo; leg. Andrzej Kitowski; det. Andrzej Kitowski; eksykat: Nie, chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Dwa owocniki odległe od siebie ok. 450 m
fot. 382650 fot. 382651 fot. 382652

177707 Sparassis crispa; 1,8 km S od stacji kolejowej, Grabowno Wielkie, pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie, CE-21; 11.09.2010; Las sosnowy z domieszką modrzewia i brzozy; Przy zmurszałym pniu Pojedynczo; leg. Andrzej Kitowski; det. Andrzej Kitowski; eksykat: Nie, chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Jeden owocnik
fot. 382655

178051 Sparassis crispa; Warszawa, Powsin, pow. warszawski, woj. mazowieckie, ED-37; 06.09.2010; las mieszany, w tym miejscu z dominującą sosną; na korzeniach sosen 5 owocników na obszarze 10mx10m pod kilkoma sosnami; leg. Andrzej Sas; det. Andrzej Sas; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 383489 fot. 383490

178182 Sparassis crispa; 700m na S-E od zabudowań Podjaworka (przysiółka Żdżar, gm. Bolesławiec), pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 17.10.2010; las sosonowo-bukowy; na ziemi, przy pniu sosny pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 248.
fot. 383798 fot. 383799 fot. 383800

179692 Sparassis crispa; 1,5 km S,Kletnia, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 15.11.2010; las sosnowy; pozornie na ziemi, w pobliżu zmurszałego sosnowego pniaka pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st 8' 39,89"N , 19st 30' 17,09"E

fot. 389262 fot. 389263

Stanowisko tego siedzunia znajdowało się ok.300 m na pdwsch od siedzunia ze zgłoszenia ID175160.

179722 Sparassis crispa; Stara Kaźmierka od strony Kwilenia, pow. pleszewski, woj. województwo, CD-45; 10..2.26.0; bór świeży; na ziemi; leg. Danka Żurawlew, Przemysław Żurawlew; det. Przemysław Żurawlew; tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 389383

180303 Sparassis crispa; 1,3 km W,Brodowe, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 03.09.2010; las sosnowy; pozornie na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st 03' 03,7"N , 19st 20' 26,7"E

fot. 391048

180551 Sparassis crispa; 1 km E,Ujazdówek, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 13.09.2010; las mieszany;fragment lasu gdzie królują stare buki; u podstawy żywej sosny, innej niż w zgłoszeniu pierwotnym jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 391595 fot. 391596

180552 Sparassis crispa; 1 km N,Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 13.09.2010; las sosnowy z domieszką lisciastych-dąb,osika,brzoza i in; u podstawy żywych sosen dwa pojedyncze owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: przybliżone namiary 51 02 44,7 ; 19 37 38,2

owocnik pierwszy
fot. 391600

owocnik drugi
fot. 391601

180553 Sparassis crispa; 1,5 km NE,Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 13.09.2010; las mieszany-sosna,dąb,brzoza,buk i inne; jeden owocnik u podstawy żywej sosny, drugi na pniaku sosnowym dwa pojedyncze owocniki w oddaleniu od siebie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 391605 fot. 391606

180554 Sparassis crispa; 1,5 km S,Ujazdówek, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 13.09.2010; las mieszany-sosna,buk,jodła,dąb,brzoza; u podstawy żywej sosny pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Ten owocnik rósł ok. 250 m na pdzach od owocnika z pierwotnego zgłoszenia

fot. 391609

180614 Sparassis crispa; 1,2 km na SW od osady Jezierce, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CD-01; 27.09.2010; las - sosna, dąb, leszczyna, brzoza; pod sosną dwa owocniki, z których jeden został znaleziony zerwany i położony na ławce, drugi rósł pod sosną; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Jezierce, oddział 153
przy ścieżce przyrodniczo-leśnej w Jeziercach, przed i za przystankiem nr 13, pomiędzy jeziorami Ully i Ósemka, w pobliżu Cybinki

jeden z owocników, ten znaleziony na ławce
fot. 391780 fot. 391781
drugi owocnik rosnący pod sosną
fot. 391782 fot. 391783

180792 Sparassis crispa; Szczepocice Prywatne, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 25.09.2010; las sosnowy; pozornie na ziemi, tuż przy pniu sosny pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st 01' 03,9"N ; 19st 21' 52,0"E

fot. 392258

180812 Sparassis crispa; 0,5 km na S od Uchorowa, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC-79; 03.10.2010; las o składzie: sosna, dąb, grab, brzoza; pod sosną, 20 cm od pnia drzewa jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon + mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Uchorowo, oddział 206

zdjęcia: siedlisko i owocnik
fot. 392323 fot. 392324 fot. 392325

180813 Sparassis crispa; ok, 1,5 km na E od Suchego Lasu, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC-98; 29.09.2010; las mieszany: sosna, dąb, grab; pod sosną, kilkadziesiąt cm od pnia drzewa jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Morasko, Las Sucholeski

zdjęcia: stanowisko, owocnik
fot. 392329 fot. 392330

180814 Sparassis crispa; 1,1 km na pd.wsch. od wioski Leśniewo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 12.09.2010; las mieszany: przewaga sosny, dąb, grab; na ziemi u podstawy sosny jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 59, przy granicy z oddziałem 58
owocnik z poprzedniego zgłoszenia z 2008 r. ID 123107 rósł kilkadziesiąt kroków od obecnego, po drugiej stronie drogi dzielącej oddziały, w oddziale 58

N 52°28'21,31" E 17°28'30,70"

zdjęcia: stanowisko, owocnik
fot. 392334 fot. 392335

181581 Sparassis crispa; Około 1.5 km, na południe od Krynek, pow. pow. sokólski, woj. woj. podlaskie, GC-04; 31.10.2010; Las sosnowy w srednim wieku; na ziemi tuż obok pnia żywej sosny trzy owocniki tuż obok siebie; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 394322 fot. 394323 fot. 394324

181583 Sparassis crispa; 6,5 km od Supraśla na południe, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC-12; 01.11.2010; Skraj lasu iglastego(sosna, świerk), z bardzo małą domieszką brzozy; na korzeniach sosny trudno określić bez wyrywania czy był to jeden bardzo duży owocnik, czy tez kilka zrośniętych ze sobą, raczej jednak kilka owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 394349 fot. 394350

Owocnik bardzo duży, pień sosny na której korzeniach rósł miał około 60-70cm średnicy(podaję do porównania)

188811 Sparassis crispa; 2 km na N-W od zabudowań Żdżar (przysiółek Podjama), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 31.07.2011; las grabowy i kilka sosen; przy pniu sosny pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: Gmina Bolesławiec, Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek, oddział 252.
fot. 432001 fot. 432002

188816 Sparassis crispa; 1,5 na S od Leśniczówki Koziołek (Żdżary), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 31.07.2011; las grabowo-sosnowy; przy pniu sosny pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada;
uwagi: Gmina Bolesławiec. Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek, oddział 253.
fot. 432018 fot. 432019 fot. 432020

189014 Sparassis crispa; Babica, pow. wadowicki, woj. małopolskie; 29.07.2011; las jodlowy z domieszką sosen, swierków i dębów - bezpośrednio pod sosną; gleba kamienista Przy samym pniu jeden owocnik wielkości dużego kalafiora; leg. Grzegorz Możejko; det. Grzegorz Możejko; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Owocnik rósł z południowej strony pnia sosny otoczonej jodłami.
Położenie N 49 54,563 E 19 33,326 w stopniach, minutach i ułamkach minut
fot. 432626 fot. 432627 fot. 432628

189103 Sparassis crispa; 1,5 km na SW od Pawłowa, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 04.08.2011; las mieszany, sosna, dąb, w tym dąb czerwony, leszczyna; u podstawy sosny w niewielkiej odległości od pnia; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 82 (niedaleko szosy przecinającej ten oddział)
Poprzednio zgłaszano owocnik z innego miejsca tego oddziału, po przeciwnej stronie szosy.

stanowisko i owocnik (wobec aparatu komórkowego dla ukazania rozmiarów):
fot. 433145 fot. 433146

189494 Sparassis crispa; Człopa 5 km N, pow. wałecki, woj. zachodniopomorskie, BC-13; 06.08.2011; las sosnowy; na ziemi przy pniu sosny dwa owocniki; leg. Bogdan Rudzionek; det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 435317

189675 Sparassis crispa; ok. 2,5 km na NE od wioski Sokołowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-95; 15.08.2011; las - sosna, świerk, dąb, leszczyna; pod sosną, w odległości kilkudziesięciu cm od sosny pozostałość po jednym owocniku, który został prawdopodobnie przez kogoś zabrany; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Stary Dwór, na granicy oddziałów 11 i 12, niedaleko ścieżki zielonego szlaku turystycznego

fot. 436218 fot. 436219 fot. 436220

około 1 km na SW kolejny owocnik - las mieszany (sosna, dąb), nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Skorzęcin, oddział 24 (przy drodze oddziałowej)
fot. 436221 fot. 436222 fot. 436223

190384 Sparassis crispa; Kapalica, 1,2 km SW, pow. poznański, woj. wielkopolskie, CC-91; 26.08.2011; las mieszany, sosna, dąb, grab; pod sosnami podwójny oraz jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapki; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Promno, oddział 239
otulina rezerwatu "Jezioro Drążynek" po południowej stronie jeziora
obszar Natura 2000 - Ostoja koło Promna

zdjęcia:
fot. 439351 fot. 439352 fot. 439353 fot. 439354 fot. 439355 fot. 439356

190456 Sparassis crispa; Beskid Makowski (zbocza góry Chełm), pow. suski, woj. małopolskie, DF-97; 28.08.2011; las jodłowy z pojedynczymi sosnami; na korzeniach sosny jeden owocnik; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (przeslę fragment owocnika), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 439711

190526 Sparassis crispa; 600 m na S od zabudowań Podjamy przysiółka Żdżar, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 22.08.2011; las sosnowy, z domieszką dębu; na ziemi, przy pniu sosny pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 251. Gmina Bolesławiec. Potwierdzenie stanowiska z 2010r.
fot. 440033 fot. 440034 fot. 440035

190528 Sparassis crispa; 2 km na S-E od zabudowań Podjaworka - przysiółek Żdżar, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 15.08.2011; las świerkowo-sosnowy; na ziemi, przy leżącej kłodzie sosny dwa okazy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 240. Gmina Bolesławiec.
fot. 440039 fot. 440040

190627 Sparassis crispa; 600 m na S-W od Leśniczówki Koziołek (Żdżary), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 30.08.2011; las grabowo-sosnowy; na ziemi, przy sośnie trzy okazy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 258. Gmina Bolesławiec. Przy jednej sośnie rosły dwa osobniki, a 30 m na E przy kolejnej sośnie - jeszcze jeden.
fot. 440551 fot. 440552 fot. 440553

190756 Sparassis crispa; Kamień gm.Szemud, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-78; 20.08.2011; Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb; na korzeniach sosny jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak,Spis grzybów TPK i okolic; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 441197
175 m.npm.
Forma ochrony-obszar Trójmiejskiego PK

http://www.bing.com/maps/?v=2&sty=h&mkt=pl-pl&cp=54.50185~18.31256&lvl=15&sp=point.54.50185_18.31256_20%20sierpnia%202011%20(39).JPG

190849 Sparassis crispa; TPK Gdańsk Oliwa dolina Samborowo, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 31.08.2011; las bukowy z domieszką sosny,dębu; na korzeniach sosny dwa owocniki na dwóch substratach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak,Spis grzybów TPK i okolic; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 441551 fot. 441552
forma ochrony-Trójmiejski PK

191558 Sparassis crispa; 700 m na N-E od zabudowań Kamionki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 08.09.2011; las sosnowy; przy pniu sosny pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 255. Gmina Bolesławiec. Okaz mocno podstarzały.

fot. 445441

191560 Sparassis crispa; 1,3 km na E od zabudowań Mieleszyna i 1,3 km na N-W od zabudowań Żdżar, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 10.09.2011; las sosnowo-jodłowy; na pniaku sosny pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 244.
fot. 445445 fot. 445446

191563 Sparassis crispa; 600 m na N-E od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 21.09.2011; las bukowy, z pojedynczymi brzozami i sosnami; na pniaku sosny pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 238. Gmina Bolesławiec.
fot. 445451 fot. 445452 fot. 445453

192170 Sparassis crispa; 1 km na E od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; .0.01.2011; las jodłowy; na pniaku sosny 2 osobniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 237. Gmina Bolesławiec.
fot. 448003 fot. 448004

192171 Sparassis crispa; 100 m na W od zabudowań Kamionki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 29.09.2011; las sosnowy, z domieszką grabów i brzóz; na ziemi, przy pniu sosny pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 257. Gmina Bolesławiec. Potwierdzenie stanowiska z 2010 r.
fot. 448008 fot. 448009

192172 Sparassis crispa; 300 m na S-W od zabudowań Kamionki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 29.09.2011; las sosnowy, z domieszką grabów i brzóz; na ziemi, przy sośnie dwa owocniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 257. Gmina Bolesławiec. Potwierdzenie stanowiska z 2010 r.
fot. 448013 fot. 448014

192490 Sparassis crispa; Łochowice ok.1km W, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-25; 15.10.2011; las sosnowy; na ziemi przy pniu sosny 1 owocnik; leg. Bogdan Rudzionek ,Barbara Waldon; det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 449776

193002 Sparassis crispa; 700 m na S od zabudowań Żdżar (Podjama), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 23.10.2011; Las sosnowy; na pniaku sosnowym pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 241. Gmina Bolesławiec.
fot. 452111 fot. 452112

193003 Sparassis crispa; 1,3 km na S od zabudowań Żdżar (Leśniczówka Koziołek), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 23.10.2011; las jodłowo-bukowy, z domieszką sosny i brzozy; przy pniaku sosny pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 244. Gmina Bolesławiec.
fot. 452116 fot. 452117

193004 Sparassis crispa; 300 m na S od zabudowań Jaworka, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 24.10.2011; las sosnowy, z domieszką dębu; na ziemi przy pniu sosny pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Las prywatny, działka nr 291 - Jaworek. Gmina Czastary.
fot. 452121 fot. 452122

193382 Sparassis crispa; Rzepinek, 0,5 km W, pow. słubicki, woj. lubuskie, AD-04; 30.10.2011; kultura sosnowa w wieku ca. 50-60 lat z niewielką domieszką innych gatunków liściastych; na piaszczystym mineralnym podłożu z cienką warstwą ściółki (iglastej), w pobliżu żywe sosny i kilka murszejących pniaków sosnowych pojedynczno, jeden osobnik, być może więcej ale nie szukałem; leg. Michał Smoczyk; det. Michał Smoczyk; eksykat: NIE (chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 453747
Nadleśnictwo Rzepin

193745 Sparassis crispa; 2 km W od miejscowości Wda, pow. Starogard Gd., woj. pomorskie, CB-48; 24.09.2011; bór sosnowy,; u podstawy pnia sosny, 1 owocnik; leg. Włodek Chojnacki; det. Włodek Chojnacki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/WC/24.11.11, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44

193762 Sparassis crispa; 900 m na N- W od zabudowań Żdżar (Podjama), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 28.10.2011; las sosnowy, z domieszką brzozy; przy pniu sosny pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 243. Sosna rosła przy drodze leśnej. Gmina Bolesławiec.
fot. 455590 fot. 455591

194150 Sparassis crispa; Pliszka, S 0,5 km, pow. krośnieński, woj. lubuskie, AD-16; 11.11.2011; bór sosnowy; na ziemi w pobliżu sosny 2 osobniki o średnicy 15 i 8 cm; leg. Michał Smoczyk; det. Michał Smoczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Krosno, leśnictwo Kępiny;
ponowne zgłoszenie uzupełnione o fotografię (poprzednie było bez), poprzedni ID 193741
fot. 457739

194534 Sparassis crispa; Babi Dół, 0,7 km W, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-98; 17.09.2011; bór sosnowy; u nasady sosny jeden owocnik; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: wielkości ok. 15 cm.
fot. 460118

194620 Sparassis crispa; 0,7 km S od części wsi Adamów zwanej Janów Wolski, gm Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 31.07.2011; las mieszany, fragment sosnowo-bukowy; pozornie na ziemi, przy pniu sosny pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51st 5' 1,23" N ; 19st 17' 16,89" E

fot. 460698 fot. 460699

siedlisko
fot. 460700

194714 Sparassis crispa; 2 km S od wsi Wola Wiewiecka, gm.Strzelce Wielkie, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE-54; 06.09.2011; dąbrowa przechodząca w las mieszany; pozornie na ziemi, przy zmurszałym sosnowym pniaku jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51st 5' 26,12" N ; 19st 15' 17,54" E

fot. 461140

pniak, za którym rośnie siedzuń, z widokiem na siedlisko
fot. 461141

194759 Sparassis crispa; 1 km W od wsi Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 06.10.2011; wysokopienny las sosnowy z dodatkiem świerków; u podstawy żywej sosny jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51st 1' 41,72" N ; 19st 15' 18,15" E

fot. 461499 fot. 461500

194891 Sparassis crispa; 700 m na N-W od zabudowań Wiewiórki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 01.12.2011; las sosnowy, brzozy, świerki, dęby; na pniaku sosny pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 261. Gmina Bolesławiec.
fot. 462427 fot. 462428

195202 Sparassis crispa; Chomiąża Szlachecka, 1,5 km NW, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-65; 28.08.2011; las mieszany, sosna, dąb; pod sosną jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Łysinin, oddział 152

stanowisko i owocnik:
fot. 463858 fot. 463859

195203 Sparassis crispa; Bożacin, 1,5-2 km E; 1,7 km SEE, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-74; 28.08.2011; las mieszany, sosna, dąb; pod sosnami pojedynczo, trzy owocniki rozmieszczone w narożnikach trójkąta o boku po kilkaset metrów; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, nieliczne i niezbyt dobrej jakości, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Stary Bród, oddział 186; leśnictwo Mięcierzyn, oddziały 193 i 187 (leśnictwa i oddziały sąsiadujące ze sobą)

owocnik pierwszy
fot. 463864
owocnik drugi
fot. 463865
mapka rozmieszczenia owocników - długie strzałki wskazują lokalizacje owocników
fot. 463866

podczas tej bytności miałam do dyspozycji tylko komórkę, stąd nie najlepsza jakość zdjęć

195211 Sparassis crispa; Jemiołów, 1,5-2 km E; 3 km NE, nad Jeziorem Trześniowskim, pow. świebodziński, woj. lubuskie, AD-07; 20.08.2011; buczyna z domieszką innych gatunków, w tym sosna; pod sosnami pojedynczo, trzy owocniki; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagrania na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Świebodzin, oddziały położone wokół Jeziora Trześniowskiego
- 24 (wschodni brzeg Jeziora Trześniowskiego) N 52°21'29,96" E 15°17'52,15"
- 8 (na północ od Jeziora Trześniowskiego) N 52°22'40,66" E 15°18'14,94"
- 10 (zachodni brzeg Jeziora Trześniowskiego) N 52°21'22,75" E 15°17'42,45"

obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 "Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie"

stanowisko w oddziale 24:
fot. 463898 fot. 463899
stanowisko w oddziale 8:
fot. 463900 fot. 463901
stanowisko w oddziale 10:
fot. 463902

195219 Sparassis crispa; Leśniewo, 1,4 km E, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 01.09.2011; las mieszany, sosna, dąb; pod sosną jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagrania na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 58

stanowisko
fot. 463941
owocnik
fot. 463942

195358 Sparassis crispa; Bełki, ok. 1 km NE, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-65; 10.09.2011; las mieszany, sosna, dąb, po przeciwnej stronie drogi brzezina; nieopodal sosny jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Oćwieka
przy żółtym szlaku turystycznym z Niestronna przez Bełki w kierunku Jeziora Oćwieckiego, kilka minut drogi przed stanowiskiem Hymenochaete tabacina ID 195357
forma ochrony - Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich

N 52°43'41,97" E 17°49'45,54"

siedlisko, widok ogólny, stanowisko znajduje się po lewej stronie drogi
fot. 464569
bliższy widok na stanowisko
fot. 464570
owocnik
fot. 464571

195438 Sparassis crispa; Poznań-Nowa Wieś Dolna, 0,5-0,7 km NW, pow. miasto Poznań, woj. wielkopolskie, BC-99; 07.09.2011; las mieszany, dąb, brzoza, sosna; pod sosnami po jednym owocniku pod trzema sosnami; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagrania na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Łopuchówko

owocnik 1
fot. 464830 fot. 464831
owocnik 2
fot. 464832 fot. 464833
owocnik 3
fot. 464834 fot. 464835

195440 Sparassis crispa; Wierzonka, 2 km NE, pow. poznański, woj. wielkopolskie, CC-90; 21.09.2011; las rosnący w pobliżu brzegu jeziora, przewaga sosny, głóg; pod sosną jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Babki, leśnictwo Mechowo, oddział 210

stanowisko
fot. 464853
owocnik
fot. 464854 fot. 464855

195487 Sparassis crispa; Błońsko, 0,5 km SW, pow. grodziski, woj. wielkopolskie, BD-23; 02.10.2011; bór sosnowy; przy pniakach sosnowych dwa owocniki; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapki; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Grodzisk, leśnictwo Krzewina, oddział 209

poprzednie zgłoszenie z 2009 r. ID 149169 dotyczyło owocników znalezionych w sąsiednim 221 oddziale

Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Sławskie, Pradolina Obry i Rynna Zbąszyńska

siedlisko
fot. 465140
owocniki
fot. 465141 fot. 465142

195497 Sparassis crispa; Starczanowo, 1 km W, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC-79; 06.10.2011; las mieszany, m.in. sosna, dąb, buk, leszczyna; pniak sosnowy dwa owocniki; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Uchorowo, oddział 229

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) - Biedrusko

widok na stanowisko, w głębi pniak z siedzuniem
fot. 465153
owocniki
fot. 465154

195516 Sparassis crispa; Jezierce, 1,2 km SSW, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CD-01; 27.09.2011; las mieszany - sosna, dąb, leszczyna, brzoza; pod sosną jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Jezierce, oddział 153

przy ścieżce przyrodniczo-leśnej w Jeziercach (p. mapka), dokładnie naprzeciwko zaznaczonego na mapce punktu ścieżki przyrodniczej, obecnie "w naturze" ma on nr 12 (na mapce 14)
fot. 465298
korekta informacji zawartej w poprzednich zgłoszeniach, powinno być "pomiędzy jeziorami Cyganek i Ully, w pobliżu Cybinki"

siedzunia sosnowego obserwuję tu od 2009 r., występuje co roku, nie w identycznych miejscach, ale na pewnym niewielkim obszarze od 12 do 14 punktu ścieżki przyrodniczej

owocnik
fot. 465299 fot. 465300

202925 Sparassis crispa; Wysiedle, przy parkingu leśnym, pow. Łobez, woj. zachodniopomorskie, BB-60; 18.08.2012; las sosnowy; przy sośnie zwyczajnej 1 ex.; leg. ; det. Przemysław Żurawlew; tak,
uwagi: fot. 508081

literatura · references
[5] [2] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 1999-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 11.02.2017 · została utworzona/was created 18.12.1999
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Sparassis_crispa.htm">siedzuń sosnowy - Sparassis crispa - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>