non edible

Marasmius androsaceus (L.) Fr.

szczetkostopek szpilkowy (twardzioszek szpilkowy)
Setulipes androsaceus (L.) Antonin
Marasmius androsaceus
przymiar10 mm
masowo na igłach sosnowych · gregarious on pine needles; 17.11.2000, Dolny Śląsk, okolice Oławy; znal. 001117.9
copyright © by Marek Snowarski
Marasmius androsaceus
przymiar5 mm
masowo na igłach sosnowych · gregarious on pine needles
Marasmius androsaceus
przymiar10 mm
masowo na igłach, gałązkach i kawałkach kory sosnowej · gregarious on pine needles and other remains
Marasmius androsaceus
przymiar50 mm
masowo na igłach sosnowych w pasie lasu za wydmami nadmorskimi · gregarious on pine needle litter
Micromphale perforans
pokrój · habit
Micromphale perforans
blaszki · lamellae

owocnik (Fruitbody)

Marasmius androsaceus
Marasmius androsaceus
Kapelusz cielistobrązowawy, w centrum ciemniejszy; 3-12 mm średnicy. Wypukły, pomarszczony i powyginany, brzeg może być prążkowany. Centrum płaskie lub nieco wgłębione.

Blaszki brudnoskórzaste, grubawe i rzadkie, różnej długości, przy trzonie przyrośnięte.

Trzon ciemny, czarnobrązowy; nitkowaty, 20-60 x 0.3-0.5 mm, u góry może być rozszerzony; elastyczny, trudny do przerwania. Z podłoża wyrastają też liczne, włosowate wyrostki podobne do cienkich trzonów ale bez kapelusza.

Miąższ bardzo cienki, białawy, o smaku łagodnym i bez zapachu.

Owocniki w czasie suchej pogody mogą zasychać i następnie w czasie opadów odżywać.

Pileus flesh-brownish coloured, centrally darker; 3-12 mm in diameter. Convex, wrinkled and flexuous, margin sometimes striate. Centrally flat or slightly depressed.

Lamellae grey-leathery, somewhat thick and distant, of varying length, at the stipe adnate.

Stipe dark, black-brown; filiform, 20-60 x 0.3-0.5 mm, at the apex may be enlarged; elastic, tough, difficult to brake. From the substrate grow also numerous, threadlike thin stalks without cap.

Flesh very thin, whitish, mild in taste and odourless.

Sporocarps in dry weather may dry up only to be revived by rain.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 6.5-7 x 3-4 µm.

Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, 6.5-7 x 3-4 µm.

występowanie

Marasmius androsaceus
Pospolity. Pospolity. Owocniki pojawiają się masowo po deszczach, od wiosny do jesieni, na igłach i gałązkach drzew iglastych. Tak jak w przypadku innych twardzioszków w czasie między opadami wysychają i kurczą się tak, że stają się niemal niewidoczne, po kolejnych deszczach odżywają i kontynuują wzrost.

Common, spring-fall in large groups in coniferous forests on needle litter and other plant remains.

wartość (Importance)

Z racji drobnych rozmiarów bez znaczenia.

Too small to consider.

uwagi (Remarks)

Micromphale perforans
M. perforans z lewej, Marasmius androsaceus z prawej
M. perforans left, Marasmius androsaceus right
Twardziaczek kapuścianny (Micromphale perforans) wyrasta na igłach świerkowych, jego trzon nie jest nitkowaty - jest cienki ale ma łatwo zauważalną grubość, w górze jaśniejszy, ma nieprzyjemny, zapach przypominający czosnek lub psującą się kapustę. Często owocniki obu gatunków rosną obok siebie na igłach świerkowych. Marasmius bulliardii także wyrasta na igłach świerkowych - blaszki tego gatunku są połączone w kołnierzyk otaczający trzon.|twardziaczek kapuścianny (Micromphale perforans) grows on pine needles, its stipe is not filiform - it's thin but got easily visible thickness, in part under cap is paler brown and has a strong, revolting odour simillar to garlic or rotten cabbage. Sporocarps of both species often grows together on spruce needle litter. Marasmius bulliardii also grows on spruce needles, its lamellae are connected to a collar which separate them from the stipe.
Inne fotografie · Additional photographs
Marasmius androsaceus
przymiar10 mm
masowo na opadłych igłach świerkowych · gregarious on spruce needle litter
Marasmius androsaceus
przymiar10 mm
blaszki szerokie, przyrośnięte do trzonu · broadly adnate lamellae
Marasmius androsaceus
przymiar20 mm
są to naprawdę drobne grzyby, zwracają uwagę jedynie masowym występowaniem · gregarious on pine needle litter
Copyright © 1998-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 06.04.2005 · została utworzona/was created 28.11.1998
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Marasmius_androsaceus.htm">szczetkostopek szpilkowy - Marasmius androsaceus - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>