ediblered list

Helvella lacunosa Afz.

piestrzyca zatokowata
Helvella lacunosa
z ziemi w buczynie · on bare soil in beech forest; 22.09.2001, Dolny Śląsk, lasy milickie; znal. 010922.17
copyright © by Marek Snowarski
Helvella lacunosa Helvella lacunosa Helvella lacunosa
Helvella lacunosa Helvella lacunosa

owocnik (Fruitbody)

Owocnik składający się z główki i trzonu, wysokość owocnika 50-120 mm. Główka ciemna, niebieskoszara do prawie czarnej, nieregularnie pofałdowana w 2-3 płaty, 20-70 x 20-50 mm; dolna krawędź główki przyrośnięta do trzonu. Trzon jasny szary, ciemniejący z wiekiem, szarooliwkowy, szaroczarny; 30-80 x 10-30 mm +-równowąski; pusty; o powierzchni nieregularnie, wzdłużnie bruzdowanej i pofałdowanej. Miąższ białawy, szarawy, cienki, kruchy, bez wyróżniającego się smaku lub zapachu.

Sporocarp comprising head and stalk, sporocarp 50-120 mm high. Head dark, blue-grey to near black, irregularly undulating to form 2-3 lobes, 20-70 x 20-50 mm; lower margin of the head grown into one with the stipe. Stipe pale grey, with age darkening, grey-olive, grey-black; 30-80 x 10-30 mm +-equal; hollow; with the surface irregularly, longitudinally grammate and undulating. Flesh whitish, greyish, thin, fragile, lacking distinct taste or odour.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały. Zarodniki krótkoelipsoidalne, gładkie, bezbarwne, 10-20 x 10-13 µm.

Spore print white. Spores near ellipsoid, smooth, hyaline, 10-20 x 10-13 µm.

występowanie

Częsty. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach, od wiosny do jesieni, na nagiej glebie, w lasach liściastych i zaroślach.

Common. Spring-fall, solitary or gregarious on bare soil in hardwood forests and bushes.

wartość (Importance)

Jadalny.

Edible.

uwagi (Remarks)

Helvella crispa
Równie częsta piestrzyca kędzierzawa (Helvella crispa) (fot. obok) jest jaśniej zabarwiona.

Common Helvella crispa (photo) is of light colour.

wybrane znaleziska · selected collections

Helvella lacunosa
28f · 060910.1.mirki2 (Mirosław Wantoch-Rekowski)
Helvella lacunosa
5f · 050618.1.mirki2 (Mirosław Wantoch-Rekowski)
znaleziska Helvella lacunosa na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — Informacje o występowaniu tego gatunku obecnie nie są już przyjmowane do GREJ z uwagi na częste występowanie tego gatunku lub brak zagrożeń.

specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 119784 AB-93, 119992 AB-94, 43033 AB-95, 117928 BB-01, 116367 CA-97, 117900 CA-97, 115176 CB-14, 115269 CB-24, 43388 CB-25, 70136 CB-25, 119554 CB-25, 80431 CB-33, 43393 CB-34, 79836 CB-44, 80116 CB-44, 80124 CB-44, 113910 CB-44, 137509 CC-73, 138652 DD-66, 138826 DE-35, 138832 DE-35, 125395 DE-35, 136357 DE-46, 134486 DE-55, 135283 DE-55, 136356 DE-55, 136896 DE-55, 137305 DE-55, 137300 DE-65, 125394 DE-65, 138865 DF-62, 83225 EF-10, 72851 EF-17, 108371 EG-09, 38855 EG-15, 69572 EG-20,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 297094 AB-94, 144872 BB-11, 146209 BB-20, 108144 CA-36, 119566 CA-36, 81508 CA-97, 83238 CB-07, 114862 CB-24, 108135 CB-25, 138002 CB-25, 117849 CB-44, 137124 DD-96,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

38855 Helvella lacunosa; Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, Gmina Chełmiec, EG-15; 30.08.2005; skraj lasu mieszanego (jodła, świerk, sosna, grab, dąb, brzoza, lipa); na ziemi dwa owocniki; leg. Sebastian Pintscher; det. Sebastian Pintscher; eksykat: 050830-235 fung. Pintscher, brak (ewentualnie skan), notatka: tak, 050830-235; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70

43033 Helvella lacunosa; pow. Gryfino, 1,5 km na E od Kołbacza, AB-95; 10.09.2006; śródpolny zagajnik sosnowy z domieszką dębów, brzóz i osik na krawędzi Doliny Ploni; na gliniastej ziemi masowo, co najmniej kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian, Sebastian Pintscher; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/GD/22.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70
uwagi: fot. 54747

43388 Helvella lacunosa; Wyrówno, CB-25; 14.09.2006; Brzezina z domieszką sosny,modrzewia; W ziemi Masowo; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/MWR/6.10.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70
uwagi: fot. 55367 fot. 55368 fot. 55369

43393 Helvella lacunosa; Raduń-Brusy, CB-34; 16.09.2006; Las sosnowo-brzozowy; Na obrzeżu lasu przy szosie Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/MWR/6.10.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70
uwagi: fot. 55387 fot. 55388

69572 Helvella lacunosa; południowo-zachodni stok Gorców nad doliną Lepietnicy, EG-20; 09.06.2007; gorna granica regla dolnego, las mieszany świerkowo bukowy; w zeszłorocznych liściach buka w miejscu zwykla bardziej mokrym, ale nie bagnistym pojedynczo na obszarze około 5 m2; leg. Ryszard Ziętkiewicz; det. Ryszard Ziętkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/RZ/13.07.07, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: doskonałe maskowanie w zeszłorocznych liściach buka potwierdzenie występowania ok 18 czerwcafot. 103369

70136 Helvella lacunosa; Wyrówno Kaszuby, CB-25; 30.06.2007; Skraj młodników sosnowych i brzozowych; W ziemi (piasek) Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MWR/6.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 104532

72851 Helvella lacunosa; ok 2 km NE Tuczępy, woj. świętokrzyskie, pow. buski, gmina Tuczępy, EF-17; 09.06.2007; las mieszany, przeważają olsze, brzozy i sosny; na ziemi wśród opadłych liści, w trawie pojedynczo i w grupach po kilka sztuk na pow. ok 50 m kw. duża ilość; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JG/4.08.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 110504 fot. 110505 fot. 110506

79836 Helvella lacunosa; Męcikał - Bory Tucholskie, CB-44; 23.09.2007; Las sosonowy z domieszką brzozy; Przy leśnej drodze wśród liści brzozowych pojedynczy owocnik około 3 cm; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/WM/5.10.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: zdjęcia:
fot. 126894 fot. 126895 fot. 126896 fot. 126897

80116 Helvella lacunosa; Męcikał Struga k/Chojnic, CB-44; 04.10.2007; las sosnowo-brzozowy; na ziemi wśród brzozowych liści przy leśnej drodze pojedynczy owocnik; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/WM/12.10.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcia:
fot. 127752 fot. 127753 fot. 127754

owocnik mały około 3 cm wysokości

80124 Helvella lacunosa; Czernica k/Chojnic, CB-44; 04.10.2007; las sosnowo-brzozowy; na ziemi przy leśnej drodze wśród liści brzozowych pojedynczy duży owocnik - około 15 cm wysokości; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/WM/12.10.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcia:
fot. 127784 fot. 127785 fot. 127786

80431 Helvella lacunosa; Przy drodze leśnej Laska-Rolbik, ok. 1000 m od osady Rolbik, pow. chojnicki, woj. pomorskie, CB-33; 06.10.2007; las iglasty, na poboczu piaszczystej drogi śródleśnej; na ziemi licznie, ok. 30 egzemplarzy; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MW/4.11.07, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

81508 Helvella lacunosa; Ostrzycki Las, CA-97; 14.10.2007; Buczyna.; W ziemi dwa owocniki; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosława Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 130640 fot. 130641

83225 Helvella lacunosa; Las Sielski, Sielec, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie, EF-10; 29.10.2007; Las mieszany (jodła, buk, dąb, grab); leśna ścieżka, bezpośrednio na ziemi jeden owocnik; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: 07.10.29-02 fung. M.S. Faldzinski, tak, notatka: tak - zapis wideo; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 133852
Siedlisko

fot. 133853 fot. 133854
Helvella lacunosa - piestrzyca zatokowata

83238 Helvella lacunosa; Rezerwat, CB-07; 01.11.2007; Buczyna.; na drewnie bukowym oraz w ziemi 3 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 133915 fot. 133916 fot. 133917

108135 Helvella lacunosa; Wyrówno, CB-25; 24.07.2008; Młodnik sosnowy-brzozowy; W ziemi 2 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 186811

108144 Helvella lacunosa; Górczyn-Białogóra nad Bałtykiem, CA-36; 26.07.2008; Las sosnowy w pasie nadmorskim.; W ziemi pod brzozami jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 186826

108371 Helvella lacunosa; Biecz, EG-09; 02.08.2008; na przydomowej działce obsadzonej brzozą, (samosiejki przesadzone spod lasu) i świerkiem.; prawie naga ziemia (gliniasta) porosła skąpą trawą i niskim mchem W grupce i pojedynczo, razem kilkanaście sztuk na 1 - 2 m kwadrat.; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego <08-08-02 Helvella lacunosa>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Piestrzyca zatokowata
fot. 187351 fot. 187352

113910 Helvella lacunosa; Żabno k/Chojnic, CB-44; 13.09.2008; Bór sosnowy z domieszką brzozy; przy drodze leśnej wśród brzóz kilka owocników (4 sztuki); leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 27/MW/20.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcia:
fot. 200571 fot. 200572

114862 Helvella lacunosa; Dziemiany-Kaszuby, CB-24; 06.09.2008; Buczyna; w ziemi kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 202348

115176 Helvella lacunosa; Dziemiany-Kaszuby, CB-14; 14.09.2008; Buczyna z domieszka sosny; na drodze gruntowej kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 203041

115269 Helvella lacunosa; Kalisz kaszubski, CB-24; 14.09.2008; Brzezina z domieszka sosny; W ziemi ok.30 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 203245 fot. 203246 fot. 203247
Stanowisko powstało przez wylanie wiadra z czernidłakami kołpakowatymi,które chciałem rozsiać na tym miejscu.W wiadrze były też piestrzyce i inne grzyby.Miało to miejsce w 2006 roku.

116367 Helvella lacunosa; Ostrzycki las-Kaszuby, CA-97; 26.09.2008; Buczyna nad jeziorem Ostrzyckim; W ziemi kilkadziesiąt owocników między wsią a rezerwatem; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/MWR/29.09.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 205512

117849 Helvella lacunosa; Drzewicz k/Brus, CB-44; 11.10.2008; na skaraju młodego lasu sosnowego z domieszką brzozy; wśród liści brzozowych i mchu jeden owocnik; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK (wysłany do kustosza bazy), tak,
uwagi: zdjęcia:
fot. 208768 fot. 208769

117900 Helvella lacunosa; Rezerwat Zamkowa Góra Kartuzy, CA-97; 11.10.2008; Stara buczyna; w ziemi oraz bardzo licznie na próchnie bukowym kilkaset owocników na terenie rezerwatu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-rezerwat, tak, notatka: tak u Marcina Wilgi
uwagi: fot. 209038 fot. 209039 fot. 209040 fot. 209041

117928 Helvella lacunosa; Zachodniopomorskie, pow.Kołobrzeski, m.Bagicz 2 km SE, BB-01; 11.10.2008; Buczyna; na ziemi pojedynczo, 8 owocników; leg. Tadeusz Twardy; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/TT/24.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 209084 fot. 209085 fot. 209086

119554 Helvella lacunosa; Wyrówno - Kaszuby, CB-25; 18.10.2008; Brzezina z domieszka sosny; w ziemi ok.1000 owocników na pow.100 x 100 m; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MWR/15.11.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 212979 fot. 212980

119566 Helvella lacunosa; Białogóra Morze Bałtyckie, CA-36; 19.10.2008; nadmorski las sosnowy; W ziemi pod brzozą jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 213018

119784 Helvella lacunosa; Puszcza Bukowa, ok. 2,4 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 26.10.2008; łęg olszowy nad strumieniem; na omszałym pniaku liściastym pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/29.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Piestrzyca zatokowata
fot. 213672

119992 Helvella lacunosa; Puszcza Bukowa, 2,5 km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, wo. zachodniopomorskie, AB-94; 28.10.2008; kwaśna buczyna przy śródleśnym mokradle; na ziemi w grupie 9 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/GD/29.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Piestrzyca zatokowata
fot. 214131

125394 Helvella lacunosa; 1,5 km NW,Teklinów,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-65; 14.06.2006; las mieszany-sosna,dąb,brzoza; na ziemi,na ścieżce kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 227082 fot. 227083

125395 Helvella lacunosa; 1km S,Kol.Czyżów,pow.bełchatowski, DE-35; 07.10.2007; skraj drogi przez las sosnowy; na ziemi kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 227088 fot. 227089 fot. 227090

134486 Helvella lacunosa; 1 km S,Stobiecko Miejskie (Radomsko), DE-55; 07.06.2009; las mieszany-gł.sosna,poza tym dąb,brzoza; na leśnym dukcie wysypywanym w latach poprzednich gruzem piaskowca i popiołem hutniczym,na ziemi dwie grupy oddalone od siebie o ok.150 m;pirwsza licząca ok.30 owocników,druga kilkanaście; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/1.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: gr1 51st3'59,13"N 19st22'50,81"E

podłoże
fot. 246971

gr1
fot. 246972 fot. 246973

gr2
fot. 246974 fot. 246975

135283 Helvella lacunosa; 1,8 km SE,Radziechowice II,pow.radomszczański, DE-55; 20.06.2009; las mieszany-sosna,brzoza,dąb,buk i in; na utwardzanej ścieżce pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/1.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st3'52,32"N 19st22'12,2"E

fot. 248676 fot. 248677

136356 Helvella lacunosa; Radomsko,ul.Krasickiego, DE-55; 29.06.2009; fragment zieleni-trawnik z brzozami,wisniami,różami i in.; na ziemi rozproszona na kilkudziesięciu mkw grupa ponad 40 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/1.08.09, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

136357 Helvella lacunosa; Blok Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-46; 01.07.2009; trawiasta,leśna ścieżka między dwoma biotopami-kilkudziesięcioletnim lasem sosnowym z liściastym podrostem(dąbki,kruszyna) a tyczkowiną sosnowo-brzozową; na ziemi grupa ok 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/1.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st6'44,89"N 19st26'59,87"E

fot. 251004 fot. 251005 fot. 251006

136896 Helvella lacunosa; 1,5 km S,Radziechowice I,pow.radomszczański, DE-55; 05.07.2009; skraj żwirowej drogi (obsadzony brzozami) przez las sosnowy; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/1.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st3'10,53"N 19st19'50,62"E
Na odcinku ok.400 m,w kierunku północnym,przy tej samej drodze,znalazłem jeszcze trzy grupy tych grzybków (ok.20 owocników)

dwa owocniki z grupy 1
fot. 252245 fot. 252246

137124 Helvella lacunosa; Tuszyn-Łódź, DD-96; 03.07.2009; Parking leśny las grabowy z domieszka dębu,brzozy; pod brzozą w centrum parkingu 5 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak u Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 252806
N 51*38,003
E 019*30,235'
210 m.npm

137300 Helvella lacunosa; 1 km S,Pieńki Szczepockie,pow.częstochowski, DE-65; 12.07.2009; zarastające dzikie wysypisko śmieci w lesie sosnowym,porośnięte osikami,brzózkami i leszczyną; na ziemi kilka,rozproszonych w promieniu 10m owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/1.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 50st59'50,4"N 19st20'45,79"E

fot. 253351 fot. 253352

137305 Helvella lacunosa; 1,8km SW,Wymysłówek (Radomsko), DE-55; 12.07.2009; las sosnowy,pobocze leśnej drogi obsadzone brzozami; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/1.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st2'58,35"N 19st22'26,66"E

fot. 253370 fot. 253371 fot. 253372

137509 Helvella lacunosa; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadl. Gniezno, leśn. Brody, dolina Wełny, na wschód od rzeczki, ok. 0,6 km na pn od leśniczówki Brody, CC-73; 14.07.2009; las mieszany: dąb, grab, klon, leszczyna, nieopodal sosna; na ziemi pod leszczynami i pod dębem kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/BK/31.07.09, kilka słabej jakości, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: lokalizacja na granicy oddziałów:
w odległości ok. 2 m od stanowiska Geastrum rufescens ID: 120343, N 52°37'23,89 E 17°38'49,79", oddział 133
oraz
w odległości ok. 2-3 m od stanowiska Gyroporus castaneus ID: 115060, N 52°37'23,84" E 17°38'50,90", oddział 126

w dniu znalezienia owocniki mniejsze, większe, ale wszystkie młodziutkie, w miarę możliwości sprawdzę liczność stanowiska 18 lipca

fot. 253856

138002 Helvella lacunosa; Wyrówno gm.Lipusz - Kaszuby, CB-25; 18.07.2009; Młodnik brzozowy; W ziemi kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 255391 fot. 255392
Powtórzenie stanowiska ID: 119554
N 54*04,013'
E 017*48,221'
163 m.npm

138652 Helvella lacunosa; Las Łagiewnicki w Łodzi (skraj), DD-66; 21.07.2009; Trawnik pod ogrodzeniem szpitala chorób płucnych. W okolicy dąb czerwony, klon, brzoza.; na ziemi kilka egzemplarzy obok siebie; leg. Małgorzata Przybyt; det. Małgorzata Przybyt; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MP/3.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Obok rosła Helvella peziziodes
fot. 257145 fot. 257146 fot. 257147

138826 Helvella lacunosa; 2 km SE,Łękińsko.pow.bełchatowski, DE-35; 26.07.2009; rzadki las mieszany,stare sosny i młode dęby i brzozy; na ziemi grupa ok.30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/1.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st12'15,86"N 19st22'24,34"E

siedlisko
fot. 257622

przykładowe owocniki
fot. 257623 fot. 257624 fot. 257625

138832 Helvella lacunosa; 1 km W,Czyżów,pow.bełchatowski, DE-35; 26.07.2009; las sosnowy; na ziemi,w pobliżu brzóz w promieniu ok.200m trzy grupy-od kilku do kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/1.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: gr1-51st13'4,45"N 19st22'26,18"E
gr3-51st13'5,43"N 19st22'19,63"E (razem z chropiatką lejkowatą)

gr1
fot. 257669 fot. 257670

gr3
fot. 257671

138865 Helvella lacunosa; ok 50 m SE droga S1, 2,5 km S zameczek myśliwski w Promnicach, pow.tyski, woj.śląskie, DF-62; 30.06.2009; las sosnowy z dębami wzdłuż dróg; na ziemi, przy leśnej drodze jeden owocnik; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JG/17.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 257784

144872 Helvella lacunosa; Okolice miejscowości Gościno, pow. kołobrzeski, zachodniopomorskie, BB-11; 12.09.2009; Dorzecze rzeki Parsęty, las łęgowy; na ziemi, pojedynczo, jeden owocnik; leg. Paweł Paulus; det. Paweł Paulus; eksykat: tak, tak, notatka: http://www.bio-forum.pl/messages/33/272489.html
uwagi: fot. 272921 fot. 272922

146209 Helvella lacunosa; 3km S, Gościno, powiat kołobrzeski, BB-20; 09..2.24.0; las dębowo-bukowy; na ziemi pojedynczo, kilka owocników; leg. Paweł Paulus; det. Paweł Paulus; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 276484 fot. 276485

297094 Helvella lacunosa; Puszcza Bukowa, 0,9 km na N od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 15.09.2014; pod skarpą przydrożną w żyznej buczynie; ziemia pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 906997

literatura · references
[5] [26I] [9] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 25.04.2009 · została utworzona/was created 20.06.2002
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Helvella_lacunosa.htm">piestrzyca zatokowata - Helvella lacunosa - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>