jadalnyred listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Helvella lacunosa Afz.

piestrzyca zatokowata
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi · znaleziska
Unidentified-Ascomycetes (niezidentyfikowane)
z ziemi w buczynie; 22.09.2001, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski
Helvella lacunosa (piestrzyca zatokowata)
Helvella lacunosa (piestrzyca zatokowata)
Helvella lacunosa (piestrzyca zatokowata)
Helvella lacunosa (piestrzyca zatokowata)
Helvella lacunosa (piestrzyca zatokowata)

owocnik

Owocnik składający się z główki i trzonu, wysokość owocnika 50-120 mm. Główka ciemna, niebieskoszara do prawie czarnej, nieregularnie pofałdowana w 2-3 płaty, 20-70 x 20-50 mm; dolna krawędź główki przyrośnięta do trzonu. Trzon jasny szary, ciemniejący z wiekiem, szarooliwkowy, szaroczarny; 30-80 x 10-30 mm +-równowąski; pusty; o powierzchni nieregularnie, wzdłużnie bruzdowanej i pofałdowanej. Miąższ białawy, szarawy, cienki, kruchy, bez wyróżniającego się smaku lub zapachu.

Sporocarp comprising head and stalk, sporocarp 50-120 mm high. Head dark, blue-grey to near black, irregularly undulating to form 2-3 lobes, 20-70 x 20-50 mm; lower margin of the head grown into one with the stipe. Stipe pale grey, with age darkening, grey-olive, grey-black; 30-80 x 10-30 mm +-equal; hollow; with the surface irregularly, longitudinally grammate and undulating. Flesh whitish, greyish, thin, fragile, lacking distinct taste or odour.

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki krótkoelipsoidalne, gładkie, bezbarwne, 10-20 x 10-13 µm.

Spore print white. Spores near ellipsoid, smooth, hyaline, 10-20 x 10-13 µm.

występowanie

Częsty. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach, od wiosny do jesieni, na nagiej glebie, w lasach liściastych i zaroślach.

Common. Spring-fall, solitary or gregarious on bare soil in hardwood forests and bushes.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wartość

Jadalny.

Edible.

uwagi

Helvella crispa (piestrzyca kędzierzawa)
Równie częsta piestrzyca kędzierzawa (Helvella crispa) (fot. obok) jest jaśniej zabarwiona.

Common piestrzyca kędzierzawa (Helvella crispa) (photo) is of light colour.
znalezisko 20060910.1.mirki2 - Helvella lacunosa (piestrzyca zatokowata)
28f · 20060910.1.mirki2
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
znalezisko 20050618.1.mirki2 - Helvella lacunosa (piestrzyca zatokowata)
5f · 20050618.1.mirki2
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
znaleziska Helvella lacunosa na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

AB-93 119784 AB-94 119992 297094 AB-95 43033 BB-01 117928 BB-11 144872 BB-20 146209 CA-36 108144 119566 CA-97 81508 116367 117900 CB-07 83238 CB-14 115176 CB-24 114862 115269 CB-25 119554 108135 138002 70136 43388 CB-33 80431 CB-34 43393 CB-44 113910 117849 80124 80116 79836 CC-73 137509 DD-66 138652 DD-96 137124 DE-35 138832 138826 125395 DE-46 136357 DE-55 134486 135283 136356 136896 137305 DE-65 298473 125394 137300 DF-62 138865 EC-25 298940 EF-10 83225 EF-17 72851 EG-09 108371 EG-15 38855 EG-20 69572 GC-01 296482

 ID38855  Helvella lacunosa; Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, Gmina Chełmiec, EG-15; 2005.08.30; skraj lasu mieszanego (jodła, świerk, sosna, grab, dąb, brzoza, lipa); na ziemi dwa owocniki; leg. Sebastian Pintscher; det. Sebastian Pintscher; eksykat: 050830-235 fung. Pintscher, brak (ewentualnie skan), notatka: tak, 050830-235; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70
uwagi:

 ID43033  Helvella lacunosa; pow. Gryfino, 1,5 km na E od Kołbacza, AB-95; 2006.09.10; śródpolny zagajnik sosnowy z domieszką dębów, brzóz i osik na krawędzi Doliny Ploni; na gliniastej ziemi masowo, co najmniej kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian, Sebastian Pintscher; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/GD/22.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70
uwagi: fot. 54747

 ID43388  Helvella lacunosa; Wyrówno, CB-25; 2006.09.14; Brzezina z domieszką sosny,modrzewia; W ziemi Masowo; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/MWR/6.10.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70
uwagi: fot. 55367 fot. 55368 fot. 55369

 ID43393  Helvella lacunosa; Raduń-Brusy, CB-34; 2006.09.16; Las sosnowo-brzozowy; Na obrzeżu lasu przy szosie Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/MWR/6.10.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70
uwagi: fot. 55387 fot. 55388

 ID69572  Helvella lacunosa; południowo-zachodni stok Gorców nad doliną Lepietnicy, EG-20; 2007.06.09; gorna granica regla dolnego, las mieszany świerkowo bukowy; w zeszłorocznych liściach buka w miejscu zwykla bardziej mokrym, ale nie bagnistym pojedynczo na obszarze około 5 m2; leg. Ryszard Ziętkiewicz; det. Ryszard Ziętkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/RZ/13.07.07, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: doskonałe maskowanie w zeszłorocznych liściach buka potwierdzenie występowania ok 18 czerwcafot. 103369

 ID70136  Helvella lacunosa; Wyrówno Kaszuby, CB-25; 2007.06.30; Skraj młodników sosnowych i brzozowych; W ziemi (piasek) Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MWR/6.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 104532

 ID72851  Helvella lacunosa; ok 2 km NE Tuczępy, woj. świętokrzyskie, pow. buski, gmina Tuczępy, EF-17; 2007.06.09; las mieszany, przeważają olsze, brzozy i sosny; na ziemi wśród opadłych liści, w trawie pojedynczo i w grupach po kilka sztuk na pow. ok 50 m kw. duża ilość; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JG/4.08.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 110504 fot. 110505 fot. 110506

 ID79836  Helvella lacunosa; Męcikał - Bory Tucholskie, CB-44; 2007.09.23; Las sosonowy z domieszką brzozy; Przy leśnej drodze wśród liści brzozowych pojedynczy owocnik około 3 cm; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/WM/5.10.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: zdjęcia:
fot. 126894 fot. 126895 fot. 126896 fot. 126897

 ID80116  Helvella lacunosa; Męcikał Struga k/Chojnic, CB-44; 2007.10.04; las sosnowo-brzozowy; na ziemi wśród brzozowych liści przy leśnej drodze pojedynczy owocnik; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/WM/12.10.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcia:
fot. 127752 fot. 127753 fot. 127754

owocnik mały około 3 cm wysokości

 ID80124  Helvella lacunosa; Czernica k/Chojnic, CB-44; 2007.10.04; las sosnowo-brzozowy; na ziemi przy leśnej drodze wśród liści brzozowych pojedynczy duży owocnik - około 15 cm wysokości; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/WM/12.10.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcia:
fot. 127784 fot. 127785 fot. 127786

 ID80431  Helvella lacunosa; Przy drodze leśnej Laska-Rolbik, ok. 1000 m od osady Rolbik, pow. chojnicki, woj. pomorskie, CB-33; 2007.10.06; las iglasty, na poboczu piaszczystej drogi śródleśnej; na ziemi licznie, ok. 30 egzemplarzy; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MW/4.11.07, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:

ID81508 Helvella lacunosa; Ostrzycki Las, CA-97; 2007.10.14; Buczyna.; W ziemi dwa owocniki; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosława Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 130640 fot. 130641

 ID83225  Helvella lacunosa; Las Sielski, Sielec, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie, EF-10; 2007.10.29; Las mieszany (jodła, buk, dąb, grab); leśna ścieżka, bezpośrednio na ziemi jeden owocnik; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: 07.10.29-02 fung. M.S. Faldzinski, tak, notatka: tak - zapis wideo; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 133852
Siedlisko

fot. 133853 fot. 133854
Helvella lacunosa - piestrzyca zatokowata

ID83238 Helvella lacunosa; Rezerwat, CB-07; 2007.11.01; Buczyna.; na drewnie bukowym oraz w ziemi 3 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 133915 fot. 133916 fot. 133917

ID108135 Helvella lacunosa; Wyrówno, CB-25; 2008.07.24; Młodnik sosnowy-brzozowy; W ziemi 2 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 186811

ID108144 Helvella lacunosa; Górczyn-Białogóra nad Bałtykiem, CA-36; 2008.07.26; Las sosnowy w pasie nadmorskim.; W ziemi pod brzozami jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 186826

 ID108371  Helvella lacunosa; Biecz, EG-09; 2008.08.02; na przydomowej działce obsadzonej brzozą, (samosiejki przesadzone spod lasu) i świerkiem.; prawie naga ziemia (gliniasta) porosła skąpą trawą i niskim mchem W grupce i pojedynczo, razem kilkanaście sztuk na 1 - 2 m kwadrat.; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego <08-08-02 Helvella lacunosa>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Piestrzyca zatokowata
fot. 187351 fot. 187352

 ID113910  Helvella lacunosa; Żabno k/Chojnic, CB-44; 2008.09.13; Bór sosnowy z domieszką brzozy; przy drodze leśnej wśród brzóz kilka owocników (4 sztuki); leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 27/MW/20.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcia:
fot. 200571 fot. 200572

ID114862 Helvella lacunosa; Dziemiany-Kaszuby, CB-24; 2008.09.06; Buczyna; w ziemi kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 202348

 ID115176  Helvella lacunosa; Dziemiany-Kaszuby, CB-14; 2008.09.14; Buczyna z domieszka sosny; na drodze gruntowej kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 203041

 ID115269  Helvella lacunosa; Kalisz kaszubski, CB-24; 2008.09.14; Brzezina z domieszka sosny; W ziemi ok.30 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 203245 fot. 203246 fot. 203247
Stanowisko powstało przez wylanie wiadra z czernidłakami kołpakowatymi,które chciałem rozsiać na tym miejscu.W wiadrze były też piestrzyce i inne grzyby.Miało to miejsce w 2006 roku.

 ID116367  Helvella lacunosa; Ostrzycki las-Kaszuby, CA-97; 2008.09.26; Buczyna nad jeziorem Ostrzyckim; W ziemi kilkadziesiąt owocników między wsią a rezerwatem; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/MWR/29.09.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 205512

ID117849 Helvella lacunosa; Drzewicz k/Brus, CB-44; 2008.10.11; na skaraju młodego lasu sosnowego z domieszką brzozy; wśród liści brzozowych i mchu jeden owocnik; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK (wysłany do kustosza bazy), tak
uwagi: zdjęcia:
fot. 208768 fot. 208769

 ID117900  Helvella lacunosa; Rezerwat Zamkowa Góra Kartuzy, CA-97; 2008.10.11; Stara buczyna; w ziemi oraz bardzo licznie na próchnie bukowym kilkaset owocników na terenie rezerwatu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-rezerwat, tak, notatka: tak u Marcina Wilgi
uwagi: fot. 209038 fot. 209039 fot. 209040 fot. 209041

 ID117928  Helvella lacunosa; Zachodniopomorskie, pow.Kołobrzeski, m.Bagicz 2 km SE, BB-01; 2008.10.11; Buczyna; na ziemi pojedynczo, 8 owocników; leg. Tadeusz Twardy; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/TT/24.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 209084 fot. 209085 fot. 209086

 ID119554  Helvella lacunosa; Wyrówno - Kaszuby, CB-25; 2008.10.18; Brzezina z domieszka sosny; w ziemi ok.1000 owocników na pow.100 x 100 m; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MWR/15.11.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 212979 fot. 212980

ID119566 Helvella lacunosa; Białogóra Morze Bałtyckie, CA-36; 2008.10.19; nadmorski las sosnowy; W ziemi pod brzozą jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 213018

 ID119784  Helvella lacunosa; Puszcza Bukowa, ok. 2,4 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2008.10.26; łęg olszowy nad strumieniem; na omszałym pniaku liściastym pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/29.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Piestrzyca zatokowata
fot. 213672

 ID119992  Helvella lacunosa; Puszcza Bukowa, 2,5 km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, wo. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.10.28; kwaśna buczyna przy śródleśnym mokradle; na ziemi w grupie 9 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/GD/29.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Piestrzyca zatokowata
fot. 214131

 ID125394  Helvella lacunosa; 1,5 km NW,Teklinów,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-65; 2006.06.14; las mieszany-sosna,dąb,brzoza; na ziemi,na ścieżce kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 227082 fot. 227083

 ID125395  Helvella lacunosa; 1km S,Kol.Czyżów,pow.bełchatowski, DE-35; 2007.10.07; skraj drogi przez las sosnowy; na ziemi kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 227088 fot. 227089 fot. 227090

 ID134486  Helvella lacunosa; 1 km S,Stobiecko Miejskie (Radomsko), DE-55; 2009.06.07; las mieszany-gł.sosna,poza tym dąb,brzoza; na leśnym dukcie wysypywanym w latach poprzednich gruzem piaskowca i popiołem hutniczym,na ziemi dwie grupy oddalone od siebie o ok.150 m;pirwsza licząca ok.30 owocników,druga kilkanaście; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/1.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: gr1 51st3'59,13"N 19st22'50,81"E

podłoże
fot. 246971

gr1
fot. 246972 fot. 246973

gr2
fot. 246974 fot. 246975

 ID135283  Helvella lacunosa; 1,8 km SE,Radziechowice II,pow.radomszczański, DE-55; 2009.06.20; las mieszany-sosna,brzoza,dąb,buk i in; na utwardzanej ścieżce pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/1.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st3'52,32"N 19st22'12,2"E

fot. 248676 fot. 248677

 ID136356  Helvella lacunosa; Radomsko,ul.Krasickiego, DE-55; 2009.06.29; fragment zieleni-trawnik z brzozami,wisniami,różami i in.; na ziemi rozproszona na kilkudziesięciu mkw grupa ponad 40 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/1.08.09, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:

 ID136357  Helvella lacunosa; Blok Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-46; 2009.07.01; trawiasta,leśna ścieżka między dwoma biotopami-kilkudziesięcioletnim lasem sosnowym z liściastym podrostem(dąbki,kruszyna) a tyczkowiną sosnowo-brzozową; na ziemi grupa ok 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/1.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st6'44,89"N 19st26'59,87"E

fot. 251004 fot. 251005 fot. 251006

 ID136896  Helvella lacunosa; 1,5 km S,Radziechowice I,pow.radomszczański, DE-55; 2009.07.05; skraj żwirowej drogi (obsadzony brzozami) przez las sosnowy; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/1.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st3'10,53"N 19st19'50,62"E
Na odcinku ok.400 m,w kierunku północnym,przy tej samej drodze,znalazłem jeszcze trzy grupy tych grzybków (ok.20 owocników)

dwa owocniki z grupy 1
fot. 252245 fot. 252246

ID137124 Helvella lacunosa; Tuszyn-Łódź, DD-96; 2009.07.03; Parking leśny las grabowy z domieszka dębu,brzozy; pod brzozą w centrum parkingu 5 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak u Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 252806
N 51*38,003
E 019*30,235'
210 m.npm

 ID137300  Helvella lacunosa; 1 km S,Pieńki Szczepockie,pow.częstochowski, DE-65; 2009.07.12; zarastające dzikie wysypisko śmieci w lesie sosnowym,porośnięte osikami,brzózkami i leszczyną; na ziemi kilka,rozproszonych w promieniu 10m owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/1.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 50st59'50,4"N 19st20'45,79"E

fot. 253351 fot. 253352

 ID137305  Helvella lacunosa; 1,8km SW,Wymysłówek (Radomsko), DE-55; 2009.07.12; las sosnowy,pobocze leśnej drogi obsadzone brzozami; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/1.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st2'58,35"N 19st22'26,66"E

fot. 253370 fot. 253371 fot. 253372

 ID137509  Helvella lacunosa; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadl. Gniezno, leśn. Brody, dolina Wełny, na wschód od rzeczki, ok. 0,6 km na pn od leśniczówki Brody, CC-73; 2009.07.14; las mieszany: dąb, grab, klon, leszczyna, nieopodal sosna; na ziemi pod leszczynami i pod dębem kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/BK/31.07.09, kilka słabej jakości, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: lokalizacja na granicy oddziałów:
w odległości ok. 2 m od stanowiska Geastrum rufescens ID: 120343, N 52°37'23,89 E 17°38'49,79", oddział 133
oraz
w odległości ok. 2-3 m od stanowiska Gyroporus castaneus ID: 115060, N 52°37'23,84" E 17°38'50,90", oddział 126

w dniu znalezienia owocniki mniejsze, większe, ale wszystkie młodziutkie, w miarę możliwości sprawdzę liczność stanowiska 18 lipca

fot. 253856

ID138002 Helvella lacunosa; Wyrówno gm.Lipusz - Kaszuby, CB-25; 2009.07.18; Młodnik brzozowy; W ziemi kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 255391 fot. 255392
Powtórzenie stanowiska ID: 119554
N 54*04,013'
E 017*48,221'
163 m.npm

 ID138652  Helvella lacunosa; Las Łagiewnicki w Łodzi (skraj), DD-66; 2009.07.21; Trawnik pod ogrodzeniem szpitala chorób płucnych. W okolicy dąb czerwony, klon, brzoza.; na ziemi kilka egzemplarzy obok siebie; leg. Małgorzata Przybyt; det. Małgorzata Przybyt; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MP/3.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Obok rosła Helvella peziziodes
fot. 257145 fot. 257146 fot. 257147

 ID138826  Helvella lacunosa; 2 km SE,Łękińsko.pow.bełchatowski, DE-35; 2009.07.26; rzadki las mieszany,stare sosny i młode dęby i brzozy; na ziemi grupa ok.30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/1.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st12'15,86"N 19st22'24,34"E

siedlisko
fot. 257622

przykładowe owocniki
fot. 257623 fot. 257624 fot. 257625

 ID138832  Helvella lacunosa; 1 km W,Czyżów,pow.bełchatowski, DE-35; 2009.07.26; las sosnowy; na ziemi,w pobliżu brzóz w promieniu ok.200m trzy grupy-od kilku do kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/1.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: gr1-51st13'4,45"N 19st22'26,18"E
gr3-51st13'5,43"N 19st22'19,63"E (razem z chropiatką lejkowatą)

gr1
fot. 257669 fot. 257670

gr3
fot. 257671

 ID138865  Helvella lacunosa; ok 50 m SE droga S1, 2,5 km S zameczek myśliwski w Promnicach, pow.tyski, woj.śląskie, DF-62; 2009.06.30; las sosnowy z dębami wzdłuż dróg; na ziemi, przy leśnej drodze jeden owocnik; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JG/17.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 257784

ID144872 Helvella lacunosa; Okolice miejscowości Gościno, pow. kołobrzeski, zachodniopomorskie, BB-11; 2009.09.12; Dorzecze rzeki Parsęty, las łęgowy; na ziemi, pojedynczo, jeden owocnik; leg. Paweł Paulus; det. Paweł Paulus; eksykat: tak, tak, notatka: http://www.bio-forum.pl/messages/33/272489.html
uwagi: fot. 272921 fot. 272922

ID146209 Helvella lacunosa; 3km S, Gościno, powiat kołobrzeski, BB-20; 24.09.2009; las dębowo-bukowy; na ziemi pojedynczo, kilka owocników; leg. Paweł Paulus; det. Paweł Paulus; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 276484 fot. 276485

ID296482 Helvella lacunosa var. sulcata; Puszcza Knyszyńska, około 2 km na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2016.08.12; las sosnowy w średnim wieku; na ziemi kilka owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, tak, notatka: http://www.bio-forum.pl/messages/33/867752.html
uwagi: fot. 903766

ID297094 Helvella lacunosa; Puszcza Bukowa, 0,9 km na N od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2014.09.15; pod skarpą przydrożną w żyznej buczynie; ziemia pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 906997

ID298473 Helvella lacunosa; 1 km N od wsi Teklinów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2016.06.05; bór sosnowy; utwardzona droga leśna; na ziemi grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 0,15" N i 19st 21' 54" E

fot. 913946 fot. 913947 fot. 913948

Owocniki b.małe, do 3 cm wysokości.

ID298940 Helvella lacunosa; ok.1,4km na N od Osówca Szlacheckiego,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2010.09.08; Las mieszany,sosna,brzoza,dąb; na ziemi we mchach Pojedynczo kilka owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 916381 fot. 916382

literatura · references
· Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.142 [5]
· Breitenbach J., Kraenzlin F., 1981 — Fungi of Switzerland 1 - Acomycota. p.16 [26I]
· Dermek A., 1988 — Grzyby znane i mniej znane. p.13 [9]
· Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
· baza „publikacje po 2000 r.” #267
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 14.03.2017 · powstała/was created 20.06.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Helvella_lacunosa.htm"> Helvella lacunosa (piestrzyca zatokowata) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>