edible

Psathyrella candolleana (Fr.) R. Mrc.

kruchaweczka zaroślowa
Hypholoma appendiculum Bull
Psathyrella candoleana
owocniki pojawiają się w licznych grupach na początku lata · gregarious in hornbeam/oak forest; 19.06.1998, Dolny Śląsk, dolina Odry
copyright © by Marek Snowarski
Psathyrella candoleana
przymiar10 mm
na brzegu kapelusza widać białe resztki osłony · pileus margin; gregarious in hardwood forest
Psathyrella candoleana
kępka na drodze leśnej pod dębem · clustered under oak
Psathyrella velutina

owocnik (Fruitbody)

Psathyrella candoleana
Kapelusz higrofaniczny, suchy białawy z jasno-ochrowobrązowym wierzchołkiem, wilgotny miodowożółty (jasnoochrowy) do brązowego; 30-70 mm średnicy, młody dzwonkowaty z wiekiem szeroko rozpostarty; cienkomięsisty i kruchy; brzeg cienki, nieprążkowany, często z białawymi resztkami osłony; powierzchnia naga, sucha, matowa, gładka lub z widocznymi pod lupą nieregularnymi promienistymi bruzdowaniami-żyłkowaniami.

Blaszki początkowo białawe, potem purpurowobrązowawe do liliowobrązowawych (szaroliliowych); gęste, przyrośnięte do trzonu. Cystydy znajdują się jedynie na ostrzu blaszek.

Trzon białawy, 30-60 x 2-4 mm, smukły, równogruby, pusty w środku; powierznia mniej lub bardziej włókienkowata, czasem z resztkami osłony w formie pierścienia.

Miąższ bardzo cienki w kapeluszu, bardzo kruchy, barwy kapelusza lub bledszy. Smak łagodny, zapach słaby, grzybowy.

Pileus hygrophanous, dry whitish with light ochre-brown top, honey-yellow (light ochre) to brown when wet; 30-70 mm in diameter, when young bell-shaped, in age plane; thin and fragile; margin thin, not striate, often with whitish veil remains; surface glabrous, dry, dull, smooth or with visible under a magnifying glass irregular radialy wrinkled.

Lamellae initally whitish, later purple-brownish to violet-brownish (grey-violet); close, adnate. Cystydia present only on the edge of gills.

Stipe whitish, 30-60 x 2-4 mm, slender, equal, hollow, surface more or less fibrillose, sometimes with veil remains in the form of a ring.

Flesh very thin in the cap, very fragile, colour of the cap or paler. Taste mild, smell weak, fungoid.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników ciemnobrunatny (brązowopurpurowy). Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 7-8 x 4-5 µm.

Spore print dark-brown (brown-purple). Spores elipsoid, smooth, 7-8 x 4-5 µm.

występowanie

Psathyrella candoleana
Gatunek bardzo pospolity. Owocniki wyrastają w dużych grupach, nieraz do kilkudziesięciu egzemplarzy, przez cały sezon, od maja do października. Wyrastają z ziemi jeśli znajdują się w niej szczątki drewna lub na rozkładającym się drewnie, w lasach, parkach, ogrodach, na brzegach dróg.

Very common. Spring-fall, gregarious, often in large groups, on soil, on wood remains and buried wood, in forests, parks, gardens, on roadsides.

wartość (Importance)

Jadalna. Ale niesmaczna i o cienkim miąższu.

Edible, but too small and inconsistent to be eaten.

gatunki podobne

Psathyrella piluliformis
Gatunek zmienny, tworzy wiele form.

Inna bardzo pospolita kruchaweczka to kruchaweczka wilgotna (Psathyrella piluliformis) ma ciemny, brązowy kapelusz, czekoladowobrązowe blaszki; rośnie późną jesienią.

Variable specie of many forms.

Other very common Psathyrella is Psathyrella piluliformis (photo) which has dark, brown cap, chocolate brownn gills; commonly grows at late fall.

Copyright © 1998-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 25.12.2009 · została utworzona/was created 18.05.1998
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Psathyrella_candolleana.htm">kruchaweczka zaroślowa - Psathyrella candolleana - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>