niejadalny

Phlebia radiata Fr.

żylak promienisty
Phlebia merismoides Fr. (1821)
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi · znaleziska
Phlebia radiata (żylak promienisty)
18.11.2006, okolice Wrocławia; copyright © by Marek Snowarski
Phlebia radiata (żylak promienisty)
pokrój
Phlebia radiata (żylak promienisty)
powierzchnia; w zbliżeniu
Phlebia radiata (żylak promienisty)
powierzchnia; w zbliżeniu

owocnik

Phlebia radiata (żylak promienisty)
Owocniki płasko rozpostarte, całkowicie przyrośnięty do podłoża, czasem z nieco odstającym brzegiem, początkowo kolisty, potem sąsiednie strefy wzrostu zrastają się i owocnik rozciąga się na znacznej przestrzeni; brzeg postrzępiony.

space

Miąższ konsystencji żelatynowatej, mięsisto-galaretowatej.

Sporocarps fully resupinate, attached tightly to the substrate, sometimes with a slightly erect margin, initially circular, later adjaced fruitbodies links together and sporocarp extends over large area; margin torn.

space

Flesh consistency gelatinous, fleshy-jelly-like.

zarodniki

Phlebia radiata (żylak promienisty)
Wysyp zarodników biały. Zarodniki cylindryczne, ziarenkowate, gładkie, hialinowe, z dwoma kroplami, nieamyloidalne, 4.5-6 × 1.5-2.5 µm.

Spore print white. Spores cylindrical, granular, smooth, hyaline, with two drops, inamyloid, 4.5-6 × 1.5-2.5 µm.

występowanie

Częsty. W wilgotnych okresach roku, głównie jesienią i wiosną, na drewnie drzew liściastych, rzadziej na iglastych.

Widespread. In wet seasons, mainly autumn and spring, on hardwood trees, sporadically on conifers.

wartość

Niejadalny.

Inedible.

uwagi

Jest kilka innych rzadszych gatunków w rodzaju żylak (Phlebia), do pewnego odróżnienia jedynie pod mikroskopem. Stosunkowo podobny żylak czerwonawy (Phlebia rufa) ma hymenofor bardziej dołkowny, porowaty niż prominiście żyłkowany i jest zabarwiony jasnoochrowo do czerwonobrązowego.

There are several other rarer species of the genus żylak (Phlebia), fully distinguishable only microscopically. Relatively similar żylak czerwonawy (Phlebia rufa) has a more deeply pitted hymenophore and not radially venose and is coloured light ochraceous to red-brown.
znalezisko 20061118.4.06 - Phlebia radiata (żylak promienisty); okolice Wrocławia
16f · 20061118.4.06
/okolice Wrocławia/
znalezisko 20021124.2.02 - Phlebia radiata (żylak promienisty); dolina Odry, Jelcz-Oława
10f · 20021124.2.02
leg. Marek Snowarski
/dolina Odry, Jelcz-Oława/
literatura · references
· Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.190 [5]
· Breitenbach J., Kraenzlin F., 1986 — Fungi of Switzerland 2 - Non gilled fungi p.176 [26II]
· Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. p.82 [49]
· Domański S., 1991 — Mała Flora Grzybów. Tom I Basidiomycetes, Aphyllophorales, Część 6, Corticiaceae, Kavinia-Rogersella; Stephanosporaceae, Lindtneria. p.162 [60]
· baza „publikacje po 2000 r.” #3092
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 16.04.2017 · powstała/was created 14.08.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Phlebia_radiata.htm"> Phlebia radiata (żylak promienisty) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>