non edible

Phlebia radiata Fr., Syst. mycol. (Lundae) 1: 427 (1821)

żylak promienisty
Phlebia merismoides Fr. (1821)
Phlebia radiata
18.11.2006, okolice Wrocławia; znal. 061118.4
copyright © by Marek Snowarski
Phlebia radiata
pokrój · habit
Phlebia radiata
powierzchnia; w zbliżeniu · surface; close-up
Phlebia radiata
powierzchnia; w zbliżeniu · surface; close-up

owocnik (Fruitbody)

Phlebia radiata
Owocniki płasko rozpostarte, całkowicie przyrośnięty do podłoża, czasem z nieco odstającym brzegiem, początkowo kolisty, potem sąsiednie strefy wzrostu zrastają się i owocnik rozciąga się na znacznej przestrzeni; brzeg postrzępiony.

Hymenoformniej lub bardziej promieniście pofalowany, żyłkowany, bruzdowany; blado-mięsisty, pomarańczowy, czerwony do różowego, z wiekiem z odcieniem fioletowo-szarym lub pomarańczowo-brązowym.

Miąższ konsystencji żelatynowatej, mięsisto-galaretowatej.

Sporocarps fully resupinate, attached tightly to the substrate, sometimes with a slightly erect margin, initially circular, later adjaced fruitbodies links together and sporocarp extends over large area; margin torn.

Hymenophoremore or less radially undulating, venose, furrowed; pale-succulent, orange, red to pink, with age with a violet-gray or orange-brown tint.

Flesh consistency gelatinous, fleshy-jelly-like.

zarodniki (Spores)

Phlebia radiata
Wysyp zarodników biały. Zarodniki cylindryczne, ziarenkowate, gładkie, hialinowe, z dwoma kroplami, nieamyloidalne, 4.5-6 × 1.5-2.5 µm.

Spore print white. Spores cylindrical, granular, smooth, hyaline, with two drops, inamyloid, 4.5-6 × 1.5-2.5 µm.

występowanie

Częsty. W wilgotnych okresach roku, głównie jesienią i wiosną, na drewnie drzew liściastych, rzadziej na iglastych.

Widespread. In wet seasons, mainly autumn and spring, on hardwood trees, sporadically on conifers.

wartość (Importance)

Niejadalny.

Inedible.

uwagi (Remarks)

Phlebia rufa
P. rufa
Jest kilka innych rzadszych gatunków w rodzaju Phlebia, do pewnego odróżnienia jedynie pod mikroskopem. Stosunkowo podobny żylak czerwonawy (Phlebia rufa) ma hymenofor bardziej dołkowny, porowaty niż prominiście żyłkowany i jest zabarwiony jasnoochrowo do czerwonobrązowego.

There are several other rarer species of the genus Phlebia, fully distinguishable only microscopically. Relatively similar Phlebia rufa has a more deeply pitted hymenophore and not radially venose and is coloured light ochraceous to red-brown.

wybrane znaleziska · selected collections

Phlebia radiata
16f · 06 11 18 4
(okolice Wrocławia)
Phlebia radiata
10f · 02 11 24 2 (Marek Snowarski)
(dolina Odry, Jelcz-Oława) na leżącej kłodzie sosowej · (on Pinus trunk)
Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 30.11.2006 · została utworzona/was created 14.08.2002
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Phlebia_radiata.htm">żylak promienisty - Phlebia radiata - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>