non edible

Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.

korzeniowiec wieloletni (huba korzeniowa)
Fomes annosus (Fr.) Cooke, Grevillea 14: 20 (1885)
Heterobasidion annosum
pokrój · habit; 28.07.2004, okolice Obornik Śląskich; znal. 040728.2
copyright © by Marek Snowarski
Heterobasidion annosum
pokrój · habit

owocnik (Fruitbody)

Heterobasidion annosum
Heterobasidion annosum
Owocniki wieloletnie, najczęściej w postaci nieregularnych, rozpostarto-odgiętych półeczek długości 50-300 mm i grubości 10-20(30) mm; także rozpostarte, rozpostarto odgięte, nieregularne; powierzchnia jasnobrązowa do ciemnobrązowej, czerwonobrązowej; bardzo nierówna, pomarszczona, początkowo nieco aksamitnie owłosiona, szybko naga; na brzegu jaśniejsza biaława, żółtawa do rdzawobrązowej i czerwonawobrązowej, brzeg ostry, falisty, nierówny, płonny.

Hymenofor porowaty. Pory białe, kremowe; koliste (także wydłużone i powyginane), drobne, 2-4 na mm, 0.25-0.5 mm średnicy. Rurki w kilku warstwach, grubość warstwy 2-5(8) mm, barwy miąższu.

Miąższ białawy, u starszych egzemplarzy ochrowobiały; 3-10 mm grubości; konstystencji skórzastej, elastyczny; wysuszona twarda, zdrewniała. Zapach mniej lub bardziej wyraźny grzybowy. Bez smaku.

Sporocarps perennial, usually in the form of irregular, effuso-reflexed shelves 50-300 mm long and 10-20(30) mm thick; also resupinate, effuso-reflexed, irregular; surface light brown to dark brown, red-brown; very uneven, wrinkled, initially slightly velutinous, quickly glabrous; at the margin lighter-coloured whitish, yellowish to rusty-brown and reddish-brown, margin sharp, wavy, uneven, sterile.

Hymenophore porous. Pores white, cream-coloured; rounded (also elongated and inregular, fine, 2-4 per mm, 0.25-0.5 in diameter. Tubes in several layers, layer 2-5(8) mm thick, concolorous with the flesh.

Flesh whitish, in mature specimens ochre-white; 3-10 mm thick; consistency membranous, elastic; when dried up tough, woody. Without distinct fungoid odour and tasteless.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały. Zarodniki jajowate do prawie kulistych, drobno brodawkowane, bezbarwne, nieamyloidalne, cyanofilne, 4.5-6 × 4-4.5 µm.

Spore print white. Spores ovoid to subglobose, finely verrucose, hyaline, inamyloid, cyanophilic, 4.5-6 × 4-4.5 µm.

występowanie

Pospolity. Owocniki wyrastają u nasady pni i pniaków lub na korzeniach żywych i martwych drzew iglastych, rzadko na liściastych.

Common. Sporocarps grow at the base of trunks and stumps or on the roots of living and dead coniferous trees, seldom on hardwood.

wartość (Importance)

Najgroźniejszy gospodarczo pasożyt (obok opieńki miodowej (Armillaria mellea)) w lasach iglastych, głównie na sośnie i świerku. Wywołuje zgniliznę korzeni drzew. Uszkodzone drewno jest przebarwione czerwonobrązowo.

This parasite constitutes the biggest threat to economy (apart from Armillaria mellea) in coniferous forests, mainly on pine and spruce. Causes root rot of trees. Injured wood is discoloured red-brown.

uwagi (Remarks)

Z wyglądu podobne są owocniki Coriolellus serialis (=Antrodia serialis), są one mniejsze, jaśniej, żółtawo zabarwione, jednoroczne, z rurkami w jednej warstwie.

Similar in habitus are fruitbodies Coriolellus serialis (=Antrodia serialis), but they are smaller, lighter yellowish coloured, annual, with a single layer of tubes.

wybrane znaleziska · selected collections

Heterobasidion annosum
18f · 04 07 28 2
(okolice Obornik Śląskich) na silnie rozłożonym pniaku (dąb?, brzoza?) · (on decayed stump (Quercus? Betula?))
Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 29.10.2006 · została utworzona/was created 18.06.2002
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Heterobasidion_annosum.htm">korzeniowiec wieloletni - Heterobasidion annosum - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>