edible

Megacollybia platyphylla (Pers.) Kotl. & Pouzar (1972)

pieniążnica szerokoblaszkowa
Megacollybia platyphylla
20.08.2005, okolice Wrocławia; znal. 050820.4
copyright © by Marek Snowarski
Megacollybia platyphylla
w buczynie; śr. kap. 95 mm · in beech forest
Megacollybia platyphylla
w buczynie · in beech forest

owocnik (Fruitbody)

Megacollybia platyphylla
Dość duże owocniki. Kapelusz szarobrązowy, zmienny w intensywności barwy od czarnobrązowego do prawie białawej; 50-120(180) mm średnicy, początkowo wypukły, z wiekiem płaski, pofalowany; powierzchnia sucha, promieniście włókienkowata, może być promieniście spękana lub porysowana; brzeg ostry.

Blaszki brudnobiałe, wodnistobiałe, bardzo szerokie (10-30 mm), stosunkowo rzadkie, poprzecznie żyłkowane, przyrośnięte zatokowato; ostrza nierówne, karbowane, postrzępione, mogą być brunatno orzęsione.

Trzon początkowo białawy, później ciemnieje, szarobrązowy, bladożółty; zazwyczaj jaśniejszy od kapelusza; 60-120 x 10-25 mm, równogruby; początkowo pełny, potem wydrążony; podłużnie prążkowany, u podstawy z wyraźnymi i dość długimi silnymi ryzomorfami, początkow białawe, z wiekiem ciemniejące.

Miąższ biały, wodnisty; w kapeluszu cienki, jedynie w centrum grubszy; zwarty, bez zapachu lub ze słabym zapachem, smak łagodny lub gorzkawy.

Sporocarps quite big. Pileus gray-brown in different shades, from blackish brown to nearly white; 50-120(180) mm broad, at first convex, becoming plane, wavy; surface dry, radialy appressed fibrilose, may be radialy cracked.

Lamellae whitish, broad (10-30 mm), distant, intervenose, adnexed to notched; edges uneven, notched, torn, may be brownish fibrillose.

Stipe at first whitish, darkening in age, gray-brown, pale yellow; usually lighter then cap; 60-120 x 10-25 mm, equal; solid, hollow at maturity; longitudinally streaked; at base with distinct and long strong rhizomorphs, whitish then darkening.

Flesh whitish; in cap thin, only at disk thicker; firm; without odour; taste mild or bitterlish.

cechy mikroskopowe (Micro)

Megacollybia platyphylla
Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, bezbarwne, cienkościenne, nieamyloidalne, 7-8 x 6-7 µm.

Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, hyaline, thin-walled, inamyloid, 7-8 x 6-7 µm.

występowanie

Bardzo częsty gatunek. Owocniki pojawiają się pojedynczo lub po kilka od maja do października, także w suchych okresach. Wyrastają na silnie spróchniałym drewnie (zwykle liściastym) leżącym na powierzchni lub zagrzebanym w ziemi.

Very common. Spring-fall, solitary or few together, on fallen branches usually of deciduous trees and buried wood; also during dry periods.

wartość (Importance)

Jadalny, lepsze są młode owocniki [133]. Jeść z rozwagą, atlasy podają także, że może powodować niedyspozycje żołądkowe.

Edible, better are young specimens [133]. In other sources treated as rather inedible, may cause gastric problems.

gatunki podobne

Pluteus atricapillus
Pluteus atricapillus
W tych samych siedliskach często spotyka się podobnie zabarwionego łuskowca jeleniego (Pluteus atricapillus) różni się on wolnymi blaszkiami, z wiekiem mięsno-różowymi, kruchym miąższem i łososiowo-różowym wysypem zarodników.

In the same habitats often are met similar colour specimens of Deer Mushroom (Pluteus atricapillus), it differs with free gills, in maturity flesh-pink, fragile flesh and salmon-pink spore print.

Clitocybula lacerata
Clitocybula lacerata

Pieniążnica szerokoblaszkowa ma na ostrzu blaszki pęcherzykowato-butelkowate cystydy, podobna ale mniejsza i wyrastająca w górskich lasach świerkowych, w gęstych kępkach na drewnie, bardzo rzadka lejkóweczka postrzępiona (Clitocybula lacerata) nie ma cystyd na ostrzu blaszki.

wybrane znaleziska · selected collections

Megacollybia platyphylla
25f · 05 08 20 4
(okolice Wrocławia)
Megacollybia platyphylla
2f · 98 05 24 2 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, lasy milickie)
Copyright © 1998-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 22.11.2009 · została utworzona/was created 06.10.1998
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Megacollybia_platyphylla.htm">pieniążnica szerokoblaszkowa - Megacollybia platyphylla - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>