protectedred listGREJ

Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda

gwiazda wieloporowa (wieloporek gwiaździsty)
Myriostoma coliforme e 1
12.10.2006, łęg Violo odoratae-Ulmetum; Poznań-Radojewo
copyright © by Marek Zychla
Myriostoma coliforme e 1 Myriostoma coliforme e 1
Myriostoma coliforme e 1 Myriostoma coliforme

owocnik (Fruitbody)

Owocnik formy typowej dla gwiazdoszy (Geastrum), dojrzały zwykle duży, w formie kulistawej główki, o wielu otworkach, uniesionej na kilku kolumienkach i gwiaździstej podstawy. Niedojrzałe owocniki kulistawe, nieco uwypuklone na szczycie, 30-60 mm średnicy; brudnobiałe do brązowych; u podstawy z dobrze wykształconym sznurem grzybni, u dojrzałych egzemplarzy zostaje wyraźny slad po tym sznurze.

Zewnęrzna osłona (egzoperydium) pęka gwiaździście na 6-9(11) trójkątnych ramion, niehigroskopijnych; ramiona początkowo białawe, potem ciemnieją, żóławe, ochrowe do brązowych; ramiona rozpostarte poziomo do podgiętych; dojrzałe okazy bardzo duże, 80-130(170) mm średnicy; wewnętrza powierzchnia ramion brązowa, pęka na nieregularne łatki i stopniowo odpada pozostawiając wyżłobienia i wnęki.

Osłona wewnętrzna kulista lub nieco spłaszczona, średnicy 20-60(130) mm, biaława, ze srebrzystym połyskiem, z czasem jasnoochrowa do brązowej; grubo pergaminowata; z 5-30 wzgórkami, wysokości 0.5 mm, na szczycie każdego wzniesienia w miarę dojrzewania pojawia się okrągły otworek przez który są uwalniane zarodniki; sama główka jest uniesiona na 8-31 kolumienkach, długości (2)3-5(6) mm, barwy endoperydium; wewnętrz główki jest analogiczna liczba kolumelli, wznoszących się do 20 mm.

Gleba czekoladowobrązowa.

zarodniki (Spores)

Zarodniki kuliste, o długich do kilku µm kolcach, brązowe, 6-7.5 µm średnicy (bez kolców).

występowanie

Bardzo rzadki, w Polsce pojedyncze stanowiska. Owocniki wyrastają, od lata do jesieni, pojedynczo lub w niewielkich grupach, na odkrytych, ciepłych, nasłonecznionych miejscach, zwykle na lekkim, piaszczystym podłożu, także pod krzewami i w zaroślach.

wartość (Importance)

Gatunek w Polsce podlega ochronie.

uwagi (Remarks)

Owocniki znacznie różnią się wielkością. Ilość trzonków podpierających główkę też jest zmienna.

wybrane znaleziska · selected collections

Myriostoma coliforme e 1
8f · 061012.1.mz (Marek Zychla)
(łęg Violo odoratae-Ulmetum; Poznań-Radojewo)
znaleziska Myriostoma coliforme na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 47383 BC-98, 120350 BC-99, 271515 CC-27,

• Oczekujące na przyjęcie:
· bez ATPOL lub wadliwy: 272022,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

47383 Myriostoma coliforme; Radojewo (na wschód) oddział 257a na mapie nadleśnictwa, BC-98; 12.10.2006; łęg z robinią akacjową, nachylenie 45stopni, nasłonecznione; na ziemi, piaszczyste w grupie, 5 owocników; leg. Marek Zychla; det. Marek Zychla; eksykat: TAK (w zielniku UAM w Poznaniu), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70. Zychla M. 2007. Nowe dla Polski stanowisko Myriostoma coliforme (With.: Pers.) Corda w podworskim parku w Poznaniu-Radojewie. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B., 56: 49-51
uwagi: fot. 61756 fot. 61757

120350 Myriostoma coliforme; Park podworski w Poznaniu-Radojewie położony na wzgórzu morenowym, którego stoki opadają łagodnie ku dolinie Warty., BC-99; 12.10.2008; stanowisko położone na wshodnim skraju parku, na lekkim wzniesieniu, bezpośrednio przy stanowisku klon, dąb, jesion, ogólnie łęg zboczowy (Violo odoratae-Ulmetum) - rozmaite gatunki drzew liściastych z dominacją dębu szypułkowego (Quercus robur) i wiązu polnego (Ulmus minor), również lipa, dąb czerwony, platan; na ściółce grupa kilku owocników: 8 dobrze zachowanych, 3 znacznie podniszczone; leg. Barbara K.; det. Anna Kujawa; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°29'51,82" E 16°57'16,70"

potwierdzenie trwania stanowiska zgłoszonego przez Marka Zychłę w 2006r. ID:47383

fot. 215009 fot. 215010 fot. 215011 fot. 215012 fot. 215013

Kwadrat ATPOL BC-99 wyznaczony ze współrzędnych odczytanych z odbiornika GPS.

271515 Myriostoma coliforme; Rezerwat Las Mariański, pow. bydgoski, woj. -kujawsko-pomorskie, CC-27; 15.09.2014; las grądowy; na ziemi jeden owocnik; leg. Barbara Waldon-Rudzionek, Bogdan Rudzionek; det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 802154

272022 Myriostoma coliforme; Leszkowice, pow. Lubartów, woj. lubelskie; 15..2.16.1; ogród przydomowy; bardzo stare lilaki, od dziesiątek lat brak ingerencji człowieka kilka lat temu grupowo, w tym roku jeden; leg. Magdalena Gałysz; det. Magdalena Gałysz; nie, notatka: nie
uwagi: pierwszy raz zauważyłam około 10 lat temu, od tej pory nie grabimy liści lilaków, nie ingerujemy w to stanowisko

literatura · references
[49] [5] [14] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 02.03.2007 · została utworzona/was created 14.07.2002
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Myriostoma_coliforme.htm">gwiazda wieloporowa - Myriostoma coliforme - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>