chronionyred listGREJ
· ochrona ścisła (I.13); b/wył. gosp. (§7.1)
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda

gwiazda wieloporowa wieloporek gwiaździsty
na stronie — opis · zarodniki · występowanie · znaleziska
Myriostoma coliforme (gwiazda wieloporowa)
12.10.2006, łęg Violo odoratae-Ulmetum; Poznań-Radojewo; copyright © by Marek Zychla
Myriostoma coliforme (gwiazda wieloporowa)
Myriostoma coliforme (gwiazda wieloporowa)
Myriostoma coliforme (gwiazda wieloporowa)
Myriostoma coliforme (gwiazda wieloporowa)

opis

Owocniki znacznie różnią się wielkością. Ilość trzonków podpierających główkę też jest zmienna.
Owocnik formy typowej dla gwiazdoszy (Geastrum), dojrzały zwykle duży, w formie kulistawej główki, o wielu otworkach, uniesionej na kilku kolumienkach i gwiaździstej podstawy. Niedojrzałe owocniki kulistawe, nieco uwypuklone na szczycie, 30-60 mm średnicy; brudnobiałe do brązowych; u podstawy z dobrze wykształconym sznurem grzybni, u dojrzałych egzemplarzy zostaje wyraźny ślad po tym sznurze.

space

Osłona wewnętrzna kulista lub nieco spłaszczona, średnicy 20-60(130) mm, biaława, ze srebrzystym połyskiem, z czasem jasnoochrowa do brązowej; grubo pergaminowata; z 5-30 wzgórkami, wysokości 0.5 mm, na szczycie każdego wzniesienia w miarę dojrzewania pojawia się okrągły otworek przez który są uwalniane zarodniki; sama główka jest uniesiona na 8-31 kolumienkach, długości (2)3-5(6) mm, barwy endoperydium; wewnątrz główki jest analogiczna liczba kolumelli, wznoszących się do 20 mm.

space

zarodniki

Zarodniki kuliste, o długich do kilku µm kolcach, brązowe, 6-7.5 µm średnicy (bez kolców).

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.13 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
Bardzo rzadki, w Polsce pojedyncze stanowiska. Owocniki wyrastają, od lata do jesieni, pojedynczo lub w niewielkich grupach, na odkrytych, ciepłych, nasłonecznionych miejscach, zwykle na lekkim, piaszczystym podłożu, także pod krzewami i w zaroślach.

Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony
znalezisko 20061012.1.mz - Myriostoma coliforme (gwiazda wieloporowa); łęg Violo odoratae-Ulmetum; Poznań-Radojewo
8f · 20061012.1.mz
leg. Marek Zychla
/łęg Violo odoratae-Ulmetum; Poznań-Radojewo/
znaleziska Myriostoma coliforme na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

272022 BC-98 47383 BC-99 120350 CC-27 271515

 ID47383  Myriostoma coliforme; Radojewo (na wschód) oddział 257a na mapie nadleśnictwa, BC-98; 2006.10.12; łęg z robinią akacjową, nachylenie 45stopni, nasłonecznione; na ziemi, piaszczyste w grupie, 5 owocników; leg. Marek Zychla; det. Marek Zychla; eksykat: TAK (w zielniku UAM w Poznaniu), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70. Zychla M. 2007. Nowe dla Polski stanowisko Myriostoma coliforme (With.: Pers.) Corda w podworskim parku w Poznaniu-Radojewie. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B., 56: 49-51
uwagi: fot. 61756 fot. 61757

 ID120350  Myriostoma coliforme; Park podworski w Poznaniu-Radojewie położony na wzgórzu morenowym, którego stoki opadają łagodnie ku dolinie Warty., BC-99; 2008.10.12; stanowisko położone na wshodnim skraju parku, na lekkim wzniesieniu, bezpośrednio przy stanowisku klon, dąb, jesion, ogólnie łęg zboczowy (Violo odoratae-Ulmetum) - rozmaite gatunki drzew liściastych z dominacją dębu szypułkowego (Quercus robur) i wiązu polnego (Ulmus minor), również lipa, dąb czerwony, platan; na ściółce grupa kilku owocników: 8 dobrze zachowanych, 3 znacznie podniszczone; leg. Barbara K.; det. Anna Kujawa; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°29'51,82" E 16°57'16,70"

potwierdzenie trwania stanowiska zgłoszonego przez Marka Zychłę w 2006r. ID:47383

fot. 215009 fot. 215010 fot. 215011 fot. 215012 fot. 215013

Kwadrat ATPOL BC-99 wyznaczony ze współrzędnych odczytanych z odbiornika GPS.

 ID271515  Myriostoma coliforme; Rezerwat Las Mariański, pow. bydgoski, woj. -kujawsko-pomorskie, CC-27; 2014.09.15; las grądowy; na ziemi jeden owocnik; leg. Barbara Waldon-Rudzionek, Bogdan Rudzionek; det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 802154

ID272022 Myriostoma coliforme; Leszkowice, pow. Lubartów, woj. lubelskie; 16.11.2015; ogród przydomowy; bardzo stare lilaki, od dziesiątek lat brak ingerencji człowieka kilka lat temu grupowo, w tym roku jeden; leg. Magdalena Gałysz; det. Magdalena Gałysz; , nie, notatka: nie
uwagi: pierwszy raz zauważyłam około 10 lat temu, od tej pory nie grabimy liści lilaków, nie ingerujemy w to stanowisko

literatura · references
· Rudnicka-Jezierska W., 1991 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXIII. Purchawkowe (Lycoperdales), tęgoskórowe (Sclerodermatales), pałeczkowe (Tulostomatales), gniazdnicowe (Nidulariales), sromotnikowe (Phallales), osiatkowe (Podaxales). p.84 [14]
· Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. p.404 [49]
· Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.458 [5]
· , 2014 — Rozporządzenie Ministra Środowiska 2014 z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów. [50.14]
· Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
· baza „publikacje po 2000 r.” #2895
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 19.04.2017 · powstała/was created 14.07.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Myriostoma_coliforme.htm"> Myriostoma coliforme (gwiazda wieloporowa) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>