non edible

Coprinus micaceus (Bull.) Fr. (1838)

czernidłak błyszczący(Mica Cap)
Coprinus micaceus
20.08.2005, okolice Wrocławia; znal. 050820.5
copyright © by Marek Snowarski
Coprinus micaceus
Coprinus micaceus
Coprinus micaceus
Coprinus micaceus

owocnik (Fruitbody)

Coprinus micaceus
Kapelusz żółtobrązowy, rdzawobrązowy, barwa intensywniejsza ku środkowi kapelusza; 20-50 mm średnicy, jajowaty do dzwonkowatego, z wiekiem stożkowaty; powierzchnia bruzdowana do popękanej na brzegu, u młodych owocników pokryta licznymi, drobnymi, białawymi, błyszczącymi ziarenkami, ziarenka łatwo są zmywalne przez deszcz.

Blaszki u młodych owocników są białe, następnie szarobrązowe, czarne i rozpływające się począwszy od brzegu kapelusza, wraz z nim, w maź, w czasie suchej pogody mogą zasychać. W czasie ciepłej i wilgotnej pogody owocnik rozpływa się w przeciągu kilka godzin. Blaszki gęste.

Trzon biały, jedwabisto błyszczący, powierzchnia początkowo delikatnie oprószona, wkrótce naga; 50-80(100) x 3-5 mm, cylindryczny, smukły, podstawa rozszerzona, często z kołnierzem podobnym do pochwy; pusty, kruchy.

Miąższ białawy, delikatny, b. cienki w kapeluszu. Bez wyraźnego smaku lub zapachu.

Pileus yellow-brown, rust-brown, darker towards the centre; 20-50 mm broad, at first egg-shaped to campanulate, conic in age; surface distinctly striate and broken on margin; at young specimens with numerous, minute, white, shining granules, granules easily come off, so glabrous in age.

Lamellae at first white, in age gray-brown, black and deliquescing together with cap trama from margin towards the centre, during dry weather may dry out. During warm and wet weather sporocarps stay only few hours. Lamellae crowded.

Stipe white, silky shining, surface with minute granules, soon glabrous; 50-80(100) x 3-5 mm, equal, slender, base enlarged, often with volva-like margin; hollow, fragile.

Flesh whitish, fragile, thin in pileus; without distinct taste or odour.

cechy mikroskopowe (Micro)

Coprinus micaceus
Coprinus micaceus
Wysyp zarodników czarny. Zarodniki z zaostrzonym jednym końcem a uciętym, z szeroką porą rostkową, drugim, przez co są zaokrąglonie pięcioboczne, gładkie, 7-10 x 4.5-6 µm, nieco spłaszczone. Na powierzchni trzonu występują wydłużone cystydy (kaulocystydy) do 100 µm długości.

Spore print black. Spores with acute one ending and truncated, with wide germ pore other, generally looks like rounded pentagon, smooth, 7-10 x 4.5-6 µm, slightly flattened. On stipe surface could be seen elongate (up to 100 µm) caulocystidia.

występowanie

Coprinus micaceus
Bardzo częsty. Owocniki wyrastają od maja do listopada, w dużych kępach na spróchniałych pniakach drzew liściastych i na drewnie przykrytym ziemią. W lasach, parkach i ogrodach.

Very common. Spring-fall, clustered on hardwood stump, around them and on buried wood, forests, parks, gardens.

wartość (Importance)

Jadalne ale z uwagi na nikłość miąższu raczej bez znaczenia.

Edible but because of inconsistency meaningless.

gatunki podobne

Młode owocniki łatwo rozpoznać po błyszczących ziarenkach na kapeluszu i gromadnym, kępkowym sposobie wzrostu. Mikroskopowo inne podobne gatunki mają elipsoidalne, obłe, zarodniki i nie mają kaulocystyd.

Young sporocarps could be easily distinguished by minute, shining granules on stipe surface, and gregarious grow on decayed wood. Microscopicaly other close species differs with ellipsoid, rounded spores and lack of caulocystidia.

wybrane znaleziska · selected collections

Coprinus micaceus
26f · 05 08 20 5
(okolice Wrocławia)
Coprinus micaceus
1f · 00 07 05 3 (Marek Snowarski)
(Kaszuby)
Copyright © 1998-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 24.01.2007 · została utworzona/was created 30.04.1998
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Coprinus_micaceus.htm">czernidłak błyszczący - Coprinus micaceus - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>