GREJ

Pseudoplectania nigrella (Pers.) Fuckel (1869)

Pseudoplectania nigrella
14.04.2000, Peklo, Trutnov, Czechy
copyright © by Stanislav Jirásek
Pseudoplectania nigrella Pseudoplectania nigrella
Pseudoplectania nigrella
Pseudoplectania nigrella
Pseudoplectania nigrella
Pseudoplectania nigrella
Pseudoplectania nigrella

wybrane znaleziska · selected collections

Pseudoplectania nigrella
17f · 070318.1.mirki2 (Mirosław Wantoch-Rekowski)
Pseudoplectania nigrella
13f · 050411.1.mirki2 (Mirosław Wantoch-Rekowski)
znaleziska Pseudoplectania nigrella na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 256744 BB-11, 162624 CB-07, 261104 FG-55, 214088 GC-04,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 197576 CA-79, 198637 CA-86, 90044 CA-89, 91109 CA-89, 127516 CA-89, 162670 CA-89, 163235 CA-89, 197119 CA-89, 235776 CB-14, 280574 CB-14, 233267 CB-24, 280535 CB-24, 256281 CB-25, 198280 GC-01, 198231 GC-11, 198232 GC-11, 198233 GC-11,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

90044 Pseudoplectania nigrella; Gdańsk Rębiechowo, CA-89; 19.01.2008; Las mieszany,buk,sosna,dąb,brzoza,świerk; W ilgotnej ściółce pod świerkami Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 146135 fot. 146136
Stanowisko obserwuję od trzech lat

91109 Pseudoplectania nigrella; Gdańsk Rębiechowo, CA-89; 29.01.2008; Las mieszany,świerk,sosna,dąb,,brzoza,sosna; W ścółce świerkowej Kilka owocników w rozproszeniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 148444 fot. 148445
500 m. od poprzednio zgłoszonego stanowiska

127516 Pseudoplectania nigrella; Gdańsk Klukowo-Rębiechowo, CA-89; 28.03.2009; Ruderalny,rozszabrowany las mieszany; w ściółce pod świerkami 6 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: Powtórzenie stanowiska ID 91109
Na stanowisku ID 90044 nie ma żadnego owocnika jak i świerków...
Las jest ograbiany przez ludzi z wioski jak i pobliskiego osiedla.Widać po bardzo nie fachowo ściętych drzewach...
fot. 232018
N 54*22,843'
E 18*29,461'
143 m.npm

162624 Pseudoplectania nigrella; Szymbark Rezerwat przyrody Szczyt Wieżyca, pow. Kartuzy, woj. pomorskie, CB-07; 04.04.2010; Las mieszany sosna,dąb,brzoza,buk,świerk; w mchu,ściółce wokół korzeni świerków kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/12.01.11, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 327418 fot. 327419 fot. 327420
N 54*13,226'
E 018*07,240'
301 m.npm.

162670 Pseudoplectania nigrella; Gdańsk Matemblewo TPK odz.122, woj. pomorskie, CA-89; 01.04.2010; Las świerkowy,mszysty; w mchu,ściółce wokół korzeni świerków kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak Wykaz grzybów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
uwagi: fot. 327641 fot. 327642

N 54*23,370'
E 018*32,234'
145 m.npmfot. 327643

163235 Pseudoplectania nigrella; Gdańsk Oliwa dolina Czystej wody TPK, woj. pomorskie, CA-89; 13.04.2010; las mieszany z dominacją świerka,buk,brzoza,sosna,dąb; w mchach w ściółce pod świerkami w miejscu wilgotnym jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk
uwagi: fot. 330333
N 54*24,298'
E 018*31,244'
80 m.npm

197119 Pseudoplectania nigrella; TPK Gdańsk Oliwa, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-89; 29.02.2012; Mszysty las iglasty-świerk,modrzew,sosna; w mchu,ziemi 6 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 473308 fot. 473309
Forma ochrony-Trójmiejski PK

197576 Pseudoplectania nigrella; TPK Gdańsk Osowa obwodowa Trójmiasta, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-79; 27.03.2012; las bukowy z domieszką świerka,dębu; w mszystej ściółce pod świerkami kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 477189
forma ochrony-Trójmiejski P.K.

198231 Pseudoplectania nigrella; 2,5 km na SE od miejscowości Ciasne, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-11; 29.04.2012; wilgotny las świerkowy; na ziemi oraz na korzeniach świerka porośniętych mchem stanowisko dość silne, liczebność trudna do określenia ze względu na dość rozległy obszar wystepowania grzybów , w przybliżeniu około 50 szt.; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 482032 fot. 482033

198232 Pseudoplectania nigrella; 2 km na SE od miejscowości Ciasne, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-11; 29.04.2012; Brzeg sztucznego zbiornika wodnego porośniety w tym miejscu lasem świerkowym; Na ziemi pomiędzy rosnącym świerkiem a mocno już zbutwiałym pniakiem brzozowym. na dość małej przestrzeni, około 30 owocników.; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 482037 fot. 482038

198233 Pseudoplectania nigrella; 2 km na SE od miejscowości Ciasne, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-11; 29.04.2012; Brzeg sztucznego zbiornika wodnego porośnięty w tym miejscu lasem świerkowym ale z butwiejącymi pniakami po uprzednio wyciętych brzozach.; Owocniki wybitnie skupione wokół butwiejącego pnia brzozy, na wystających korzeniach oraz na leżących na wilgotnej ziemi gałązkach. kilkadziesiąt owocników wokół pnia.; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 482043 fot. 482044 fot. 482045

198280 Pseudoplectania nigrella; 1,5 km na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 16.04.2012; las świerkowy na terenie wilgotnym; na ściółce kilkanaście owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Zdjęcia pochodzą z dnia 2012.04.16, owocniki zebrane 2012.05.02 (w czasie robienia zdjęć nie były jeszcze zupełnie dojrzałe).
fot. 482330fot. 482331

198637 Pseudoplectania nigrella; Rezerwat Leśne Oczko, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-86; 29.04.2012; Bór bagienny sosna,świerk,brzoza omszona; ściółka świerkowa kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 484617
Obszar Natura 2000 Lasy Mirachowskie

214088 Pseudoplectania nigrella; około 1.5 km na SE od Ostrowa Południowego, pow. sokólski, woj. podlaskie, GC-04; 26.05.2013; las świerkowy w średnim wieku; na ziemi kilkadziesiat owocników na powierzchni około 1 metra kwadratowego; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/130526/1001, tak, notatka: nie
uwagi: Pomimo dość późnej pory jak na ten gatunek, owocniki były w bardzo dobrej kondycji, średnica największych dochodziła do 35 mm.
fot. 562275fot. 562276fot. 562277fot. 562278

233267 Pseudoplectania nigrella; Lipusz, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-24; 06.03.2014; las świerkowy; mchy, drewno kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: tak, Grzyby Nadleśnictwa Lipusz MWR 2014
uwagi: fot. 655317fot. 655318
siedlisko
fot. 655319

235776 Pseudoplectania nigrella; Szklana Huta/Lipusz, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-14; 15.04.2014; świerk, zagłebienie w terenie nieco podmokłe; mech dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: Grzyby Nadleśnictwa Lipusz
uwagi: fot. 664088

256281 Pseudoplectania nigrella; Kalisz, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-25; 12.03.2015; brzeg stawu, świerk, brzoza, olsza; ziemia, igliwie kilkadziesiąt w grupach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 742746 fot. 742747

256744 Pseudoplectania nigrella; 700 m SW od m. Pustary, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-11; 24.03.2015; świerczyna; na ziemi w mchu na zmurszałych kawałkach drewna pojedynczo, 2 owocniki; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: BGF/BF/TT/150324/0002, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 745193

261104 Pseudoplectania nigrella; przy niebieskim szlaku, kilka km od Nowego Łupkowa, pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG-55; 31.05.2015; w mchu, pod świerkami; na ziemi 4 owocniki, 3 razem i 1 kilkanaście cm od nich; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: BGF/BF/AH/150531/0002, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 760065 fot. 760066 fot. 760067

280535 Pseudoplectania nigrella; Borsztal, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-24; 21.04.2016; świerczyna; pień świerka jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 837595

280574 Pseudoplectania nigrella; Lipusz, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-14; 21.04.2016; świerk, podrost buka, czeremcha; korzenie świerka kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 837823 fot. 837824

literatura · references
· baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 25.04.2009 · została utworzona/was created 15.06.2002
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Pseudoplectania_nigrella.htm">Pseudoplectania nigrella - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>