red listGREJ

Urnula craterium (Schwein.) Fr.

Urnula craterium
12.04.2009, okolice Rucianego-Nidy; znal. MP090412.128698
copyright © by Mateusz Pańkowski
Urnula craterium
Urnula craterium
Urnula craterium
Urnula craterium
Urnula craterium

wybrane znaleziska · selected collections

Urnula craterium
11f · 090412.128698.mp (Mateusz Pańkowski, det. Anna Kujawa)
(okolice Rucianego-Nidy) na butwiejącym drewnie leszczynowym
Urnula craterium
3f · 090415.128699.mp (Mateusz Pańkowski)
(okolice Rucianego-Nidy) na butwiejącym drewnie leszczynowym
znaleziska Urnula craterium na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 162690 DA-80, 128698 EB-69, 128699 EB-69,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 126678 DA-80, 194982 DA-80, 281321 DA-80, 199351 EB-62, 164654 GC-02, 198096 GC-02, 198098 GC-02,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

126678 Urnula craterium; Gdańsk Oliwa okolice ul.Michałowskiego okolice byłego wyciągu narciarskiego, DA-80; 14.03.2009; Las mieszany-buk,sosna,brzoza,dąb,bez,; w ziemi wzdłuż scieszki leśnej 5 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Piotr Perz; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak http://www.bio-forum.pl/messages/33/230163.html; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 230299 fot. 230300 fot. 230301
N 54*23,173'
E 18*33,975'
73 m.npmfot. 230302

128698 Urnula craterium; 5 km od Rucianego-Nidy na południowy zachód, w pobliżu Leśniczówki Pranie, powiat Piski, EB-69; 12.04.2009; teren podmokły, czarna ziemia, olsza czarna, dąb, leszczyna, brzoza; na butwiejącej gałęzi leszczynowej grupa, 10 owocników; leg. Mateusz Pańkowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MP/16.04.09, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: .
fot. 234671 fot. 234672 fot. 234673

128699 Urnula craterium; 1 km od centrum Rucianego-Nidy, pomiędzy Rucianem a Nidą, nadl. Maskulińskie, oddział leśny nr 122, EB-69; 15.04.2009; las mieszany nad rzeką Nidka (buk, grab, dąb, topola, leszczyna); na butwiejącej gałęzi leszczynowej grupka, 4 owocniki; leg. Mateusz Pańkowski; det. Mateusz Pańkowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MP/30.04.09, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: .
fot. 234678 fot. 234679 fot. 234680

162690 Urnula craterium; Gdańsk Oliwa ul.Michałowskiego okolice byłego wyciągu narciarskiego, woj. pomorskie, DA-80; 25.03.2010; Las mieszany sosna,dąb,brzoza,buk; wokół pnia dębowego przy ścieżce leśnej dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak Wykaz grzybów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 327744 fot. 327745

164654 Urnula craterium; 5 km na wschód od Supraśla, pow. Białystok, woj. Podlaskie, GC-02; 01.05.2010; stary las puszczański z przewagą liściastego; prawdopodobnie na głebiej zagrzebanym kawałku drewna(nie grzebałem aby nie uszkadzać grzybni) tylko jeden owocnik w bliskim sąsiedztwie dębów; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Miejsce znane mi z ubiegłego roku ale nie zgłaszane.
W poprzednim roku znalazłem w tym miejscu trzy owocniki.

fot. 335953 fot. 335954

194982 Urnula craterium; TPK Gdańsk Oliwa okolice Michałowskiego, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 13.12.2011; Las mieszany,buk,sosna,brzoza,dąb; na korzeniach dębu jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 462818

198096 Urnula craterium; 5,5 km na NE od Supraśla (zwarty kompleks leśny), pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-02; 21.04.2012; las w średnim wieku, podstawowe gatunki to grab, świerk, leszczyna(wycieta i porzucona podczas przecinki); owocniki zebrane z gałęzi grabu i leszczyny masowo na przestrzeni o promieniu około 50 m, zarówno rosnące pojedynczo jak i grupowo, liczebność około 70-80 sztuk.; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: TAK - ze względu na słaba dojrzałość poddane dojrzewaniu w domu przez okres około tygodnia, tak, notatka: nie
uwagi: Siedlisko:
fot. 480925
Owocniki:
fot. 480926 fot. 480927 fot. 480928

198098 Urnula craterium; 5 km na NE od Supraśla (zwarty kompleks leśny), pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-02; 28.04.2012; Stary mieszany las puszczański; owocniki zebrane z gałęzi brzozy (ścieta kilka lat wstecz) pojedynczo i w grupach w ilości około 20 szt; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 480933 fot. 480934

Zarodniki:
fot. 480935

199351 Urnula craterium; Łańsk i rezerwat Las Warmiński, pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie, EB-62; 27.04.2012; lasy mieszane; na gałęziach leszczyny leżących na ziemi grupa owocników oraz pojedynczy; leg. Arek Sikora, Grzegorz Neubauer; det. Grzegorz Neubauer; eksykat: TAK, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: na stanowisku koło Łańska (poza rezerwatem) pobrano eksykat
fot. 489226 fot. 489227
stanowisko w rezerwacie, fot. A. Sikora:
fot. 489228

281321 Urnula craterium; TPK Gdańsk las komunalny, osiedle VII Dwór, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 14.04.2016; Buk, sosna, dąb, brzoza, inne; korzenie dębu trzy owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 840601
owocniki pojawiły się dopiero po 5 latach

literatura · references
· baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2009-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 16.01.2010 · została utworzona/was created 17.04.2009
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Urnula_craterium.htm">Urnula craterium - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>