protectedred listGREJ

Geastrum berkeleyi Massee

gwiazdosz angielski
Geastrum pseudostriatum Hollos · Geastrum hollosii Stanek
Geastrum berkeleyi
24.06.2006, Svaty Jan Moravski, Słowacja; znal. 060624.3
copyright © by Marek Snowarski
Geastrum berkeleyi
Geastrum berkeleyi
Geastrum berkeleyi
Geastrum berkeleyi

cechy makroskopowe (Macro)

Owocnik w stanie zamkniętym, podziemny, kulisty, 10-35 mm [130], 50-100 mm [127], 20-130 mm [116] średnicy. Dojrzały owocnik na powierzchni ziemi.

space

Osłona wewnętrzna (endoperydium) kulistawe, 7-28 mm [130], 15-30 [127] mm, (5)10-20(43) mm [116] średnicy, z wyraźną apofizą, w stanie wyschniętym z wyraźną szyjką, 2-5(7) mm [127], 1-5 mm [116]długości; powierzchnia wyraźnie szorstka, z drobnymi granulkami; ochrowobrązowa, ciemnobrązowa, z wiekiem płowieje, szarobrązowa, popielata .

space

Gleba dojrzała ciemna czekoladowobrązowa. Kolumella duża wyraźna, u góry półkulista, watowata, siega do połowy wysokości endoperydium.

cechy mikroskopowe (Micro)

Geastrum berkeleyi
Zarodniki kuliste, szorstkie, (4.5)5-7(7.5) µm [130], (3.5)4.1-4.3(5) µm, z brodawkami stożkowatymi do cylindrycznych, 0.5-1 µm wysokości, 14-20 na obwodzie [127], 5.5-7(7.5) µm [116].

space

wartość (Importance)

Jak i inne gwiazdosze bez kulnarnego znaczenia. W Polsce podlega ochronie.

space

występowanie

Rzadki, częstszy na południu Europy. Pojawia się na kserotermicznych, piaszczystych stanowiskach, w lasach i zroślach.

uwagi (Remarks)

Podobny Geastrum kotlabae ma higroskopijne ramiona i siedzące, bez szyjki, endoperydium.

space

Geastrum schmidelii
G. schmidelii

Z wyglądku podobny gwiazdosz karzełkowaty (Geastrum schmidelii) ma powierzchnię endoperydium matową, względnie oszronioną, i mniejsze owocniki bez apofizy.

wybrane znaleziska · selected collections

Geastrum berkeleyi
16f · 06 06 24 3 (M. Jeppson, Adamcik, det. M. Jeppson)
(Svaty Jan Moravski, Słowacja)
identification: without ornamentation
spores: 5.0 × 4.9, Q= 1.0, N= 40
znaleziska Geastrum berkeleyi na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 68907 BD-48,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

68907 Geastrum berkeleyi; Rąbiń, ur. Rąbiń, oddz. 142, BD-48; 19.06.2007; las liściasty, obecność jesionów, głogu; na ziemi 2 egzemplarze obok siebie; leg. Michał Wójtowski; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/19.06.07, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A. 2008. „Grzyby wielkoowocnikowe zadrzewień śródpolnych, parków wiejskich i lasów gospodarczych Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego”. Praca Doktorska wykonana w Zakładzie Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii UAM, pod kier. prof. dr hab. Anny Bujakiewicz (msc.). Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

literatura · references
[130] [127] [116] [110] [14] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2006-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 24.04.2008 · została utworzona/was created 22.12.2006
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Geastrum_berkeleyi.htm">gwiazdosz angielski - Geastrum berkeleyi - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>