non edibleGREJ

Volvariella surrecta (Knapp) Singer

pochwiak grzybolubny (pochwiak pasożytniczy)
Volvariella surrecta
10.11.2008, Wrocław, Las Rędziński; znal. TP081110.1TP211208
copyright © by Tomasz Pachlewski
Volvariella surrecta Volvariella surrecta

wybrane znaleziska · selected collections

Volvariella surrecta
3f · 081110.1TP211208.tp (Tomasz Pachlewski)
(Wrocław, Las Rędziński) młodnik modrzewiowy
Volvariella surrecta
21f · 081026.121206.zo (Zbigniew Oziębło)
(okolice Buska-Zdrój)
znaleziska Volvariella surrecta na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 122954 BE-48, 48242 EE-84, 79912 EE-84, 81814 EE-84, 121206 EF-25,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 252098 DE-45, 80092 EE-94,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

48242 Volvariella surrecta; ok. 0.7 km S, Bilcza - Podgórze, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 27.10.2006; brzeg lasu dębowo-sosnowego z domieszką leszczyny; na jednym ze starych owocników czarciego kręgu gąsówki mglistej, podłoże dość wilgotne, zacienione starszymi drzewami dwa większe i kilka zawiązków nowych owocników - wszystkie na jednym kapeluszu gąsówki mglistej; leg. Marcin Fałdziński; det. Anna Kujawa (na forum dyskusyjnym - 30.10.2006); eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MF/24.11.06, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 63396 fot. 63397 fot. 63398 fot. 63399 fot. 63400

79912 Volvariella surrecta; Las Dąbrowa - Bilcza, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, EE-84; 05.10.2007; Ok. 30 metrów wgłąb lasu sosnowo-dębowego z domieszką leszczyny na wilgotnym podłożu gliniastym ze szczątkami roślin; na owocnikach Lepista nebularis ok. 150 młodych owocników; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: tak: 07.10.05-01 fung. M.S. Faldzinski, tak - prezentujące szereg cech, notatka: tak - zapis wideo; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Potwierdzenie zgłoszenia z przed roku - ID: 48242

Więcej w wątku: Volvariella surrecta?
fot. 127086
Volvariella surrecta - pochwiak pasożytniczy

80092 Volvariella surrecta; Dębska Wola, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-94; 06.10.2007; Wschodni brzeg lasu liściastego (brzoza+olsza); Lepista nebularis na dwóch owocnikach z licznego czarciego kręgu L.nebularis; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: tak - fragment zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak - zapis wideo
uwagi:
fot. 127690
Siedlisko

fot. 127691
Volvariella surrecta - pochwiak pasożytniczy

81814 Volvariella surrecta; Kowalski Las oddz. 161 - Kamienna Góra, Kowala, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 17.10.2007; Las sosnowy z domieszką, świerka, jodły, dębu i leszczyny; na owocnikach Lepista nebularis rosnących w czarcim kręgu o średnicy ok.10 m kilkaset dojrzałych owocników; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: 07.10.17-02 fung. M.S. Faldzinski, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Na każdym owocniku gąsówki mglitej (Lepista nebularis) rosło kilka, kilkanaście owocników pochwiaka pasożytniczego (Volvariella surrecta).
fot. 131002
Siedlisko

fot. 131003
Fragment czarciego kręgu

fot. 131004 fot. 131005 fot. 131006 fot. 131007
Volvariella surrecta - pochwiak pasożytniczy

121206 Volvariella surrecta; Radzanów, gmina Busko-Zdrój, pow.buski, woj.świętokrzyskie, EF-25; 26.10.2008; las mieszany sosna, brzoza, olcha, przy leśnej drodze; na owocnikach gąsówki mglistej w trawie wśród liści na jednej gąsówce po kilka, kilkanaście owocników w różnym stadium rozwoju; leg. Zbigniew Oziębło; det. Zbigniew Oziębło; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/ZO/29.11.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 217380 fot. 217381 fot. 217382 fot. 217383 fot. 217384 fot. 217385

122954 Volvariella surrecta; Wrocław, Las Osobowicki (północna część), BE-48; 10.11.2008; młoda monokultura modrzewiowa; szczątki owocnika Lepista nebularis kilka owocników na jednym owocniku zywiciela; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/TP/21.12.08, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 221506 fot. 221507

252098 Volvariella surrecta; 1,7 km S od wsi Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 11.11.2014; liściasta kępa w lesie sosnowym; na gnijących owocnikach gąsówki mglistej ponad 10 owocników na 6 gąsówkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B. Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 10' 24,4" N i 19st 22' 45" E

fot. 724651 fot. 724652 fot. 724653 fot. 724654 fot. 724655

siedlisko
fot. 724656

literatura · references
· baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2009 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 10.12.2009 · została utworzona/was created 17.04.2009
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Volvariella_surrecta.htm">pochwiak grzybolubny - Volvariella surrecta - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>