jadalny

Meripilus giganteus (Pers.: Fr.) Karst.

wachlarzowiec olbrzymi flagowiec olbrzymi
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · spożywanie · uwagi · znaleziska
Meripilus giganteus (wachlarzowiec olbrzymi)
grupa owocników na starym pniaku bukowym; 30.07.2000, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski
Meripilus giganteus (wachlarzowiec olbrzymi)
młode owocniki na silnie rozłożonym pniu buka i w pobliżu niego w trawie
Meripilus giganteus (wachlarzowiec olbrzymi)
grupa owocników na starym pniaku bukowym
Meripilus giganteus (wachlarzowiec olbrzymi)
młode owocniki na silnie rozłożonym pniu buka i w pobliżu niego w trawie
Meripilus giganteus (wachlarzowiec olbrzymi)
pokrój
Meripilus giganteus (wachlarzowiec olbrzymi)
pokrój
Meripilus giganteus (wachlarzowiec olbrzymi)
grupa owocników na starym pniaku bukowym
Meripilus giganteus (wachlarzowiec olbrzymi)
grupa owocników na starym pniaku bukowym

owocnik

Meripilus giganteus (wachlarzowiec olbrzymi)
Owocnik bardzo duży, składający się z wielu połączonych u podstawy, rozetkowato lub dachówkowato ułożonych kapeluszy, cały owocnik może osiągać 25(50) kg wagi i średnicę ponad metra. Pojedyncze kapelusze średnicy (20)150-300(500) mm, są łopatkowate lub półkuliste, trzony bardzo krótkie lub brak i są zrośnięte u podstawy w jeden pień. Młode kapelusze są żółtobrązowe, potem sadzowatoochrowe do ciemno-czerwono-brązowych. Powierzchnia filcowata, matowa, ziarenkowata (drobnołuseczkowata), koncentrycznie pręgowana, promieniście pomarszczona lub bruzdowana. Młody brzeg kapelusza jaśniejszy, kremowy, zaokrąglony, z wiekiem czarniawy, nierówny, falisty, powcinany; ostry.

space

Miąższ biały, czerniejący przy uszkodzeniu i z wiekiem; młody dość miękki i soczysty, potem włóknisty, łykowaty; z wiekiem prawie skórzasty; grubszy od warstwy rurek. Zapach silnie aromatyczny, przyjemny; smak kwaskowaty.

Sporocarp very big, comprising of many attached at the base, rozete or shelves caps, the whole sporocarp can weigh up to 25(50) kg and have over 1 m in diameter. Single pilei (20)150-300(500) mm in diameter, are fan-shaped or hemispherical, stipes very short or none and grown into one stump at the base. When young the cap yellow-brown, later soot-ochre to dark red-brown. Surface tomentose, dull, granular (finely scaly), concentrically striate, radially wrinkled or striated). Young margin of the cap lighter, creamy, round, in age blackish, uneven, wavy; sharp.

space

Flesh white, damaged and in age turns black; young quite soft and succulant, later fibrillose, tough; with age near membranous; thicker than a layer of tubes. Smell intensively aromatic, pleasant; taste sourish.

zarodniki

Wysyp zarodników biały ze słabym odcieniem słomkowożółtym. Zarodniki szeroko-elipsoidalne, gładkie, bezbarwne, 5.5-6.5 x 4.5-5.5 µm.

Spore print white tinged straw-coloured. Spores broadly ellipsoid, smooth, hyaline, 5.5-6.5 x 4.5-5.5 µm.

występowanie

Podlegał ochronie od 1983r. do 2014r. Obecnie nie jest chroniony z uwagi na brak zagrożenia, to często występujący gatunek grzyba.
Meripilus giganteus (wachlarzowiec olbrzymi)
Niezbyt częsty. Owocniki jednoroczne, wyrastają od lata do jesieni u podstawy żywych (rzadziej martwych) buków i innych drzew liściastych (dębu, klonu, jesiona, brzozy, grabów, topoli, platanu), rzadko na iglastych.

Not common. Sporocarps grows summer-fall, gregarious on the base of beech and other hardwood trees, rarely on conifers.

spożywanie

Młode kapelusze jadalne, ale nie ma to sensu bo mają nieprzyjemny smak.

space

Do 2014r. znajdował się w wykazie gatunków chronionych, obecnie nie jest chroniony.

Rodzaj Meripilus jest jednogatunkowy. Podobne owocniki tworzą:

space

jodłownica górska (Bondarzewia mesenterica) bardzo podobna, pasożytuje na drzewach iglastych (na korzeniach jodły), rośnie w górach, miąższ jest miękki, ma ostry smak, pory są większe; zarodniki jak w rodzaju gołąbek (Russula), urzeźbione i amyloidalne.

space

This is the only specie in Meripilus genus. Simillar fruitbodies has:

space

żagwica listkowata (Grifola frondosa) is rare, fruitbodies consists with numerous, plane, fan-shaped, thin and fragile caps growing from few times forked stipe; pores do not bruising black; grows at the base od decidious trees mainly oaks and hornbeam.

znalezisko 20020727.7.02 - Meripilus giganteus (wachlarzowiec olbrzymi); Wrocław
4f · 20020727.7.02
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
znaleziska Meripilus giganteus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

188688 174933 AB-83 80339 119997 AB-93 25480 24674 39783 AB-94 23820 118063 24348 42052 24792 111726 24347 24250 26085 24344 23816 113535 123371 24790 24252 120153 155595 23832 119082 152168 AB-95 113978 AD-18 45293 BB-01 116173 BB-02 79422 BB-08 151704 BB-09 55342 115692 150887 BB-28 299213 BB-95 37288 24259 BB-97 25188 BC-68 44116 BC-79 195470 BC-89 152527 180848 BC-91 147495 BC-98 195204 299220 BD-08 110316 189149 151567 BE-49 175684 BE-59 11111 BE-76 156295 CA-57 190011 CA-68 76701 CA-78 190755 CA-79 148407 CA-89 145351 CA-97 109237 CB-07 74210 CB-16 80567 CB-24 52932 CC-26 196812 CC-73 171514 189121 189129 CC-80 78959 CE-00 11112 CE-10 11113 DA-70 160284 DA-80 70930 21710 171298 42509 171719 172631 110264 142799 20678 108163 141410 111662 84820 140157 111993 172344 191267 109250 DD-76 81463 138666 138665 72815 DE-46 157380 DE-57 119723 145155 DE-78 173067 DE-94 193786 DE-95 190314 DF-21 11463 DF-43 24047 DF-95 38808 DF-96 24045 EF-98 45893 FE-03 181369 FE-36 41008 FG-21 147859

 ID11111  Meripilus giganteus; Park Południowy, Wrocław, BE-59; 2002.07.27; wokół starych żywych buków, na ich korzeniach; na korzeniach buka w licznych wiązkach wokół porażonych drzew, przy dwóch drzewach na terenie parku; leg. Marek Snowarski; det. Marek Snowarski; eksykat: 020727-7 herb. Snowarski, tak, notatka: 020727-7; publikacja: Narkiewicz C. 2005. Grzyby chronione Dolnego Śląska. Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze. Jelenia Góra. Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

 ID11112  Meripilus giganteus; 4km na SW od Borowiny/Lasowic k. Milicza, CE-00; 2000.07.30; wokół starego żywego buka, na korzeniach, w buczynie; na korzeniach buka w licznych wiązkach wokół porażonego drzewa; leg. Marek Snowarski; det. Marek Snowarski; eksykat: 000730-14 herb. Snowarski, tak, notatka: 000730-14; publikacja: Narkiewicz C. 2005. Grzyby chronione Dolnego Ślaska. Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze. Jelenia Góra. Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

 ID11113  Meripilus giganteus; 1km S od Borowina/Lasowice k. Milicza, CE-10; 1998.07.19; wokół pniaka buka, w buczynie; na korzeniach buka kilka wiązek wokół pieńka; leg. Marek Snowarski; det. Marek Snowarski; eksykat: brak, tak, notatka: 980719-19; publikacja: Narkiewicz C.2005. Grzyby chronione Dolnego Śląska. Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze. Jelenia Góra. Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

 ID11463  Meripilus giganteus; rezerwat, DF-21; 2004.09.04; las bukowo-świerkowy na obrzeżach rezerwatu 150-letnich buków; obumierający buk rosnący na glebie z dużą zawartością dolomitu u podstawy i na korzeniach buka w ok.10 grupach owocników o średnicach 30-60 cm; leg. Krzysztof Ślusarczyk; det. Krzysztof Ślusarczyk; , tak, notatka: w plikach z fotografiami; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: obserwacje i fotegrafie grzybów prowadzono przez 3 miesiące

fot. 7719

 ID20678  Meripilus giganteus; Gdańsk-Wrzeszcz ul. Chopina 33, DA-80; 2005.09.10; Szpaler kasztanów na trawniku, osiedle.; Zmurszały i praktycznie niewidoczny pień kasztanowca, dodatkowo przykryty pojemnikiem na śmieci. Jeden z owocników gdzieś na systemie korzeniowym. Trzy wiązki.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/MWR/19.12.11, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: Jedyne stanowisko jakie znam. W zeszłym roku też był.
fot. 18734 fot. 18735

 ID21710  Meripilus giganteus; Gdańsk Osiedle Młodych Koniec ul. Michałowskiego, DA-80; 2005.09.26; Las morenowy, mieszany.; Z dwóch stron sześciu zrośniętych żywych buków, na szlaku turystycznym. Dwie kępy.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 20286 fot. 20287

 ID23816  Meripilus giganteus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,5km na N od Starego Czarnowa, AB-94; 2004.10.01; las bukowy; na ziemi przy odziomku żywego buka w dwóch zwartych wiązkach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23502

 ID23820  Meripilus giganteus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2km na SE od Kołowa, AB-94; 2004.10.03; buczyna pomorska; na ziemi przy silnie zmurszałym pniu buka w jednej wiązce; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23517

 ID23832  Meripilus giganteus; Puszcza Bukowa, 1,5km na NW od Glinnej, AB-94; 2004.10.22; buczyna pomorska; przy odziomku buka ściętego 2 lata wcześniej w trzech wiązkach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; , tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23551

 ID24045  Meripilus giganteus; 4,5 km na S od wsi Koziniec/gmina Świnna Poręba, dolina potoku Bystrz, DF-96; 2005.08.20; las bukowo-świerkowy; u podnóża pnia ściętego buka 1 owocnik; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: brak, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23860

 ID24047  Meripilus giganteus; Katowice-Bogucice, klomb w siedzibie zarządu PZW, DF-43; 2005.07.12; klomb z kwiatami i drzewami owocowymi; pień ściętej śliwy węgierki jeden owocnik; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: brak, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23863

 ID24250  Meripilus giganteus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2km na S od Kołowa, AB-94; 2005.08.15; kwaśna buczyna; przy odziomku żywego buka około 10 wiązek; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24162

 ID24252  Meripilus giganteus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,5km na SE od Kołowa, AB-94; 2005.08.15; buczyna pomorska; na odziomku buka w dwóch wiązkach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24165

 ID24259  Meripilus giganteus; pow. Wałcz, 1,5 km od Karsiboru, BB-95; 2005.08.16; buczyna pomorska; przy odziomku buka w wiązkach przy trzech bukach oddalonych od siebie o kilkadziesiąt metrów; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; , tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24196

 ID24344  Meripilus giganteus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,3 km na NE od Binowa, AB-94; 2005.09.21; buczyna pomorska; przy próchniejącym odziomku po ściętym buku w wiązce; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24348

 ID24347  Meripilus giganteus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,1 km na N od Starego Czarnowa, AB-94; 2005.10.08; buczyna z domieszką sosen; przy próchniejącym buku 2 wiązki owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24358

 ID24348  Meripilus giganteus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,5 km na NW od Glinnej, AB-94; 2005.10.12; las bukowo - dębowy; przy spróchniałym odziomku buka w dwóch zasuszonych wiązkach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24361

 ID24674  Meripilus giganteus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 3,5 km na NW od Binowa, AB-93; 2005.10.15; buczyna pomorska; przy starym próchniejącym odziomku buka w dwóch wiązkach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; , tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24809
owocniki były już w stanie daleko posunietego rozkładu

 ID24790  Meripilus giganteus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 0,8 km na NW od Glinnej, AB-94; 2005.10.31; buczyna pomorska; przy murszejącym pniu buka w trzech wiązkach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; , tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 25004

 ID24792  Meripilus giganteus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,4 km na NW od Glinnej, AB-94; 2005.10.31; las bukowy z poj. modrzewiami; przy mocno zmurszałym kikucie pnia buka w dwóch wiązkach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; , tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 25014

 ID25188  Meripilus giganteus; Rez. Diabli Skok, woj. zachodniopomorskie, BB-97; 2005.08.25; las głównie bukowy, w pobliżu sosnowy; na zmurszałym drewnie; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:
fot. 25622

 ID25480  Meripilus giganteus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,6 km na E od Szczecina Podjuch, AB-93; 2005.11.19; buczyna pomorska; na korzeniach potężnego buka w 5 wiązkach dookoła odziomka; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; , tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 25913

 ID26085  Meripilus giganteus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,6 km na ES od Glinnej, AB-94; 2005.12.01; buczyna pomorska; na pniu buka w dwóch wiązkach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; , tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 26587

 ID37288  Meripilus giganteus; rez.Glinki , pow.wałecki , woj zachodniopomorskie, BB-95; 2006.07.31; stary wielogatunkowy las lisciasty; na ziemi u podsawy buka dwie sztuki; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; , tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 45432

 ID38808  Meripilus giganteus; Zagórnik, Gmina - Andrychów, Powiat - Wadowice. Przy zielonym szlaku, w bukowym drzewostanie nasiennym., DF-95; 2006.08.15; Las bukowy; Pień bukowy, słabo rozłożony Około 20 owocników w jednej wiązce.; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 30/PC/3.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Od dziecka w "bukowym" lesie borowiki zbierałem, tam też widywałem co pare lat na innym pniu takie skupienia flagowca.

fot. 48305 fot. 48306 fot. 48307

Eksykat pojedzie do Ani K.

 ID39783  Meripilus giganteus; Puszcza Bukowa, pow.Szczecin, 0,5 km na S od Szczecin-Podjuchy, AB-93; 2006.08.26; buczyna pomorska; na 3 murszejących pniach starych buków oddalonych od siebie o ok. 10 m w 19 dużych wiązkach i kilkunastu mniejszych; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 50111

 ID41008  Meripilus giganteus; Pawlin, k/Radawca, woj. lubelskie, FE-36; 2006.08.24; las grabowo-dębowy; przy starym, dużym pniu dębowym 2 osobniki przy tym samym pniu; leg. Robert Kozak; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 51962 fot. 51963

zdjęcie nr 1 z dnia 24.08.2006 r.
zdjęcie nr 2 z dnia 02.09.2006 r.

 ID42052  Meripilus giganteus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1 km na N od Kołowa, AB-94; 2006.09.06; Buczyna w poblizu źródliska; przy pniu starego ściętego buka w kilku wiązkach; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 53373

 ID42509  Meripilus giganteus; Gdańsk Wrzeszcz,ul.Chopina, DA-80; 2006.09.11; Trawnik-szpaler kasztanowców; na karpie kasztanowca jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 54003
dyskusja o tym stanowisku www.bio-forum.pl/messages/33/1826.html
www.bio-forum.pl/messages/33/18704.html
mimo,że karcz został wyrwany z ziemi i na jego miejscu posadzono dwie brzozy flagowiec wyrósł ale został skoszony:(
fot. 54004
Owocnik odrodził się i pojawił sie następny 17 września 2006


 ID44116  Meripilus giganteus; Rez. Promenada , woj. wielkopolskie, BC-68; 2006.09.09; las grabowo-dębowy porastający zbocze opadające ku rz. Wełnie; u podstawy dębu kilka owocników po dwóch stronach drzewa; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; , tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 56490

 ID45293  Meripilus giganteus; 3 km na S od Mostek, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-18; 2006.08.27; las mieszany(Pinus, Alnus,Fagus,Quercus); na silnie rozłożonym pniaku drzewa liściastego kępowo; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58352

 ID45893  Meripilus giganteus; Biecz, pow. Gorlice, 4 km W, EF-98; 2006.10.03; cieniste stanowisko w starym lesie jodłowym z dębami; w przyziemiu pniaków dębowych o średnim stopniu rozkładu 2 skupiska- jedno z kilkunastoma kapeluszami, widoczny brak górnych kap. w wyniku zniszczenia - zerwania. Drugie skupisko - kilka nie naruszonych kapeluszy, prawdopodobnie pierwszy rok owocowania; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Wachlarzowiec [flagowiec] olbrzymi
fot. 59244

 ID52932  Meripilus giganteus; Droga z osady Turzonka do leśniczówki Trawice (gm. Dziemiany, pow. kościerski), ok. 50 m za Turzonką, CB-24; 2006.10.06; Przy drodze, pojedynczy dąb szypułkowy; u podstawy dębu szypułkowego jeden owocnik, kilka kapeluszy; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 72986

 ID55342  Meripilus giganteus; ok 2,5 km na południowy wschód od stacji kolejowej Biesowice, pow. słupski, woj. pomorskie, BB-09; 2006.08.21; Las liściasty bukowy z domieszką dębów, grabów i brzóz w odległości ok 200 m na wschód od koryta rzeki Wieprzy; wokół ściętego buka w grupie kilkanaście owocników w różnym wieku; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Trudna do policzenia ilość owocników z powodu gęsto rosnących młodych buków

fot. 76945 fot. 76946

 ID70930  Meripilus giganteus; Gdańsk Wrzeszcz ul.Chopina, DA-80; 2007.07.10; Aleja kasztanowa; Na resztkach wykopanego karcza kasztanowca pozornie na ziemi Jedna wiązka; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 106274 fot. 106275
Od 2004 roku w tym samym miejscu pomimo "odgrzybiania" trawnika

 ID72815  Meripilus giganteus; park Julianowski w Łodzi, DD-76; 2007.07.31; trawnik w parku, na trawniku pojedyńcze stare drzewa - żywotnik, lipa; na pniu po ściętym drzewie w postaci koncentrycznej grupy, z jednej strony jakby przez cos zdeformowany; leg. Małgorzata Przybyt; det. Małgorzata Przybyt; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MP/24.09.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 110382 fot. 110383 fot. 110384

 ID74210  Meripilus giganteus; Rezerwat Szczyt Wieżyca, CB-07; 2007.08.19; Buczyna; Na pniu ściętego buka i jego korzeniach 8 kęp owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 114059 fot. 114060 ID76701  Meripilus giganteus; Nowy Dwór Wejherowski, CA-68; 2007.09.08; Buczyna.; prawdopodobnie na buku jedna kępa; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MWR/13.10.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 119705
Owocniki zostałe zerwane i porzucone na parkingu leśnym

 ID78959  Meripilus giganteus; Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, przy szosie Murowana Goślina-Głęboczek, pow. poznański, CC-80; 2007.09.27; Młody las mieszany; Pień starego drzewa liściastego, uciętego na wys. ok. 150 cm, pozostawionego prawdopodobnie ze względu na stanowisko grzyba pojedynczo; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MW/4.11.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 124782

 ID79422  Meripilus giganteus; pow.Kołobrzeski, Ramlewo, BB-02; 2007.10.01; Park gminny o charakterze leśnym; U podstawy szyi korzeniowej buka zwyczajnego Dwa skupiska owocników; leg. Tadeusz Twardy; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 125826 fot. 125827

 ID80339  Meripilus giganteus; Szczecin, 14°31'E, 53°25'N (z dokładnością do 200m), AB-83; 2007.07.21; Park, tzn. Cmentarz Centralny w Szczecinie [ http://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_Centralny_w_Szczecinie ]; część najstarsza (nasadzenia 1902-1918). Wewnątrz kwartału buk pospolity (Fagus sylvatica), aleja obsadzona dębami czerwonymi (Quercus rubra). W partiach niskich cis (Taxus baccata).; Na dębie czerwonym, u nasady pnia (niemal na korzeniach). Drzewo-gospodarz wygląda na w pełni zdrowe, brak obumarłych gałęzi i zewnętrznych oznak rozkładu, jednak ostatnio na glebie pokrywającej korzenie pojawiły się boczniaki (na razie nieoznaczone). Typowy dla gatunku (patrz fotografie); cztery owocniki wokół pnia, w układzie +, o szerokości: 50 cm (strona zach.), 45 cm (pn.), 4 cm (wsch.), 1,5 cm (pd.). Owocniki mięsiste, pięknie wybarwione.; leg. Paula Probucka; det. Paula Probucka; , tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Zgłoszenie nieco po czasie, ale właściwie wciąż aktualne. Owocniki były tak masywne, że nadal nie uległy całkowitemu rozkładowi i doskonale je widać. Próba zgłoszenia numer x, tym razem ze zmniejszonymi zdjęciami.

Owocnik po stronie północnej

fot. 128238

Owocnik po stronie zachodniej

fot. 128239

Wszystkie barwy na zdjęciach są prawdziwe, różnica wynika z nagłej zmiany oświetlenia naturalnego (północny jest już fotografowany w słońcu, nisko operującym od zachodu).
W razie potrzeby dysponuję zdjęciami "zbiorowymi", na których lepiej widać układ owocników i całe siedlisko.

 ID80567  Meripilus giganteus; Kościerzyna, CB-16; 2007.10.06; Buczyna z domieszką świerka; Na karpie świerka (??) dwie kępki pośród opieniek; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/MWR/31.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 128733 fot. 128734 fot. 128735

 ID81463  Meripilus giganteus; , DD-76; 2007.10.04; Łódź, na trawniku tuż przy ulicy w dzielnicy willowej; stary pień niewiadomo jakiego drzewa pojedyńczy; leg. Małgorzata Przybyt; det. Małgorzata Przybyt; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Ponieważ grzyb rośnie w miejscu ruchliwym i jest łatwy do zauważenia, to owocnik był nieco zniszczony.
fot. 130556 fot. 130557

 ID84820  Meripilus giganteus; Gdańsk Dolina Samborowa TPK, DA-80; 2007.11.10; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; na żywym buku kilka kępek po kilka sztuk; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 136897 fot. 136898

 ID108163  Meripilus giganteus; Gdańsk Dolina Samborowa TPK, DA-80; 2008.07.28; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; Na pniu ściętego buka i jego korzeniach kilka kępek po kilkanaście sztuk; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 186894

 ID109237  Meripilus giganteus; Rezerwat Ostrzycki Las Kartuzy, CA-97; 2008.08.09; Buczyna; Na karpie buka kilka kępek po kilka sztuk; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 189521

 ID109250  Meripilus giganteus; Gdańsk Lasy Oliwskie Leśnictwo Matemblewo Droga Pionierów, DA-80; 2008.08.13; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; Na karpie buka Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 189569

 ID110264  Meripilus giganteus; Gdańsk Dolina Samborowa Trójmiejski Park Krajobrazowy, DA-80; 2008.08.07; Buczyna z domieszką sosny,grabu; skraj lasu droga łącząca dolinę Samborową i Zieloną kilka kępek po kilka-kilkanaście kg; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 191865

 ID110316  Meripilus giganteus; Poznań, Ogród Dendrologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego (dawniej Akademia Rolnicza) przy ul. Niestachowskiej, BD-08; 2008.08.11; różnogatunkowy ogród dendrologiczny; u podnóża żywego buka bardzo duże owocniki w liczbie 5, składające się z wielu rozetkowato ułożonych kapeluszy, najmłodszy i największy ( podwójny) o rozmiarach 75x45 cm; leg. Barbara K.; det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 25/BK/30.08.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Pobrałam malutki fragment kapelusza dla sprawdzenia czernienia miąższu celem potwierdzenia tożsamości.

Najmłodszy i największy podwójny owocnik:
fot. 192040

Więcej zdjęć w wątku na bio-forum:
http://www.bio-forum.pl/messages/33/189080.html

 ID111662  Meripilus giganteus; Gdańsk rezerwat, DA-80; 2008.08.24; Las mieszany (Lasy Oliwskie) buk,sosna,modrzew; Na pniu ściętego buka i jego korzeniach Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 195063

 ID111726  Meripilus giganteus; Puszcza Bukowa, 1,8 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2007.10.20; buczyna pomorska; na starych pniakach bukowych w 9 wiązkach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: flagowiec olbrzymi
fot. 195268 fot. 195269

 ID111993  Meripilus giganteus; Gdańsk ul.Chopina, DA-80; 2008.08.30; Trawnik-szpaler kasztanowców; na resztkach drewna kasztanowca kilka kępek po kilka sztuk; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 195944 fot. 195945

 ID113535  Meripilus giganteus; Puszcza Bukowa, 2,2 km na SE od Kołowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2008.07.27; buczyna pomorska; pień po wyciętym buku liczne wiązki na kilku pniach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: flagowiec olbrzymi
fot. 199667

 ID113978  Meripilus giganteus; Puszcza Goleniowska, 1 km na E od Jezierzyc, gm. Kobylanka, pow. Stargard Szczeciński, zachodniopomorskie, AB-95; 2008.08.24; buczyna pomorska; na pozostawionych po ścince drzew pniach buków licznie w wiązkach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Wachlarzowiec (flagowiec) olbrzymi
fot. 200749

 ID115692  Meripilus giganteus; ok 2,5 km SE stacja kolejowa Biesowice, ok 200 m E uregulowane koryto rzeki Wieprza, pow. słupski, woj. pomorskie, BB-09; 2008.08.10; las liściasty bukowy z domieszką dębów, grabów i brzóz; na korzeniach ściętego pnia buka jeden owocnik 2008.08.10, siedem owocników 2008.08.24 wokół pnia; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Stanowisko odkryte 2006.08.21 – zgłoszenie ID: 55342, w roku 2007 nie wyrósł żaden owocnik w miesiącu sierpniu.
Bieżącego roku stanowisko obserwowałam przez piętnaście dni, pierwszego dnia rósł jeden owocnik(jego wzrost pokazany na fotografiach), w piętnastym dniu było ich siedem.
- dzień pierwszy
fot. 203879
- dzień piąty
fot. 203880
- dzień dwunasty
fot. 203881
- dzień piętnasty
fot. 203882
- stanowisko
fot. 203883

 ID116173  Meripilus giganteus; Zachodniopomorskie, Kołobrzeg-Podczele, 2 km S, BB-01; 2008.09.21; las bukowy przy cieku wodnym; na zmurszałym pniaku buka pojedynczy, młody owocnik; leg. Tadeusz Twardy; det. Piotr Grzegorzek; eksykat: Nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 205013 fot. 205014

 ID118063  Meripilus giganteus; Puszcza Bukowa, ok. 1,7 km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.09.13; buczyna pomorska z domieszką dębów i wiązów; na odziomkowej części wywrotu bukowego w trzech wiązkach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Flagowiec olbrzymi
fot. 209453

 ID119082  Meripilus giganteus; Puszcza Bukowa, ok. 1,6 km na NE od Babinka, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.10.20; buczyna pomorska z domieszką dębów; u podstawy pnia po wyciętym buku 4 wiązki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Flagowiec olbrzymi
fot. 211860

 ID119723  Meripilus giganteus; 1,5 km NW,Ujazdówek,gm.Kobiele Wielkie, DE-57; 2008.10.19; las mieszany-gł.sosna i dąb,również buki,graby,brzozy,modrzewie; na pniaku drzewa liściastego,na skraju poręby dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki,potwierdziła Anna Kujawa; eksykat: nie,gat.chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: owocniki zejściowe i uszkodzone

fot. 213451 fot. 213452 fot. 213453 fot. 213454

 ID119997  Meripilus giganteus; Puszcza Bukowa, 0,5 km na S od węzła autostrady przy ul. Morwowej w Szczecinie Podjuchach, gm. Stare Czarnowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-83; 2008.10.31; buczyna pomorska; podstawa pni po wyciętych bukach w wiązkach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Flagowiec olbrzymi
fot. 214140

 ID120153  Meripilus giganteus; Puszcza Bukowa, 0,4 km na NE od Lesniczówki Kołowo, pow. gryfiński, wj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.11.02; buczyna pomorska na granicy z łęgiem nad strmieniem; u podstawy martwego buka w 3 wiązkach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Flagowiec olbrzymi
fot. 214497

 ID123371  Meripilus giganteus; Puszcza Bukowa, 2,4 km na NW od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.12.08; buczyna pomorska - młodnik z pniakami po wyciętych starych bukach; u podstawy odziomków po wyciętych bukach w wiązkach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Flagowiec olbrzymi
fot. 222469 fot. 222470

 ID138665  Meripilus giganteus; Łodź, przy ulicy w dzielnicy willowej, DD-76; 2008.09.27; na trawniku; na nierozpoznanym pniu drzewa jeden osobnik; leg. Małgorzata Przybyt; det. Małgorzata Przybyt; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Potwierdzenie stanowiska z roku 2007 (zgłoszenie ID 81463)

fot. 257212 fot. 257213

 ID138666  Meripilus giganteus; Łodź, osiedle Jagiełły, DD-76; 2008.09.27; na trawniku pomiędzy blokami; pieniek nieznanego drzewa zagłebiony w ziemi pojedyńczy, młody osobnik; leg. Małgorzata Przybyt; det. Małgorzata Przybyt; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:

fot. 257218 fot. 257219 fot. 257220

 ID140157  Meripilus giganteus; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA-80; 2009.08.04; Buczyna z domieszka sosny; na korzeniach żywego buka kilka kępek owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak http://www.mirki.kaszuby.pl/Grzyby_TPK.index.html; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 54*23,287'
E 018*33,810'
55 m npm
fot. 261958

 ID141410  Meripilus giganteus; Gdańsk Oliwa Dolina Zielona TPK, DA-80; 2009.08.16; las mieszany buk,sosna,świerk,brzoza,grab; na resztkach buka kilka kępek owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 264685

 ID142799  Meripilus giganteus; Gdańsk Oliwa Droga Mackensena, DA-80; 2009.08.27; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb,daglezja; na skarpie na resztkach buka klika kęp; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 268038 fot. 268039
N 54*23,324'
E 018*33,112'
81 m.npm

 ID145155  Meripilus giganteus; 1,5 km NW,Ujazdówek,gm.Kobiele Wielkie, DE-57; 2009.09.07; las mieszany-gł.sosna i dąb,również buki,graby,brzozy,modrzewie; na pniaku drzewa liściastego,na skraju poręby dwie wiązki owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: potwierdzenie ubiegłorocznego stanowiska ze zgłoszenia id119723

fot. 273860 fot. 273861 fot. 273862

 ID145351  Meripilus giganteus; Gdańsk Oliwa okolice ul.Michałowskiego, CA-89; 2009.09.08; las mieszany buk,sosna,dąb,brzoza; na żywych bukach kilka kępek owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 274551
N 54*23,031'
E 018*34,026'
68 m.npm

 ID147495  Meripilus giganteus; Pszczew i okolice, BC-91; 2009.09.26; nad brzegiem jeziora; na dębie kilka płatów; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 280539

 ID147859  Meripilus giganteus; woj. podkarpackie, pow.jasielski, Magurski Park Narodowy, Obszar Ochrony Ścisłej Zimna Woda, FG-21; 2009. 09.11; buczyna karpacka; u podstawy buka kapelusze zrośnięte rozetowato; leg. Elżbieta Fałtynowicz; det. Elżbieta Fałtynowicz; weryfikował: dr Marek Halama, 2009.09.15; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 281218 fot. 281219

 ID148407  Meripilus giganteus; rezerwat łęg nad Swelinią 36 metrów na zachód od czereśni pomnika przyrody 1960, CA-79; 2009.08.21; las mieszany , buki ,daglezje, łęgi; na ziemi prawdopodobnie na korzeniach buka 2 osobniki w odległości 60 cm,; leg. Michał Prusiński, 10 lat, uczeń szkoły podstawowej nr 34; det. halina słowik; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/HS/14.10.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Osobnik na zdjęciu ma średnicę 51 cm.
Drugi grzyb był zniszczony

fot. 282357 fot. 282358

 ID150887  Meripilus giganteus; SE Biesowice, pow.słupski, woj.pomorskie, gmina Kępice, BB-09; 2009.08.08; las liściasty bukowy z domieszką dębów, grabów i brzóz; wokół bukowej karpy pięć owocników; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Potwierdzenie zgłoszenia ID: 55342 z 2006 r i ID: 115692 z 2008 r.
fot. 289056 fot. 289057

 ID151567  Meripilus giganteus; Poznań, Ogród Dendrologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego (dawniej Akademia Rolnicza) przy ul. Niestachowskiej, BD-08; 2009.10.26; różnogatunkowy ogród dendrologiczny; u podnóża żywego buka trzy owocniki różnej wielkości składające się z wielu rozetkowato ułożonych kapeluszy; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Powtórzenie zgłoszenia ID 110316 z 2008 r.
Wypatrywałam go od lata, znając to stanowisko od zeszłego roku. Na przełomie lata i jesieni miałam przerwę w zaglądaniu do OD, ale 26.10. wreszcie dostrzegłam już dostatecznie "olbrzymie" dwa owocniki. Trzeci niewyrośnięty i "zmarnowany".

Zdjęcia - dwa widoki ogólne, wszystkie owocniki od największego do najmniejszego, zbliżenie na hymenofor:

fot. 290961 fot. 290962 fot. 290963fot. 290964 fot. 290965 fot. 290966 fot. 290967

 ID151704  Meripilus giganteus; Warcino, woj.pomorskie, pow.słupski, gmina Kępice, BB-08; 2009.08.12; las liściasty z przewagą buka; u podstawy żyjącego buka i przy bukowych karpach, w trzech miejscach zespołu pałacowo-parkowego w Warcinie po kilka owocników w jednym miejscu, miejsca oddalone od siebie od 200 do 300 m; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 291390 fot. 291391 fot. 291392 fot. 291393fot. 291394fot. 291395

 ID152168  Meripilus giganteus; Puszcza Bukowa, 2 km na N od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.10.17; buczyna pomorska; przy odziomku starego buka 3 wiązki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony i w rezerwacie), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Flagowiec olbrzymi
fot. 292593

 ID152527  Meripilus giganteus; 1 km NE, Starczanowo, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC-89; 2009.09.05; buk, dąb; pniaki bukowe 4 typowe dla wachlarzowca skupienia kapeluszy, w tym dwa już zasychające; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°36'26,80" E 16°56'27,15"
nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Uchorowo, oddział 232

zdjęcia: widok ogólny stanowiska z dwóch stron, owocniki
fot. 293795 fot. 293796 fot. 293797 fot. 293798 fot. 293799 fot. 293800 fot. 293801 fot. 293802

 ID155595  Meripilus giganteus; Puszcza Bukowa, 2,2 km na SE od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.12.28; buczyna z domieszką dębów i jaworów; przy odziomku złomu bukowego 1 wiązka; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Flagowiec olbrzymi (owocnik obumierający)

fot. 304213

ID156295 Meripilus giganteus; Góra Ślęża, szczyt, ok. 100m S (przy żółtym szlaku), pow. wrocławski, woj. dolnośląskie, BE-76; 2009.08.29; las liściasty z przewagą buka; na pniaku (prawdopodobnie bukowym) kilkadziesiąt owocników; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, nie
uwagi:

 ID157380  Meripilus giganteus; Biała Góra,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2009.10.24; prywatna posesja; na korzeniach lub pozostałościach pniaka drzewa,które tam rosło.Kiedy pracowałem w tamtej okolicy jakieś 13-15 lat temu,to pamiętam,że rosło w tamtym miejscu kilka drzew dwa,ewentualnie trzy owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: zdjęcia w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/287234.html

ID160284 Meripilus giganteus; Gdynia Kolibki, pow. Gdynia, woj. pomorskie, DA-70; 2009.09.19; buczyna; na korzeniach żywego buku ( pomnika przyrody) W grupie 6 owocników; leg. michał prusiński; det. michał prusiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: stare , nadjedzone przez robaki grzyby
fot. 319040 fot. 319041 fot. 319042 fot. 319043 fot. 319044

 ID171298  (potwierdzenie 140157) Meripilus giganteus; Gdańsk Oliwa dolina Samborowo, woj. pomorskie, DA-80; 2010.08.21; Las mieszany buk,sosna,brzoza,świerk,brzoza; na korzeniach buka kilka kępek płatów; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 363459

 ID171514  Meripilus giganteus; ok. 1 km na E od wioski Bożacin, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-73; 2010.08.25; las mieszany: dąb, buk, sosna; pniak bukowy i korzeń buka wystający z ziemi przy tym pniaku cztery owocniki składające się z wielu połączonych u podstawy, rozetkowato lub dachówkowato ułożonych kapeluszy; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Mięcierzyn, oddział 187

pniak z owocnikami i poszczególne owocniki z bliska (piąty na korzeniu widoczny u góry zdjęcia)
fot. 364253 fot. 364254 fot. 364255 fot. 364256 fot. 364257

 ID171719  (potwierdzenie 111993) Meripilus giganteus; Gdańsk Oliwa ul.Chopina, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 2010.08.26; trawnik szpaler kasztanowców; na resztkach ściętego dawno kasztanowca 3 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 364848

 ID172344  Meripilus giganteus; Gdańsk Wrzeszcz Al.Grunwaldzka, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 2010.09.03; Trawnik terenie rozgłośni Radio Gdańsk; na zasypanym i zarośniętym trawą pniu buka jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 367042

 ID172631  Meripilus giganteus; Gdańsk Oliwa dolina Zajęcza, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 2010.09.05; Poza lasem na terenie szpitala dziecięcego; na pniach wyciętych drzew liściastych kilka kęp na terenie szpitala; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 367831 fot. 367832 fot. 367833

 ID173067  Meripilus giganteus; 1,2 km S,Silniczka,gm.Żytno, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-78; 2010.09.08; dębowa aleja; u podstawy żywego dębu dwie wiązki owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie,gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 369117 fot. 369118 fot. 369119

ID174933 Meripilus giganteus; Tworóg Mały, w lesie 2 km od miejscowości niedaleko drogi z Sośnicowic, pow. Gliwice, woj. śląskie; 2010.09.19; las dębowo-grabowo-bukowy; na żywym dębie przy samej ziemi duża grupa owocników szerokości około 1 metra, wysokości ok 50 cm.; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; eksykat: w ZBRośl. PAN w Turwi
uwagi: .

 ID175684  Meripilus giganteus; Wrocław, pow. wrocławski, woj. dolnośląskie, BE-49; 2010.08.28; Ogród japoński, przy wejściu; na korzeniach buka (czerwonego) wiele owocników, w różnym stadium rozwojowym, dookoła drzewa; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 376707 fot. 376708

 ID180848  (potwierdzenie 152527) Meripilus giganteus; 1 km na SW od Starczanowa, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC-89; 2010.10.03; las: buk, dąb, domieszka sosny; dwa pniaki bukowe kilka typowych dla wachlarzowca skupień kapeluszy, w dniu znalezienia owocniki w stanie zejściowym; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Uchorowo, oddział 232

zdjęcia stanowiska i owocników oraz kora pniaka dla wykazania, że to pniak buka
fot. 392459 fot. 392460 fot. 392461
kora pniaka
fot. 392462

 ID181369  Meripilus giganteus; Puławy, klin leśny przy leśniczówce pomiędzy ulicami Partyzantów i 1000-lecia PP, pow. puławski, woj. lubelskie, FE-03; 2010.10.04; Las mieszany; Na pniu (odziomku) dębu (Quercus sp.) 3 kępy owocników; leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BM/10.02.11, tak, notatka: Tak, INDEX 20101004-08; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: N51st25'39 E21st59'13
wachlarzowiec olbrzymi (flagowiec olbrzymi)

fot. 393835 fot. 393836 fot. 393837 fot. 393838fot. 393839 fot. 393840fot. 393841 fot. 393842fot. 393843fot. 393844

 ID188688  Meripilus giganteus; Wrocław, ul Boya Żeleńskiego, po obu stronach ulicy, woj. dolnośląskie; 2011.07.29; trawnik, obok miejsca po wyciętych drzewach; na ziemi kilka owocników; leg. Elżbieta Węgrzyn; det. Elżbieta Węgrzyn; eksykat: nie, chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/431026.html
fot. 431323 fot. 431324 fot. 431325

 ID189121  (potwierdzenie 171514) Meripilus giganteus; ok. 1 km na wschód od Bożacina, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-73; 2011.07.31; przydroże w lesie mieszanym: dąb, buk, sosna; pniak bukowy i korzeń buka wystający z ziemi przy tym pniaku 2 niezbyt wyrośnięte owocniki składające się z połączonych u podstawy, rozetkowato lub dachówkowato ułożonych kapeluszy; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Mięcierzyn, oddz. 187
Wachlarzowiec rośnie na tym samym pniaku, na którym obserwowałam go w 2010 r.

siedlisko
fot. 433209
owocniki
fot. 433210 fot. 433211

 ID189129  Meripilus giganteus; ok. 0,8 km na wschód od Bożacina, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-73; 2011.07.31; las mieszany: buk, dąb, sosna; dwa pniaki bukowe owocniki składające się z połączonych u podstawy, rozetkowato lub dachówkowato ułożonych kapeluszy, łącznie 8 owocników (2 i 6 na poszczególnych pniakach); leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Mięcierzyn, oddział 182

pniak 1
fot. 433255 fot. 433256
owocnik 1 w kilku ujęciach
fot. 433257 fot. 433258fot. 433259
malutki owocnik wyrastający spod pniaka (p. strzałka na drugim zdjęciu)
fot. 433260

pniak 2 w dwóch ujęciach
fot. 433261 fot. 433262
owocniki
fot. 433263 fot. 433264 fot. 433265 fot. 433266 fot. 433267

 ID189149  Meripilus giganteus; Poznań, Ogród Dendrologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego (dawniej Akademia Rolnicza) przy ul. Niestachowskiej, pow. miasto Poznań, woj. wielkopolskie, BD-08; 2011.07.27; różnogatunkowy ogród dendrologiczny; u podnóża żywego buka trzy owocniki sporej wielkości składające się z wielu rozetkowato ułożonych kapeluszy; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Poprzednie obserwacje pochodzą z 2008 i 2009 r. W 2010 r. nie zaobserwowałam owocników.

stanowisko (strzałki wskazują położenie owocników)
fot. 433418
fot. 433419 fot. 433420
owocnik 1
fot. 433421 fot. 433422 fot. 433423
owocnik 2
fot. 433424 fot. 433425 fot. 433426
owocnik 3 (mniejszy)
fot. 433427 fot. 433428

 ID190011  Meripilus giganteus; Puszcza Darżlubska Wejherowo, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-57; 2011.08.13; Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb; na pniu martwego buka jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak,Spis grzybów Pomorza; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 437825
http://www.bing.com/maps/?v=2&sty=h&mkt=pl-pl&cp=54.62567~18.20267&lvl=10&sp=point.54.62567_18.20267_13%20sierpnia%202011%20(71).JPG

 ID190314  Meripilus giganteus; Złoty Potok rezerwat Parkowe, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-95; 2011.08.21; las bukowy; na ziemi, przy pniach pojedynczo lub w grupach; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 438944 fot. 438945 fot. 438946

 ID190755  Meripilus giganteus; Kamień gm.Szemud, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-78; 2011.08.20; Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb; na odziomkach buków 2 skupiska na dwóch pniach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak,Spis grzybów TPK i okolic; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 441193 fot. 441194
195 m.npm.
Forma ochrony-obszar Trójmiejskiego PK

 ID191267  Meripilus giganteus; Gdańsk Wrzeszcz ul.Hallera, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 2011.09.14; Park,kasztanowiec,klon,dąb; na pniu ściętego drzewa kilkadziesiąt owocników w kępie; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MWR/5.10.11, tak, notatka: tak,Spis grzybów TPK i okolic; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 443874

 ID193786  Meripilus giganteus; Olsztyn, rezerwat Sokole Góry, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-94; 2011.10.31; las bukowy; przy pniu kilka owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 455931 fot. 455932 fot. 455933

 ID195204  Meripilus giganteus; Poznań, ul. Omańkowskiej, pow. miasto Poznań, woj. wielkopolskie, BC-98; 2011.08.22; zabytkowa aleja kasztanowców białych; u podstawu kasztanowca białego jeden owocnik o pokroju typowym dla gatunku; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: forma ochrony: Aleja kasztanowców na Podolanach – pomnik przyrody, zabytkowa aleja kasztanowców białych, rosnących wzdłuż ul. Janiny Omańkowskiej, na Podolanach w Poznaniu

stanowisko
fot. 463870
owocnik
fot. 463871

 ID195470  Meripilus giganteus; Nienawiszcz, 1,2 km NW, pow. obornicki, woj. wielkopolskie, BC-79; 2011.09.28; buczyna; pniak bukowy kilka owocników w różnym wieku, większość młodych, jeden zejściowy; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Buczyna, oddział 95

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) - Buczyna w Długiej Goślinie

stanowisko, widok od drogi i ku drodze
fot. 465046 fot. 465047
owocniki
fot. 465048 fot. 465049 fot. 465050 fot. 465051

ID196812 (potwierdzenie 164058) Meripilus giganteus; Bydgoszcz, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-26; 2012.02.05; kilka wierzb rosnących przy Brdzie; na wierzbie na wysokości ok.5 m wiązka zeszłorocznych owocników; leg. Bogdan Rudzionek; det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 471650

ID299213 Meripilus giganteus; Cybulin (gmina Biały Bór) 0,5 km NE, nad południowym brzegiem J. Bobięcińskiego Wielkiego, pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie, BB-28; 2012.08.13; buczyna nad jeziorem; u nasady pniaka bukowego jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie (w 2012 gatunek chroniony), tak, notatka: nie
uwagi: 53°58'48,9"N 16°47'36,1"E
siedlisko
fot. 917656
owocnik
fot. 917657

ID299220 (potwierdzenie 195204) Meripilus giganteus; Poznań, ul. Omańkowskiej, pow. Poznań, woj. wielkopolskie, BC-98; 2012.10.14; zabytkowa aleja kasztanowców białych; u podstawy kasztanowca białego 1 owocnik o pokroju typowym dla gatunku; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie (w 2012 gatunek chroniony), tak, notatka: nie
uwagi: siedlisko
fot. 917679
owocnik
fot. 917680

literatura · references
· Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. [5]
· Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. p.112 [49]
· Fluck, M., 1995 — Jaki to grzyb? [2]
· Garnweidner, E., 1994 — Encyklopedia kieszonkowa - Grzyby. [3]
· Dermek A., 1988 — Grzyby znane i mniej znane. [9]
· Gerhardt, E., 1995 — Przewodnik grzyby. [1]
· Domański S., Orłoś H., Skirgiełło A., 1967 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom III. Żagwiowate II (Polyporaceae pileatae), Szczeciniakowate II (Mucronoporaceae pileatae). Lakownicowate (Ganodermataceae). Bondarcewowate (Bondarzewiaceae). Boletkowate (Boletopsidaceae). Ozorkowate (Fistulinaceae). [17]
· baza „publikacje po 2000 r.” #2775
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 19.04.2017 · powstała/was created 09.08.1998

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Meripilus_giganteus.htm"> Meripilus giganteus (wachlarzowiec olbrzymi) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>