edible

Russula decolorans (Fr.) Fr.

gołąbek płowiejący
Russula decolorans
28.08.2006, okolice Kościerzyny; znal. 060828.5
copyright © by Marek Snowarski
Russula decolorans
w lesie sosnowym za pasem wydm nadmorskich, w mchu · in groups, in pine forest
Russula decolorans
przymiar50 mm
masowo pod sosnami w mchu · in large groups in pine forest
Russula decolorans
w lesie sosnowym za pasem wydm nadmorskich, w mchu · in groups, in pine forest

owocnik (Fruitbody)

Russula decolorans
Kapelusz pomarańczowoczerwony, ceglastoczerwonawy, z wiekiem silnie blednie w kierunku żółtego; 50-120 mm średnicy, dość mięsisty, młody kulisty, potem wypukły lub rozpostarty, czasem lekko wklęsły; skórka łatwo ściągalna na połowie promienia, wilgotna nieco lepka, sucha matowa; brzeg tępy, wcale lub słabo karbowany.

Blaszki białawe, z wiekiem kremowożółte, uszkodzone i z wiekiem szarzeją i czernieją, dość gęste, kruche, cienkie, zatokowo przyrośnięte, prawie wolne.

Trzon białawy, z wiekiem szarzejący i czerniejący; 50-80(120) x 15-25 mm; mięsisty, jędrny, z wiekiem gąbczasty; podstawa nieco zgrubiała.

Miąższ o smaku łagodnym, biały, szarzejący (czasem początkowo czerwieniejący) i czerniejący, bez zapachu (zapach miodowy).

Pileus orange-red, brick-reddish (young sporocarps more intensively coloured); 50-120 mm in diameter, quite succulent, young spherical, later convex or plane, sometimes slightly concave; cuticle easily peelable up to halfway from the margin, slightly viscid when moist, dry dull; margin obtuse, weakly or not striate.

Lamellae whitish, with age creamy-yellow, injured and with age greying and blackening, quite close, fragile, thin, sinuate, near free.

Stipe whitish, with age greying and blackening; 50-80(120) x 15-25 mm; succulent, firm, with age spongy; base slightly clavate.

Flesh taste mild, white, greying (sometimes initially redding) and blackening, odourless (smell of honey).

zarodniki (Spores)

Russula decolorans
Barwa wysypu zarodników jasnoochrowa. Zarodniki kulistawe, z długmi kolcami, 10-14 x 9-12 µm.

Spore print light ocher. Spores globose, with long spines, 10-14 x 9-12 µm.

występowanie

Pospolity. Od lata do jesieni, gromadnie w wilgotnych lasach iglastych, w miejscach zabagnionych.

Common. Summer-fall, gregarious, in wet, boggy coniferous forests.

wartość (Importance)

Jadalny.

Edible.

gatunki podobne

Russula paludosa
R. paludosa
Russula vinosa
R. vinosa
Zwykle rośnie w towarzystwie rónie dużego gołąbka błotnego (Russula paludosa) o krwistoczerwonym kapeluszu i o niezmienny, łagodnym miąższu. Inny duży łagodny gołąbek, który może rosnąć w tych samych miejscach, to gołąbek winnoczerwony (Russula vinosa), ma on także szarzejący miąższ, różni się zielonkawą reakcją miąższu z FeSO4.

Usually found in proximity of a blood-red Russula paludosa however the latter is more gregarious and has unchanging flesh. Another large mild Russula, which may be found at the same locations, Russula vinosa has also greying flesh, but differs in greenish reaction of flesh with FeSO4.

wybrane znaleziska · selected collections

Russula decolorans
3f · 06 08 28 5
(okolice Kościerzyny)
Russula decolorans
2f · 99 09 26 17 (Marek Snowarski)
(Kaszuby)
Russula decolorans
2f · 98 07 28 3 (Marek Snowarski)
(okolice Kołobrzegu, wybrzeże)
Copyright © 1998-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 22.12.2006 · została utworzona/was created 07.09.1998
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Russula_decolorans.htm">gołąbek płowiejący - Russula decolorans - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>