non edible

Hymenochaete rubiginosa (Dicks.) Lév. (1846)

szczeciniak rdzawy (szczecinkowiec rdzawy)
Hymenochaete rubiginosa
na pniakach dębu; las mieszany · on oak stump; 31.08.2003, Kotlina Sandomierska; znal. WW030831.1
copyright © by Witold Wójciak
Hymenochaete rubiginosa
na pniakach dębu; las mieszany · on oak stump
Hymenochaete rubiginosa
na pniakach dębu; las mieszany · on oak stump
Hymenochaete rubiginosa
na pniakach dębu; las mieszany · on oak stump
Hymenochaete rubiginosa
Hymenochaete rubiginosa

owocnik (Fruitbody)

Owocnik rozpostarty do rozpostarto-odgiętego, z szerokimi na 10-50 mm kapelusikami, odstającymi na 10-40 mm, pojedynczymi lub tworzącymi długi rzędy; kapelusiki cienkie, 0.5-1 mm grubości, elastyczne, ich górna powierzchnia ciemno czerwonobrązowa, rdzawo-brązowa do brunatno-rdzawego, z wiekiem czarna, niewyraźnie koncentrycznie strefowana i bruzdowana, pofalowana, strefa brzeżna w czasie przyrastania złotożółta; górna powierzchnia początkowo aksamitnie owłosiona, z wiekiem naga.

Hymenofor gładki, czerwonobrązowy, pomarańczowobrązowy gdy młody, z wiekiem rdzawo-brązowego do ciemnobrązowego i szarobrązowego, jego powierzchnia gruzełkowata, pofalowana, matowa. Konsystencja owocnika skórzasta, daje się rozerwać.

Sporocarp resupinate to effuso-reflexed, with 10-50 mm across pileoli, projecting 10-40 mm, single or forming long rows; pileoli thin, 0.5-1 mm thick, elastic, their upper surface dark red-brown, rusty-brown to russet-rusty, with age black, indistinctly concentrically zoned and striate, undulating, marginal zone during growth golden-yellow; upper surface initially velutinous, with age glabrous.

Hymenophore smooth, red-brown, orange-brown when young, with age rusty-brown to dark brown and grey-brown, its surface tuberculate, undulating, dull. Consistency of sporocarp membranous, capable of being torn.

zarodniki (Spores)

Hymenochaete rubiginosa
spores
Hymenochaete rubiginosa
seta
Wysyp zarodników. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, hyalinowe, nieamyloidalne, 5-6 × 2.5-3.5 µm.

Spore print. Spores ellipsoid, smooth, hyaline, inamyloid, 5-6 × 2.5-3.5 µm.

występowanie

Częsty. Owocniki wyrastają przez cały rok na znacznie zmurszałym drewnie, martwych pniach, pniakach i gałęziach dębu i kasztana jadalnego, rzadko innych liściastych. Także na drewnie w konstrukcjach.

Widespread. Sporocarps grow throughout the year on considerably mildewed wood, dead trunks, stumps and branches of oak and chestnut (Castanea), rarely on other hardwood. Also on timber constructions.

wartość (Importance)

Niejadalny.

Inedible.

uwagi (Remarks)

Hymenochaete tabacina
H. tabacina
Na drewnie jodły wyrasta podobny szczeciniak jodłowy (Hymenochaete cruenta) (=mougeotii) o czerwonym do czerwonobrązowego hymenoforze. Na drewnie leszczyny i wierzby wyrasta brązowo zabarwiony, dość częsty, szczeciniak żółtobrzegi (Hymenochaete tabacina).

On the wood of fir trees grows similar Hymenochaete cruenta (=mougeotii) with red to red-brown hymenophore. On the wood of hazel and willow trees grows brown coloured, quite common, Hymenochaete tabacina.

wybrane znaleziska · selected collections

Hymenochaete rubiginosa
5f · 04 09 16 2
(Puszcza Białowieska)
Hymenochaete rubiginosa
7f · 030831.1.ww (Witold Wójciak)
(Kotlina Sandomierska)
Copyright © 2004-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 28.01.2007 · została utworzona/was created 25.03.2004
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Hymenochaete_rubiginosa.htm">szczeciniak rdzawy - Hymenochaete rubiginosa - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>