edibletrade

Hydnum repandum L.: Fr.

kolczak obłączasty(Hedgehog)

owocnik (Fruitbody)

Kapelusz jasnopomarańczowy, kremowy, beżowy do białawego; duży, średnicy 50-150 mm; początkowo wypukły, potem spłaszczony, z wiekiem nierówny; powierzchnia sucha, gładka, młoda zamszowata, z wiekiem także łuseczkowata; brzeg z wiekiem pofałdowana lub płatowaty.

space

Hymenofor kolczasty, zbiegający na trzon; kolce początkowo jaśniejsze, z wiekiem barwy kapelusza, do 6 mm; kruche, łatwo się odłamują; szydlasto-szpiczaste.

space

Pileus light-orange, cream-ochra up to whitish; large, 50-150 mm broad; at first convex, then plane, in age uneven; surface dry, smooth, young velutinous, in age squamulose; margin undulate, lobed.

Stipe central to slightly eccentric; cap coloured or lighter; clavate, gradually translating into pileus, relatively short - usually 2 times shorter then pileus diameter.

Hymenophore with spines up to 6 mm long, decurrent; teeths at first pale yellowish, then cap coloured; brittle, easily could be removed.

Flesh white, pale orange; brittle; taste mild, in older sporocarps biterlish; odour pleasant.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały. Zarodniki kuliste lub szeroko jajowate, gładkie, bezbarwne; 6.5-9 × 5.5-7 µm [104].

Spore print white. Spores slobose or wide-oval, smooth, hyaline, 6.5-9 × 5.5-7 µm [104].

występowanie

Bardzo pospolity. Owocniki wyrastają w dużych grupach, rzadziej pojedynczo, od lipca do października, na ziemi, głównie w lasach liściastych, rzadzie w iglastych, preferuje gleby zasadowe.

Very common. Summer-fall, gregarious, rarely solitary, on soil, usually in decidious forests but also in coniferous forests, prefere basic soils.

wartość (Importance)

Jadalny. Starsze owocniki lepiej odrzucać bo są gorzkawe.

Edible, older fruitbodies are slightly bitter.

gatunki podobne

Cantharellus cibarius
Cantharellus cibarius
Barwa kapelusza i jego faktura do złudzenia mogą przypominać pieprznika jadalnego, kurkę (Cantharellus cibarius), tym łatwiej dać się zwieść, że czasami wyrastają obok siebie. Dopiero kolce pod kapeluszem rozwiewają złudzenie.
Hydnum repandum
H. rufescens

space

Hydnum albidum jest jaśniejszy i ma mniejsze zarodniki.

Sarcodon imbricatus
Sarcodon imbricatus

space

When looked from above it looks almost the same as Chanterelle, Yellow Chanterelle (Cantharellus cibarius), they even sometimes grows close together. There are few simillar Hydnum species eg. common Hydnum rufescens- see genus page for details.
Other edible specie with toothed hymenophore is Sarcodon imbricatus. It has bigger, darker fruitbodies with distinct scales on cap surface.

Copyright © 1998-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 13.11.2009 · została utworzona/was created 31.08.1998
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Hydnum_repandum.htm">kolczak obłączasty - Hydnum repandum - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>