non edible

Phellinus igniarius (L.) Quél. (1886)

czyreń ogniowy(Hardwood Trunk Rot)
Phellinus igniarius
na pniu żywej wierzby, las łęgowy · on trunk of live willow; 31.05.1998, Dolny Śląsk, dolina Odry; znal. 980531.11
copyright © by Marek Snowarski
Phellinus igniarius
na pniu żywej wierzby · on live willow trunk
Phellinus igniarius
jeden z kilku owocników na stojącym pniu martwej wierzby · one of few fruitbodys on standing dead willow stem
Phellinus igniarius
górna powierzchnia owocnika · upper pileus surface
Phellinus igniarius
na leżącym martwym pniu wierzby w lesie łęgowym · on laying dead willow stem in floodplane forest

owocnik (Fruitbody)

Phellinus igniarius
cross-section
Phellinus igniarius
pores
Owocnik duży, zwykle kopytowaty, w zarysie półkulisty, szerokości 70-200(400) mm; powierzchnia matowa, szarobrązowa do czarnoszarej i prawie czarnej, zwykle szeroko koncentrycznie bruzdowana; brzeg szeroki (nieraz bardzo gruby), obły, cynamonowobrązowy, jasnobrązowy, rdzawy, w okresie wzrostu jasnoszary, puszysty. Powierzchnia kapelusza bardzo twarda, u starszych owocników głęboko spękana.

space

Phellinus igniarius
KOH reaction

Miąższ jednorodny (u góry może być niewyraźnie strefowany), ciemny, rdzawobrązowy lub kasztanowobrązowy, twardy, zdrewniały, grubości do 20 mm. Zapach słaby, grzybowy. Smak nieco kwaskowato-gorzkawy.

Fruitbody large, usually hoof-shaped, hemispheric in outline, 70-200 (400) mm across; surface dull, grey-brown to black-grey and almost black, usually broadly concentrically striate; margin broad (often very thick), obtuse, cinnamon-brown, light brown, rusty, during growth period light-grey, soft. Crust very hard, in older specimens with deep cracks.
Pores very fine (4-6 per mm), round, rusty-brown to dark brown, during growth period with greyish pruina. Tubes indistictly multi-layered (parennial sporocarp), single layer up to 5 mm high, rusty-brown, the colour of flesh or lighter; in age covered with white mycelium.
Flesh homogeneous (at the top may be indistinctly zoned), dark rusty-brown or chestnut-brown, hard, woody, thick up to 20 mm. Smell weak, fungoid. Taste somewhat sourish-bitterish.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały. Zarodniki prawie kuliste, gładkie, bezbarwne, grubościenne, 5-6.5 x 4-5.5 µm. Wytwarzanie zarodników trwa praktycznie przez cały rok, także zimą w cieplejsze dni.

Spore print white. Spores subglobose, smooth, hyaline, thick-walled, 5-6.5 x 4-5.5 µm. Spores produced practically throughout a year, also in winter on warmer days.

występowanie

Phellinus igniarius
Gatunek bardzo pospolity. Wieloletnie owocniki wyrastają na pniach żywych drzew liściastych, grabów, wierzb, osik, brzóz, dębów i innych, zwykle wysoko nad ziemią; wywołuje bardzo silną białą zgniliznę drewna, po zamarciu drzewa owocniki rozwijają się jeszcze przez jakiś czas.

Very common. Perennial fruitbodies grow on trunks of living decidious trees (hornbeam, willow, poplar, birch, oak and other) usually high above ground; cause strong white rot.

wartość (Importance)

Niejadalny. Jeden z ważniejszych pasożytów drzew liściastych.

Inedible. Dagerous and widespread parasit of decidious trees.

uwagi (Remarks)

Czyreń osikowy (Phellinus tremulae) rośnie na topoli osice, owocniki są mniejsze, często mniej lub bardziej rozpostarte.

Czyreń dębowy (Phellinus robustus) rośnie tylko na dębach, miąższ ma jaśniejszą żółtaworudą, rdzawocynamonową barwę.

Phellinus tremulae grows on Populus tremulae, is smaller, often more or less plane.

Phellinus robustus grows exclusivelly on oaks, flesh is lighter, yellowish-rusty, in age cinammone-rusty.

wybrane znaleziska · selected collections

Phellinus igniarius
6f · 03 03 30 1
(dolina Bystrzycy)
Phellinus igniarius
10f · 04 04 07 2
(dolina Odry-Oławy)
Phellinus igniarius
2f · 98 05 31 11 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, dolina Odry)
Copyright © 1998-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 24.09.2011 · została utworzona/was created 17.07.1998
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Phellinus_igniarius.htm">czyreń ogniowy - Phellinus igniarius - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>