niejadalnyGREJ

Gymnopilus junonius (Fr.) P.D. Orton

łysak wspaniały
Pholiota spectabilis (Fr.) Kummer · Gymnopilus spectabilis (Fr.) Sing.
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi · znaleziska
Gymnopilus junonius (łysak wspaniały)
w wiązkach u podstawy martwego grabu?; 10.10.1999, Dolny Śląsk, dolina Odry; copyright © by Marek Snowarski
Gymnopilus junonius (łysak wspaniały)
w wiązkach u podstawy martwego grabu?
Gymnopilus junonius (łysak wspaniały)
u podstawy uschniętego wiązu?, nad wodą; starszawe owocniki nieco wymęczone przez opady
Gymnopilus junonius (łysak wspaniały)
u podstawy uschniętego wiązu?, nad wodą; starszawe owocniki nieco wymęczone przez opady

owocnik

Gymnopilus junonius (łysak wspaniały)
Kapelusz żółtopomarańczowy, żółtordzawy do brązowopomarańczowego; 60-150(250) mm średnicy, za młodu półkulisty, z podwiniętym brzegiem, potem wypukły do rozpostartego; powierzchnia sucha, zamszowa, z wrośniętymi włóknistymi brązowymi łuseczkami; miąższ w kapeluszu gruby.

space

Trzon żółtopomarańczowy, jaśniejszy od kapelusza, ciemniejszy ku podstawie; 80-200 x 12-30 mm, równogruby, maczugowaty lub brzuchaty, często z korzeniasto zwężoną postawą; z wyraźną błoniastą osłoną częściową pod kapeluszem, jej pozostałości tworzą dość trwały pierścień; powierzchnia z drobnymi brązowymi włókienkami i kosmkami, nad pierścieniem jedynie oprószona.

space

W reakcji z KOH przybiera barwę czerwoną.

Pileus yellow-orange, yellow-rusty to brown-orange; 60-150(250) mm broad, at first hemispheric with incurved margin, in age convex to plane; surface dry, dull, velutinous with fibrous brown scales; flesh thick in cap.

space

Stipe yellow-orange, lighter then cap surface, darkening towards base; 80-200 x 12-30 mm, equal, clavate or ventricose, often with narrowed, rooting base; with distinct membranous partial veil, its remains form quite persistent ring; surface with brown fibrils and scales, above annulus pruinose.

space

Context with KOH red.

zarodniki

Wysyp zarodników rdzawobrązowy. Zarodniki elipsoidalne do migdałowatych, drobno brodawkowane, ciemnożółto-rdzawe, 7.5-10 x 5-6 µm.

Spore print rusty brown. Spores ellipsoid to amygdaliform, with minute warts, dark yellow-rusty, 7.5-10 x 5-6 µm.

występowanie

Gymnopilus junonius (łysak wspaniały)
Rzadki. Od sierpnia do października, w wiązkach, na pniach i korzeniach drzew liściastych, zwłaszcza dębów, rzadziej na drzewach iglastych.

Rare. Summer - fall, clustered on stump and roots of hardwood trees, mainly oaks, rarely on conifers.

wartość

Niejadalny z uwagi na silnie gorzki smak.

Inedible because of strong bitter taste.

uwagi

Xerocomus badius n 2
Często spotykany łuskwiak nastroszony (Pholiota squarrosa) także tworzy kępy dużych owocników u postawy pni drzew liściastych. Powierzchnia kapelusza jest gęsto pokryta odstającymi łuseczkami a miąższ ma łagodny smak.

Common łuskwiak nastroszony (Pholiota squarrosa) produce large clusters at the base of hardwood trees. Its cap sufrace is dense covered with erected squamules and flesh has mild taste.
znalezisko 20020803.10.02 - Gymnopilus junonius (łysak wspaniały); stawy milickie
2f · 20020803.10.02
leg. Marek Snowarski
/stawy milickie/
znaleziska Gymnopilus junonius na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

223172 268764 AB-94 276311 276163 290299 BB-01 269272 146021 BC-89 273017 BD-08 177853 BE-09 209275 BE-28 85150 BE-38 209272 156547 BE-48 93111 CA-89 111693 CB-06 78846 CC-15 268681 CC-17 299301 CC-92 208983 273162 CE-37 295833 208327 208324 295834 295832 CE-79 297642 DA-80 275242 DD-07 269540 DD-85 270718 DE-45 149536 250285 117052 149532 DE-46 193847 DE-47 118405 DE-54 290939 DE-55 149990 119017 148286 194817 113330 102527 144129 292527 184869 DE-56 180771 151151 227800 DE-63 78504 DE-66 290945 DF-87 194244 EC-35 293861 275612 293828 EE-84 75059 GC-11 295197

ID75059 Gymnopilus junonius; Sukowski Las - oddz. 128, ok. 2 km NE od Bilcza ul. Źródlana, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 2007.08.17 i 2006.10.19; Las jodłowy z domieszką brzóz, osik i sosen położony w wilgotnej niecce; przy zmurszałym pniu drzewa liściastego (najprawdopodobnie topoli osiki) jeden owocnik o średnicy kapelusza 26 cm i grubości trzonu 5 cm; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: tak - fragment zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak - zapis wideo
uwagi:
fot. 115880
Siedlisko

fot. 115881

Trzy owocniki znalezione po raz pierwszy dn. 19.10.2006 przy tym samym pniu (bez eksykatu)
fot. 115882
Łysak wspaniały - Gymnopilus junonius

 ID78504  Gymnopilus junonius; Nowa Wieś k. Kłobucka, woj. śląskie, DE-63; 2007.08.18; sosna, dąb, brzoza; ziemia dachówkowato; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/KK/15.10.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 123837 fot. 123838 fot. 123839

 ID78846  Gymnopilus junonius; Kaliska gm.Kościerzyna, CB-06; 2007.09.23; Na ściętej topoli przy drodze krajowej nr 20; Pień topoli kilkadziesiąt owocników w wiązkach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Marcin Fałdziński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MWR/13.10.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 124563

 ID85150  Gymnopilus junonius; Oborniki Śląskie, powiat Trzebinca, dolnoślaskie., BE-28; 2007.11.08; w środku miasta, niebrukowany chodnik ulicy Dębowej,; Na korzeniach dębu czerwonego cztery owocniki w wiązce; leg. Michał Jezierski; det. Michał Jezierski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/MJ/26.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Przy tej samej ulicy jeszcze dwa satnowiska przy dwóch innych dębach, owocniki róznież w grupach po kilka sztuk. Wszystkie bardzo młode. Kapelusze nierozwinięte.
fot. 137350 fot. 137351

 ID93111  Gymnopilus junonius; Wrocław, Las Osobowicki, po prawej stronie ulicy Osobowickiej, jadąc w stronę Rędzina, BE-48; 2007.10.04; pobocze drogi asfaltowej wiodącej przez las liściasty; na pozostałościach prawdopodobnie grabu (?) kilkadziesiąt owocników; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: Eksykat spleśniał. Świadkiem znaleziska był nasz Admin.
uwagi:
fot. 152846 fot. 152847

 ID102527  Gymnopilus junonius; 0,5 km NE,Lipie,gm.Radomsko,pow.radomszczański, DE-55; 2007.09.02; liściasty fragment lasu przy oczku wodnym-wierzba,olcha,brzoza; murszejący pniak drzewa liściastego w małych wiązkach-14 sztuk; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Uwaga - eksykat przy powtórnym zgłoszeniu ID: 113330

fot. 174972 fot. 174973 fot. 174974 fot. 174975 fot. 174976

 ID111693  Gymnopilus junonius; Lniska. Gdańsk - Żukowo, CA-89; 2008.08.28; Pobocze drogi krajowej pod lipami (lip już nie ma zostały wykarczowane); na karpie lipowej i korzeniach kilkadziesiąt owocników w wiązkach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/MWR/9.12.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 195146 fot. 195147
Grzyby wyglądaja jak kwiaty na miejscu śmierci jakiegoś kierowcy na drzewie (byłym)

 ID113330  Gymnopilus junonius; 0,5 km NE,Lipie,gm.Radomsko, DE-55; 2008.09.09; liściaste zadrzewienia przy śródleśnym oczku wodnym; na pniaku drzewa liściastego w wiązce; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/27.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 2'43,28"N 19 24'23,12"E

fot. 199230 fot. 199231

potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID102527

 ID117052  Gymnopilus junonius; 0,5 km SW,Biała Góra,gm.Dobryszyce, DE-45; 2008.10.05; przy drodze,na skraju pola; na resztkach pniaka wiązka kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/15.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 206863 fot. 206864

 ID118405  Gymnopilus junonius; Widawka,gm.Kodrąb,pow.radomszczański, DE-47; 2008.10.16; dawny sad; u podstawy pniaka drzewa liściastego wiązka 15 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 26/JN/29.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 210204

 ID119017  Gymnopilus junonius; Brodowe,gm.Radomsko, DE-55; 2008.10.18; kępa przydrożnych drzew; przy brzozowym pniaku wiązka 8 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/31.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 211718

 ID144129  Gymnopilus junonius; 0,5 km NE,Lipie,gm.Radomsko,pow.radomszczański, DE-55; 2009.09.06; liściaste zadrzewienia przy wysychającym obecnie śródleśnym oczku wodnym; na pniaku drzewa liściastego grupa 6 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy zgłoszeniu id113330, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: powtórzenie stanowiska ze zgłoszeń ID102527 i 113330

fot. 271121 fot. 271122 fot. 271123

ID146021 Gymnopilus junonius; 7km E, Kołobrzeg, zachodniopomorskie, BB-01; 16.09.2009; Las dębowo-bukowy; na silnie zmurszałym pniaku drzewa liściastego w wiązce, dwa owocniki; leg. Paweł Paulus; det. Paweł Paulus; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 275954 fot. 275955

 ID148286  Gymnopilus junonius; Brodowe,gm.Radomsko, DE-55; 2009.10.03; kępa przydrożnych drzew; przy brzozowym pniaku dwie wiązki:owocniki młodsze-16 sz i owocniki starsze -10szt;ponieważ nie ruszałem żadnej wiązki,policzone są owocniki widoczne z zewnątrz,zatem liczba owocników może być większa; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy poprzednim zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: potwierdzenie ubiegłorocznego stanowiska ze zgłoszenia id119017

fot. 282132 fot. 282133 fot. 282134

 ID149532  Gymnopilus junonius; 0,8 km S,Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-45; 2009.10.11; ; pień po przydrożnym drzewie (topoli) ponad 20 owocników w czterech wiązkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/8.11.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st8'14,22"N 19st24'47,94"E

fot. 285181 fot. 285182 fot. 285183 fot. 285184

 ID149536  Gymnopilus junonius; 0,5 km SW,Biała Góra,gm.Dobryszyce, DE-45; 2009.10.11; przy drodze,na skraju pola; na resztkach pniaka przydrożnego drzewa wiązka >20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy poprzednim zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia id117052


fot. 285196 fot. 285197

 ID149990  Gymnopilus junonius; Radomsko,ul.Fredry, DE-55; 2009.10.17; wycięta dwa-trzy lata temu kępa przydrożnych drzew; pniak po drzewie liściastym ok.20 owocników w czterech wiązkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/8.11.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 286170 fot. 286171 fot. 286172

 ID151151  Gymnopilus junonius; Martelicha (Radomsko),100 m na pd od zabudowań, DE-56; 2009.10.26; liściaste zadrzewienia nad zarastającym śródleśnym stawem; u podstawy pnia jesionu ponad 30 owocników (część uszkodzonych przez ludzi) w dwóch wiązkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/16.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 289865 fot. 289866

 ID156547  Gymnopilus junonius; Kotowice, 1,5 km S, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie, BE-38; 2009.10.31; las liściasty (wiąz, grab, dąb, klon i inne); na uschniętym drzewie liściastym kilkanaście owocników; leg. Michał Jezierski, Marek Snowarski, Tomasz Pachlewski; det. Michał Jezierski, Marek Snowarski, Tomasz Pachlewski; eksykat: BGF/BF/TP/091031/0004, nie
uwagi:

 ID177853  Gymnopilus junonius; Poznań, po wschodniej stronie ul. Przybyszewskiego, na odcinku między ulicami Bukowską i Rokietnicką, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BD-08; 2010.09.30; trawnik; pozornie na ziemi, nie miałam możliwości dokopać się do faktycznego substratu kępa (wiązka?) 24 owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BK/8.12.10, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: zdjęcia w wątku http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/378698.html

 ID180771  (potwierdzenie 151151) Gymnopilus junonius; Martelicha (Radomsko),100 m na pd od zabudowań, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2010.10.02; liściaste zadrzewienia nad zarastającym śródleśnym stawem; u podstawy pnia wiązka 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st 02' 25,27"N ; 19st 27' 10,07"E

fot. 392189 fot. 392190

 ID184869  (potwierdzenie 102527) Gymnopilus junonius; 0,5 km NE, Lipie, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.10.16; liściaste zadrzewienia w śródleśnej niecce , na skraju ''oczka wodnego''; na pniaku drzewa liściastego trzy owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy drugim zgłoszeniu 113330, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 405816 fot. 405817

 ID193847  Gymnopilus junonius; Pytowice, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2011.10.25; przydroże; pozostałości po dawnym szpalerze drzew; u podstawy mocno zmurszałego pniaka, prawdopodobnie topoli ponad 20 owocników w wiązce; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/111025/0001, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 11' 24" N ; 19st 26' 53,2" E

fot. 456319 fot. 456320 fot. 456321 fot. 456322

 ID194244  Gymnopilus junonius; Bugaj (gmina Kalwaria Zebrzydowska), pow. wadowicki, woj. małopolskie, DF-87; 2011.10.16; aleja dębowa; przy pniu ściętego dębu w wiązkach, kilkadziesiąt owocników; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/WC/30.12.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 458406 fot. 458407 fot. 458408

 ID194817  (potwierdzenie 149990) Gymnopilus junonius; Radomsko, ul Fredry, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.09.03; skraj lasu mieszanego, przy drodze; na pniaku drzewa liściastego dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51st 4' 13,6" N ; 19st 22' 44,1" E

fot. 461823 fot. 461824 fot. 461825

ID208324 Gymnopilus junonius; 350 m na N-W od Leśniczówki Dobrygość, pow. Kępno, woj. wielkopolskie, CE-37; 2012.10.10; las olchowy; przy stojącej, ale usychającej olszynie w wiązce - 6 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Anna Kujawa; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach Leśnictwo Dobrygość. Gmina Łęka Opatowska. Omówiony w wątku: http://www.bio-forum.pl/messages/33/521667.html
fot. 532347 fot. 532348 fot. 532349 fot. 532350

ID208327 Gymnopilus junonius; 1 km na N od Leśniczówki Koziołek, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.10.12; las mieszany: olcha, brzoza, sosna, świerk; na olchowej kłodzie, częściowo zagrzebanej w ziemi w wiązce - 6 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 994. Gmina Bolesławiec.
fot. 532357 fot. 532358 fot. 532359 fot. 532360 fot. 532361

 ID208983  Gymnopilus junonius; Pawłowo, 1,5 km SW, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 2012.10.02; las mieszany: dąb, brzoza, olsza, sosna, leszczyna; u podnóża dwóch żywych dębów wiązki po 3 i 4 owocniki; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: ZBŚRiL PAN, 6/BK/25.01.13, tak, notatka: nie (tylko mapka)
uwagi: N 52°28'12,82" E 17°29'54,52"
N 52°28'12,53" E 17°29'50,20"

nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 83

zdjęcia dla owocników spod pierwszego dębu:
fot. 536965 fot. 536966 fot. 536967 fot. 536968
zdjęcia dla owocników spod drugiego dębu:
fot. 536969fot. 536970 fot. 536971 fot. 536972 fot. 536973 fot. 536974 fot. 536975 fot. 536976 fot. 536977

 ID209272  Gymnopilus junonius; Paniowice, dol. Widawy, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie, BE-38; 2012.09.09; Las mieszany,buk,dąb,sosna,olsza; korzenie olszy kilka kępek; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/120909/0001, tak, notatka: http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/514569.html
uwagi: zdjęcia w wątku

 ID209275  Gymnopilus junonius; Rezerwat Stawy Milickie, woj. dolnośląskie, BE-09; 2012.09.13; Las mieszany,buk,dąb,sosna,olsza; olsza szara kilka kępek; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/120913/0001, tak, notatka: http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/514564.html
uwagi: zdjęcia w wątku

ID223172 Gymnopilus junonius; Zduńska Wola, pow. zduńskowolski, woj. łódzkie; 22.09.2013; las mieszany,na skraju.; na wbitych w ziemię resztkach pniaka w grupie 1 grupa -4 okazy,2 grupa-10; leg. dagmara filipczak; det. dagmara filipczak; eksykat: brak, tak, notatka: brak
uwagi: Lasek podmiejski ,miejsce spacerów mieszkańców miasta.Grzybek nigdy wcześniej nie spotkany w tym miejscu.
fot. 600581 fot. 600582

 ID227800  Gymnopilus junonius; Martelicha (Radomsko), 100 m na pd od zabudowań, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2013.10.23; liściaste zadrzewienia nad zarastającym śródleśnym stawem; u podstawy pnia innego drzewa niż pierwotnie wiązka kilku owocników zniszczona przez ludzi; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/131023/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 620517 fot. 620518

ID250285 Gymnopilus junonius; 1 km SW od wsi Biała Góra, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2014.10.19; przydroże; murszejący pniak, prawdopodobnie topoli kilkadziesiąt owocników w wiązkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B. Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 7' 8" N i 19st 25' 0,6" E

fot. 717447 fot. 717448 fot. 717449 fot. 717450 fot. 717451

ID268681 Gymnopilus junonius; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2015.09.30; Pas zadrzewienia śródpolnego przy rowie melioracyjnym.; Na spróchniałym pniaku po Padus avium (czeremcha zwyczajna). Około 25 owocników w dwóch wiązkach.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi., tak, notatka: nie
uwagi: fot. 789579 fot. 789580 fot. 789581 fot. 789582 fot. 789583

 ID268764  Gymnopilus junonius; Słubice,Łąki zalewowe koło Słubic bezpośrednio na brzegu Odry na ściętej wierzbie, pow. słubicki, woj. lubuskie; 2015.09.24; łąka zalewowa -wierzba; na pniu wierzby 4; leg. Marek Adamski; det. Anna Kujawa; eksykat: BGF/BF/MA/150924/0001, tak, notatka: nie
uwagi: http://www.bio-forum.pl/messages/33/787788.htmlfot. 789896fot. 789897

 ID269272  Gymnopilus junonius; 1 km S od m. Bagicz, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-01; 2015.10.03; buczyna z udziałem świerka; na pniaku buka kępa owocników; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: BGF/BF/TT/151003/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 792056 fot. 792057 fot. 792058

ID269540 Gymnopilus junonius; Koszelówka, pow. płocki, woj. mazowieckie, DD-07; 2015.10.03; szpaler drzew wzdłuż drogi krajowej; zmurszały pień lipy klikadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza bazy B.G., tak, notatka: nie
uwagi: fot. 792940fot. 792941fot. 792942

ID270718 Gymnopilus junonius; Pabianice, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD-85; 2015.10.27; pobocze drogi; pień, prawdopodobnie jesionu w wiązce; leg. Beata Łyszkowska; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, wyślę do BG, tak, notatka: http://www.bio-forum.pl/messages/33/793134.html
uwagi: Zapach grzybowy z lekko chemiczną nutąfot. 798193fot. 798194fot. 798195fot. 798196

 ID273017  Gymnopilus junonius; Murowana Goślina, ul. Gnieźnieńska, między Milewskiego, a Motylewskiego, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC-89; 2015.09.26; przydroże; pozostałość pniaka po wyciętym drzewie liściastym, u nasady pniaka kilka wiązek; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF/BF/BK/150929/0001, tak, notatka: nie
uwagi: Współrzędne stanowiska: 52st34'14,82" N, 17st01'43,24"
Grzyby zauważone 26.09.2015, ponownie obserwowane wraz ze zbiorem owocników 29.09.2015.
Drzewo rosnące obok to lipa.
Na zdjęciach siedlisko i owocniki.

fot. 809137 fot. 809138 fot. 809139 fot. 809140

 ID273162  Gymnopilus junonius; 0,9 km na południe od centrum wsi Leśniewo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 2015.12.06; przydroże w lesie liściastym (grąd środkowoeuropejski z domieszkami innych gatunków), 50 m od skraju lasu; nasada pnia dębu szypułkowego dwie wiązki, jedna ok. 30 owocników, druga starsza 3 owocniki; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF/BF/BK/151206/0001, tak, notatka: nie
uwagi: gmina Łubowo
nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddz. 60
obszar Natura 2000 Grądy w Czerniejewie, pobliże rezerwatu Wiązy w Nowym Lesie

fot. 809951 fot. 809952 fot. 809953 fot. 809954 fot. 809955

 ID275242  Gymnopilus junonius; Gdańsk ul. Norblina, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 2013.10.25; Zieleniec osiedlowy na skraju lasu (TPK); pień jesionu kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/131025/0001, tak, notatka: http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/614655.html
uwagi: http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/614656.jpg&type=image/jpeg

 ID275612  Gymnopilus junonius; Sierakowo,przy DK57, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-35; 2015.09.21; rów przydrożny; na pniaku prawdopodobnie jesionowym w grupie kilkadziesiąt owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: BGF/BF/RTo/150921/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 821090fot. 821091

ID276163 Gymnopilus junonius; 1.5 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2014.10.25; kwaśna buczyna; ziemia pod bukiem w wiązkach; leg. Grazyna Domian; det. Ania Kujawa; eksykat: BGF0000777, tak, notatka: tak
uwagi: Omówiony w wątku: http://www.bio-forum.pl/messages/33/715184.html
fot. 822956 fot. 822957

ID276311 Gymnopilus junonius; 1,7 km na NW od Starego Czarnowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2013.11.16; kwaśna buczyna; na ziemi przy odziomku żywego buka w wiązkach - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0000776, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 823531 fot. 823532 fot. 823533

ID290299 Gymnopilus junonius; Puszcza Bukowa, 2 km na E od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, AB-94; 2016.08.30; kwaśna buczyna przy mokradle; na starym, murszejącym odziomku buka w wiązce - 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 874303 fot. 874304 fot. 874305

ID290939 Gymnopilus junonius; 1,2 km W od wsi Kijów (cz.prawobrzeżna ), gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. ¶l±skie, DE-54; 2016.09.03; pas li¶ciastego lasu w w±skiej niecce; u podstawy żywego dębu kilka owocników w dwóch rzutach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wy¶lę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 54,3" N i 19st 15' 17,5" E

fot. 877471

18.09.
fot. 877472 fot. 877473

ID290945 Gymnopilus junonius; 1,5 km SE od wsi Wojnowice, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 2016.09.04; liściasty skraj lasu; na zmurszałym pniaku liściastego grupa ponad 30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 56' 25" N i 19st 32' 36" E

fot. 877506 fot. 877507 fot. 877508 fot. 877509

ID292527 (potwierdzenie 149990) Gymnopilus junonius; ul.Fredry, Radomsko; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.10.08; przydroże; resztki pniaka liściastego drzewa ponad 30 owocników, gł. w wiązkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 4' 17,8" N i 19st 22' 48,4" E

fot. 884064 fot. 884065 fot. 884066

ID293828 Gymnopilus junonius; ok.3 km na SW od Przasnysza, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-35; 2016.10.29; Grąd grabowy z domieszką dębu,brzozy; na murszejącym pniaku liściastym grupa kilka owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 889698fot. 889699

ID293861 Gymnopilus junonius; Sierakowo,DK57, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-35; 2016.09.04; rów przydrożny; Pniak jesionowy grupa kilkadzeisiąt owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: Powtórne zgłoszenie stanowiska.fot. 889785fot. 889786fot. 889787

ID295197 Gymnopilus junonius; kilkaset metrów na S od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-11; 2016.10.04; śródpolne zadrzewienie; na mocno już zbutwiałym pniu liściastego kilka owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak - zostanie wysłany, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 896366fot. 896367fot. 896368

ID295832 Gymnopilus junonius; 600 m na E od Kamionki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2016.09.29; las mieszany, graby, sosny, brzozy; na ziemi przy pniu grabu pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Koziołek oddział 998.
fot. 900456 fot. 900457 fot. 900458 fot. 900459 fot. 900460 fot. 900461

ID295833 Gymnopilus junonius; 100 m na SW od Lesniczówki Koziołek, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2016.10.21; las lisciasty; przy rozkładajacym pniu grabu w wiązkach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Koziołek oddział 999.
fot. 900465 fot. 900466

ID295834 Gymnopilus junonius; Mieleszyn, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2016.10.29; przydrożny rów; przy pniaku klonu w wiazce wokół pniaka; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 900473 fot. 900474 fot. 900475 fot. 900476 fot. 900477

ID297642 Gymnopilus junonius; 0,8 km, NW, Sowczyce (gmina Olesno), pow. oleski, woj. opolskie, CE-79; 2016.10.17; przydroże drogi krajowej biegnącej wzdłuż pola uprawnego; pozostałości pniaka po drzewie liściastym (obok klony) dwie wiązki i osobno jeden owocnk; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie przekazany, tak, notatka: nie
uwagi: N 50°50'44.8"=50.845785
E 18°29'05.1"=18.484762
fot. 910089 fot. 910090 fot. 910091 fot. 910092 fot. 910093 fot. 910094

ID299301 Gymnopilus junonius; Strzelce Dolne (gmina Dobrcz), pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-17; 2016.10.31; przydroże drogi asfaltowej przez wieś; resztki pniaka liściastego (prawdopodobnie jesionu) wiązki licznych owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie przekazany kustoszom GREJ, tak, notatka: nie
uwagi: N 53st 12' 27.5" = 53.2076 st
E 18st 10' 37.2" = 18.177 st

widok ogólny na stanowisko
fot. 917913
owocniki
fot. 917914 fot. 917915

literatura · references
· Dermek A., 1988 — Grzyby znane i mniej znane. p.232 [9]
· Vesely, Kotlaba, Pouzar, 1972 — Prehled ceskoslovenskych hub. [11]
· Dermek A., Pilat A., 1991 — Poznajemy grzyby. [8]
· Michael, Hennig, Kreisel, 1979-84, — Handbuch fur Pilzfreunde. p.4 [18]
· baza „publikacje po 2000 r.” #1974
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 14.03.2017 · powstała/was created 02.01.1999

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Gymnopilus_junonius.htm"> Gymnopilus junonius (łysak wspaniały) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>