edible

Laccaria laccata (Scop.: Fr) Berk. & Broome

lakówka pospolita
Laccaria laccata
pokrój · habit; 15.07.2000, Dolny Śląsk, lasy milickie; znal. 000715.18
copyright © by Marek Snowarski
Laccaria laccata
przymiar10 mm
licznie na drodze leśnej · gregarious on forest road
Laccaria laccata
przymiar10 mm
licznie na drodze leśnej · gregarious on forest road
Laccaria laccata
przymiar20 mm
licznie w trawie w lesie św/bk/db · greagrious in grass under spruce/beech/oak
Laccaria laccata
przymiar10 mm
licznie w trawie w lesie św/bk/db · greagrious in grass under spruce/beech/oak

owocnik (Fruitbody)

Laccaria laccata
Kapelusz higrofaniczny, mięsnoróżowy, mniej lub bardziej pomarańczowawy, brązowawy; powierzchnia gładka lub z drobnymi łuseczkami; 20-50 mm średnicy, półkulisty z podwiniętym brzegiem, rozpościerający się do płaskiego, z niedużym wklęśnięciem w centrum i pofałdowanym brzegiem.

Blaszki blado różowe czerwonawobrązowe, barwą zbliżone do kapelusza, suche znacznie bledsze; dość grube, rzadkie, przyrośnięte do nieco zbiegających.

Trzon barwy kapelusza lub ciemniejszy, czerwonobrązowy; 30-100 x 3-10 mm, równogruby, czasem wygięty, skręcony lub spłaszczony, smukły; u podstawy białawy, twardy, długowłóknisty, pełny, u podstawy z białawą grzybnią.

Miąższ barwy kapelusza lub bledszy, wodnistoróżowy, niezmienny; smak łagodny, zapach słaby rzodkwi.

Pileus hygrophanous, flesh-pink, more or less orangeish, brownish; surface smooth or with tiny scales; 20-50 mm in diameter, hemispherical with incurved margin, convex to flat, with small central depression and a wavy margin.

Lamellae pale-pink, reddish-brown, concolorous with the cap, dry considerably paler; quite thick, well-spaced, adnate to slightly decurrent.

Stipe colour of the cap or darker, red-brown; 30-100 x 3-10 mm, equal, sometimes bent, twisted or compressed, slender; whitish at base, tough, fibrous, solid, downy mycelium at base.

Flesh colour of the cap or paler, watery-pink, unchanging; taste mild; smell weak of radish.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały. Zarodniki prawie kuliste, 7-9 µm, bezbarwne, kolczaste (kolce 0.5-2 µm długości), z wyraźnym dziubkiem, 1.5-2.5 µm długości.

Spore print white. Spores subglobose, 7-9 µm, hyaline, echinulate (spines 0.5-2 µm long), with a distinct apiculus, 1.5-2.5 µm long.

występowanie

Gatunek bardzo pospolity. Wyrasta do czerwca do listopada w różnego typu lasach, w miejscach świetlistych, przy drogach, w miejscach wilgotnych.

Very common. Gregarious summer-fall in hardwood and coniferous forests, in wet places, on forest roads.

wartość (Importance)

Jadalny.

Edible.

gatunki podobne

Laccaria proxima
Lakówka wyniosła (Laccaria proxima) (na fotografii) jest większa, zwykle brązowoczerwono zabarwiona, wyrasta w wilgotnych miejscach w lasach iglastych; powierzchnia kapelusza jest silniej łuseczkowata.

lakówka dwubarwna (Laccaria bicolor) ma fioletowe blaszki i podstawę trzonu.

Laccaria proxima (photo) is more robust, darker brown-red colour, grows in boggy places in coniferous forests; cap surface is more stronger scaly.

Laccaria bicolor has violet gills and stipe base.

Inne fotografie · Additional photographs
Laccaria laccata
młode owocniki, widoczne charakterystyczne rzadkie blaszki, na zarośniętej drodze · young specimens gregarious on grassy forest road
Laccaria laccata
przymiar10 mm
licznie na drodze leśnej · gregarious on forest road

wybrane znaleziska · selected collections

Laccaria laccata
2f · 00 07 15 18 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, lasy milickie) na drodze leśnej · (on forest road)
Copyright © 1998-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 05.03.2006 · została utworzona/was created 08.08.1998
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Laccaria_laccata.htm">lakówka pospolita - Laccaria laccata - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>