poisonous

Amanita pantherina DC.: Gonn. & Rabenh.

muchomor plamisty(Panther Cap)
Amanita pantherina
21.10.2009
copyright © by Artur Rysch
Amanita pantherina
Amanita pantherina
Amanita pantherina
Amanita pantherina
Amanita pantherina

owocnik (Fruitbody)

Amanita pantherina
Kapelusz brązowożółty, brązowoszary, jasnobrązowy do ciemnobrązowego; 40-100(120) mm średnicy, młody półkulisty, potem wypukły i płaski; powierzchnia wilgotna nieco lepka, sucha jedwabista, z licznymi białawymi, dość regularnie rozmieszczonymi łatkami; brzeg wyraźnie prążkowany (u odmiany górskiej var. abietinum, rosnące pod świerkami nie prążkowany), długo podwinięty.
Blaszki białe, gęste, wolne; ostrza z białymi kłaczkami.
Trzon biały; 50-120(150) x 10-20(25) mm, równogruby, podstawa trzonu zgrubiała, do 40 mm, w postaci wydłużonej bulwki, zaokrąglonej od spodu, z widocznymi resztki osłony w postaci jednego lub kilku wałeczkowatych, delikatnych, złożonych z kłaczków pierścieni w górnej części bulwki i ponad nią (jej wygląd bywa określany mianem "wywiniętej skarpety"); młody pełny, z wiekiem pusty; pierścień błoniasty, zwisający, górna powierzchnia pierścienia gładka, nie prążkowana; resztki osłony w postaci jednego lub kilku wałeczkowatych pierścieni nad bulwką.
Miąższ biały, także bezpośrednio pod skórką kapelusza, kruchy; zapach specyficzny, mdły; smak łagodny.

Pileus brown-yellow, brown-grey, light-brown to dark brown; 40-100(120) mm in diameter, young hemispherical, later convex and plane; surface slightly viscid when moist, dry silky, with numerous whitish, rather irregularly distributed warts; margin distinctly striate (in varietas abietinum, which grows under spruce in mountains - not striated) and incurved for a long time.
Lamellae white, dense, free; edges floccose.
Stipe white; 50-120(150) x 10-20(25) mm, equal, base bulbous-clavate, up to 40 mm in diameter, with elongated bulbous widening, up to 40 mm, rounded at base, veil remains in the form of one or a few roll-shaped rather delicate rings in upper part or above the bulb.; young solid, with age hollow; membranous ring, pendant, upper surface of the ring smooth, not striate.
Flesh white, even immediately under cuticle of the cap, fragile; smell specific, nauseous; taste mild.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały. Zarodniki szerokoelipsoidalne, gładkie, nieamyloidalne, 9-12 x 7-9 µm.

Spore print white. Spores broadly ellipsoid, smooth, inamyloid, 9-12 x 7-9 µm.

występowanie

Częsty. Od lata do jesieni, pojedynczo lub w grupach w lasach liścistych (często pod dębami) i iglastych (pod świerkami w górach odmiana var. abietinum - patrz uwagi poniżej), spotykany zarówno na glebach gliniastych, jak i piszczystych, na obojętnych i kwaśnych.

Common. Summer to autumn, solitary or gregarious in deciduous and conifer forests.

wartość (Importance)

Wywołuje zatrucia o gwałtownym przebiegu, ale rzadko śmiertelne, właściwości toksyczne podobne do muchomor czerwony (Amanita muscaria)

Causes rapid poisonings, toxic efects simillar to Fly Agaric (Amanita muscaria), in rare cases intoxication could be fatal.

uwagi (Remarks)

Muchomor plamisty jest grzybem silnie trującym, należy do grupy kilku częstych gatunków muchomorów o brązowym kapeluszu. Są wśród nich gatunki trujące jak i dobre grzyby jadalne.

space

Amanita spissa
A. spissa

Szczególnie często może dochodzić do pomyłek ze smacznym, jadalnym muchomor twardawy (Amanita spissa), zwłaszcza że górska odmiana muchomora plamistego ma podobnie jak muchomor twardawy nieprążkowany brzeg kapelusza. Cechami które w tym wypadku wskazują na muchomora twardawego jest prążkowanie górnej powierzchni pierścienia, zapach rzodkwi i korzeniasto zaostrzony spód bulwiasto zgrubiałego trzonu z odmienna budową pochwy.

Amanita rubescens
A. rubescens

space

Amanita regalis
A. regalis

Podobnie zabarwiona brązowa forma muchomora czerwonego (Amanita muscaria) wydzielana w osobny gatunek muchomor królewski (Amanita regalis) odróżnia się żółtobrązową barwą miąższu pod skórką kapelusza i inną podstawą trzonu.

In montane pine forests grows a more massive and dark-brown variety of this species Amanita pantherina var. abietinum with non-striated cap margin.

wybrane znaleziska · selected collections

Amanita pantherina
7f · 031010.1.ar (Artur Rysch)
Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 10.01.2010 · została utworzona/was created 13.07.2002
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Amanita_pantherina.htm">muchomor plamisty - Amanita pantherina - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>